Реферат: Наказ Державної митної служби України від 9 липня 1997 року №307


Наказ Державної митної служби України
від 9 липня 1997 року № 307
Про затвердження Інструкції про порядок заповнення
 вантажної митної декларації
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 вересня 1997 р. № 443/2247

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 року № 574 "Про затвердження Положення про вантажну митну декларацію" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок заповнення вантажної митної декларації (додається).

2. Начальнику Управління нетарифного регулювання (Пашинний О. І.):

- зареєструвати цей наказ у Міністерстві юстиції України;

- разом з Митно-тарифним управлінням (Шейко О. П.), управлінням статистики, контролю та аналізу (Овдієнко Н. Т.), Управлінням митних доходів та платежів (Шульга С. В.), управлінням організації митного контролю (Більчук О. С.), управлінням з верифікації сертифікатів про походження товарів (Рамусь І. П.), Інформаційно-аналітичним митним управлінням (Копосов С. А.) розробити положення про митне оформлення товарів відповідно до митних режимів "імпорт", "експорт", "транзит", "тимчасове ввезення (вивезення)" до 30 листопада 1997 року. 

3. Інформаційно-аналітичному митному управлінню (Копосов С. А.) розробити програмне забезпечення для введення в дію Інструкції з 1 січня 1998 року.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Служби Єгорова О. Б.


 

 

^ Голова Служби

Л. Деркач

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної служби України
від 9 липня 1997 р. № 307
(у редакції наказу Державної митної служби України
від 7 листопада 2007 р. N 933) 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 вересня 1997 р. за № 443/2247


^ Інструкція
про порядок заповнення вантажної митної декларації I. Загальні положення
1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення граф вантажної митної декларації (далі — ВМД) на зброшурованих у комплекти бланках єдиного адміністративного документа форми МД-2 (далі — комплект форми МД-2), додаткових аркушів до нього форми МД-3 (далі — комплект форми МД-3), специфікації форми МД-8, порядок унесення відомостей до доповнення форми МД-6, особливості заповнення граф ВМД залежно від напрямку переміщення товарів, митного режиму тощо, випадки застосування специфікації форми МД-8, а також порядок розподілу та використання аркушів ВМД форм МД-2, МД-3, МД-6, МД-8.

2. Вимоги до форми, порядку подання, якості заповнення граф ВМД, а також випадки застосування ВМД визначено Положенням про вантажну митну декларацію, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 N 574 (зі змінами).

3. Комплект бланків форми МД-2 використовується для заявлення відомостей про один товар.

Комплект додаткових аркушів форми МД-3 використовується як доповнення до комплекту бланків форми МД-2, якщо у ВМД заявляються відомості про партію товарів, до складу якої входять два і більше товарів, які мають різні коди згідно з Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі - УКТЗЕД), а також якщо товари з однаковим кодом згідно з УКТЗЕД мають різні дані (країну походження, ознаки та характеристики, що впливають на рівень оподаткування, тощо).

У кожному з комплектів додаткових аркушів форми МД-3 можуть заявлятися відомості про три товари.

Кількість комплектів бланків форми МД-3, що використовуються при декларуванні партії товарів, необмежена.

У випадках, визначених пунктом 8 цього розділу, замість додаткових аркушів форми МД-3 допускається застосування специфікації форми МД-8.

Кількість примірників специфікації форми МД-8 має відповідати кількості аркушів у комплекті ВМД, що подається до оформлення. Кількість аркушів у кожному примірнику специфікації необмежена.

4. Терміни вживаються в цій Інструкції в таких значеннях:

активний транспортний засіб — транспортний засіб, який приводиться в рух джерелом енергії та приводить до руху або перевозить розміщені на ньому інші транспортні засоби в разі, якщо перевезення товарів здійснюється комбінацією з декількох транспортних засобів;

відправник — особа, яка передала або має передати заявлені у ВМД товари в розпорядження перевізника відповідно до договору перевезення для доставки одержувачу та яка зазначена в транспортному документі, або така, що самостійно доставляє ці товари одержувачу, не користуючись послугами перевізника;

вага брутто — загальна вага товару, що включає в себе вагу всієї упаковки (включаючи піддони), за винятком контейнерів та іншого транспортного обладнання;

