Реферат: Опалення та вентиляція

6. Опалення та вентиляція

А. Пояснювальна записка

6.1 Загальна частина 2
6.2 Котельня 3
6.3 Теплова потужність споживачів 3
6.4 Опалення 4
6.5 Вентиляція 5
6.6 Протипожежні заходи 11
6.7 Охорона навколишнього середовища 11
6.8 Заходи по захисту від шуму та вібрації 11
6.9 Засоби енергозбереження 12

Б. Креслення

— Загальні дані (початок) Арк. 1

— Принципова схема вентиляції Арк. 4

— Принципова схема теплопостачання Арк. 5

— Специфікація обладнання Арк. 1, арк. 2

6.1 Загальна частина

Даним розділом проекту вирішуються питання опалення та вентиляції приміщень комплексу відпочинку «Заір», який розташований по вул. Грибоєдова, 15 в м. Ірпінь Київської області.

Проектні рішення розділу ОВ розроблені в відповідності з архітектурними кресленнями та завданням на проектування і відповідають вимогам будівельних норм і правил.

При розробленні розділу були використані наступні нормативні документи:

СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика»;

ДВН В.2.6-31:2006 «Теплова ізоляція будівель»;

ДБН В.2.2-16-2005 «Культурно-видовищні та дозвільні заклади»;

ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва».

Розрахункові параметри зовнішнього повітря для проектування наведені в табл.1

Таблиця 1 — Розрахункові параметри зовнішнього повітря м. Київ.

Барометричний тиск

гПа

Період року Розділи проекту Параметри Швидкість повітря, м/сек

темпера-

тура,

°С

питома етальпія, кДж/кг
1 2 3 4 5 6
990 холодний

вентиляція

(параметри Б)

-22 -20,7 4,2
теплий

вентиляція

(параметри А)

23,7 53,6 1

кондиціювання

(параметри Б)

28,7 56,1 1

Розрахункова географічна широта — 51 град. північної широти.

Температура внутрішнього повітря в приміщеннях громадського призначення приймається

– в холодний період +18°С та 16°С.

– в теплий період +23°С.

6.2 Теплопостачання

Джерелом теплопостачання житлового будинку є міські теплові мережі м.Ірпінь. Ввод теплових мереж в будинок виконан в технічне підпілля. Параметр теплоносія 150-70°С. Місцева система опалення приєднується до джерела теплопостачання по залежній схемі в індивідуальному тепловому пунктірозташованому в вісях 4-6; Г-Д.

Теплоносій системи теплопостачання — вода, з параметрами — 90/70.

6.3 Теплова потужність споживачів

Будівля, що реконструється, має наступні приміщення:

— Зала бару;

— гарячий цех;

— холодний цех;

— завантажувальна тари;

— комірка прибирального інвентарю;

— мийна столового посуду;

— комора сипучих продуктів;

— адміністративні приміщення та гардероб;

— Римська лазня, сауна, спа-зона;

— Зал на 25 чол. для занять ритмічною гімнастикою;

— Зал на 40 чол. для занять на тренажерах;

— Офісне приміщення;

— Ігрова кімната;

— санвузол, душ, вентиляційна камера.

Годинні витрати теплоти.

Годинні витрати теплоти для потреб опалення магазину та кафе-бару складають:

— 106000 Вт

Годинні витрати теплоти для потреб вентиляції складають:

— 136250 Вт

Загальні витрати тепла по будинку: Q = 242250 Вт

Річне теплоспоживання систем опалення будівлі становить:

Q=0,086´Q´S´a´b´с/(tв — tн ) ГДж/рік;

де:

· Q = 106кВт; S = 3572 гр.-діб; a = 1; b = 1; с = 1

Q = 0,086´15,7´3572´1´1´1/(18+22) = 814 ГДж·год/рік=226292 кВт·год/рік

Питоме теплоспоживання опалювальних систем будівлі при загальному об’ємі 8699,0 м3 становить 26,0 кВт·год/м3 ٠рік, що менше контрольного показника – 38 кВт·год/м3 згідно таблиці 4 ДБН В.6-31:2006.

