Лекция: ИНФОРМАТИКАНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 3 страница

C) осы санның түріндегі машиналық кескіні, ол үшін егер болса,, және, егер болса;

D) осы санның түріндегі машиналық кескіні, мұндағы

E) осы санның А = [AКА түріндегі машиналық кескіні, мұндағы -1<[A]ф<1

*****

x1Ùx2(конъюнкция) логикалық функциясының мәндерінің кестесін көрсетіңдер

A) x1 x2
f

 

B) x1 x2
f

 

C) x1 x2
f

 

D) x1 x2
f

 

E) x1 x2
f

*****

x1Úx2(дизъюнкция) логикалық функциясының мәндерінің кестесін көрсетіңдер

A) x1 x2
f

 

B) x1 x2
f

 

C) x1 x2
f

 

D) x1 x2
f

 

E) x1 x2
f

*****

x1 x2(импликация) логикалық функциясының мәндерінің кестесін көрсетіңдер

A) x1 x2
f

 

B) x1 x2
f

 

C) x1 x2
f

 

D) x1 x2
f

 

E) x1 x2
f

*****

x1 x2(тең мәнділі) логикалық функциясының мәндерінің кестесін көрсетіңдер

A) x1 x2
f

 

B) x1 x2
f

 

C) x1 x2
f

 

D) x1 x2
f

 

E) x1 x2
f

*****

x1 x2( 2 модулі бойынша қосу) логикалық функциясының мәндерінің кестесін көрсетіңдер

A) x1 x2
f

 

B) x1 x2
f

 

C) x1 x2
f

 

D) x1 x2
f

 

E) x1 x2
f

*****

Координаттары x және y болатын нүкте штрихталған облысқа жатқанда, x және y-ке тәуелді болатын ақиқат мәнін қабылдайтын логикалық өрнекті жазыңдар.

A)

B)

C)

D)

E)

*****

Координаттары x және y болатын нүкте штрихталған облысқа жатқанда, x және y-ке тәуелді болатын ақиқат мәнін қабылдайтын логикалық өрнекті жазыңдар.

A)

B)

C)

D)

E)

*****

Байланысқан тізім…

A) деректердің динамикалық құрылымы, онда әрбір жазу негізгі деректен басқа тізімдегі келесі жазуға сілтеуден тұрады;

B) деректердің стандартты құрылымы, ондағы барлық элементтер бір-бірімен ортақ номермен байланысқан;

C) деректердің құрылымдық типі, оның негізгі деректері бір-бірімен қандай-да бір заңдылықпен байланысқан;

D) жолдар тізімінен тұратын стандартты компонент;

E) көпжолдық мәтінді бейнелеу үшін арналған стандартты компонент.

*****

Біржаққа бағытталған тізім элементі дегеніміз:

A) екі өрістен (нұсқағыш жңне деректен) тұратын буын

B) тек келесі элементке нұсқағыштан тұратын буын

C) тек деректен тұратын буын

D) екі өрістен (алдыңғы жңне келесі элементке нұсқағыштан) тұратын буын

E) екі нұсқағыштан және деректен тұратын буын

*****

Кезек дегеніміз …

A) сызықтық тізім, онда барлық қосу амалдары тізімнің бір шетінде орындалады, ал жою амалдары (жңне негізінен деректерге қатынау амалдары) екінші шетінде орындалады;

B) сызықтық тізім, онда барлық қосу және жою амалдары (жңне негізінен деректерге қатынау амалдары) тізімнің тек бір шетінде орындалады;

C) сызықтық тізім, онда барлық қосу және жою амалдары (және негізінен деректерге қатынау амалдары) тізімнің екі шетінде де орындалады;

D) тораптардың шектелген жиыны, олардың біреуі еншілі торап болып табылады, ал қалғандары оның ішкі жиындары болады (олардың да өзінің тораптарының ішкі жиындары болуы мүмкін);

E) тораптардың шектелген жиыны, ол бір еншілі тораптан және екі қиылыспайтын ішкі жиыннан тұрады (олардың да өзінің тораптарының ішкі жиындарының жұбы болуы мүмкін).

*****

Стек – бұл …

A) сызықтық тізім, онда барлық қосу амалдары тізімнің бір шетінде орындалады, ал жою амалдары (және негізінен деректерге қатынау амалдары) екінші шетінде орындалады;

B) сызықтық тізім, онда барлық қосу және жою амалдары (және негізінен деректерге қатынау амалдары) тізімнің тек бір шетінде орындалады;

C) сызықтық тізім, онда барлық қосу және жою амалдары (және негізінен деректерге қатынау амалдары) тізімнің екі шетінде де орындалады;

D) тораптардың шектелген жиыны, олардың біреуі еншілі торап болып табылады, ал қалғандары оның ішкі жиындары болады (олардың да өзінің тораптарының ішкі жиындары болуы мүмкін);

E) тораптардың шектелген жиыны, ол бір еншілі тораптан және екі қиылыспайтын ішкі жиыннан тұрады (олардың да өзінің тораптарының ішкі жиындарының жұбы болуы мүмкін).

