Лекция: Лабораторна робота 11

Графіка в Turbo Pascal………………………………………………………..39

Лабораторна робота 12

Контрольна робота……………………………………………………………44

Список літератури…………………………………………………………….46


ВСТУП

 

Програмування багате й многообразне. Адже здається немає такої сфери людської діяльності, де не можна було б з користю застосувати обчислювальну машину для оцінки, інформаційно-довідкового обслуговування, планування, моделювання і т.і. І це різноманіття задач переходить у різноманіття програм, які повинні розробляти програмісти. Після того як кожна більш-менш складна задача сформульована кожен програміст залишається один на один зі своєю власною задачею: скласти програму. Вибрати, як саме варто розташувати й зв'язати дані в пам'яті, зрозуміти, яка саме послідовність операторів, здатних виконати поставлену задачу, і як організувати оператори в цикл, що буде з кожним кроком наближати машину до наміченої мети.

Методичні вказівки базується на досвіді викладання курсу програмування в для студентів спеціальності інформатика. У даному курсі велика увага приділяється вивченню й складанню алгоритмів. Викладання алгоритмізації вчить гнучкості мислення й закладає важливу базу для подальшого вивчення програмування. Набір задач повинен, з одного боку, надавати можливість студентові проявляти кмітливість, з іншого боку, вимагати певних знань методів рішення задач. При рішенні задач використається мова Паскаль.

 

 


Лабораторна робота №1

еще рефераты
Еще работы по информатике