Реферат: Ринок горілки в Україні (Рынок горилки на Украине)

ЗМІСТ

          Вступ

1.<span Times New Roman"">    

Ринок горілчаних виробів в Україні.

2.<span Times New Roman"">    

Характеристика продукціїї, якавиробляється лідерами-виробниками.

а) Компанія«Союз-Віктан»

б) Компанія Nemiroff

3.<span Times New Roman"">    

Вимоги до якості (маркування,упакування, транспортування і зберіганння.

4.<span Times New Roman"">    

Безпечність у споживанні горілчанихвиробів.

5.<span Times New Roman"">    

Методи виявлення фальсифікованоїпродукції. Нові технології.

6.<span Times New Roman"">    

Висновок.

7.<span Times New Roman"">    

Рекомендації.

8.<span Times New Roman"">    

Перелік літературних джерел.ВСТУП

Історія будь-якого продукту — будь тосільськогосподарський або промисловий — є частиною історії діяльності людини,історії умов матеріального життя суспільства. Тим самим, вивчаючи виникненняабо походження того або іншого продукту, ми відповідаємо на запитання про те,як створювалися умови матеріального життя суспільства, на якому їхньому щаблі з'явивсятой або інший продукт і чому. Це дає можливість поглибити наше розуміння такоговажливого фактора в історії людини й людського суспільства, як умовиматеріального життя суспільства, а тим самим краще зрозуміти й виникаючі впроцесі виробництва виробничі відносини.

От чому історія окремих продуктів щеслабко вивчена, ми знаємо про неї загалом або лише її частковості. Тим часомдеякі продукти грали й відіграють немаловажну роль в історії людства або напевних етапах історичного розвитку (наприклад, пряності, чай, залізо, бензин,уран), або протягом всієї історії людства (хліб, золото, алкогольні напої).

Серед безлічі продуктів, створених іспоживаних людством, горілка, або, говорячи більше загальним терміном, «хлібневино», займає зовсім особливе й значне положення по своєму різноманітномувпливі на людське суспільство, на відносини людей і на виникаючі суспільніпроблеми.

Таким чином, історія горілки питаннянастільки важливе, що воно цілком гідне і навіть украй має потребу в серйознійісторичній і науковій розробці й воно, природно, породило велику кількістьлітератури. На жаль, ця література

присвячена неісторії самого продукту, а результатам його впливу, тобто вивчає або, вірніше,лише поверхово описує похідне явище, кінцевий результат, саму останню, третюстадію, вершину розвитку проблеми, і зовсім не стосується її джерел, коріння й суті.Зрозуміло, по верхівках не можна зрозуміти ні цілого, ні основного. Звідсикрайня суперечливість усього, що написано про спиртні напої, починаючи з їхньоїфізіологічної оцінки й кінчаючи визначенням їх соціального й історичногозначення. Тут широко представлені крайні полюси думок типу «корисно — шкідливо», але зовсім відсутня ясність відносно історії виникнення, а отже,історичності існування горілки, не звертається серйозної уваги на модифікаціюзмісту й значення цього продукту на різних етапах історичного розвитку й,виходить, не ставиться питання про неоднозначності його оцінки в різних умовах,у різному суспільстві, у різних країнах, у різні періоди.

От чому попередньо необхідно встановити,яким є коло джерел й який повинен бути наш критерій їхньої оцінки при рішенніпитання про вірогідність інформації, що втримується в них.

Метою для успішного розвитку бренда головне — не вбити віру споживача у свійпродукт. Не розчарувати споживача, обманувши його очікування як щодо виробничих(якісні характеристики), так і щодо маркетингових (комунікації) властивостейпродукту. Важливо не допустити хитання і нерозбірливості в позиціюванні, атакож налагодити та підтримувати чіткі, стабільні й взаємовигідні правилавзаємодії компанії з партнерами, від яких залежить просування товару на ринку.

Іноді хороші торгові марки губить нерозбірливість інвесторів. У багатьохкомпаній, які досягли успіху, починається зоряна хвороба — у спробах охопитинеосяжне вони починають сходити з вибраних чітких іміджевих шляхів і гублятьсяна бездоріжжі. Торгову марку може загубити і недооцінка конкурентів.

