Лекция: Вилучання чарунок

Вставка чарунок

Вставити рядок можна за допомогою:

пункту «Вставка» головного меню;

команди «Додати» контекстного меню виділеного рядка. Для цього необхідно натиснути мишкою на номері рядка, перед яким повинна бути виконана вставка, потім натиснути праву кнопку миші і в контекстному меню обрати команду «Додати»;

клавіші [Ctrl] та знаку "+".

Рядок, який був виділений перед вставленням, як і всі наступні рядки, зміститься вниз на одну позицію.

 

MУвага! Формули та функції, що містять посилання на зміщення чарунки, будуть автоматично модифіковані з урахуванням вставки

 

Для вставки кількох рядків необхідно попередньо виділити стільки рядків, скільки треба вставити.

Вставка стовпців у таблицю виконується аналогічно.


Вилучання чарунок

Вилучити рядок можна за допомогою:

 

пункту «Правка» головного меню;

команди «Вилучити» контекстного меню виділеного рядка. Для цього необхідно натиснути мишку на номері рядку, який вилучається, а потім натиснути праву кнопку миші та у контекстному меню обрати команду «Вилучити»;

клавіш [Ctrl] та знаку “–“.

Усі рядки, що знаходяться під вилученим рядком, перемістяться вгору на одну позицію.

 

MУвага! Формули та функції, що містять посилання на зміщені чарунки, будуть автоматично актуалізовані (модифіковані) з урахуванням вставки.

 

Для вилучання кількох рядків необхідно попередньо виділити стільки рядків, скільки потрібно вилучити.

Якщо необхідно вилучити тільки зміст виділених рядків (без вилучання самих чарунок), то необхідно натиснути клавішу [Delete] або у контекстному меню (правою кнопкою миші) обрати команду "Очистити вміст".

Вилучання стовпців та областей чарунок проводиться аналогічно.

 

2.2.4 Копіювання, вставка та вилучання інформації

Копіювання або перенесення змісту чарунки (групи чарунок) можна виконати за допомогою буфера обміну, використовуючи кнопки стандартної панелі пристроїв (таким чином, як у редакторі Word), або за допомогою клавіатури.

В першому випадку звичайним чином виділяються чарунки, потім за допомогою кнопок «Копіювати в буфер» або «Вилучити добуферу» вміст цих чарунок переміщується в буфер, після чого за допомогою кнопки "Вставка з буферу" вміст буферу копіюється до активної чарунки.


Таблиця 2.1 – Комбінації клавіш

Комбінації клавіш для обробки чарунок:
Копіювання виділеної області в буфер обміну [Ctrl+C] або [Ctrl+Insert]
Вирізання та розташування виділеної області у буфер обміну [Ctrl+X] або [Shift+Delete]
Вставка змісту буфера обміну в активну чарунку [Ctrl+V] або [Shift+Insert]

 

@Примітка Перехід у режим редагування вмісту чарунки виконується клавішею F2.

 

Для копіювання змісту виділеної чарунки у сусідні чарунки необхідно покажчик миші, що має форму широкого білого хрестика, помістити на чорний квадратик у правому нижньому кутку виділеної чарунки. Як тільки покажчик змінить форму на суцільний чорний хрестик, необхідно натиснути ліву кнопку миші і, не відпускаючи її, “протягнути” по чарункам, в які копіюється інформація.

При цьому, якщо в початковій чарунці зберігався текст або число, вони копіюються без зміни, якщо формула – вона контекстно модифікується, тобто змінюється у відповідності з адресою нової чарунки.

2.2.5 Вилучання тільки постійних значень

Для зберігання формул та вилучання тільки постійних значень (констант) необхідно:

 

Виділити область.

У головному меню вибрати пункт "Правка" та у ньому команду"Перейти" (Ctrl+G абоF5 ).

Натиснути кнопку "Виділити".

Активувати перемикач"Константи".

Натиснути кнопку "ОК". При цьому Excel маркірує усі чарунки виділеної області, що містять константи. Чарунки з формулами не виділяються.

У меню "Правка" викликати команду "Все" із підменю "Очистити" або натиснути клавішу [Delete].

 

Аналогічним чином, використовуючи один із перемикачів діалогового вікна "Виділення групи чарунок", можна вилучати інші частини виділеної області.

 

 

2.3 Робота з формулами та функціями

2.3.1 Види операторів

Формула – це вказівка для Excel виконати визначені обчислення. Формула може містити числові значення, адреси чарунок, функції, об’єднані відповідними математичними та логічними операторами.

Якщо формула повинна містити посилання на чарунку, або декілька чарунок, то її можна ввести без клавіатури. Для цього потрібно встановити курсор вводу у тому місці формули, у якому потрібно розмістити посилання, і натиснути на мишку на чарунці, яка повинна бути вказана у посиланні. Аналогічно можна вставити посилання на декілька чарунок.

Функції призначені для виконання стандартних обчислювань. Excel пропонує більше 200 вбудованих функцій, які можна вживати окремо або включати у формули.

 

MУвага ! Перед кожною функцією, яка не являється частиною формули, повинен стояти знак “дорівнює”. Після імені функції необхідно вказати у дужках числа або посилання на чарунки, використанні у обчисленнях.

 

Для позначення головних операцій використовуються наступні оператори:

арифметичні – використовуються при роботі з числами. У результаті виконання арифметичних операцій завжди одержується число;

порівняння – використовуються для порівняння двох чисел. У результаті виконання операції порівняння видається логічне значення істина або фальш;

текстові – вживаються для означення операцій об’єднання декількох послідовностей символів у одну послідовність;

адресні – вживаються при посиланні на чарунки.

 

Для роботи з формулами використовуються оператори, наведені в табл… 2.2.

Таблиця 2.2 – Оператори, що використовуються в Microsoft Excel

Арифметичний оператор Значення
+ (Знак плюс) Додавання
— (знак мінус) Віднімання, або від’ємне число, наприклад, -1
/ (коса риска) Ділення
* (зірочка) Множення
% (знак відсоток) Відсоток
^ (кришка) Зведення у ступень
Оператор зрівняння Значення
= Дорівнює
> Більше
< Менше
>= Більше, або дорівнює
<= Менше, або дорівнює
<> Не дорівнює
Текстовий оператор Значення
& (амперсанд) Об’єднання послідовностей символів у одну послідовність
Адресні оператори Значення
Діапазон (двокрапка) Посилання на всі чарунки діапазону, включаючи межі
Об’єднання (кома) Посилання на об’єднання чарунок діапазонів
Перехрестя (пробіл) Посилання на загальні чарунки діапазонів

еще рефераты
Еще работы по информатике