*****

Дек – бұл …

A) сызықтық тізім, онда барлық қосу амалдары тізімнің бір шетінде орындалады, ал жою амалдары (және негізінен деректерге қатынау амалдары) екінші шетінде орындалады;

B) сызықтық тізім, онда барлық қосу және жою амалдары (және негізінен деректерге қатынау амалдары) тізімнің тек бір шетінде орындалады;

C) сызықтық тізім, онда барлық қосу және жою амалдары (және негізінен деректерге қатынау амалдары) тізімнің екі шетінде де орындалады;

D) тораптардың шектелген жиыны, олардың біреуі еншілі торап болып табылады, ал қалғандары оның ішкі жиындары болады (олардың да өзінің тораптарының ішкі жиындары болуы мүмкін);

E) тораптардың шектелген жиыны, ол бір еншілі тораптан жңне екі қиылыспайтын ішкі жиыннан тұрады (олардың да өзінің тораптарының ішкі жиындарының жұбы болуы мүмкін).

*****

Бұтақ – бұл …

A) сызықтық тізім, онда барлық қосу амалдары тізімнің бір шетінде орындалады, ал жою амалдары (және негізінен деректерге қатынау амалдары) екінші шетінде орындалады;

B) сызықтық тізім, онда барлық қосу жңне жою амалдары (жңне негізінен деректерге қатынау амалдары) тізімнің тек бір шетінде орындалады;

C) сызықтық тізім, онда барлық қосу және жою амалдары (және негізінен деректерге қатынау амалдары) тізімнің екі шетінде де орындалады;

D) тораптардың шектелген жиыны, олардың біреуі еншілі торап болып табылады, ал қалғандары оның ішкі жиындары болады (олардың да өзінің тораптарының ішкі жиындары болуы мүмкін);

E) тораптардың шектелген жиыны, ол бір еншілі тораптан және екі қиылыспайтын ішкі жиыннан тұрады (олардың да өзінің тораптарының ішкі жиындарының жұбы болуы мүмкін).

*****

Бинарлық бұтақ – бұл …

A) сызықтық тізім, онда барлық қосу амалдары тізімнің бір шетінде орындалады, ал жою амалдары (және негізінен деректерге қатынау амалдары) екінші шетінде орындалады;

B) сызықтық тізім, онда барлық қосу және жою амалдары (жңне негізінен деректерге қатынау амалдары) тізімнің тек бір шетінде орындалады;

C) сызықтық тізім, онда барлық қосу жңне жою амалдары (және негізінен деректерге қатынау амалдары) тізімнің екі шетінде де орындалады;

D) тораптардың шектелген жиыны, олардың біреуі еншілі торап болып табылады, ал қалғандары оның ішкі жиындары болады (олардың да өзінің тораптарының ішкі жиындары болуы мүмкін);

E) тораптардың шектелген жиыны, ол бір еншілі тораптан жңне екі қиылыспайтын ішкі жиыннан тұрады (олардың да өзінің тораптарының ішкі жиындарының жұбы болуы мүмкін).

*****

Суретте көрсетілген бұтақ қайсы арифметикалық өрнекке сәйкес келеді

 

A) a – b(d/c + f/e);

B) (a — b)(c/d + e/f);

C) (a * b) — (c/d + e/f);

D) (b – a) * (d/c + f/e);

E) a — b(c/d + e/f).

*****

Суретте көрсетілген бұтақты орталықтан айналып өткенде мынадай тізбек аламыз:

A) D B A E G C H F J;

B) D B G E H J F C A;

C) A B D C E G F H J;

D) A B D C G E F J H;

E) J F H C G E A B D.

*****

Суретте көрсетілген бұтақты кері ретпен айналып өткенде мынадай тізбек аламыз:

A) D B A E G C H F J;

B) D B G E H J F C A;

C) A B D C E G F H J;

D) A B D C G E F J H;

E) J F H C G E A B D.

*****

Төменде сұрыптаудың қандай әдісі сипатталған?

Алгоритм элементтердің көрші тұрған жұптары үшін салыстыру және орындарын ауыстыруға негізделген және осы процессті барлық элементтер реттелгенше жалғастыру керек.

A) тура қосу көмегімен сұрыптау;

B) тура таңдау көмегімен сұрыптау;

C) көпіршікті сұрыптау;

D) шейкерлік сұрыптау;

E) Шелл сұрыптауы.

*****

Төменде сұрыптаудың қандай әдісі сипатталған?