Згубним є також внутрішній конфлікт у позиціюванні:коли бренд заявляє про себе голосно, на рівні вищого сегмента свого ринку, алемає ціну, характерну для нижчого сегмента. Така непослідовність відлякуєцільову аудиторію.

На сьогодні щодо кількості брендів український алкогольний риноксформований і близький до свого насичення; у нас безліч всеукраїнськихнаціональних алкогольних марок. Лідерів визначено й встановлено зразковурівновагу між ними. Тепер вони вестимуть напружену боротьбу між собою, вважаючивеликою перемогою кожний доданий відсоток продажу і кожну успішно проведенуіміджеву кампанію. Або ж шукати нові ніші, ринки, маркетингові комунікації зіспоживачем.

1. РИНОК ГОРІЛЧАНИХ ВИРОБІВ В УКРАЇНІ

Ринок горілки в Україні стрімко більшає. У першому півріччі 2006 року вУкраїні було легально вироблено 9,99 млн дал, що майже удвічі більше за  показник 2005 року — 5,5 млн дал. У масштабахринку такий показник можна вважати подією: якщо раніше приріст кожного відсоткавважався важливою перемогою, то тепер тенденція зростання, схоже, набуланезворотного характеру.

Водночас, за оцінками інтернет-журналу «Аналітик», рекорднихцифр досягло й сумарне біле та сіре виробництво — 15,53млн дал за шість місяців. А отже,математичне додавання напів- і офіційного виробництва за підсумками року можедати ще більш вражаючий результат: З0 млн дал. І це при тому, що експертніоцінки місткості українського ринку загалом коливаються на рівні 35-42 млн дал.

Щоправда, не вся вироблена горілка надійде на прилавки України: надинаміці внутрішнього виробництва цього року позитивно позначилися обсягиекспорту вітчизняної продукції, що помітно зросли, насамперед до Росії. Проте іцей факт навряд чи стане «ложкою дьогтю» в доволі оптимістичномувмісті ринкової «діжки». За п’ять місяців 2006 року від реалізаціїспирту та лікеро-горілчаних виробів до бюджету надійшло 642,1 млн грнподаткових надходжень, що на 60,1% більше порівняно з відповідним періодомминулого року.

Динаміка легального обсягу виробництва в Україні

горілки та лікеро-горілчаних виробів

у 2001– 2005роках, тис.дал

<img src="/cache/referats/25687/image002.jpg" align=«left» hspace=«12» v:shapes="_x0000_s1026">Мал. 1

Отже, як видно із мал.1 білий ринокалкогольних напоїв стабільнозростає. Водночас його розподіл між основними гравцями так само стрімкозмінюється, як і кілька років тому. І нестабільність у брендовій сфері — одна зхарактерних рис українського горілчаного ринку. Небрендованої продукції стаєменше, але це не означає, що всі марки, які створюються на її основі, єжиттєздатними і мають привабливі ринкові перспективи. Найчастішекороткочасність їхнього життєвого циклу спочатку є запрограмованою з огляду наорієнтацію власників на короткі гроші. Спокуса отримати прибуток, не інвестуючив подальший розвиток, як і раніше, чимала.

Утім, з ринковогонебосхилу зникають і популярні марки, зокрема такі, в розкрутку яких свого часувкладалися немалі гроші. Захід популярних у середині 90-х «Княжогокелиха», «Холодного яру» і деяких інших пов’язаний з питаннямивласності. Є приклади повернення «пропаж». Наприклад,«Артеміда» — одна з перших брен-дованих горілок національногомасштабу в нижньому ціновому сегменті — знову з’явилася в загальноукраїнськомупродажу, однак до відновлення минулих позицій їй далеко. Щодо суперуспішного щекілька років тому «Первака» спроби реанімації не робляться: компанія«Гетьман» вивела йому на зміну «Трофей» і«Пісню». А починалося все так вдало: і позиціюван-ня, і оформлення, імасована рекламна кампанія, і сформована за короткий час аудиторія лояльнихспоживачів. Історія з «Перваком» досить повчальна: бренд почавумирати зі зростанням популярності і відповідно обсягів виробництва. Випуск«Первака» розосередився між різними горілчаними заводами, що ненайкраще вплинуло на стабільність якості, бренд надавався продукції, що незавжди відповідала початковій іміджевій стратегії, а невиправдане роздмухуваннякількості позицій (яка перевищила 20) і поготів заплутало покупця. Крім того,коли бренд всерйоз «захворів», втрачаючи привабливість і ринковіпозиції, «швидкої допомоги» він так і не дочекався: компаніяпереорієнтувалася на виведення інших горілчаних марок.

