Реферат: урок-гра

/>

:

Treasure Hunt

 

План-конспект

підсумкового уроку

з англійської мови

у 5-му класі

по темі: Орієнтація на вулиці

/>/>

/>

Тема:Орієнтація на вулиці.

Підтема: Ситуація: “Як пройти до..?”

Цілі:

Практична: систематизувати вивченийматеріал, перевірити рівень знань

Освітня: сформувати уявлення учнівпро сучасне англійське місто.

Розвиваюча: розвивати культуруспілкування  в ситуації “Як пройти..?”

Виховна: виховувати почуття поваги долітніх людей, ввічливості при спілкуванні.

Тип уроку: Підсумковий.

Вид уроку: Гра.

Обладнанняуроку:Роздавальний матеріал: картки, картки-схеми, аудіо касета.

План уроку.

1.   Організаційний момент.

2.   Мовленнева і фонетичназарядки.

3.   Вправи на усне мовлення потемі (Task I, VI, VII).

4.   Письмові вправи по темі. (Task II, III).

5.   Діалогічне мовлення по темі (Task IV, V).

6.   Висновки уроку і домашнєзавдання.

Хід уроку.

 

1.   Teacher:Good morning dear children. I am very glad to see you. Let’s begin our Englishlesson. At the beginning answer the questions.

T →P1,P2… 1. How are you?

2.  Where do you live?

3.  Where are you from?

4.  What street do you live in?

2.      Звучитьзапис пісні “Doyou speak English”.Учні повторюють постановку запитання

Where are you from?

T:  А тепер невеличка фонетичнарозминка. Спочатку ви уважно прослуховуєте слова, які промовляє диктор, а потімповторюєте ці слова за диктором.

Слова: shop, restaurant, tower, door, train, house, street,building, car, bus, bicycle, railway station, office, school, hotel, traffic.

3.   T: Dear children, today we’llgo to the treasure. Our task is to find the treasure. You can see a large boxon the chair. We have to do a lot of exercises for finding the treasure. Aftereach exercises the way to the treasure well be shorter. If we’ll do allexercises we’ll find the treasure.

Наш похід за скарбамибуде не простий, але якщо ви згадаєте все, що ми з вами вивчили, ми обов’язково знайдемо скарб. Після кожноївірно зробленої вправи, обгортка з великої коробки буде зніматися. Коли мивиконаємо всі завдання, ми побачимо, що знаходиться на дні великої магічноїкоробки.

Ну що ж, почали.

Let’s start.

Task I.

Make up the words: All words are dividedinto two parts. Your task is to find the end of the words.

police ket mar libraru ho dge bri fe city urant resta station ca nk ba tel traffic light railway way sub park car shop bus road super station hos market book ing toy ner cross pital cross shop cor station chur ch post ment pave ground play ad ro office

Task II.

Fill in the proverbs.

На дошці записаніприслів’я, в яких відсутні модальнідієслова. Завдання: вставити потрібне модальне дієслово.

Can, could, may, must, should.

1.   Never put of till tomorrowwhat you … do today.

2.   You  … eat your cake andhave it.

3.   You never know what you …do till you try.

4.   Between the cup and thelip a morsel … slip.

5.   What … be done at any timeis done at no time.

6.   One … be in two places atonce.

7.   You … take a horse to thewater but you … make him drink.

8.   I would if I … but I….

Task III.

Write the names. Where isthe man?

Учні отримуютькарточки. По інструкції учні повинні написати ім’я кожного чоловічка.

Task IV.

Situations.

Декілька уроків тому учні вивчалидіалоги по темі, з допомогою карток вони повинні відтворити ці діалоги. Накожній картці подана конкретна ситуація.

Situation 1: Where is the  post office?

Situation 2: Where can I buy stamps?

Situation 3: Could you tell me the wayto the toyshop?

Situation 4: Is this the right way tothe bookshop?

Situation 5: How to get to the market?

Situation 6: What’s the best way …?

Situation 7: Can you tell me where isthe police station?

Situation 8: How can I get to thesupermarket from here?

Task V.

Act the drama: “Whatshould we do?”

Учні діляться на групи по три чоловікиі отримують тексти діалогу. Завдання – розіграти один і той же діалог.

Task VI.

To find the place:

Спочатку потрібноповторити наступні словосполучення:

1.   to the left (right)

6. go along

2.    on the left (right)

7. go straight ahead

3.   on the corner

8. turn left (right)

4.   at the corner

9. take the 1st (2nd) turning

5.   at the end of the street

 

Учні діляться надва варіанти А і В. Кожен варіант отримує свою картку-схему. Є два варіантироботи з такою карткою-схемою.

Варіант перший:учні варіанту А задають запитання Where is the …? учням варіанту В. Учні варіантуВ, дивлячись на свою картку-схему дають інструкцію як знайти потрібне місце. Ітак по черзі.

Варіант другий: Учитель зачитуєінструкції до кожного місця, а учні знаходять це місце у себе на схемі.

Task VII.

Match each notice with aplace.

Учні отримують картки, в яких повиннікожному напису знайти відповідне місце у переліку.

Teacher: Are you tired? I thinkyou are very tired because you have done a lit of tasks. You showed, your goodknowledge. And now let’s look at our treasure. Wait a minute… We  have foundour treasure.

TREASURE – SOME MAGIC

RULESFOR CHILDREN.

 

6.  Teacher: Ось і закінчився наш урок, нашаподорож за скарбом. На сьогоднішньому уроці ми підвели підсумки роботи по темі“Asking the way.” Я б хотіла, щоб у потрібний моментви змогли б використати знання, отримані на наших уроках. А ті правила, які мипрочитали у нашому скарбі допоможуть вам у житті.

Оцінки за дані вправи ви дізнаєтесьсьогодні, а за письмові – на слідуючому уроці.

Good-bye. Thank you forthe lesson. See you soon.

/>

/>

/>

еще рефераты
Еще работы по языковедению