Реферат: Тема: Синтаксичний розбір виразів


Тема: Синтаксичний розбір виразів

Однієї з головних причин, що лежать в основі появи мов програмування високого рівня, з'явилися обчислювальні задачі, що вимагають великих об'ємів рутинних обчислень. Тому до мов програмування пред'являлися вимоги максимального наближення форми запису обчислень до природної мови математики. В зв'язка з цей одній з перших областей системного програмування сформувалося дослідження способів виразів. Тут отримані численні результати, проте найбільше розповсюдження отримав метод трансляції за допомогою зворотного польського запису, який запропонував польський математик Я. Лукашевіч.

Нагадаємо, що існує цілий ряд методів синтаксичного розбору і обчислення виразів. Нехай вирази є рекурсивними структурними даними, які визначаються в термінах самих себе. Якщо ви обмежитеся використанням у виразах тільки операторів +, - * / і дужок, то зможете сказати, що всі вирази можуть бути визначеними в термінах наступних правил:

выраз=>терм[+терм][-терм]

терм=>множник[*множник][/множник]

множник=>змінна, число або (вираз) де будь-яка частина може бути порожньою. Квадратні дужки позначають необов'язковість, а => - утворення. Фактично правила є правилами утворення виразів.

Вираз 10+5*В складається з двох термів: 10 і 5*В. Проте, включає три множники: 10, 5 і В. Цими множниками є два числа і одна змінна.

З другого боку вираз 14*(7-С) має два терми 10 і (7-С), один з яких є числом, а інша дочірнім виразом. Дочірній вираз розпадається на одне число і одну змінну.

Даний процес формує основу для рекурсивного низхідного синтаксичного розбору, який є набором загальних рекурсивних процедур, що носять характер ланцюжка. На кожному відповідному кроці синтаксичний розбір може виконувати задані операції в алгебра правильній послідовності. Наприклад розглянемо синтаксичний розбір вхідного виразу 9/3-(100 +56) і виконання операцій по кроках.

Крок 1. Узяти першу лексему: 9/3

Крок 2. Узяти обидва множники і виконати операцію поділу.

В результаті виходить 3.

Крок 3. Узяти другу лексему: (100+56). В даній точці ви повинні рекурсивно проаналізувати другий вираз.

Крок 4. Узяти обидва числа і скласти. В результаті виходить 156.

Крок 5. Повернутися з рекурсивного виклику і відняти 156 з 3, що дає відповідь - 153.

Якщо ви трохи заплуталися, не турбуйтеся. Це складна концепція. Потрібно засвоїти два моменти про даний рекурсивний погляд на вирази: по-перше, передування операторів є неявним при заданих правилах породження виразів; по-друге, даний метод синтаксичного розбору і обчислення виразів дуже схожий на те, як це робиться уручну.


^ Рядкові величини

- операція + (з’єднання) ‘місто’+’ ’+’Луцьк’


Функції роботи з рядками:
Назва функції

Призначення

Приклад

Результат

1.

Length(S)

визначає кількість символів у заданому рядку

Length (‘місто Луцьк’)

11

2.

Сору(S,n,m)

виділяє m символів рядка S, починаючи від символу з номером n

Copy (‘місто Луцьк’, 6, 5)

‘Луцьк’

3.

Pos(S1, S2)

визначає номер символу, з якого починається входження рядка (тексту) S1 у рядок S2

Pos (‘ ‘,‘місто Луцьк’)

6

4.

Concat(S1, S2,...)

з'єднує рядки в один рядок

Concat('20', '01')

‘2001’


^ Процедури роботи з рядками:
Назва функції

Призначення

Приклад

Результат

1.

Insert (A:string, var В: string, n:integer)

вставляє рядок А у рядок В, починаючи від позиції з номером n

S1:=’місто’;

S2:=’Луцьк’;

Insert(S1,S2,1);

’містоЛуцьк’;


2.

Delete (var S:string, n:integer, m:integer)

вилучає m символів з рядка S, починаючи від позиції n

S:=’містоЛуцьк’;

delete(S,1,5);

’Луцьк’;


3.

Str (A:integer, var S:string)

переводить числове дане A у дане типу рядок

A:=2001;

Str(A,S);

‘2001’

4.

Val (S: string, var A, KOD: integer)

засилає у числову змінну A числовий образ рядка S, повертаючи код помилки KOD

S:=’2001’;

Val(S,A,Kod);

2001
еще рефераты
Еще работы по разное