Тим часом світовийдосвід демонструє довголіття алкогольних брендів у принципі. Здебільшогобренд-лідерам світового продажу (Smirnoff, Absolut, Finlandia) — не одиндесяток років. Навіть тимчасові невдачі не підштовхують їхніх власників допошуку заміни: марка скрупульозно вибудовується, відточується її іміджевий зміст,періодично відбувається оновлення відповідно до ринкових тенденцій.

Така позиція має цілком логічне пояснення: основні вкладення здійснюються вмомент виведення бренда, і підтримувати марку в тонусі з економічного поглядувигідніше, ніж виводити нову.

А український ринокі надалі породжує нові бренди. Це не тільки ситуативні марки невідомихрегіоналів, а й модне віяння в середовищі лідерів, зусилля яких донедавна булизосереджені на просуванні єдиного локомотива. Так, «Союз-Віктан»вивів Medoff, «Олімп», до нижньоцінової «Улюбленої»приплюсував «Біленьку», «Оверлайн», крім «Мягкова»обзавівся ще й «Штурманом».При цьому новинки серйозно суперничають зі старожилами впитанні розподілу рекламних бюджетів.

Не останню роль вцьому відіграє характерна схильність українського споживача до новаторства.

В Україні покупецьзалюбки клює на все нове, й розлучитися з раніше улюбленою маркою для нього непроблема (тим більше, що всі горілчані бренди вітчизняного ринку доситьмолоді). Крім того, споживачі впевнені, що на першому етапі виведення брендаякість продукції найвища, а з нарощуванням обертів вона поступово знижується.Фахівці схильні пов’язувати такі думки не з якістю продукту, а зі старіннямбренда передусім у маркетинговому розвитку.

Сьгодні близько 80% легального ринку алкоголю України контролює трійкапровідних виробників, які є власниками топових брендів. У перспективі нагорілчаному ринку України залишаться три-чотири великі виробники, які маютьвласну виробничу базу та обгрунтований портфель сильних брендів. Рік у ріквартість виведення нової торгової марки збільшується і вже нині обчислюєтьсякількома мільйонами доларів. Одним з перспективних напрямів українськихгорілчаних брендів стане розвиток експортних ринків. Українська горілказарекомендувала себе в багатьох країнах як товар з усіма атрибутами сучасної ТМ- відмінна якість, сучасний дизайн тари і упаковки, зважена маркетинговаполітика просування. Відтак авторитет українських компаній на світовому рівніістотно зріс. Ми конкуруємо з відомими російськими брендами, особливо всегменті чистої горілки. В основі будь-якого горілчаного бренда — передусімкласична, чиста горілка — чесний продукт, що потребує складнішої технологіївиробництва.

Основні фактори, що впливають наукраїнській ринок лікеро-горілчаних виробів:

·<span Times New Roman"">  

Сезонність виробництва продукції:незважаючи на всінамагання маркетологів компаній-крупних виробниківлікеро-горілчаних виробів(наприклад, випуск горілок нових смаків, організаціяпромо-акцій),спостерігаються істотні коливання попиту в залежності від сезону:в осінньо-зимовий періодпопит на горілки підвищується на 10-15%, що змушуєвиробників збільшувати уці періоди обсяги виробництва такої продукції.Особливо високим попит налікеро-горілчані вироби є у новорічні свята, колиобсяг продажу продукції затиждень сягає місячного обсягу продажу у несезон.

·<span Times New Roman"">  

Сталий обсяг внутрішнього ринку, який за твердженнями експертів незмінюєтьсявже десять років – 30 – 35 млн. дал. у фізичному вимірі. Такимчином, нарощувати обсягивиробництва легальні виробники можуть переважноза умови перерозподілуспоживацьких переваг на користь тієї чи іншоїторгівельної марки, узв‘язку з чим гостро стоїть питання детенізації ринкулікеро-горілчанихвиробів. Обсяг легального ринку у грошовому вимірі у 2006 році склав близько 10млрд.грн., тіньового – близько 2,5 млрд.грн.