експлуатант — юридична або фізична особа, яка експлуатує морське (річкове) або повітряне судно від свого імені, незалежно від того, чи є вона власником судна, чи використовує його на інших законних підставах;

консолідований вантаж — вантаж, що перевозиться одним транспортним засобом і складається з двох і більше партій товарів для різних одержувачів або для одного одержувача від різних відправників;

міжнародне перевезення — перевезення товарів з перетином державного кордону з території України на територію іноземної держави; з території іноземної держави на територію України; транзитом через територію України;

одержувач — зазначена в транспортному документі особа, якій перевізник згідно з транспортними документами або за дорученням відправника (відправник, що доставляє товари самостійно, не користуючись послугами перевізника) має передати товари;

ордерні поставки — поставки товарів для купівлі-продажу чи товарообміну, при яких на момент вивезення товарів ще не укладено зовнішньоекономічні договори (контракти) купівлі-продажу або міни. Після фактичного відвантаження товарів і укладення таких договорів (контрактів), але не пізніше строку, установленого положеннями статті 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", повинна бути одержана оплата за відвантажені товари та проведено митне оформлення цих товарів у відповідний митний режим;

первинна тара (упаковка) — тара (упаковка), що невіддільна від товару до його споживання і в якій товар подається для роздрібного продажу;

переміщення товарів митною територією України - переміщення товарів під митним контролем:

від пункту пропуску, розташованого на митному кордоні України, — пункту ввезення на митну територію України, до митного органу, розташованого на митній території України;

від митного органу, розташованого на митній території України, до пункту пропуску, розташованого на митному кордоні України, — пункту вивезення за межі митної території України;

від одного митного органу, розташованого на митній території України, до іншого митного органу або в межах зони діяльності одного митного органу;

при транзитних перевезеннях відповідно до процедури прохідного митного транзиту — від одного пункту пропуску, розташованого на митному кордоні України, - пункту ввезення на митну територію України — до іншого пункту пропуску, розташованого на митному кордоні України, - пункту вивезення за межі митної території України;

стаціонарні засоби транспортування — трубопроводи та лінії електропередачі;

фактурна вартість — ціна товарів, які переміщуються через митний кордон України, зазначена в рахунку-фактурі (рахунку-проформі).

5. Загальні положення, що стосуються заповнення граф ВМД:

5.1. ВМД заповнюється декларантом за допомогою комп'ютера та не повинна містити підчисток і помарок.

5.2. Відомості, заявлені декларантом у ВМД, є відомостями, необхідними для митних цілей.

5.3. Графи A, C, D/J, E/J, G, H, I, F ВМД заповнюються посадовими особами митних органів. Інші графи ВМД заповнюються декларантом. В окремих випадках, визначених цією Інструкцією, до зазначених граф ВМД частина відомостей може вноситися декларантом, а посадові особи митних органів можуть вносити відомості, що належать до компетенції митних органів, до інших граф ВМД. Графи 55, 56 ВМД, у випадках, визначених цією Інструкцією, заповнюються особою, що прийняла задекларовані товари до перевезення (перевізником).

5.4. При заповненні граф ВМД посилання на раніше заповнені графи не дозволяється.

5.5. Необхідність заповнення конкретної графи ВМД декларантом визначається згідно з правилами заповнення граф, наведеними в пункті 2 глав 1 - 4 розділу II цієї Інструкції, виходячи з напрямку переміщення, обраного митного режиму, наявності чи відсутності опису цієї графи у відповідній главі розділу II цієї Інструкції та наявності застережень у тексті опису цієї графи. Графа не повинна заповнюватись декларантом, якщо умови переміщення товарів відповідають зазначеним в описі цієї графи застереженням або відповідна глава розділу II цієї Інструкції (згідно з напрямком переміщення) не містить опису цієї графи.

5.6. Процедура заповнення декларантом граф ВМД при декларуванні товару до обраного митного режиму, зазначена в додатку 1 до цієї Інструкції, не визначає необхідності або порядку заповнення граф ВМД і наведена для зручності вивчення положень цієї Інструкції.