Питоме теплоспоживання опалювальних систем будівлі при загальній площі 2079,4 м2 становить 50,9 Вт/м2, що менше контрольного показника – 66 Вт/м2 згідно додатка 25 СНиП 2.04.05-91.

Теплова потужність системи гарячого водопостачання визначається розділом ВК у відповідності з нормами проектування систем водопостачання.

Таким чином, потреба в тепловій енергії визначилась в таких розмірах:

Табл.2

Теплоспоживач Опалення, кВт Вентиляція, кВт ГВП, кВт Примітка
Мах. Сер.
Комплекс відпочинку «Заір» 106 186,2 - -
Разом: 106 136,25 - -

6.4 Опалення

Опалення приміщень, що підлягають реконструкції, існуюче.

Опалення здійснюється від розподільчої гребінки теплопункту будинка.

Система опалення приміщень двотрубна, горизонтальна, тупикова, з нижнім розведенням з прокладанням трубопроводів в штрабах підлоги.

В якості опалювальних приладів використані сталеві радіатори фірми „Rаdік".

В верхніх точках систем опалення та теплопостачання припливних установок встановлені автоматичні повітрозбірники, в нижніх точках — спускні крани.

Підтримання параметрів теплоносія у системі опалення виконується автоматично, з допомогою контролера погодного коригування.

Трубопроводи системи опалення в місцях перетину перекриття прокладені в гільзах з негорючих матеріалів, край гільз виконані на одному рівні з поверхнями стін, перегородок та стелі.

6.5 Вентиляція

Вентиляція повітря приміщень комплексу адміністративного та соціально-побутового призначення запроектовані відповідно до завдання на проектування, технологічного завдання, архітектурно-будівельних креслень, вимог санітарно-технічних норм, діючих на території України будівельних норм та правил.

Для забезпечення допустимих умов повітряного середовища в приміщеннях комплексу у відповідності до вимог СНиПів та СН передбачається влаштування загальнообмінної припливно-витяжної вентиляції.

Кафе. Для вентиляції кафе запроектовано окремі системи припливної вентиляції П2 та витяжна система вентиляції В4 з механічним спонуканням.

Для гарячого цеху запроектовано влаштування витяжних систем від місць з зосередженим видаленням шкідливостей, відповідно до завдання технологів – системою місцевих відсмоктувачів В6 та загальнообмінної витяжної системи В5. Припливна система вентиляції для виробничих, допоміжних приміщень кафе розрахована за нормованими кратностями повітрообміну та з умов додержання повітряного балансу по приміщенням – система П3.

Приміщення соціального призначення . Повітрообмін для офісних приміщень розраховано на подачу санітарної норми зовнішнього повітря, а саме 60 м3 /год на 1 працюючого.

Для створення допустимих умов повітрообміну в приміщеннях тренажерних зал запроектовані припловно-витяжна система вентиляції з механічним спонуканням. Повітрообмін визначено за умови подачі свіжого (зовнішнього) повітря 80 мЗ /год, на одну людину, що займається спортом, у відповідності до табл..23 ДБН В.2.2-13-2003. В інших приміщеннях комплексу повітрообмін визначено за нормативною кратністю.

Повітрообмін в допоміжних приміщеннях комплексу визначено за умови: для душових – 75 м3/год на одну сітку, для вбиральних – 50 м3/год на один унітаз, та 25 м3/год на один пісуар.

Сауна. До приміщень сауни відносяться: сауна, спа-зона, римська лазня, роздягальня, душова. Запроектовані припливна система П6, витяжні системи В14, В17, В18.

В приміщенні вузла вводу електрощитової запроектована природна припливно-витяжна вентиляція і виведена вище зони вітрового підпору.

З метою економії енергетичних ресурсів, проектом передбачаються припливно-витяжні системи вентиляції з утилізацією теплоти, а саме використання

роторного рекуператора, для підігріву припливного повітря в холодний період року теплотою від видаляємого з приміщень повітря. До складу вентиляційних установок входять: утеплені повітряні клапани зовнішнього повітря з електроприводомами, секції фільтрації, секції нагріву, припливні та витяжні вентилятори, роторні утилізатори (рекуператори).