·<span Times New Roman"">     

Легальні виробники лікеро-горілчаних виробів сподіваються наподальшудетенізацію ринку, у зв‘язку з чим очкується зростання протягом2007 рокуобсягу реального ринку ще на 10 – 15%.

·<span Times New Roman"">     

Обсяг російського ринку лікеро-горілчаних виробів значно переважаєобсягукраїнського, завдяки чому є перспективним для українськихвиробників (лишеобсяг преміум-сегменту, на який експортують своюпродукцію українськівиробники, щонайменше у 7 разів переважає обсягукраїнського) – в останніроки спостерігається значна конкуренція«Nemiroff» та «Союз-Віктан» наросійському ринку. За 2006рік, порівняно з 2005,обсяги експорту українськоїгорілки у фізичному виразі до країн СНД, задеякими оцінками, зріс у 2,4 рази(приблизно 2/3загальноукраїнського експорту горілки припадало на Росію, 1/3 — на інші чотири десяткикраїн світу), у той час як обсяги імпорту горілки впали(зокрема, імпорт російськоїгорілки в Україну у 2006році, порівняно з 2005,скоротився за оцінкамиекспертів, майже на 20%, а частка російської горілки наукраїнському ринку непереважає 1%). За оцінками експертів, до 80% імпортноїпродукції на алкогольномуринку Росії – українського походження, а частка її наросійському ринку вцілому у першому півріччі 2006року сягнула, заоцінками  російських експертів, вже5%.

·<span Times New Roman"">     

Спостерігається підвищення попиту на українську горілкупреміум-класу таформування ніші «білої української горілки» українах «далекого зарубіжжя»,що також стимулює крупних виробників як до нарощенняобсягів виробництва,так і до підвищення якості продукції. Посилюєтьсяконкуренція у преміум-класі іна національному українському ринку (йогоємність, за оцінками експертів,оцінюється у 3% обсягу ринку).

·<span Times New Roman"">     

Значний бар‘єр входження на ринок нових виробників та виходу назагальнонаціональнихринок регіональних виробників (за оцінками експертів –понад 3 млн. USD), щопояснюється як подорожчанням ліцензій, так ідороговизною просуваннябрендів на національному та міжнародному ринках.Зокрема, лише протягом2006року медіа-інфляція в Україні склала понад 200%,при цьому вартістьтелевізійної реклами в Україні у 10 разів менша, ніж у Росії.Особливо слід зазначитипро очікувану заборону реклами лікеро-горілчанівиробів на телебаченні,що значно ускладнить створення та просування новихта невідомих регіональнихбрендів на ринок.

·<span Times New Roman"">     

Спостерігається зміщення конкуренції між крупними виробникамилікеро-горілчані вироби із низькоцінового сегмента до середньоцінового(особливойого середньої та верхньої цінової межі – 8-15 гривень за <st1:metricconverter ProductID=«0,5 літри» w:st=«on»>0,5 літри</st1:metricconverter>) тапреміум-сегменту (вартість 0,5 літра горілки складає понад 15 гривень).Прогнозуєтьсяподальше насичення преміум-сегменту, розвиток сегментуароматизованих такольорових горілок, покращення якості продукціїта відхід з ринку компаній,нездатних забезпечуватипідвищення якості.

·<span Times New Roman"">     

Подальша концентрація. Незважаючи на наявність ліцензій навиробництволікеро-горілчаних виробів у більше, ніж 200 виробників, 80%продукціївиробляються 10 компаніями-лідерами. З причин, наведених вище,очікуєтьсяподальше посилення концентрації.

·<span Times New Roman"">     

У зв‘язку із останніми змінами законодавства (зростання акцизів тавартостіліцензій) – підвищення ціни на лікеро-горілчані вироби, а такожможливезбільшення різниці у ціні між легально випущеною продукцією та продукцієютіньового виробництва накористь нелегальної продукції.

<span Times New Roman",«serif»">2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦІЇ,

<span Times New Roman",«serif»">ЯКА ВИРОБЛЯЄТЬСЯ ЛІДЕРАМИ-ВИРОБНИКАМИ

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: RU">

<span Times New Roman",«serif»">Для

<span Times New Roman",«serif»">харчових<span Times New Roman",«serif»"> цілей <span Times New Roman",«serif»">використовують<span Times New Roman",«serif»"> тільки етиловий спирт (<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">C<span Times New Roman",«serif»">2<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">H<span Times New Roman",«serif»">5<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:EN-US">OH<span Times New Roman",«serif»">),який являє собою безбарвну рідину з характерним алкогольним запахом і пекучимсмаком, у значних дозах отруйний. Харчовий спирт одержують із сировини, якабагата вуглеводами (картопля, зерно злакових культур, меляса, цукровий буряк таін.).