5.7. Відомості, заявлені у ВМД, засвідчуються підписом особи, яка склала ВМД, у графі 54 на бланках форми МД-2, у будь-якому вільному місці (за виключенням граф, що заповнюються посадовими особами митних органів) на бланках форми МД-3, у правому нижньому кутку в спеціально виділеній графі доповнення форми МД-6, у правому нижньому кутку на всіх аркушах специфікації форми МД-8. Підпис завіряється печаткою декларанта (для суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб /за наявності/), яка містить ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) або (за наявності) ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (далі - ідентифікаційний номер за ДРФО).

5.8. Порядок заповнення граф періодичної митної декларації відповідно до митного режиму транзиту стосується лише випадків декларування товарів, що переміщуються стаціонарними засобами транспортування.

5.9. Викладені в цій Інструкції правила декларування консолідованих вантажів поширюються лише на консолідовані вантажі, що переміщуються транспортною (транспортно-експедиційною) організацією - резидентом з використанням митного ліцензійного складу, який належить цій організації.

5.10. Викладені в цій Інструкції правила декларування комплектних об'єктів стосуються випадків переміщення товарів, на які поширюється дія Порядку прийняття рішення про класифікацію комплектного об'єкта згідно з УКТЗЕД, затвердженого наказом Держмитслужби від 12.12.2005 N 1219, зареєстрованого в Мін'юсті 13.01.2006 за N 26/11900 (зі змінами).

5.11. Правила заповнення граф комплекту бланків форми МД-3 відповідають правилам заповнення відповідних граф комплекту бланків форми МД-2, якщо для окремих граф бланків форми МД-3 цією Інструкцією не передбачено інше.

5.12. У невикористаних графах 33 "Код товару" аркушів комплекту форми МД-3 проставляється запис "хххххххххх".

5.13. Регіональним митницям і митницям не допускається встановлювати порядок заповнення граф ВМД і визначати особливості заповнення граф ВМД, відмінні від визначених цією Інструкцією, а також висувати до декларантів вимоги щодо внесення до ВМД інформації, не передбаченої цією Інструкцією.

5.14. При заповненні ВМД, поданню яких передувало оформлення тимчасової, неповної декларацій, періодичної митної декларації, загальної ВМД, правила заповнення граф залежно від наявності або відсутності міжнародного перевезення та/або перевезення митною територією України застосовуються в загальному порядку.

6. Порядок унесення відомостей та оформлення доповнення форми МД-6:

6.1. Якщо в полі будь-якої графи ВМД не вистачає місця для внесення обов'язкових відомостей або для проставлення посадовою особою митного органу службових відміток (унесення відомостей), то відомості зазначаються у доповненні форми МД-6 (далі - доповнення), що є невід'ємною частиною ВМД. При цьому у відповідній графі ВМД після внесених відомостей вчиняється запис "Див. доп.".

6.2. Усі доповнення мають бути пронумеровані. У правому верхньому кутку в спеціально виділеній графі кожного аркуша доповнення зазначається:

"Доповнення N ________________________________________________________________________ (зазначається порядковий номер комплекту доповнення)

до ВМД N ____________________________________________________________________________
(посадовою особою митного органу зазначається реєстраційний номер ВМД, наведений у графі "А")". 6.3. Якщо в доповнення виносяться відомості з граф, що стосуються всіх товарів, які декларуються в цій ВМД, то інформація з кожної такої графи має бути розміщена окремо одна від одної після номера відповідної графи.

6.4. У разі винесення в доповнення інформації з граф, що стосуються певного товару, зазначається порядковий номер цього товару у вигляді напису: "Товар № ___". Нижче, з посиланням на відповідну графу із зазначенням її номера, зазначаються відомості, що вносяться в цю графу.

6.5. У разі відсутності місця для внесення відомостей у доповнення використовується новий комплект аркушів доповнення.

6.6. Якщо доповнення складено посадовою особою митного органу, то кожен його аркуш підписується цією посадовою особою з проставленням у нижній частині кожного аркуша біля позначки "Печатка:" особистої номерної печатки посадової особи митного органу. У цьому разі можуть використовуватися бланки доповнень, виготовлені за допомогою комп'ютера.

