Реферат: Орієнтовне календарне планування з геометрії та алгебри І початків аналізу для 10 класу профільний рівень
Орієнтовне календарне планування

з геометрії та алгебри і початків аналізу

для 10 класу

профільний рівень


за програмою, затвердженою МОН України


Учитель: Ванжула Л.С.


Алгебра і початки аналізу, 10 кл.

5 годин на тиждень, всього 175 годин


Підручник: Мерзляк А. Г., Номіровський Д. А., Полонський В. Б., Якір М. С. Алгебра і початки аналізу : підруч. для 10 кл. загально-освіт. навч. закладів : Проф. рівень. — Х. : Гімназія, 2010. — 416 с.: іл.уроку

Тема, зміст уроку

Кількість

годин

Дата

проведення


Примітка

Повторення

Систематизація та узагальнення навчального матеріалу

за курс базової загальної середньої освіти

( 4 год )

1

Тотожні перетворення раціональних виразів

1

01.092

Розв'язування рівнянь і нерівностей

1

01
Тотожні перетворення раціональних виразів

3

Функції. Побудова графіків

1

01
Методи розв'язування рівнянь і нерівностей

4

Розв'язування текстових задач

1

03^ Функції, многочлени, рівняння і нерівності

(60 год)

5,6

Множини. Операції над множинами

2

03, 087,8

Взаємно однозначна відповідність між елементами множин

2

08,08
Множини. Операції над множинами

9,10

Рівнопотужні множини

2

10,10
Взаємно однозначна відповідність між елементами множин

11,12

Числові множини. Множина дійсних чисел

2

15,1513-15

Числові функції. Область визначення і множина значень функції. Способи задання функцій

3

15,17,17
Числові множини. Множина дійсних чисел

16,17

Графік функції

2

22,2218-20

Зростання і спадання, парність і непарність функцій, найбільше та найменше значення функції

3

22,24,24
Область визначення і множина значень функції. Способи задання функцій

21-23

Властивості і графіки основних видів функцій

3

25,25,2524,25

Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень відомих графіків функцій

2

29,2926

Підготовка до к/р. Систематизація знань з теми «Функції»

1

29
Властивості і графіки основних видів функцій

27

К/р № 1 «Функції»

1

01.1028

Аналіз к/р

1

0129,30

Рівносильні перетворення рівнянь. Рівняння-наслідки

2

06,0631,32

Ділення многочленів

2

06,0833,34

Теорема Безу та наслідки з неї

2

08,0935,36

Метод математичної індукції

2

09,1337,38

Застосування властивостей функцій до розв’язування рівнянь

2

13,13
Рівносильні перетворення рівнянь. Рівняння-наслідки

39,40

Рівносильні перетворення нерівностей

2

15, 15
Ділення многочленів

41,42

Метод інтервалів

2

20,2043,44

Підготовка до к/р. Систематизація знань з теми «Многочлени. Рівняння і нерівності»

2

20,2245

К/р № 2 «Многочлени. Рівняння і нерівності»

1

2246

Аналіз к/р

1

03.1147-49

Рівняння і нерівності, що містять знак модуля

3

03,03,05
Застосування властивостей функцій до розв’язування рівнянь

50-52

Рівняння і нерівності з параметрами

3

05,10,1053,54

Графік рівняння з двома змінними

2

10,1255,56

Нерівність з двома змінними

2

12,1757,58

Графік нерівності з двома змінними

2

17,1759,60

Системи рівнянь і нерівностей

2

19,19
Рівняння і нерівності з параметрами

61,62

Підготовка до к/р. Систематизація знань

2

24,2463

К/р № 3 «Функції, многочлени, рівняння і нерівності»»

1

2464

Аналіз к/р. Узагальнення навчального матеріалу

1

26^ Степенева функція

( 30 год )

65

Корінь п–го степеня

1

2666,67

Арифметичний корінь п–го степеня, його властивості

2

01.12,01
Корінь п–го степеня

68,69

Перетворення виразів з коренями п–го степеня

2

01,03
Арифметичний корінь п–го степеня, його властивості

70,71

Функція та її графік

2

03,08
Перетворення виразів з коренями п–го степеня

72,73

Ірраціональні рівняння

2

08,0874-76

Ірраціональні нерівності

3

22,22,22
Ірраціональні рівняння

77

Підготовка до к/р. Систематизація знань з теми

1

2478

К/р № 4 «Корінь п–го степеня»