Кілті кіші элемент таңдалады. Ол бірінші а1 элементпен ауыстырылады. Одан кейін қалған n –1 элементпен, n –2 элементпен, жңне т.б., осылайша бір ең үлкен элемент табылғанша.

A) тура қосу көмегімен сұрыптау;

B) тура таңдау көмегімен сұрыптау;

C) көпіршікті сұрыптау;

D) шейкерлік сұрыптау;

E) Шелл сұрыптауы.

*****

Төменде сұрыптаудың қандай әдісі сипатталған?

Элементтер ойша “дайын” болған а1,…, аi-1 тізбектеріне және берілген тізбектерге бөлінеді. i = 2-ден бастап әрбір қадамда және i –ді әрдайым бірге өсіре отырып берілген тізбектен i –ші элемент алынады да, дайын тізбекке орналастырылады және де қажетті орынға қосылады.

A) тура қосу көмегімен сұрыптау;

B) тура таңдау көмегімен сұрыптау;

C) көпіршікті сұрыптау;

D) шейкерлік сұрыптау;

E) Шелл сұрыптауы.

*****

Төменде сұрыптаудың қандай әдісі сипатталған?

Бүкіл тізім элементтері араластырылған ішкі тізімдердің жиынтығы деп қарастырылады. Бірінші қадамда бұл ішкі тізімдір тек элементтер жұбы ретінде қарастырылады. Екінші қадамда әрбір топ төрт элементтен қарастырылады. Процессті қайталағанда әрбір ішкі тізімдегі элементтер саны өседі, ал сәйкес ішкі тізімдір саны азаяды. Ішкі тізімдерді сұрыптау тура қосу көмегімен сұрыптауды бір рет қолдану арқылы орындалады.

A) тура қосу көмегімен сұрыптау;

B) тура таңдау көмегімен сұрыптау;

C) көпіршікті сұрыптау;

D) шейкерлік сұрыптау;

E) Шелл сұрыптауы.

*****

Төменде сұрыптаудың қандай әдісі сипатталған?

Алгоритм екі көрші элементтер жұбын салыстыру және қарастырған тізбектің бағытын алма кезек ауыстырып отыруға негізделген. Соңғы ауыстырудың орнын(индексін) сақтай отырып сұрыпталған және сұрыпталмаған тізімнің сол және оң жақ шетін өзгертеді. Процесс сол және оң жақ шеттері қиылысқанша жалғастырылады.

A) тура қосу көмегімен сұрыптау;

B) тура таңдау көмегімен сұрыптау;

C) көпіршікті сұрыптау;

D) шейкерлік сұрыптау;

E) Шелл сұрыптауы.

*****

Төмендегі кестеде (85, 38, 41, 82, 90, 95, 6, 29) тізімін сұрыптаудың қандай алгоритмінің барлық жүрістерінің нәтижесі келтірілген

A) тура қосу көмегімен сұрыптау;

B) тура таңдау көмегімен сұрыптау;

C) көпіршікті сұрыптау;

D) шейкерлік сұрыптау;

E) Шелл сұрыптауы.

*****

Төмендегі кестеде (21, 77, 44, 22, 6, 52, 61, 46) тізімін сұрыптаудың қандай алгоритмінің барлық жүрістерінің нәтижесі келтірілген

     
L=2 R=8 k=2
R=8 L=3 k=8
L=3 R=7 k=4
R=7 L=5 k=4

A) тура қосу көмегімен сұрыптау;

B) тура таңдау көмегімен сұрыптау;

C) көпіршікті сұрыптау;

D) шейкерлік сұрыптау;

E) Шелл сұрыптауы.

*****

Төмендегі кестеде (44, 55, 12, 42, 94, 18, 06, 67) тізімін сұрыптаудың қандай алгоритмінің барлық жүрістерінің нәтижесі келтірілген

A) тура қосу көмегімен сұрыптау;

B) тура таңдау көмегімен сұрыптау;

C) көпіршікті сұрыптау;

D) шейкерлік сұрыптау;

E) Шелл сұрыптауы.

*****

Төмендегі кестеде (69, 86, 7, 66, 90, 29, 33, 44) тізімін сұрыптаудың қандай алгоритмінің барлық жүрістерінің нәтижесі келтірілген

A) тура қосу көмегімен сұрыптау;

B) тура таңдау көмегімен сұрыптау;

C) көпіршікті сұрыптау;

D) шейкерлік сұрыптау;

E) Шелл сұрыптауы.

*****

Төмендегі кестеде (44, 55, 12, 42, 94, 18, 06, 67) тізімін сұрыптаудың қандай алгоритмінің барлық жүрістерінің нәтижесі келтірілген

A) тура қосу көмегімен сұрыптау;

B) тура таңдау көмегімен сұрыптау;

C) көпіршікті сұрыптау;

D) шейкерлік сұрыптау;

E) Шелл сұрыптауы.

*****

 

еще рефераты
Еще работы по информатике