<span Times New Roman",«serif»">Формування споживних властивостей спиртувідбувається за рахунок таких технологічних операцій як підготовка сировини(миття, очищення від сторонніх домішок), розварювання крохмалистої сировини,оцукрювання крохмалю під впливом амілолітичних ферментів, зброджуванняоцукреної маси в етиловий спирт і вуглекислий газ під дією ферментів дріжджів,перегонка бражки, яка містить7—10%спирту. Внаслідок цього одержують спирт-сирець з вмістом 88% об. етилового спирту і різних домішок. Длявиділення побічних продуктів спирт-сирець повторно переганяють наректифікаційному апараті.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: RU"> При<span Times New Roman",«serif»"> цьому відганяютьдомішки головні (альдегіди, ефіри, метиловий спирт), які мають нижчу відетилового спирту температуру кипіння, і хвостові (сивушні масла, тобто вищі спирти,а також фурфурол, ацетал)— з вищоютемпературою кипіння. Важче виділити проміжні домішки (різні ефіри).

<span Times New Roman",«serif»">В залежності від ступеня очищення спирт етиловийректифікований випускають трьох сортів: екстра (з кондиційного зерна) міцністю96,5% об., вищої очистки— 96,2 і1-го сорту— 96% об. Відрізняються вониграничним вмістом альдегідів (відповідно2, 4і10 мг в<st1:metricconverter ProductID=«1 л» w:st=«on»>1л</st1:metricconverter>безводного спирту), сивушного масла (3, 4і15 мг/л), ефірів(25, ЗО і50 мг/л), вільнихкислот(12, 15 і20 мг/л).,

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:RU">Спирт

<span Times New Roman",«serif»"> етиловий питний випускають міцністю (95±0,2)% об.Для виробництва використовують спирт вищої очистки, який виготовляють із зернаі картоплі.

<span Times New Roman",«serif»">Горілка готується із спирту-ректифікатузмішуванням його з пом'якшеною водою, обробленою активованим вугіллям іпрофільтрованою. При фільтруванні через активоване вугілля із сумішіпоглинається25—40% сивушних масел і10—17% ацетальдегіду. В порах вугілля зарахунок часткового окислення етилового спирту утворюються органічні кислоти іацетал, на основі яких накопичуються складні ефіри, які надають горілціприємного аромату і поліпшують смак. Тому якість горілки можна поліпшити зарахунок зниження швидкості фільтрування.

<span Times New Roman",«serif»">Асортимент горілки формується закількома ознаками: міцністю— від40 до45%;використаним спиртом— із сорту екстра(Пшенична, Столична, Московська особлива, Посольська); із вищої очистки— Руська. Вони відрізняються за використанимипом'якшувачами смаку: Московська особлива—оцтовокислий натрій і двовуглекислий натрій; Столична—цукор;Посольська—обробляють білковим молоком; Пшенична— воду пропускають через катіоновий прошарок; Руська— очищують марганцевокислим калієм. Українськагорілка (45%) готується із спирту вищоїочистки з додаванням0,4% меду дляпом'якшення смаку. Останнім часом асортимент горілок різко розширився і майжекожний лікеро-горілчаний завод впровадив у виробництво нові види.

<span Times New Roman",«serif»">Смак горілки повинен бути м'яким, безнебажаних присмаків; запах—специфічний,без стороннього присмаку, рідина має бути прозорою без сторонніх включень іосаду.

<span Times New Roman",«serif»">З фізико-хімічних показників обмежуєтьсямасова концентрація альдегідів, сивушного масла і ефірів в1 дм3 безводного спирту, вонанайвища в горілці Руська— відповідно8, 4 і ЗО мг; Посольській— 6, 4 і25мг, а в Пшеничній, Столичній, Московській особливій— 3, 3 і25 мг. Об'ємначастка метилового спирту в перерахунку на безводний спирт у горілці Руській— до0,05%,а в решті видів— до0,03%.