1

2479

Аналіз к/р. Узагальнення знань з теми

1

2580

Степінь з раціональним показником, його властивості

1

2581-83

Перетворення виразів, які містять степінь з раціональним показником

3

12.01, 12,12
Степінь з рац. показником, його властивості

84,85

Ірраціональні рівняння та нерівності з параметрами

2

14,1486, 87

Степенева функція, її властивості та графік

2

19,19
Ірраціональні рівняння з параметрами

88, 89

Оборотні функції


2

19,2190,91

Взаємно обернені функції

2

21,26
Оборотні функції

92

Підготовка до к/р. Систематизація знань з теми

1

2693

К/р № 5 «Степенева функція»

1

2694

Аналіз к/р

1

28^ Тригонометричні функції

( 30 год )

95

Синус, косинус, тангенс, котангенс кута

1

2896

Радіанне вимірювання кутів

1

02.0297

Тригонометричні функції числового аргументу

1

02
Синус, косинус, тангенс, котангенс кута

98

Періодич­ність функцій

1

02
Тригонометричні функції числового аргументу

99-101

Властивості та графіки тригоно­метричних функцій

3

04,04,09
Періодич­ність функцій

102

Побудова графіків тригонометричних функцій за їх властивостями

1

09
Властивості та графіки тригоно­метричних функцій

103

Основні співвідношення між тригоно­метричними функціями одного аргументу

1

09
Побудова графіків тригонометричних функцій за їх властивостями

104

Підготовка до к/р. Систематизація знань з теми

1

11105

К/р № 6 «Графіки тригонометричних функцій»

1

11106

Аналіз к/р

1

16107

Формули зведення

1

16
Множини. Операції над множинами

108,

109

Тригоно­метричні формули додавання

2

16,18
Взаємно однозначна відповідність між елементами множин

110

Формули подвійного аргументу

1

18
Рівнопотужні множини

111,

112

Формули перетворення суми і різниці тригонометричних функцій у добуток

2

23,23
Числові множини. Множина дійсних чисел

113,

114

Формули перетворення добутку тригоно­метричних функцій у суму

2

23,25
Числові функції. Область визначення і множина значень функції. Способи задання функцій

115,

116

Формули пониження степеня

2

25,02.03
Графік функції

117

Формули потрійного аргументу

1

02
Зростання і спадання, парність і непарність функцій, найбільше та найменше значення функції

118

Формули половинного аргументу

1

02
Властивості і графіки основних видів функцій

119

Вираження тригонометричних функцій через тангенс половинного аргументу

1

04
Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень відомих графіків функцій

120,

121

Перетворення тригонометричних виразів

2

04,09122

Підготовка до к/р. Узагальнення знань з теми

1

09123

К/р №7 «Тригонометричні функції»

1

09124

Аналіз к/р

1

11^ Тригонометричні рівняння і нерівності

(35 год)

125-

127

Обернені тригонометричні функції: означення, властивості, графіки

3

11,16,16
Рівносильні перетворення рівнянь. Рівняння-наслідки

128-

130

Побудова графіків обернених тригонометричних функцій

3

16,18,18
Ділення многочленів

131-

133

Найпростіші тригонометричні рівняння

3

30,30,30
Теорема Безу та наслідки з неї

134-

136

Основні способи розв’язування тригоно­метричних рівнянь

3

01.04,01,06
Метод математичної індукції

137-

139

Розв’язування тригонометричних рівнянь

3

06,06,08
Застосування властивостей функцій до розв’язування рівнянь

140-142

Розв’язування тригонометричних рівнянь різних типів

3

08,13,13
Рівносильні перетворення нерівностей

143

Підготовка до к/р. Систематизація знань з теми

1

13
Метод інтервалів

144

К/р № 8 «Тригонометричні рівняння»

1

15145

Аналіз к/р

1

15146,

147

Тригонометричні нерівності

2

20,20
Рівняння і нерівності, що містять знак модуля

148-

150


Розв’язування тригонометричних нерівностей

3

20,22,22
Рівняння і нерівності з параметрами

151,

152


Тригоно­метричні рівняння з параметрами

2

27,27
Графік рівняння з двома змінними

153,

154

Тригонометричні нерівності з параметрами

2

27,29
Нерівність з двома змінними

155,

156

Рівняння і нерівності, які містять обернені тригонометричні функції

2

29,04.05
Графік нерівності з двома змінними

157

Підготовка до к/р. Систематизація знань з теми

1

04
Системи рівнянь і нерівностей

158

К/р № 9 «Тригонометричні нерівності»

1

04159

Аналіз к/р


1

06^ Систематизація та узагальнення навчального матеріалу

( 16 год)

160

Функції

1

06
Корінь п–го степеня

161,

162

Многочлени

2

11,11
Арифметичний корінь п–го степеня, його властивості

163,

164

Рівняння

2

11,13
Перетворення виразів з коренями п–го степеня

165,

166

Нерівності

2

13,18
Функція та її графік

167,

168

Степенева функція

2

18,18
Ірраціональні рівняння

169

Тригонометричні функції

1

20
Ірраціональні нерівності

170


Тригонометричні рівняння

1

20171,

172

Узагальнення та систематизація навчального матеріалу

2

25,25173

Підсумкова к/р №10

1

25174

Аналіз к/р

1

27175

Оцінювання навчальних досягнень учнів

1

27

Геометрія, 10 кл.