6.7. У разі складення доповнення посадовою особою митного органу в лівому нижньому куті нижньої частини графи E/J "Відмітки митного органу відправлення/експорту/призначення" аркуша ВМД форми МД-2 з позначенням "1/6", у лівому нижньому куті зворотного боку аркушів з позначенням "2/7", "3/8", "4/5" ВМД форми МД-2 посадовою особою митного органу, яка склала доповнення, учиняється напис "Складено H доповнень", де H — кількість комплектів аркушів доповнення, складених цією особою, який засвідчується підписом посадової особи, яка склала доповнення, а також відбитком особистої номерної печатки.

6.8. На всіх аркушах доповнення, що входять до складу ВМД, проставляється відбиток штампа "Під митним контролем" (далі — штамп ПМК) під час прийняття ВМД до оформлення та особистої номерної печатки під час завершення оформлення. Вільне місце аркушів доповнення прокреслюється посадовою особою митного органу, що прийняла ВМД до оформлення. Допускається обведення написів таким чином, щоб їх було неможливо доповнити.

6.9. Електронна копія ВМД має обов'язково містити відомості, наведені в доповненні. При цьому запис "Див. доп." в електронну копію не вноситься.

6.10. Дозволяється використання доповнення, складеного декларантом, для штампів і написів державних контрольних органів, що здійснюють інші види контролю, передбачені статтею 27 Митного кодексу України.

6.11. Аркуші доповнення розподіляються у порядку, установленому пунктом 7 цього розділу. При розподілі аркуш ВМД і долучений до нього аркуш доповнення повинні мати на правому краї поля однакового кольору.

7. Розподіл аркушів ВМД:

7.1. Після завершення митного оформлення товарів до заявленого митного режиму аркуші ВМД розподіляються у такому порядку:

аркуші з позначенням "1/6" комплектів бланків форм МД-2 і МД-3 і доповнення (у разі наявності) зберігаються разом з комплектом документів, на підставі яких здійснювалося митне оформлення, у підрозділі митного органу, що здійснював митне оформлення;

аркуші з позначенням "2/7" комплектів бланків форм МД-2 і МД-3 і доповнення (у разі наявності) використовуються в підрозділі митної статистики митного органу;

аркуші з позначенням "3/8" комплектів бланків форм МД-2 і МД-3 і доповнення (у разі наявності) повертаються декларанту;

при розміщенні товарів у митні режими, що передбачають їх вивезення за межі митної території України, аркуші з позначенням "4/5" комплектів бланків форм МД-2 і МД-3 передаються уповноваженій особі для доставлення перевізником разом з товаром у структурний підрозділ митного органу в пункті пропуску через митний кордон України. Після проведення процедури пропуску ці аркуші передаються до архіву митниці, що здійснила пропуск товару через митний кордон.

7.2. Під час оформлення товару, що ввозиться на митну територію України (за винятком транзиту), аркуші з позначенням "4/5" комплектів бланків форм МД-2 і МД-3 не використовуються.

7.3. На бажання декларанта допускається оформлення додаткового набору копій аркушів з позначенням "3/8" комплектів бланків форм МД-2 і МД-3, відповідних їм доповнень і специфікації. Водночас у нижній частині графи E/J особою, що склала ВМД, учиняється запис "Складено додаткові 3/8 аркуші ВМД", який засвідчується печаткою декларанта (для фізичної особи - за наявності). Оформлений митним органом додатковий набір копій аркушів повертається декларанту.

7.4. За письмовим зверненням осіб, зазначених у графах 2, 8, 9, 14, а також у випадках, передбачених законодавством, митний орган (підрозділ митного органу) видає (засвідчує) ксерокопії оформлених аркушів комплектів бланків форм МД-2 і МД-3, відповідних їм доповнень і специфікації. Для видачі (засвідчення) ксерокопій комплектів бланків форм МД-2 і МД-3 ВМД, за якими оформлено транспортні засоби, складові частини, що мають ідентифікаційні номери та підлягають державній реєстрації, письмове звернення не вимагається. При цьому відмітка "Копія" проставляється у верхній частині лицьового боку кожного аркуша ксерокопії. Напис про засвідчення копії складається зі слів "Згідно з", особистого підпису посадової особи митного органу, що засвідчує копію, її ініціалів і прізвища, дати засвідчення копії. Підпис засвідчується відбитком особистої номерної печатки посадової особи митного органу. При цьому в нижній частині графи E/J ВМД посадовою особою митного органу, що засвідчує копію, зазначаються дата видачі (засвідчення) копії (копій), порядковий номер комплекту форми МД-2 чи МД-3, зазначений у першому підрозділі графи 3, кількість виданих (засвідчених) копій, реквізити заявника. Облік копій ВМД проводиться підрозділом митного органу, що здійснював митне оформлення.

