Реферат: Імпресіонізм, модернизм, символизм, експрессионизм...

Імпресіонізм

 

– (від франц. – враження) – течія модернізму, яка визначається ушляхетнення,мінливих миттєвих відчуттівта переживань. Сформувався у Франції у кінці ХІХ ст.насамперед у малярстві (назва походить від картини К.Моне "Імпресія. Східсонця" 1873) Представниками були К. Моне, О. Ренуар, Е. Деча.

Основними завданнями вважаливитончено передати свої миттєві враження, настрої. У музиці – К. Дебусі. Улітературі імпресіонізм представлений – брати Гонкури, А. Доде, Гіде мопассан,П. Верлен, С. Цвейч, М. Коцюбинський, М. Вороний.

Характерні ознаки:

1)   суб'єктивність, зображення,ліризм;

2)   використання тронів (метафор, епітетів, символів)

3)               ліричні монологи, використання незакінчених думок,фраз, які допомагають показати плин настроїв, вражень

Експресіонізм

 – (від франц – вираження) – одна з евангардиських  течій у мистецтві. Головним проголошувалось вираження світосрийняття.Досягалося це створенням виразних, яскравих, але умовних, деформованомуобразів, часто поданих у фантастичному чи гротеспному рапусі. Дійсністьзображувалася у зіткненні протилежностей (позитивне – негативне, чуйне –жорстоке,..)

 Потік свідомості

– засіб зображенняпсихіки людини безпосередньо «зсередини», як як складного такплинного процесу. Представниками сипали «потоку свідомості»використовували цей засіб, як «техніку», як спосіб розповіді, якийпомічає в тому, щоб показувати психічний процес докладно, з найточнішоюфіксацією думок, почуттів, підсвідомих поривань, у вигляді «потоку».Розповідь не підпорядковується хронології чи логіці, вона подається як ланцюгасоціацій основовідача, викликаних зовнішніми обставинами. Об'єктивнадійсність зображується через призму свідомості героя. (Джеймс Джойс«Джапамо Джойс», М. Пруст «Кохання Свана» («У пошукахвтраченого часу»)

Модернізм

–                  (франц. moderne – сучасний найновіший). загальна назва нових течійнереалістичного спрямування. Мистецтво не наслідує життя (О.Уальд), воно звіляняється від соціальних зобов'язань, митці прагнуть нових форм.

Авангардизм

Декаденс

–                  (від франц – передовий загін) –відгалуження модернізму. Виникає у кризові періодиісторії мистецтва, коли певний напрям або стиль переживає вичерпність своїхзображувальних можливостей. Завдання авангардного мистецтва – розкрити кризовіхворобливі явища у житті і культурі, які нерідко подаються у гіперспростованійформі, у запереченні традицій і шуканнях супернової естетики (Рільне Р. М.,Аполлінер, Б. Пастернак, М. Хвильовий, Г. Косинка ).

–                  означає «занепад»(походить від Франції). У центрі  уцентрі декадентів стоїть людина, яка відчуває відчуженість у світі, втратуморальних ідеалів, віри у майбутнє. Декаденти – покоління ", що співає іплаче", плаче від «прози життя». Основними мотивами були відчай,сум, песимізм, розчарування. Улюбленими темами стають підкреслена хворобливістьі занепад життя, які перетворюють ся на джерело витончених переживань. Декаденспоєднує різні напрями, течії. Від романтизму він бере неприйняття оточуючогосуспільства, розчарування, прагнення втекти від недосконалості життя у світкраси і прекрасної ілюзії. (О. Уальд – прихильний до естетизму)

Символізм

 –літературно-мистецький напрям, який розвинувся в умовах кризи суспільства,передчуття майбутніх соціальних порясінь. Для символізму властиві: інтерес допроблеми особистості і на саказанняметафоричність, музичністьність слова.Замість художнього образу  використовуютьхудожній символ, що мав кілтка значень. Характерні теми самотності, туги,смутку невдоволення життям. Використовують розмір «сильний і  легкий». Відображають картини чи образинечітко, це сплетіння невиразного і точного, намиліший спів сп'янілий "(А.Рембо, М, Метерлін, Рільне Р. М., ГІюсек, В. Брюсов, О. Блок)

еще рефераты
Еще работы по искусству