Реферат: Організація юридичною службою аналізу результатів і наслідків розгляду позовів і судових справ

--PAGE_BREAK--


За звітний період митницею було пред’явлено 58 претензій.

Претензії пред’явлені Східною РМ, протягом 2000 року, можливо поділити на дві категорії:

1. про визнання недійсним рішення митного органу у митному оформленні та про стягнення відповідних грошових сум.

У свою чергу претензії по стягнення грошових сум можна поділити на дві категорії:

-          стягнення зайво сплачених митниці грошових сум та стягнення збитків, спричинених суб’єктам ЗЕД, неправомірними діями посадових осіб митниці, а також порушення розрахунків за договорами укладеними митницею.

6 претензій від АК «Харківобленерго» про Сплату пені та боргу за електроенергію обумовлені двома причинами:

-          розрахунками у 1999 році шляхом взаємозаліків, та як результат таких розрахунків заборгованість на початку року;

-          порушення порядку та термінів розрахунків (З цього приводу проведена службова перевірка (наказ СРМ №490 від 28.08.00 р.). Оформлена додаткова угода, збільшений термін оплати до 7 банківських днів.

2. з питань господарської діяльності митниці та про стягнення обов’язкових митних платежів.

На виконання рішення спільного протоколу від 27.04.00 р., пред’явлені митницею претензії до гарантійного об’єднання, були розглянуті робочою групою у складі представників Міжнародного автомобільного транспорту (ІRU), ДМСУ, страхової компанії АОН Ріск Сервіз, АсМАП та страхової компанії «Остра-Київ». За результатом робочої зустрічі, від імені гарантійної ланки МДП на рахунок ДМСУ перераховано 1773813,51 грн. по 24 претензіям заявленим СРМ.

Відповідно до абз. 1 ст. 13 Угоди між ДМСУ та АсМАП, Держмитслужба зобов’язалась вважати врегульованими всі інші повідомлення пов’язані з ввезенням вантажів до 31.12.98 р., закривши (26) претензій направлених СРМ (Лист ДМСУ №9/4–4420-еп від 17.11.00 р.). Таким чином та теперішній час ДМСУ залишило за собою право подальшої перевірки матеріалів лише стосовно 9 претензій СРМ.

У судах загальної юрисдикції протягом 2000 року період розглядалось 13 справ, скарги на неправомірні дії посадових осіб та про визнання права на захист іноземних інвестицій.

Дві скарги громадян, які розглядались у Київському районному суді пов’язані з звільненням від сплати ставок за митне оформлення автомобілю:

-          одна у зв’язку з переїздом на ПМЖ;

-          друга з находженням громадянина під арештом та не можливістю проведення митного оформлення;

Підставою виникнення спорів є протиріччя які виникають у правовому полі держави.

Оскільки Конституція України є законом прямої дії, де ст. 92 визначено, що виключно законами України визначаються права та свободи людини та громадянина.

Питання, які виникають, у разі протиріч між законами України та постановами КМ України не входять в компетенцію посадових осіб митних органів, що як слідство приводить к виникненню спорів.

Спори з питань нарахування митних зборів при оформленні транспортних засобів, пов’язані з колізією права, а саме Законом України «Про власність», Законом України «Про порядок встановлення ставок податків і зборів (обов'язкових платежів), інших елементів податкових баз, а також пільг щодо оподаткування» та постановами КМ України, щодо ставок оподаткування.

Судова влада, при здійснення правосуддя, постановляючи рішення від імені держави, не визнає дії посадових осіб митних органів незаконними, але ж на підставі Конституції та законів України, які мають вищу юридичну силу, в виключних випадках з метою захисту інтересів громадян, зобов’язують провести митне оформлення без сплати відповідних платежів. З такими висновками суду погоджується і касаційні інстанції при перевірки рішень районного суду.

На теперішній час у Київському районному суді м. Харкова розглядається ще одна скарга громадянина. Заявник якої просить поставити ввезений ним автомобіль на облік та провести митне оформлення, стягнувши при цьому мито у сумі, еквівалентному курсу долара США станом на 1997рік у зв’язку з угоном його автомобіля.

За позовами підприємств з іноземними інвестиціями розглядалось 8 справ, це підприємства: ТОВ з іноземними інвестиціями фірма «Харків-Москва», АТ «Буртекс» та німецька фірма «Матебекс Трейдінг і Інженірінг ГмбХ», СП «Квазар» та «PAN-AMERICAN BUSINESS CONSUITANTS INC», ТОВ фірма «Гелена і Кодоні», Українсько-американське підприємство «Влада–промтекс», Німецька фірма «Stemmier GmbH» та СП «Нок», ТОВ «ІРІ-ЛТД», ТОВ» фірма «Фараон», Українсько-чеське ООО» Контур ПК». Розгляд справ цієї категорії ведеться ще 1997 року. Рішенні неодноразово оскаржувались до Верховного суду України, Генеральної прокуратури. Про результати розгляду та оскарження цих справ, юридичний відділ щомісячно звітує до Правового управління ДМСУ. Стан справ на теперішній час наданий у таблиці.

Спори по цій категорії справ пов’язані з пільгами наданими підприємствам з іноземними інвестиціями відповідно до Законів України «Про іноземні інвестиції» від 13.03.92 р., Постанови ВР України про порядок введення в дію Декрету КМ України від 20.03.93 р. «Про режим іноземного інвестування» та п. 5 Постанови ВР України «Про порядок введення в дію Закону України «Про режим іноземного інвестування» та не однозначним їх тлумачення через призму діючого законодавства.


--PAGE_BREAK--
еще рефераты
Еще работы по таможне