Лекция: Блокнот мәтіндік редакторы

Блокнот программасы қарапайым мәтіндік редактор болып табылады. Ол АNSI форматтағы, яғни форматы жоқ, мәтіндік кұжаттарды дайындауға және өңдеуге арналған. Мұндай формат қызметтік файлдарға, мысалы АutoЕХЕС.ВАТ және ІNIкеңейтулі файлдар, беріледі. Блокнота мәтінді өңдеуге қажетті әрекеттердің ең аз мөлшері қолданылады. Бұл программаның негізгі қасиеті оның өте жылдам жұмысқа қосылуы және жұмыс істеуі. Бұл ортада кұрылған файлдарға.ТХТ кеңейтуі беріледі.

Блокнот редакторының терезесінің кұрамына кіреді: 1) такырып жолы (жүйелік мәзір пиктограммсы, кұжат, мысалы Безымянный, және қолданба Блокнот есімдері, терезе форматынөзгертуші 3 батырма), 2) жатық мязір жолы (Файл, Правка, Формат, Вид, Справка), 3) негізгі кұжат терезесі және 4) күй жолы (курсордың кұжат терезесінде орналасуы көрсетіледі).

Блокнот мәтіндік редакторымда бір жолға 1000 символдан артық символ жазуға болады. Сондықтан мәтін толығымен терезенің аумағында көрініп тұруы үшін Формат — Перенос по словам бұйрырығын орындау немесе Еnter тиегін басып келесі жолға көшіп отыру керек.

Көптеген әрекеттерді клавиатурады жылдам шақыру батырмаларын басу арқылы орындатуға болады:

CTRL + N – құру CTRL + Y- қайталау CTRL + Н –алмастыру (ауыстыру)
CTRL + O – ашу CTRL + X-кесіп алу CTRL + G — өту
CTRL + S — сақтау CTRL + C – көшірме алу CTRL + A — барлығын белгілеу
CTRL + P – басу CTRL + V – қою  
CTRL + Z – болдырмау CTRL + F – табу  
еще рефераты
Еще работы по информатике