8. Застосування специфікації форми МД-8:

8.1. Допускається застосування специфікації форми МД-8 у таких випадках:

при декларуванні товарів, що переміщуються через митний кордон України як гуманітарна допомога;

при декларуванні товарів у митний режим тимчасового ввезення (вивезення) з умовним повним звільненням від оподаткування, крім випадків, якщо цьому режиму передував митний режим митного складу;

при декларуванні запасів, призначених для споживання;

при декларуванні товарів, проданих у магазині безмитної торгівлі протягом календарного місяця;

при декларуванні товарів, витрачених при здійсненні операцій з переробки товарів;

при декларуванні консолідованого вантажу в митний режим митного складу;

при декларуванні товарів у митному режимі транзиту без застосування заходів гарантування доставки товарів, передбачених статтею 161 Митного кодексу України.

8.2. При застосуванні специфікації форми МД-8 у правому верхньому кутку у верхній частині графи, що розташована над назвами колонок, цифрами проставляється позначення примірника специфікації, що має відповідати позначенню аркуша ВМД (1/6, 2/7, 3/8, 4/5), а через тире - порядковий номер аркуша в примірнику специфікації, починаючи з одиниці. У нижній частині цієї графи зазначається реєстраційний номер, наведений у графі "A" ВМД, до якої додається специфікація.

8.3. У полі "Опис та кількість товару" специфікації форми МД-8 наводяться відомості про товари відповідно до товаросупровідних документів.

У полі "Код товару" наводиться код згідно з УКТЗЕД у кількості знаків, визначеній для відповідного митного режиму з урахуванням особливостей переміщення.

У поля "Вага брутто, кг", "Фактурна вартість", "Митна вартість" інформація вноситься в порядку, аналогічному до опису граф 35, 42, 45 ВМД відповідного напрямку переміщення.

8.4. У специфікації форми МД-8 порядковий номер товару проставляється у порядку зростання, починаючи з номера "2".

8.5. Після останнього використаного рядка специфікації форми МД-8 проводиться горизонтальна лінія, а невикористані рядки специфікації перекреслюються по всій ширині аркуша специфікації та вниз по діагоналі у вигляді позначки "Z".

8.6. Разом із специфікацією форми МД-8 подається її електронна копія. Інформація, унесена до електронної копії специфікації форми МД-8, повинна відповідати інформації, унесеній декларантом до оригіналу.

8.7. На всіх аркушах специфікації форми МД-8 у нижній частині проставляється відбиток штампа ПМК під час прийняття ВМД до оформлення та особиста номерна печатка під час завершення митного оформлення.

9. Випадки складання кількох ВМД на одну партію товарів та однієї ВМД на кілька партій товару:

9.1. Окремі ВМД на товари, що входять до однієї партії, обов'язково оформлюються незалежно від їх фактурної вартості за наявності в партії:

товарів, до яких застосовані або застосовуються різні митні режими (за винятком тимчасового ввезення (вивезення) або зворотного вивезення (ввезення) контейнерів, піддонів, упаковок, етикеток, марок акцизного збору та інших подібних товарів, що переміщуються в рамках торгової операції, водночас власне їх переміщення не є торговою операцією);

товарів, за які в межах одного зовнішньоекономічного договору (контракту) передбачено різні форми розрахунків (наприклад, бартер) чи в різній валюті, або якщо за частину товару розрахунки між сторонами договору (контракту) не здійснюються;

товарів, що переміщуються за різними зовнішньоекономічними договорами (контрактами), у тому числі на виконання посередницьких договорів;

товарів, що підлягають експортному контролю, і товарів, що не підлягають експортному контролю;

товарів, визнаних відповідною комісією з питань гуманітарної допомоги гуманітарною допомогою, і товарів, які не визнано гуманітарною допомогою;

