Лекция: Тема: Створення програм обробки одновимірних масивів.

Мета роботи: Навчитись створювати програми для обробки елементів одновимірних масивів із виведенням даних в робочий аркуш Excel.

 

1.1 Хід виконання роботи:

Розв’яжемо задачу:

Дано вхідний одномірний масив А(n). Вихідний масив отримати, помінявши у вхідному масиві перший і останній елемент місцями і вивести обидва масиви – вхідний і вихідний в робочий аркуш Excel.

1. Завантажте середовище Visual Basic.

2. Відкрийте нову форму і розмістіть на ній такі ж об’єкти, як на малюнку 7.2, переіменуйте відповідні елементи форми та змініть заголовок форми з «UserForm1» на «Одномірний масив».

 
 

 


Мал.7.1

 

3.Запрограмуйте кнопку «Кінець» самостійно.

4.Запрограмуйте кнопки «Обчислити» (CommandButton1) та «Очистити» (CommandButton2) за зразком:

 

Private Sub CommandButton1_Click()

n = InputBox(«Vvestu klkist elementiv N»)

ReDim A(n)

For i = 1 To n

A(i) = InputBox(«Vvestu A(» & i & ")")

Next i

For i = 1 To n

Cells(2, i).Value = A(i)

Next i

Cells(1, 1) = " Vhidnyj"

Cells(1, 2) = " Masuv"

Cells(3, 1) = " Vyhidnyj"

Cells(3, 2) = " Masuv"

Amax = A(1): Amin = A(1)

Nmax = 1: Nmin = 1

For i = 2 To n

If Amax < A(i) Then Amax = A(i): Nmax = i

If Amin > A(i) Then Amin = A(i): Nmin = i

Next i

A(Nmax) = Amin

A(Nmin) = Amax

For i = 1 To n

Cells(4, i).Value = A(i)

Next i

End Sub

 

 

Private Sub CommandButton2_Click()

For i = 1 To 40

Cells(1, i) = " "

Cells(2, i) = " "

Cells(3, i) = " "

Cells(4, i) = " "

Next i

End Sub

 

6. Виконайте програму і збережіть її у своїй папці.

 

1.2 Задачі для самостійного опрацювання

1.Виконайте самостійно завдання по варіатах:

Дано вхідний одномірний масив А(n), що складається не менше як з десяти елементів (додатніх, відємних і нульових). Вихідний масив отримати, виконавши завдання по варіанту і вивести обидва масиви – вхідний і вихідний в робочий аркуш Excel.

 

1. Утворити (і вивести) новий масив, що складається з додатних елементів масиву А.

2. Знайти суму третього та шостого додатних елементів масиву.

3. Другий від'ємний елемент замінити мінімальним.

4. Скільки є елементів з мінімальним значенням у масиві?

5. Ненульові елементи масиву замінити протилежними.

6. Обчислити суму перших чотирьох від'ємних елементів, якщо відомо, що у масиві є шість від’ємних елементів.

7. Вивести номер передостаннього додатного елемента.

8. Утворити новий масив з від'ємних елементів масиву А.

9. Знайти добуток другого та четвертого від’ємних елементів.

10. Максимальний елемент поміняти місцями з нульовими елементами масиву.

11. Останній від'ємний елемент замінити найбільшим.

12. Обчислити добуток другого та п'ятого ненульових елементів масиву.

13. Елементи масиву більші, ніж 1 замінити нулями.

14. Вивести номери перших двох ненульових елементів. Обчислити їх суму.

15. Чи є два елементи серед від'ємних із значенням -5?

16. Максимальний елемент масиву поміняти місцями з четвертим.

17. Третій додатний елемент замінити максимальним.

18. Визначити номер першого від'ємного елемента масиву.

19. Обчислити добуток перших трьох додатних елементів та визначити їхні номери.

20. Обчислити суму другого та третього додатних елементів.

21. Елементи масиву менші, ніж 4 занести в новий масив.

22. Визначити номер першого ненульового елемента масиву і мінімального елемента.

23. Вивести добуток двох від’ємних елементів масиву, які більші за -3.

24. Визначити суму номерів другого та третього від'ємного елементів.

25. Вивести добуток номерів другого та четвертого додатних елементів.


еще рефераты
Еще работы по информатике