Лекция: Завдання

1. Розглянути структурну схему інформатики, дати її опис.

2. Дати визначення інформаційної технології, описати її складові.

3. Навести перелік середовищ передачі інформації.

4. Навести приклади обробки інформації людиною.

5. За якої умови формула Шеннона переходить в формулу Хартлі.

6. Знайти екстремум функції Н для N = 2. Визначити вид екстремуму.

7. Побудувати графік зміни ентропії від величини ймовірності для N = 2, користуючись ЕОМ.

8. У чому відмінність позиційної і непозиційною систем числення.

9. Привести порівняльну таблицю чисел з десятковій, двійковій, вісімковій і шістнадцятковій системами числення.

10. Перевести число з двійкової системи числення у вісімкову і шістнадцяткову (табл. 1.1).

Таблиця 1.1

1. 1100101001000,1011011 14. 1000111,1101 27. 1101010100,111
2. 10111100,0011 15. 10101100111,101101 28. 10000100,01111
3. 1110011,1111 16. 11010011,1101 29. 1111000110,1011
4. 10111,0000101 17. 10110110111,001 30. 100011100,01010011
5. 1000011111,0101 18. 100101110111101,111 31. 10101001,111011111
6. 1111010101,11 19. 1101001110011101,0101    
7. 10000000100,011 20. 1001011010110111,00101    
8. 111000010,00101 21. 1101001110011101,1101    
9. 10111000110,111 22. 1001011010110111,101    
10. 1100000011,011 23. 110010101110,11101    
11. 101010111,1 24. 1101011101,00011    
12. 11010100,111 25. 11100101,1100101    
13. 100111,000101 26. 1110111001,01    

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2

«ОЗНАЙОМЛЕННЯ З АПАРАТНОЮ РЕАЛІЗАЦІЄЮ ІНТЕРФЕЙСІВ IBМ-СУМІСНОГО ПК ТА СИСТЕМОЮ ЙОГО ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ»

3.1. Ціль роботи

Вивчити:

— принципи фон-нейманівської архітектури обчислювальних машин;

— логічну схему комп’ютера з цією архітектурою;

— функції процесора і пам'яті;

— складові материнської плати;

— можливі комплектації ПК;

— класифікацію комп'ютерів за принципом побудови і дії, продуктивності і характеру використання, умовам експлуатації;

— систему електроживлення.

еще рефераты
Еще работы по информатике