товарів, до яких застосовується захід гарантування доставки цих товарів до митного органу призначення у формі надання власником товарів (уповноваженою ним особою) гарантій митним органам при переміщенні через митний кордон України транзитом, і товарів, при переміщенні яких такий захід гарантування доставки не застосовується;

товарів, що переміщувалися через митний кордон на підставі різних періодичних або загальних митних декларацій;

товарів, що були оформлені за різними тимчасовими або неповними деклараціями;

складових комплектного об'єкта, у тому числі таких, що належать різним комплектним об'єктам;

товарів, що зберігались на складі митного органу (складі тимчасового зберігання), та товарів, які не зберігались на таких складах (крім випадку, передбаченого абзацом четвертим підпункту 9.3 цього пункту);

товарів (крім зазначених в абзаці четвертому підпункту 9.3 цього пункту), що зберігались на складі тимчасового зберігання та розміщувались на цей склад за окремими документами, за винятком випадків коли їх міжнародне перевезення перед розміщенням на склад тимчасового зберігання здійснювалось за одним товарно-транспортним документом.

9.2. Окремі ВМД на товари, що входять до однієї партії, можуть за бажанням декларанта оформлюватися незалежно від фактурної вартості цих товарів у таких випадках:

при декларуванні товарів, проданих у магазині безмитної торгівлі протягом календарного місяця;

якщо митний орган виявляє ознаки порушення прав інтелектуальної власності щодо частини товарів з партії, що пред'явлена до митного контролю та митного оформлення;

у разі вилучення митним органом частини товарів з партії як предметів порушення митних правил;

при митному оформленні товарів з партії, які або переміщення яких через митний кордон України є об'єктом контролю з боку відповідного дозвільного органу (санітарно-епідеміологічний, фітосанітарний, ветеринарний або інший вид контролю, сертифікація, ліцензування тощо), на який видається документ дозвільного характеру, і товарів, які або переміщення яких через митний кордон України не є об'єктом такого контролю;

при декларуванні товарів за кодами товарних позицій 8701, 8702, 8703, 8704, 8705, 8711, 8716 згідно з УКТЗЕД, що ввозяться в Україну та підлягають реєстрації в реєстраційних державних органах;

при розміщенні товарів (у тому числі як консолідованого вантажу) на митний ліцензійний склад та при випуску їх з митного ліцензійного складу;

при декларуванні частини товарів, що входять до однієї партії, за тимчасовою або неповною деклараціями;

при декларуванні товарів, що ввозяться на митну територію України або переміщуються митною територією України транзитом, що прибули в авіаційний, морський (річковий) пункт пропуску через державний кордон України на одному судні від одного відправника на адресу одного одержувача в межах одного зовнішньоекономічного договору (контракту), але вивозяться за межі зони митного контролю цього пункту пропуску як окремі партії товарів;

при декларуванні продуктів переробки, що утворилися в результаті переробки партій товарів (товарів, переробка яких не була здійснена), що надходили за одним зовнішньоекономічним договором (контрактом) від одного відправника на адресу одного одержувача і переробка яких здійснювалась за одним дозволом на розміщення товарів у митному режимі переробки.

9.3. Одна ВМД на кілька партій товару може на бажання декларанта оформлюватися в таких випадках:

при декларуванні відповідно до митного режиму транзиту товарів, що одночасно надходять на прикордонну станцію за місцем увезення товарів на митну територію України з однієї станції відправлення, розташованої за межами України, від одного відправника на адресу одного одержувача на одну станцію призначення, розташовану за межами України, незалежно від кількості залізничних накладних на дрібні, контейнерні чи повагонні відправлення;

при декларуванні міжнародних поштових відправлень та експрес-відправлень незалежно від кількості митних декларацій CN 23 форми, установленої актами Всесвітнього поштового союзу, домашніх транспортних документів за умови, що в цих відправленнях переміщуються товари одного найменування одним відправником на адресу одного одержувача в одному митному режимі, пред'явлені одночасно до митного контролю;

при декларуванні машин, обладнання, механізмів, установок тощо, які згідно з УКТЗЕД у зібраному стані класифікуються як комплектний чи завершений товар, але з урахуванням особливостей транспортування ввозяться на митну територію України розібраними на кількох транспортних засобах (за кількома товарно-транспортними документами) за умови, що ці товари ввозяться за одним зовнішньоекономічним договором (контрактом) від одного відправника на адресу одного одержувача та не є складовими комплектного об'єкта, який декларується в установленому порядку;

