Реферат: виплата зарплати

<span style=«font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman'; color: #000000;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>Видача та оформлення зарплати

<span style=«font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'; color: #000000;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>Згідно закону «Про оплату праці»:

<span style=«font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'; color: #000000;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>Стаття 23. Форми виплати заробітної плати

<span style=«font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'; color: #000000;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>Заробітна плата працівників підприємств на території України виплачується у грошових знаках, що мають законний обіг на території України. Виплата заробітної плати у формі боргових зобов'язань і розписок або у будь-якій іншій формі забороняється. 
Заробітна плата може виплачуватися банківськими чеками у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за погодженням з Національним банком України. 

<span style=«font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'; color: #000000;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>Колективним договором, як виняток, може бути передбачено часткову виплату заробітної плати натурою (за цінами не вище собівартості) у розмірі, що не перевищує 30 відсотків нарахованої за місяць, у тих галузях або за тими професіями, де така виплата, еквівалентна за вартістю оплаті праці у грошовому виразі, є звичайною або бажаною для працівників, крім товарів, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

<span style=«font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'; color: #000000;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>Стаття 24. Строки, періодичність і місце виплати заробітної плати
Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні в строки, встановлені у колективному договорі, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.розмір заробітної плати за першу половину місяця визначається колективним договором або нормативним актом роботодавця <…>, але не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

<span style=«font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'; color: #000000;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>(

<span style=«font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'; color: #000000;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>Новим Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо строків виплати заробітної плати»<span style=«font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'; color: #000000;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»> від 23.09.10 р. № 2559-<span style=«font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'; color: #000000;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>VI<span style=«font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'; color: #000000;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>(ст 24 з-ну про опл праці та 115КЗпП)

<span style=«font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'; color: #000000;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>Міністерство праці та соціальної політики у своєму Листі №912/13/155-10 від 09.12.2010 роз’яснює, що

<span style=«font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'; color: #000000;» lang="-none-" xml:lang="-none-"> <span style=«font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'; color: #000000;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>заробітна плата, за першу половину місяця<span style=«font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'; color: #000000;» lang="-none-" xml:lang="-none-"> <span style=«font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'; color: #000000;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>(15 календарних днів) має виплачуватись в період з 16 по 22 число, а за другу – з 1 по 7 число.

<span style=«font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'; color: #000000;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

<span style=«font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'; color: #000000;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>Виплата заробітної плати здійснюється за місцем роботи. Забороняється провадити виплату заробітної плати у магазинах роздрібної торгівлі, питних і розважальних закладах, за винятком тих випадків, коли заробітна плата виплачується працюючим у цих закладах особам.

<span style=«font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'; color: #000000;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>За особистою письмовою згодою працівника виплата заробітної плати може здійснюватися через установи банків, поштовими переказами на вказаний ними рахунок (адресу) з обов'язковою оплатою цих послуг за рахунок власника або уповноваженого ним органу.

<span style=«font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'; color: #000000;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>Своєчасність та обсяги виплати заробітної плати працівникам не можуть бути поставлені в залежність від здійснення інших платежів та їх черговості

<span style=«font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'; color: #000000;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>Згідно Кодексу законів про працю (КЗПП):

<span style=«font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'; color: #000000;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>Заробiтна плата працiвникам за весь час щорiчної вiдпустки виплачується не пiзнiше нiж за три днi до початку вiдпустки.

<span style=«font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'; color: #000000;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>Стаття 116. Строки розрахунку при зв

<span style=«font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'; color: #000000;» lang="-none-" xml:lang="-none-">i<span style=«font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'; color: #000000;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>льненн<span style=«font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'; color: #000000;» lang="-none-" xml:lang="-none-">i

<span style=«font-size: 14pt; color: #000000;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>При зв

<span style=«font-size: 14pt; color: #000000;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>i<span style=«font-size: 14pt; color: #000000;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>льненн<span style=«font-size: 14pt; color: #000000;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>i<span style=«font-size: 14pt; color: #000000;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»> прац<span style=«font-size: 14pt; color: #000000;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>i<span style=«font-size: 14pt; color: #000000;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>вника виплата вс<span style=«font-size: 14pt; color: #000000;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>i<span style=«font-size: 14pt; color: #000000;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>х сум, що належать йому в<span style=«font-size: 14pt; color: #000000;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>i<span style=«font-size: 14pt; color: #000000;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>д п<span style=«font-size: 14pt; color: #000000;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>i<span style=«font-size: 14pt; color: #000000;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>дприємства, установи, орган<span style=«font-size: 14pt; color: #000000;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>i<span style=«font-size: 14pt; color: #000000;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>зац<span style=«font-size: 14pt; color: #000000;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>i<span style=«font-size: 14pt; color: #000000;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>ї, провадиться в день зв<span style=«font-size: 14pt; color: #000000;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>i<span style=«font-size: 14pt; color: #000000;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>льнення. <span style=«font-size: 14pt; color: #000000;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>Якщо працiвник в день звiльнення не працював, то зазначенi суми мають бути виплаченi не пiзнiше наступного дня пiсля пред'явлення звiльненим працiвником вимоги про розрахунок.