Вертикальні транзитні повітропроводи вентиляційних систем виконуються класу „П” та прокладаються в вогнезатримуючій ізоляції, або в цегляних вентиляційних шахтах з межею вогнестійкості 1 год. Усі припливні повітропроводи ізолюються мінераловатною фольгованою тепловою ізоляцією.

Витяжні вентиляційні системи з санвузлів та комор забезпечуються обладнанням фірми „Ostberg" (Швеція) та обладнанням фірми „Asys" (Україна).

Система припливної вентиляції повітря має автоматичне регулювання параметрів повітряного середовища за допомогою щитів керування припливних установок.

Повітряний баланс по приміщенням надан в табл.3.

Принципову схему систем вентиляції дивись на аркуші ОВ‑4.

Характеристика вентиляційного обладнання надана на аркуші ОВ-1÷ОВ-3.

Табл.3

Найменування

приміщень.

Внут-

рішня

т-ра,

оС

Кате-

горія

примі-

щення

Об’ем

V, м3

Припливна вентиляція Витяжна вентиляція Примітки
Крат-ність

Об’ем

м3 /год

№ сис-теми Крат-ність

Об’ем

м3 /год

№ сис-теми
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
План підвалу на відм.-3.300
1 Підвальне приміщення 18 Д 510 - - - 0,5 250 ВП1
3 Підвальне приміщення 16 Д 44 - - - 1 50 ВП1
7 Коридор 16 40 баланс 140 П1
5 Венткамера 16 Д 73 2 140 П1 - - -
8 Тамбур 16 11 Розрах. 770 П10 - - -
9 Вузол вводу водопроводу 16 Д 21 - - - 3 60 ВП2
9/1 Теплопункт 16 Д 25 - - - 3 80 ВП3
11 С/в гостьовий жіночий 16 23 - - - Сан.н. 200 ВП4
12 С/в гостьовий чоловічий 16 21 - - - Сан.н. 200 ВП5
10 Коридор 16 30 баланс 200 П1
14 Підвальне приміщення 16 В 11 - - - 1 40 В1
16 Гардероб офіціантів 18 Д 24 баланс 100 П1 - - -
17 С/в з душевой 18 - - - Сан.н. 60+75 ВП6, ВП7
18 Душова 25 - - - Сан.н. 75 ВП8
19 С/в 18 - - - Сан.н. 60 ВП9
20 Гардероб чоловичий 18 30 баланс 100 П1 - - -
24 Щитова 16 30 - - - 2 60 ВП1
25 Підвальне приміщення 16 В 26 - - - 1 50 ВП1
26 Приміщення для прання 16 Д 54 5 270 П1 6 320 В1
27 Підвальне приміщення 16 В 29 - - - 1 50 ВП1
29 Гардероб жіночий 18 62 баланс 100 П1 - - -
30 С/в з душевой 18 - - - Сан.н. 60+75 В3.1, В3.2
31 Приміщення персоналу 18 16 баланс 100 П1 - - -
32 С/в з душевой 25 - - - Сан.н. 60+75