якщо партії товарів переміщувалися через митний кордон на підставі однієї періодичної або загальної митної декларації;

при декларуванні в одному митному режимі товарів, що вивозяться за межі митної території України залізничним транспортом за одним зовнішньоекономічним договором (контрактом) та одночасно відправляються від одного відправника на адресу одного одержувача з однієї станції відправлення;

при декларуванні консолідованого вантажу в митний режим митного складу;

при випуску товарів із митного ліцензійного складу за одним зовнішньоекономічним договором (контрактом);

при декларуванні товарів, проданих у магазині безмитної торгівлі протягом календарного місяця;

при декларуванні в одному митному режимі товарів, що ввезені на митну територію України одним повітряним або морським (річковим) транспортним засобом від одного відправника на адресу одного одержувача в межах одного зовнішньоекономічного договору (контракту), але доставлені до митниці оформлення як окремі партії товарів;

при декларуванні як товарів транспортних засобів, що приводяться до руху за допомогою двигуна й увозяться на митну територію України своїм ходом (у тому числі составів транспортних засобів та додаткового пристосування й обладнання до них, що перевозиться цими транспортними засобами), за одним зовнішньоекономічним договором (контрактом) від одного відправника на адресу одного одержувача.
II. Опис граф вантажної митної декларації 1. Заповнення граф ВМД при декларуванні товарів, що вивозяться (вивезені) за межі митної території України
1. Правила заповнення граф ВМД, викладені у цій главі, застосовуються:

а) при декларуванні товарів у митні режими:

експорту;

реекспорту;

переробки за межами митної території України;

тимчасового вивезення;

митного складу;

спеціальної митної зони;

магазину безмитної торгівлі;

б) при декларуванні:

запасів, призначених для споживання;

не переробленої сировини, залишків і відходів переробки, що вивозяться за межі митної території України після перебування товарів у митному режимі переробки на митній території України;

товарів, проданих у магазині безмитної торгівлі протягом календарного місяця;

товарів, що вивозяться за межі митної території України після перебування в митному режимі тимчасового ввезення;

товарів, що вивозяться при ордерних поставках.

2. Правила заповнення граф декларантом:
Графа 1 "Декларація"
У першому підрозділі зазначається 2-значний літерний код напрямку переміщення товарів "ЕК" - вивезення з України.

У другому підрозділі зазначається код митного режиму відповідно до Класифікатора митних режимів, що затверджується Держмитслужбою.

При зворотному вивезенні товарів після їх тимчасового ввезення на митну територію України та при поверненні за межі митної території України певного обсягу товарів, переробка яких на митній території України не була здійснена, а також при декларуванні товарів, проданих у магазині безмитної торгівлі протягом календарного місяця, у другому підрозділі зазначається код "00".

У третьому підрозділі зазначається літерний код типу декларації згідно з Класифікатором типів декларацій, що затверджується Держмитслужбою.
Графа 2 "Відправник/Експортер"
Якщо описом цієї графи не передбачено інше, у графі зазначаються відомості про відправника.

При декларуванні товарів, проданих у магазині безмитної торгівлі протягом календарного місяця, зазначаються відомості про власника магазину безмитної торгівлі.

При декларуванні запасів, призначених для споживання, що переміщуються експлуатантом транспортного засобу - резидентом, у графі зазначаються відомості про такого резидента.

При декларуванні товарів та/або транспортних засобів для їх тимчасового вивезення з метою багаторазового переміщення через митний кордон України за однією ВМД зазначаються відомості про особу, якій надано дозвіл на таке переміщення.

При вивезенні (пересиланні) товарів громадянами зазначаються відомості про відправника (при пересиланні) або громадянина, який безпосередньо вивозить ці товари за межі митної території України.

Відомості про осіб наводяться в графі згідно з додатком 2 до цієї Інструкції. Формування ідентифікаційного номера особи, що зазначається в лівому нижньому кутку графи, здійснюється відповідно до положень додатків 3 - 5 до цієї Інструкції.