^ 4 години на тиждень, всього 140 годин


Підручник: Геометрія: підруч. для 10 кл. знз: профіл. рівень / Г.П. Бевз, В.Г. Бевз, Н.Г. Владімірова, В.М. Владіміров. – К.: Генеза, 2010.- 232 с. : іл.
уроку

Тема, зміст уроку

Кількість

годин

Дата

проведення


Примітка

Повторення

Систематизація та узагальнення фактів і методів планіметрії

( 28 год )

1

Аксіоми планіметрії

1

02.092

Система опорних фактів курсу планіметрії

1

02
Аксіоми планіметрії

3

Геометричні методи розв’язування планіметричних задач

1

02
Аксіоми планіметрії

4

Аналітичні методи розв’язування планіметричних задач

1

07
Геометричні методи розв’язування планіметричних задач

5-7

Розв’язування планіметричних задач

3

09,09,09
Аналітичні методи розв’язування планіметричних задач

8

Підготовка до к/р. Систематизація знань з теми

1

149

К/р № 1 «Систематизація фактів планіметрії»

1

1610

Аналіз к/р

1

1611-13

Приклади застосування координат до розв’язування планіметричних задач

3

16,21,2314-16

Приклади застосування векторів до розв’язування планіметричних задач

3

23,23,2817-19

Складання рівнянь за умовою геометричної задачі

3

30,30,30
Метод координат та метод векторів

20-22

Складання систем рівнянь за умовою геометричної задачі

3

02.10,02,02
Складання рівнянь за умовою геометричної задачі

23-25

Розв’язування планіметричних задач

3

05,07,07
Складання систем рівнянь за умовою геометричної задачі

26

Підготовка до к/р. Систематизація знань з теми

1

0727

К/р № 2 «Узагальнення фактів планіметрії»

1

0928

Аналіз к/р

1

12^ Вступ до стереометрії

(12 год)

29

Основні поняття стереометрії

1

1430,31

Аксіоми стереометрії та наслідки з них

2

14, 14
Основні поняття стереометрії

32

Просторові геометричні фігури

1

19
Аксіоми стереометрії та наслідки з них

33

Початкові уявлення про многогранники

1

21
Аксіоми стереометрії та наслідки з них

34,35

Найпростіші задачі на побудову перерізів многогранників

2

21,21
Початкові уявлення про многогранники

36

Поняття про аксіоматичний метод

1

02.1137

Розв’язування стереометричних задач

1

04
Поняття про аксіоматичний метод

38

Підготовка до к/р. Систематизація знань з теми

1

0439

К/р № 3 «Вступ до стереометрії»

1

0440

Аналіз к/р


1

09^ Паралельність прямих і площин у просторі

( 40 год )

41,42

Розміщення двох прямих у просторі: прямі, що перетинаються

2

11,1143,44

Розміщення двох прямих у просторі: паралельні прямі

2

11,16
Розміщення двох прямих у просторі: прямі, що перетинаються

45,46

Розміщення двох прямих у просторі: мимобіжні прямі

2

18,18
Розміщення двох прямих у просторі: паралельні прямі

47,48

Ознака мимобіжності прямих

2

18,2349,50

Розміщення прямої та площини у просторі: пряма і площина, що перетинаються

2

25,25
Ознака мимобіжності прямих

51,52

Розміщення прямої та площини у просторі: паралельні пряма і площина

2

25,3053,54

Ознака паралельності прямої та площини.

2

02.12,02
Розміщення прямої та площини у просторі

55

Підготовка до к/р. Систематизація знань з теми

1

0256

К/р № 4 «Паралельність прямих у просторі»

1

0757

Аналіз к/р

1

0958,59

Розміщення двох площин у просторі: площини, що перетинаються

2

09,0960,61

Розміщення двох площин у просторі: паралельні площини

2

21,2362,63

Ознака паралельності площин

2

23,23
Розміщення двох площин у просторі

64,65

Існування площини, паралельної даній площині

2

11.01,13
Аксіоми планіметрії

66,67

Властивості паралельних площин

2

13,13
Система опорних фактів курсу планіметрії

68,69

Паралельне проектування, його властивості

2

18,20
Геометричні методи розв’язування планіметричних задач

70,71

Зображення плоских і просторових фігур у стереометрії

2

20,20
Аналітичні методи розв’язування планіметричних задач

72,73

Задачі на побудову перерізів многогранників

2

25,2774,75

Методи слідів і проекцій побудови перерізів

2

27,27
Складання рівнянь за умовою геометричної задачі

76,77

Розвязування задач за готовими малюнками на паралельність прямих і площин у просторі