В3.3

В3.4

34 Підвальне приміщення 16 Д 64 - - - 1 60 ВП1
35 Підвальне приміщення 16 Д 31 - - - 1 60 ВП1
36 Підвальне приміщення 16 Д 32 - - - 1 60 ВП1
38 С/в 18 - - - Сан.н. 60 В3.5
39 Підвальне приміщення 16 Д 11 - - - 2 10 ВП1
40 Підвальне приміщення 16 Д 47 - - - 1 50 ВП1
41 Підвальне приміщення 16 15 - - - 1 15 ВП1
42 Підвальне приміщення 16 24 - - - 1 25 ВП1
44 Підвальне приміщення 16 Д 35 - - - 1 35 ВП1
45 Підвальне приміщення 16 Д 57 - - - 1 55 ВП1
46 Підвальне приміщення 16 Д 35 - - - 1 35 ВП1
План першого поверху на відм. 0.000
2 Вестибюль 16 167 2 320 П2 - - -
3 Кімната охорони 18 17 с.н. 60 П2 - - -
4 Гардеробна 16 18 - - - 2 40
6 С/в для відвідувачів жіночий 16 Д 27 - - - с.н. 200 В7
7 С/в для відвідувачів чоловічий 16 Д 27 - - - с.н. 200 В7
8 Очікувальна 16 44 3 120 П4 - - -
9 Кабінет косметологічний 18 Д 35 с.н. 100 П4 с.н. 100 В9
10 Зал універсальний 18 Д 56 с.н. 100 П4 - 190 В9
11 Зона миття волос 18 Д 18 - - - 3 50 В9
12 Комора 16 В 9 - - - 4 40 В9
13 Кімната персоналу 18 Д 22 3 60 П4 - - -
14 Гардероб персоналу 18 Д 20 баланс 100 П4 - - -
15 Душова 25 - - - Сан.н. 75 В8.1
16 Санвузол 18 - - - Сан.н. 60 В8.2
18 Комора 16 В 30 - - - 2 60 В9
19 Вестибюль 16 Д 42 2 120 П5 - - -
20 С/в для відвідувачів 16 Д - - - с.н. 100 В8.3
21 Кабінет лікаря 18 Д 83 - - - 2 160 В10
22 Коридор 16 Д 18 баланс 280 П5 - - -
23 Приміщення персоналу 18 Д 18 - - - 3 55 В10
24 С/в персоналу 16 - - - Сан.н. 60 В8.4
25 Приміщення приготування амальгами 18 Д 26 1 30 П5 3 90 В10
28 Завантажувальна 16 28 2 60 П3 - - -
29/2 Комора прибирального інвентарю 16 В 2 - - - 2 40 ВП10
30 Приміщення для приготування яєць 16 Д 8 3 40 П3 5 60 В5
31 Приміщення для випікання кондвиробів 16 Г 61 розрахунок 1140 П3 розрахунок

120

1300м.в

В5,

В6

32 Мийна посуду 16 Д 9 баланс 90 П3 2+м.в.

40

90м.в

В5,

В6

33 Склад готової продукції 16 56 баланс П3 - - -
34 Приміщення оздоблення конд.продукції 16 Д 26 2 50 П3 3 80 В5
35 Мийна тари 16 Д 9 4 40 П3 6 60 В5
36 Комора готової продукції 16 В 32 - - - 1 50 В5
37 Комора напоїв 16 В 12 - - - 1 40 В5
38 Кабінет завідуючого 18 Д 35 с.н. 60 П3 - - -
44 Комора сипучих продуктів 16 В 20 - - - 1 40 В5
45 С/в службовий чоловічий 16 - - - Сан.н. 60 В8.5
46 С/в службовий жіночий 16 - - - Сан.н. 60 В8.6
47 Холодний цех 16 Д 53 3 150 П3 4 200 В5
48 Гарячий цех 16 Г 100 розрахунок 2060 П3 розрахунок

200

2060м.в

В5,

В6

49 Мийка кухонного посуду 16 Д 17 баланс 300 П3 2+м.в.

50

300м.в

В5,

В6

55 Мийка столового посуду 16 Д 53 баланс 600 П3 2+м.в.

100

600м.в

В5,

В6

56 Зал кафе 16 Д 227 розрахунок 1400 П2 розрахунок 1560 В4
План другого поверху на відм. 3.300
2 Зал на 25 чол. Для занять рітмічною гімнастикою 18 Д 380 розрахунок 2000 П6 розрахунок 2000 В11
3 Комора 16 В 17 - - - 1 40 В11
6 Зал на 40 відв. для занять на тренажерах 18 Д 529 розрахунок 3200 П6 розрахунок 3200 В11
7 Душова 25 - - - Сан.н. 75 В15.1
8 Інструкторська 18 Д 28 3 90 П6 - - -
9 Бухгалтерія 20 Д 41 с.н. 120 П6 с.н. 120 В14
11 Офісне приміщення 20 Д 143 с.н. 420 П6 с.н. 420 В14
12 Щитова 16 12 - - - 3 40 ВП11
13 Сан. вузол 16 7 - - - с.н. 60 В15.2
14 Сан. вузол 16 10 - - - с.н. 2х60 В17.1
15 Душова 25 9 - - - с.н. 2х75 В16.1
16 Роздягальня чоловіча 18 70 баланс 210 П6 - - -
17 Римська лазня 25 17 8 130 П6 9 150 В17
18 Сауна - - - 3 40 В18
19 Спа-зона 25 110 2 200 П6 2 200 В14
20 Душова 25 10 - - - с.н. 2х75 B16.3
21 Роздягальня жіноча 18 79 баланс 270 П6 - - -
22 Сан. вузол 16 10 - - - с.н. 2х60 В17.2
23 Душова 25 11 - - - с.н. 2х75 B16.2
24 Кімната відпочинку 20 223 1,5 330 П6 1,0 220 В14
25 Ігрова кімната 18 92 2 180 П6 2 180 В14
26 Сан. вузол 16 6 - - - с.н. 100 В15.3

