Лекция: Книга пяти колец

мовленні виражено всю людину, риторика сприяє формуванню

всієї особистості людини, перш за все її знань, життєвого кредо,

здатності висловлювати й захищати свою позицію словом. Це –

основа для формування професійної особистості й спеціаліста.

Навчальний курсриторики складаєтьсяз таких частин: історія

риторики (досліджує етапи зародження й особливості розвитку

риторики в історії людства: риторику Стародавньої Греції,

Стар одавнього Риму, становлення слов’янського ораторського

мистецтва), теоретична риторика (вивчає розділи, закони і основні

категорії риторики, види й жанри красномовства, нейролінгвістичні

технології тощо), практична риторика (розглядає зміст усного

публічного виступу, текст виступу; образ оратора, логічну підготовку

оратора, його мовленнєву культуру; композицію та стиль виступу;

психологію аудиторії, взаємодію оратора й аудиторії, спілкування з

аудиторією як творчий процес; полемічну майстерність тощо).

Пропонований практикум складається з чотирнадцятьох планів

практичних занять, які містять теоретичні відомості з кожної теми,

розгорнуті рекомендації до виконання кожного виду завдань,

приклади для наслідування, вибрані матеріали, які можуть бути

використані як джерело цитувань. До посібника додається глосарій –

термінологічний словник до курсу, список рекомендованої літератури та

міні-хрестоматія кращих студентських робіт. Поданий до кожного

практичного заняття теоретичний матеріал не є вичерпним і достатнім

для розкриття теми, він лише вказує напрямки самостійної роботи

студентів.__

Книга пяти колец

еще рефераты
Еще работы по истории