<span style=«font-size: 14pt; color: #000000;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>В разi спору про розмiр сум, належних працiвниковi при звiльненнi, власник або уповноважений ним орган в усякому випадку повинен в зазначений у цiй статтi строк виплатити не оспорювану ним суму.

<span style=«font-size: 14pt; color: #000000;» lang="-none-" xml:lang="-none-">Стаття 117. Вiдповiдальнiсть за затримку розрахунку при звiльненнi

<span style=«font-size: 14pt; color: #000000;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>В разi невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу належних звiльненому працiвниковi сум у строки, зазначенi в статтi 116 цього Кодексу, при вiдсутностi спору про їх розмiр пiдприємство, установа, органiзацiя повиннi виплатити працiвниковi його середнiй заробiток за весь час затримки по день фактичного розрахунку.

<span style=«font-size: 14pt; color: #000000;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>При наявностi спору про розмiри належних звiльненому працiвниковi сум власник або уповноважений ним орган повинен сплатити зазначене в цiй статтi вiдшкодування в тому разi, коли спiр вирiшено на користь працiвника. Якщо спiр вирiшено на користь працiвника частково, то розмiр вiдшкодування за час затримки визначає орган, який виносить рiшення по сутi спору.

<span style=«font-size: 14pt; color: #000000;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>В разi, якщо звiльнений працiвник до одержання остаточного розрахунку стане на iншу роботу, розмiр зазначеної в частинi першiй цiєї статтi компенсацiї зменшується на суму заробiтної плати, одержаної за новим мiсцем роботи.

<span style=«font-size: 14pt; color: #000000;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>Зарплата повинна виплачуватися двічі на місяць, при затримці зарплати понад місяць виплачується компенсація

<span style=«font-size: 14pt; color: #000000;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>Компенсація несвоєчасно виплаченої зарплати, а точніше втрат, понесених працівником у зв'язку з несвоєчасною виплатою зарплати та інфляційними процесами здійснюється на підставі Закону «Про компенсацію громадянам втрат частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати». Вимоги Закону про компенсацію поширюються на всі підприємства, установи та організації незалежно від форми власності і господарювання.

<span style=«font-size: 14pt; color: #000000;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>Відповідно до пп.168.1.2 п.168.1 ст.168 Податкового кодексу: «Податок сплачується (перераховується) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банки приймають платіжні документи на виплату доходу лише за умови одночасного подання розрахункового документа на перерахування цього податку до бюджету.»

<span style=«font-size: 14pt; color: #000000;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>Відповідно до п.169.1 Податкового кодексу «платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму

<span style=«font-size: 14pt; color: #000000;» lang="-none-" xml:lang="-none-"> <span style=«font-size: 14pt; color: #000000;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>податкової соціальної пільги<span style=«font-size: 14pt; color: #000000;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>»<span style=«font-size: 14pt; color: #000000;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>, податкову соціальну пільгу до авансу застосовувати не можна.

<span style=«font-size: 14pt; color: #000000;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>Відповідно до п.4.3.7 «Про затвердження Інструкції про порядок нарахування і сплати

<span style=«font-size: 14pt; color: #000000;» lang="-none-" xml:lang="-none-"> <span style=«font-size: 14pt; color: #000000;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>єдиного внеску<span style=«font-size: 14pt; color: #000000;» lang="-none-" xml:lang="-none-"> <span style=«font-size: 14pt; color: #000000;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» №21-5 від 27.09.2010: «Платники під час кожної<span style=«font-size: 14pt; color: #000000;» lang="-none-" xml:lang="-none-"> <span style=«font-size: 14pt; color: #000000;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>виплати заробітної плати<span style=«font-size: 14pt; color: #000000;» lang="-none-" xml:lang="-none-"> <span style=«font-size: 14pt; color: #000000;» lang=«ru-RU» xml:lang=«ru-RU»>(доходу, грошового забезпечення), на суми якої (якого) нараховується єдиний внесок, одночасно з видачею зазначених сум зобов’язані сплачувати нарахований на ці виплати єдиний внесок у розмірі, встановленому для відповідних платників (авансові платежі).»

<span style=«font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'; color: #000000;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>Для обліку видачі заробітної плати із каси підприємства за умов використання розрахункової відомості застосовують документ «Платіжна відомість».

<span style=«font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'; color: #000000;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>На титульному листі форми вказується загальна сума виданої і депонованої заробітної плати

<span style=«font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'; color: #000000;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>При заповненні платіжної відомості після останнього запису необхідно зробити підсумковий рядок для загальної суми по відомості. Підсумкові рядки можуть бути введені в кінці кожної сторінки.