У додаткових аркушах ВМД форми МД-3 графа не заповнюється.
Графа 3 "Форми"
Графа заповнюється завжди.

У першому підрозділі графи зазначається порядковий номер комплекту, у другому - загальна кількість комплектів форми МД-2, МД-3.

Наприклад, якщо використовуються комплект форми МД-2 та два комплекти додаткових аркушів форми МД-3, то в комплекті форми МД-2 зазначається 1/3, у першому комплекті додаткових аркушів - 2/3, у другому комплекті додаткових аркушів - 3/3.
Графа 4 "Відвантажувальні специфікації"
Графа заповнюється завжди.

У графі зазначається загальна кількість долучених до ВМД комплектів доповнень МД-6, складених декларантом, і через знак "/" - кількість аркушів у примірнику специфікації форми МД-8.

Наприклад, якщо використовується один комплект доповнення форми МД-6 та жодного аркуша специфікації форми МД-8, то зазначається 1/0.

Якщо доповнення форми МД-6 та специфікація форми МД-8 не використовуються, то зазначається 0/0.
Графа 5 "Всього товарів"
Зазначається загальна кількість задекларованих у ВМД товарів. Кількість товарів повинна відповідати кількості граф 31 ВМД, що заповнюються.

При використанні специфікації форми МД-8 в графі зазначається загальна кількість найменувань товарів, задекларованих у ВМД.
Графа 6 "Всього місць"
Графа заповнюється у разі, якщо стосовно товарів, що декларуються, після їх розміщення у заявлений у ВМД митний режим здійснюватиметься міжнародне перевезення.

Зазначається загальна кількість вантажних місць задекларованих у ВМД товарів відповідно до товаросупровідних документів, пакувальних аркушів.

Якщо товари переміщуються через митний кордон насипом, наливом або навалом і в товаросупровідних документах, пакувальних аркушах не визначено кількість вантажних місць, або якщо товари переміщуються стаціонарними засобами транспортування, то в графі проставляється "0".

Якщо при переміщенні товарів навалом можливо виокремити вантажні місця (переміщення товарів у тюках, кіпах, в'язанках тощо), то зазначається кількість вантажних місць.

Графа не заповнюється:

при декларуванні товарів за загальною вантажною митною декларацією при вивезенні товарів залізничним транспортом чи періодичною митною декларацією;

при декларуванні товарів, на які була попередньо оформлена загальна вантажна митна декларація при вивезенні товарів залізничним транспортом або періодична митна декларація.
^ Графа 7 "Довідковий номер"
За бажанням декларанта зазначається наданий ним порядковий номер ВМД. Підтверджувати такий номер непотрібно.
Графа 8 "Одержувач"
Якщо описом цієї графи не передбачено інше, у графі зазначаються відомості про одержувача.

Якщо відповідно до умов зовнішньоекономічного договору (контракту) або іншого документа, що використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту), нерезидент - сторона зовнішньоекономічного договору (контракту) або іншого документа, що використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту), не є одержувачем, у графі зазначаються відомості про одержувача і вчиняється запис "Див. доп.", а в доповненні наводяться відомості про нерезидента - сторону зовнішньоекономічного договору (контракту) або іншого документа, що використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту).

При розміщенні товарів у митний режим магазину безмитної торгівлі зазначаються відомості про власника магазину безмитної торгівлі.

При декларуванні запасів, призначених для споживання, у графі наводяться відомості про експлуатанта транспортного засобу.

При декларуванні товарів та/або транспортних засобів для їх тимчасового вивезення з метою багаторазового переміщення через митний кордон України за однією ВМД зазначаються відомості про особу, якій надано дозвіл на таке переміщення.

Відомості про осіб наводяться в графі згідно з додатком 2 до цієї Інструкції. Формування ідентифікаційного номера особи, що зазначається в лівому нижньому кутку графи, здійснюється відповідно до положень додатків 3 - 5 до цієї Інструкції. Для нерезидентів найменування юридичної особи та її місцезнаходження чи прізвище, ім'я фізичної особи та її місце проживання зазначаються відповідно до зовнішньоекономічного договору (контракту) або іншого документа, що використовується в міжнаро
еще рефераты
Еще работы по разное