<span Times New Roman",«serif»">Компанія«Союз-Віктан»

<span Times New Roman",«serif»">

Компанія «Союз-Віктан» — міжнародна компанія,найбільший виробник лікерогорілчаних виробів у СНД, вийшла на третємісце у світі по обсягах виробництва, «SV» — першийу світі бренд по темпах росту, серйозний гравець світовогоалкогольного ринку.

На рахунку компанії безліч премій і  нагород,отриманих на провідних міжнародних дегустаційних конкурсах.

В асортименті компанії — більше 50 найменувань,серед яких: горілки класичні й особливі, слабоалкогольні негазовані напоїна основі натурального соку під ТМ «Longer», мінеральналікувально-столова вода «преміум» класу  «Неаполіс».

Сьогодні горілочні бренді компанії являють собою іміджевийпродукт із чітко вираженою ідеєю, концепцією просування. Ідеологіякомпанії відносно  торговельних марок зводиться до того, щобпропонувати не просто якісну горілку, а невід'ємний елемент способужиття, не просто прикрасу стола, а компонент, що поєднує людейза духом, внутрішньою філософією й характером.

Асортимент горілок компанії «Союз-Віктан»представлений горілкою найвищого класу SVPremial, створена звисокоякісного спирту «Люкс», екологічно чистої води з природногоджерела. Технологіязбагачення води іонами срібла надаєSV Premial неповторного тонкого смаку.

SVGrandPrix, створений за унікальною рецептурою на основівідбірного зернового спирту класу «Люкс» та м’якої води з додаваннямвітаміну С. Завдяки очищенню спеціальними фільтрами з напівкоштовного каміння(опалу та халцедону), SVGrandPrixмає багатий та м’який смак.

SV Originalстворений на основі відбірногозернового спирту класу «Люкс», та м’якої води, що пройшла ексклюзивнеочищення. Завдяки унікальним фільтрам з гірського кришталю, горілка маєкришталеву прозорість, тонкий м’який смак і чистий горілчаний аромат.

SV Luxe виготовлена з високоякісного спирту класу «Люкс» таекологічно чистої води з кримських джерел. Оригінальна технологія фільтруваннясрібними фільтрами надає горілці SV LUXE неперевершеного благородного смаку.

Горілка SV Classic створена на основім’якої води та добірного зернового спирту «Люкс», який було очищеноособливим способом. Додаткова фільтрація на «полірувальнихустановках» надає цій горілці кришталевої прозорості, витончено м’якогосмаку і чистого горілчаного аромату.

Горілкиособливі та настоянки.

SV «На березовихбруньках»єавторською розробкою компанії з оригінальною запатентованою рецептурою. SV«На березових бруньках» виготовляється на основі зерновогоспирту «Люкс», до якого додаються ароматні спирти, настояніна бруньках берези і таких лікарських травах, як звіробій і кмин. Їївластива риса — м’якість, ненав’язливий смак і витончена палітра медовихвідтінків.

SV«Кактусова»,напій,що гармонійно поєднує у собічистоту і м'якість традиційної української горілки та оригінальний екзотичнийсмак соковитого мексиканського кактуса. Для виробництва горілки використовуються натуральнікомпоненти, зроблені з кактуса сабра. Цей вид кактуса активно застосовуєтьсяв харчовій промисловості.

SV«Медова з перцем»— традиційна українська гірка настоянка, приготованаза оригінальною рецептурою на основі зернового спирту«Люкс», до якого додаються мед і червоний індійський перець. Щобпом’якшити «вогневість» перцю, крім кримського меду до складугорілки додається ароматна цитринова олія, що виготовляється зі шкірки лимонів,і настій зубрівки. Добре збалансований перцевий аромат і смак з легким медовимвідтінком посилює апетит.

Горілкаособлива «SV На липках»навіває приязний настрій, дарує прозорий смак з пряним відтінком і легкийдухмяний аромат липи. Горілка особлива «SV На липках»виготовляється на основі зернового спирту «Люкс», до якогододаються ароматні спирти, настояні на цвіті липи у поєднанні зкардамоном.