2

01.02,03
Складання систем рівнянь за умовою геометричної задачі

78

Підготовка до к/р. Систематизація знань з теми

1

0379

К/р № 5 «Паралельність прямих і площин у просторі»

1

0380

Аналіз к/р


1

08^ Перпендикулярність прямих і площин у просторі

( 40 год )

81,82

Перпендикулярність прямих у просторі

2

10,10
Основні поняття стереометрії

83,84

Перпендикулярність прямої та площини

2

10,15
Аксіоми стереометрії та наслідки з них

85

Ознака перпендикулярності прямої та площини

1

17
Просторові геометричні фігури

86

Перпендикулярні пряма і пощина. побудова перпендикулярних прямих і площин.

1

1787

Властивості прямих, перпендикулярних до площини

1

1788

Перпендикуляр і похила до площини

1

22
Початкові уявлення про многогранники

89

Перпендикулярність прямої та площини. розв’язування задач

1

2490

Властивість точки, рівновіддаленої від вершин многокутника

1

24
Найпростіші задачі на побудову перерізів многогранників

91

Теорема про три перпендикуляри. Відстань від точки до прямої.

1

2492

Відстань від точки до прямої в просторі

1

01.0393

Застосування теореми про три перпендикуляри. Властивість точки, рівновіддаленої від сторін многокутника

1

03
Поняття про аксіоматичний метод

94,95

Перпендикулярність площин . Ознака перпендикулярності площин

2

03,03
Розміщення двох прямих у просторі: прямі, що перетинаються

96, 97

Перпендикулярність площин . Властивості перпендикулярних площин

2

07,1098

Теорема про три перпендикуляри. Перпендикулярність площин

1

10
Розміщення двох прямих у просторі: паралельні прямі

99

Підготовка до к/р. Систематизація знань з теми

1

10100

К/р № 6 «Перпендикулярність прямих і площин у просторі»

1

15
Розміщення двох прямих у просторі: мимобіжні прямі

101

Аналіз к/р


1

17
Ознака мимобіжності прямих

102,

103

Відстань від прямої до паралельної їй площини, між паралельними площинами, прямими

2

17,17
Розміщення прямої та площини у просторі

104,

105

Відстань між мимобіжними прямими

2

29,31
Ознака паралельності прямої та площини.

106,

107

Відстані у просторі

2

31,31
Розміщення двох площин у просторі: площини, що перетинаються

108,

109

Кути між прямими, між прямою і площиною

2

05.04,07
Розміщення двох площин у просторі: паралельні площини

110,

111

Двогранний кут. Кут між площинами

2

07,07
Ознака паралельності площин

112,

113

Ортогональне проектування

2

12,14
Існування площини, паралельної даній площині

114,

115

Площа ортогональної проекції многокутника

2

14,14
Властивості паралельних площин

116

Відстані і кути у просторі

1

19
Паралельне проектування, його властивості

117

Розв’язування задач за готовими малюнками на перпендикулярність прямих і площин у просторі

1

21
Зображення плоских і просторових фігур у стереометрії

118

Підготовка до к/р. Систематизація знань з теми

1

21119

К/р № 7 «Перпендикулярність прямих і площин у просторі»

1

21
Задачі на побудову перерізів многогранників

120

Аналіз к/р


1

26
Методи слідів і проекцій побудови перерізів

^ Систематизація та узагальнення навчального матеріалу

( 20 год)

121


Факти планіметрії

1

28
Перпендикулярність прямих у просторі

122,

123

Методи планіметрії

2

28,28
Перпендикулярність прямої та площини

124,

125

Вступ до стереометрії

2

03.05,05
Ознака перпендикулярності прямої та площини

126,

127

Паралельність прямих у просторі

2

05,05
Перпендикуляр і похила

128,

129

Паралельність площин у просторі

2

10,12
Теорема про три перпендикуляри

130

Паралельність прямих і площин у просторі

1

12
Перпендикулярність площин

131

Перпендикулярність прямих у просторі

1

12
Ознака перпендикулярності площин

132,

133

Перпендикулярність площин у просторі

2

17,19
Зв’язок між паралельністю та перпендикулярністю прямих і площин

134,

135

Перпендикулярність прямих і площин у просторі

2

19,19
Кути у просторі

136,

137

Розв’язування стереометричних задач

2

23,24138

Підсумкова к/р № 8

1

26139

Аналіз к/р

1

26
Відстані у просторі

140

Оцінювання навчальних досягнень учнів

1

26


еще рефераты
Еще работы по разное