<span style=«font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'; color: #000000;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>Платіжні і розрахунково-платіжні відомості підписуються працівниками, які склали і перевірили їх. На титульному аркуші робиться надпис, що дозволяє видачу готівки із каси чи установи банку за підписом керівника установи і головного бухгалтера із вказівкою строку виплати заробітної плати і загальної суми, що підлягає виплаті.

<span style=«font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'; color: #000000;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>Заробітна плата видається з каси в триденний термін, по закінченні якого платіжна відомість закривається. У ній навпроти прізвищ працівників, які не отримали заробітну плату, касир ставить штамп чи робить напис від руки « Депоновано » і складає реєстр депонованих сум. У кінці відомості касир робить напис про фактично виплачену суму заробітної плати та суму, яка підлягає депонуванню, звіряє ці суми з загальним підсумком відомості та підписує її.

<span style=«font-size: 14pt; color: #000000;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>Після ретельної перевірки відміток, зроблених касиром у платіжних і розрахунково-платіжних відомостях, і підрахунку виданих і депонованих сум на виплачені суми заробітної плати складається видатковий касовий ордер, який оформляється в установленому порядку й реєструється в журналі реєстрації прибуткових і видаткових ордерів. На платіжних і розрахунково-латіжних відомостях проставляється дата і номер видаткового касового ордера, за яким здійснено списання коштів у касі.

<span style=«font-size: 14pt; color: #000000;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>Сума невиданої заробітної плати повертається на поточний (реєстраційний) рахунок наступного дня після закінчення терміну виплати заробітної плати.

<span style=«font-size: 14pt; color: #000000;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>Депонована заробітна плата видається за видатковими касовими ордерами чи депонентськими картками.

<span style=«font-size: 14pt; color: #000000;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>Також підприємства широко практикують виплату заробітної плати працівникам через банкомати, використовуючи насамперед дебетові картки.

<span style=«font-size: 14pt; color: #000000;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>Згідно з укладеним договором кожному працівникові установи в банку-емітенті відкривається картковий рахунок і видається банківська картка, за допомогою якої можна отримувати заробітну плату та інші виплати в будь-який час за місцезнаходженням банкомату, а також розплачуватися за товари й послуги в торговельно-сервісній мережі. Сума заробітної плати, що належить до виплати працівникам, перераховується платіжним дорученням на транзитний рахунок банку – з одночасним поданням реєстру зарахування на спеціальні карткові рахунки співробітників установи.

<span style=«font-size: 14pt; color: #000000;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>Така організація виплати заробітної плати багато в чому зручна як для роботодавців та їхніх працівників (таблиця).

<span style=«font-size: 14pt; color: #000000;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>Переваги видачі заробітної плати через карткові платіжні системи.

<span style=«font-size: 14pt; color: #000000;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>Таблиця

<span style=«font-size: 14pt; color: #000000;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>Для підприємства

<span style=«font-size: 14pt; color: #000000;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>Для працівників підприємства

<span style=«font-size: 14pt; color: #000000;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>1.Скорочуються витрати, пов’язані з організацією виплати заробітної плати

<span style=«font-size: 14pt; color: #000000;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>2.Знижуються витрати установи:

<span style=«font-size: 14pt; color: #000000;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>- на інкасацію готівкових коштів;

<span style=«font-size: 14pt; color: #000000;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>-отримання, перевезення і зберігання готівки;

<span style=«font-size: 14pt; color: #000000;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>- забезпечується безпека та охорона грошових коштів;

<span style=«font-size: 14pt; color: #000000;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>- утримання штату касирів.

<span style=«font-size: 14pt; color: #000000;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>3.Процес видачі заробітної плати стає безпечним

<span style=«font-size: 14pt; color: #000000;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>4.Забезпечується конфіденційність розмірів оплати праці.

<span style=«font-size: 14pt; color: #000000;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>5.Підвищується касова дисципліна.

<span style=«font-size: 14pt; color: #000000;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>6.Зменшується (зникає) сума депонованої заробітної плати

<span style=«font-size: 14pt; color: #000000;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>1.Стає можливим безпечно й зручно носити із собою будь-яку кількість коштів у безготівковій формі

<span style=«font-size: 14pt; color: #000000;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>2.Уможливлюється одержання готівкових коштів у будь-якому банкомату банку-емітента та «чужих» банкоматах.

<span style=«font-size: 14pt; color: #000000;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>3.Забезпечується цілодобовий доступ до коштів на рахунку за допомогою платіжної картки і PIN- коду.

<span style=«font-size: 14pt; color: #000000;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>4.Забезпечується гарантія збереження коштів у разі втрати картки.

<span style=«font-size: 14pt; color: #000000;» lang=«uk-UA» xml:lang=«uk-UA»>5.Постає можливість збільшити фактичну суму заробітної плати за рахунок зараховуваних банком відсотків на середньоденні залишки коштів на карт-рахунках (від 2 до5 % річних)

еще рефераты
Еще работы по бухгалтеровскому учету