Горілка SV«На листі кропиви»— це нове рішення майстрів компанії збагатититрадиційну горілочну рецептуру свіжим настроєм. Сполучення визнаних з давніхчасів цілющих властивостей листя і кольору кропиви із сонячною енергією медународжує відчуття щирої сили і наповнює горілку натуральним прозорим смаком.

SV «Медова з лимоном»— горілка особлива. Виготовляєтьсяза оригінальною рецептурою фахівців компанії. Для її виготовленнявикористовується жива вода, яка пройшла неповторну систему водопідготовки,спирт «Люкс» і ароматний спирт, настояний на свіжих лимонах.Натуральний лимон у поєднанні з кримським медом надають цій горілцім’якого, гармонійного смаку та неперевершеного аромату.

SV «Пшенична»є взірцем класичної горілки, якастала втіленням найкращих традицій приготування алкогольних напоївна Русі. Завдяки добірному зерновому спирту «Люкс» із пшениці,вирощеної в екологічно чистих регіонах України, та особливим чиномприготованої пом’якшеної води, яку було профільтровано за складноюсистемою, цей напій має неперевершені смакові якості. У цієї горілкиглибокий насичений смак і характерний горілчаний аромат.

Компанія Nemiroff.

Бренд Nemiroff- лідер легального горілочного ринкуУкраїни. Асортименти складається з 25 позицій (горілки класичні — 3 види,горілки особливі — 8 видів; гіркі настойки — 4 види; солодка настойка — 1 вид;TOP Spy — 4 види, Jolly Spy — 5 видів). Продукція компанії поставляється в 52країни миру.

LEX vodka.Тонкий букет, підкреслений ароматомцвіту липи, бездоганно м'який неповторний смак… Спирт, що використовується вїї виробництві, має витримку до 6 місяців. А крім класичної технології очищеннягорілки, при виробництві LEX vodka застосовується додаткова обробкаводно-спиртової суміші спеціально підготовленим сорбентом. Це ноу-хау фахівцівнашої компанії дозволяє в кілька разів збільшити час і ефективність очищеннягорілки й виключити наростання небажаних домішок.

NemiroffPremium.Елітнагорілка з вишуканим тонким смаком. При виробництві продукції класу экстра, доякого належить NemiroffPremium, фахівці компаніїочищену за класичною технологією горілку піддають додатковій обробці спеціальнопідготовленим адсорбентом. Це активна, сильна й, у той же час, на диво м'яка горілка з легкимароматом м'яти, що дарує довгий оксамитовий посмак.

Nemiroff PremiumCurrant. Особлива горілка, виготовлена за спеціальною технологієюкомпанії Nemiroff. Як й інші горілки преміум-класу, Nemiroff Premium одержуютьшляхом додаткової обробки горілки спеціально підготовленим адсорбентом; прицьому саму горілку спочатку очищають за класичною технологією. Відрізняєтьсянеповторно яскравим, виразним смаком, обрамленим приємним ароматом свіжоїчорної смородини.

NemiroffLightКласична, перевірена часомтехнологія, лише натуральні компоненти й спеціально підібрана композиціяекзотичних спецій з домінуванням кардамону (або «королівської пряності», як щеназивали цю спецію давні) — запорука успіху й популярності цього напою.Тонізування нервової системи, зняття напруги й подолання депресії — ось далеконе повний перелік властивостей кардамону за давньоіндійською системою Аюр-Веда.

Nemiroff «Українська медова з перцем» —авторська розробка компанії, оригінальний і надзвичайно чуттєвий напій. А длятого щоб він став саме таким, ретельний добір проходять всі його складові. Привідборі партій стручкового червоного перцю чилі звертається  увагу не лише на колір перчинок та їхнійрозмір, але також врахвується, чи дотримані всі вимоги під час сушіння. Відбираючи мед (якправило, гречаний), особливу увагу звертається не лише на колір, але й на наявністьу смаку й ароматі легкої гіркуватості.

«Житня з медом».Горілка, що має дивно м'який і тонкий смак. Меє тривалий посмак терпкогожитнього хліба, трохи солодкуватого,з ледь відчутним ароматом меду, обрамленого вишуканим витриманим коньяком.

Для виробництва Nemiroff«Житняз медом» відбірається житній хліб, виготовлений винятково за класичноютехнологією: тільки в такому хлібові можна відчути тон жита, яблук і меду.