6.6 Протипожежні заходи

При виникненні пожежі всі системи загальнообмінних та місцевих систем вентиляції вимикаються за сигналом датчиків пожежної сигналізації.

Після прокладки трубопроводів та повітроводів, місця їх проходу через перегородки і стіни приміщень щільно ізолюються негорючими матеріалами з забезпеченням нормативної вогнестійкості перешкод, що вони перетинають.

На перетинанні міжповерхового перекриття передбачено встановлення вогнезатримуючих клапанів з межею вогнестійкості 0,75 год.

6.7 Охорона навколишнього середовища

Циркуляційні насоси систем опалення та теплопостачання калориферів вентиляційних установок є мало шумними, з низьким коефіцієнтом вібрації.

Вентилятори систем вентиляції використані з низькими окружними швидкостями.

Для зменшення шумових характеристик систем вентиляції, приєднання вентиляторів до мережі повітроводів виконується за допомогою гнучких вставок та з використанням шумоглушників. Вентиляційне обладнання встановлюється на віброізоляторах.

Всі викиди систем вентиляції виведені вище покрівлі.

Викиди побутових систем вентиляції не містять шкідливостей та хімічно активних речовин.

Матеріали, застосовані при проектуванні систем опалення та вентиляції, відповідають санітарним та гігієнічним нормам, не містять активних речовин, які шкідливі для здоров'я людини.

Все обладнання виготовлене за межами України має сертифікати відповідності.

6.8 Заходи по захисту від шуму та вібрації

Діаметри трубопроводів систем опалення та теплопостачання калориферів розраховуються, у відповідності з додатком 14 СНиП 2.04.05-91, з обмеженням максимальних швидкостей руху теплоносія, як можливого джерела розповсюдження шуму.

Насоси систем теплопостачання та систем опалення є малошумними, з низьким коефіцієнтом вібрації та частотою обертів двигуна, приєднані до трубопроводів за допомогою гнучких вставок, встановлюються на віброізоляторах.

Живі перерізи повітроводів припливно-витяжних систем розраховуються з обмеженням максимальних швидкостей руху повітря, як можливого джерела виникнення шуму.

Вентиляційне обладнання встановлено поза межами обслуговуємого приміщення, в передбачених проектом в венткамерах. Для зменшення шумових характеристик систем вентиляції і попередження розповсюдження механічної вібрації, приєднання вентиляторів до мережі повітропроводів виконується за допомогою гнучких вставок. Для запобігання розповсюдження шуму системою повітропроводів на всіх системах встановлено шумоглушники.

Вентиляційне обладнання встановлюється на віброізоляторах.

6.9 Засоби енергозбереження

Згідно з СНиП 2.04.05-91 „Отопление, вентиляція и кондиционирование”, котельня обладнується регуляторами витрат теплоносія та регуляторами температури.

В будинку запроектована двотрубна система опалення з термостатичними клапанами.

Для виконання вимог ДБН В.2.6-31:2006 „Теплова ізоляція будівель”, а також у відповідності з затвердженими Держкоммістобудування контрольними показниками витрат тепла на опалення офісних будинків передбачається використання сучасних огороджуючих матеріалів (дивись частину АР).

Трубопроводи систем опалення, теплопостачання теплоізолюються, для запобігання непродуктивним втратам тепла.

Повітроводи припливних систем вентиляції теплоізолюються виключаючи непродуктивні втрати теплоти.

еще рефераты
Еще работы по строительству