Реферат: Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))

ЦІОНАЛЬНИЙБАНК УКРАІНИ

УКРАІНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

Кафедра цивільно-правових дисциплін та банківськогоправа.


Курсова робота з трудового права на тему:

Міграція робочої сили (юридичний аспект).


Виконав: студент гр. П-82

Сидоренко М.В.

 

Перевірила:к.ю.н.

 Маркіна Т.Г.


Суми 2000

Зміст

                                                                                                                   стор.

1         Вступ.                                                                                               2-3

2         Загальне поняття робочоїміграції.                                                          4-9

3        Сучасна міграція в Україні, її етапи.                                              10-14

4        Правове регулювання міграційних процесів.                                15-24

5        Робоча еміграція громадян України.                                             25-31

6        Робоча імміграція іноземців та осіббез громадянства та їх працевлаштування в Україні.                                                                   32-37

7        Висновок.Особистийпогляд на вирішення проблеми.                           38-40

8        Список використаноїлітератури.                                                   41-42

1.Вступ

Починаючи викладення такої глобальної проблеми якміграція робочої сили, хотів би зазначити, що міграційні рухи є так званиміндикатором реакції населення на зміни в економічному, політичному, соціальномужитті будь-якого суспільства, а зміни в нашій державі відбуваються чуть некоден день. І саме розмір, напрямки  та маштаби таких процесів певною міроюсвідчать про стабільність, або навпаки, нестабільність суспільного розвитку вкраїні.

Процес міграції безпосередньо пов'янаний зекономічними перебудовами в будь-якій країні. Саме структурна перебудоваекономіки, конверсія оборонного комплексу, банкрутство та ліквдація рядупядприємств промисловості, зупинка виробництва та інші проблеми, нашої щемолодої держави, призвели до істотного скорочення та вивільнення вістотно-галувому та якіно-професійному розрізі робочої сили. Водночас дефіцитдержавного та регіональних бюджетів, та незначна частка іноземних інвестицій недає змоги за короткий проміжок часу перепідготувати та перерозподілити великіобсяги вітчізняної робочої сили. Все це стало передумовою появи значноїкількості вільної  робочої масси, а держава не взмозі  забезпечити їїнеобхідними робочими місцями. Ось ми і є свідками того, що одні, будучинауковцями працюють сторожами, а іньші, ті що не мають освіти стоять у«керма», але основна ж масса працівників тремтить в пошуках гарногоробочого місця і вдосконалившись тим що не може знайти роботи в нашій державі,шукає різні вакансії праці за межами держави, формуючи тим самим групумігруючої робочої сили.  Радикальні економічні й політичні реформи, щовідбуваються нині в нашій країні, не могли не вплинути на розвиток міграціїробітників, яка є найчутливішою сферою функціонування господарського комплексу.З набуттям Україною незалежності, демократизацією суспільного життя булиусунені характерні для тоталітарного суспільства обмеження щодо реалізаціїправа людини на вільне пересування і вибір місця проживання.

Говорячи про міграцію, хотілося б зупинитися на двохосновополагаючих актах, прийнятих Україною,- Акт проголошення незалежностіУкраїни від 24.10.1991р., та Конституції України, яка була прийнята 28.06.1996- як маючих безпосередкове відношення до питань, які пов'язані зміграційними проблемами.

Проголошення незалежності потягнуло прийняттязакона, який втановив би правовий зв'язок держави тайого громадян. Таким став Закон України «Про громадянство» від08.10.1991р. Прийнявши цей закон Україна стала перед проблемою перебування наїї території іноземців, осіб без громадянства, а також з іншими проблемами пов'язанимиз міграцією населення. Це підштовхнуло до прийняття нових законів «Проправовий статус іноземців» від 04.02.1994р. та «Про біженців»від 24.12.1993р.   

З прийняттям Конституції правові акти, регламентуючіпитання громадянства та міграції були впорядковані та приведені у відповідностідо конституційних норм. Однак вищевказані законодавчі акти не взмозі регулюватипитіння міграції населення, а «відсутність закону „Про міграцію“ліше погіршує стан в державі».

Отже всі ці проблеми впливають на регулюванняпроцесів міграції в Україні. Метою моєї роботи є дослідити саме те яким чиномрегулюються проблеми міграції в Україні, яким чином повинні працевлаштовуватисьіноземці та особи без громадянства, як регулює держава захист прав ті інтересівукраїнців, які виїжджають за кордон з метою працевлаштування, як захищаються їхправа та інтереси в разі порушення. Також одним із важливих питань роботи єдослідження історичного розвитку міграційних процесів  в Україні.

еще рефераты
Еще работы по трудовому праву