«Клюква на коньяку».Шляхетнийсмак коньяку й легка кислинка журавлини, зібраної на далеких сибірськихболотах, надають яскраво виражену індивідуальність і гармонію букету цього  напою.

NemiroffOriginal — горілка, звикористанням кмину й меду. При доборі кмину особлива увага приділяється тому, чи правильно висушенонасіння, чи зберігся їхній колір і аромат. При виборі меду (віддаючи перевагумеду світлих тонів) враховують не лише смакові показники, але навіть місцерозташування пасіки.

Це одна з перших особливих горілок, розроблених безпосередньо фахівцями компаніїNemiroff,«Чорний Nemiroff» (такайого неофіційна назва серед споживачів завдяки елегантній етикетці чорногокольору) був розроблений фахівцями компанії й випущений на ринок у вересні 1999року.

 «Українська березова особлива».Ценаймолодша горілка компанії Nemiroff(на український ринок її було виведено в березні 2005року) поєднує в собі багатовікові традиції виробництва української горілки,ексклюзивну рецептуру й високоякісні натуральні інгредієнти.

Нова горілка ТМ Nemiroffдужесмачна: у ній є і легка гіркуватість березових бруньок, і фруктовий посмак, іледь відчутний аромат липового цвіту. Її інгредієнти — складовіславних ще зачасів Київської Русі.

При виробництві «Немирівської»використовують етиловий ректифікований спирт класу «Люкс» і воду, щодобувається з артезіанських свердловин, а очищення отриманої в результатіїхнього з'єднання водно-спиртової суміші здійснюється на 18 фільтраційних батареяхкласичного компонування.

Ця горілка, виробництво якої було розпочато в травні 1998 року, є однією зперших класичних горілок, розроблених безпосередньо фахівцями компанії Nemiroff.

«Немирівськаособлива»<span Tahoma",«sans-serif»;color:#D4D7D6">

виготовлена за стародавніми українськими рецептами зіспирту вищої якості з додаванням натурального меду, вона вирізняєтьсявитонченим смаком з акцентом на посмак, завдяки чому ідеально підходить длякоктейлів. Як і у випадку з горілкою «Немирівська», для її виробництвавикористовують етиловий ректифікований спирт класу «Люкс» і вода, щодобувається з артезіанських свердловин, а також мед світлих тонів з освіжаючимароматом.

«Українська пшениця».Традиційна українська горілка, длявиробництва якої використовується лише найчистіший спирт із добірного зернапшениці й спеціально підготовлена артезіанська вода.

Nemiroff«Лимон».Легкий аромат цитрусових створює відчуття свіжості йпікантного зачарування напою. Гірка настойка Nemiroff «Лимон», було виведено на ринок у серпні 2003року.

Особлива горілка «Ні пуху, ні пера».У виробництві цієї горілки використовуються ягоди ялівця: з одного боку, ціягоди нагадують про смак джина, а з іншого — підкреслюють виразний «лісовий»дух горілки. Композиціяароматних спиртів, які задаються в невеликих кількостях, довершує сильнийенергійний і, у той самий час, м'який смак<span Tahoma",«sans-serif»;color:#D4D7D6">

цього напою.

Особливу горілку «Кльова» компанія Nemiroff вивела наринок одночасно з особливою горілкою «Ні пуху, ні пера», продовжуючи унікальнутематичну лінійку. Аїр, що міститься в горілці «Кльова», покращує процестравлення і є тонізуючим засобом, надає напою тонкий свіжий аромат. Композиція ароматнихспиртів підкреслює стійкий виразний смак.

<span Times New Roman",«serif»">3. ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ

Якість напоїв, як і інших харчових і смакових продуктів,оцінюється аналітичними й органолептичними методами. Зміст спирту, цукру,екстрагованих речовин можна визначити аналітично, але навряд чи хто в домашніхумовах буде влаштовувати хімічну лабораторію. Смак і аромат напою, які євизначальними факторами якості напою, сьогодні не можуть бути оціненіприладами. Тому споживчі якості визначаються суб'єктивними, органолептичнимиметодами, тобто за допомогою органів почуттів людини: нюхових, смакових,дотикальних і зорових.

У виноробному й лікеро-горілчаному виробництві результатисенсорного (органолептичного) дослідження виражають в умовних о

еще рефераты
Еще работы по маркетингу, товароведению, рекламе. пищевым продуктам