Реферат: Аналіз діяльності творчого кафе N

Гипероглавление:
НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
1. Оцінка діяльності творчого кафе «
2. Місія творчого кафе «
3. Цілі та проблеми творчого кафе «
4.  Аналіз впливу мікро- та макрофакторів на творче
Постачальники.
Контактні аудиторії.
які впливають на творче
Соціально – культурний
Технологічний фактор
5. Оцінка сильних та слабких сторін, можливостей та загроз (
аналіз) творчого кафе «
Сильні та слабкі сторони творчого кафе ««
6. Таблиця відповідностей. Анкета для клієнтів
Пошукове запитання
Джерело інформації
                                            Анкета клієнтам
1.Що для Вас важливо при виборі кафе для відпочинку:
2.Як Ви дізнались про творче кафе «
3. Оцініть, будь-ласка, Ваш рівень задоволеності рекламною кампанією творчого кафе «
за певними критеріями
9. Чому Ви не займаєтесь духовним саморозвитком?
10. Як часто Ви відвідуєте кафе «
11. Вкажіть ваш рівень доходу:
12. Як Ви оцінюєте швидкість обслуговування нашого кафе?
13. Як Ви оцінюєте професійний рівень обслуговуючого персоналу нашого кафе?
14. Ваша стать:
15. Вкажіть, будь-ласка ваш вік:
________________________________________________________________
--PAGE_BREAK--    продолжение
--PAGE_BREAK--2.                     Конкуренти. Конкуренти мають свої функції, основними з яких є: зменшення частини клієнтів, зменшення доходу, стимулювання якості обслуговування, стимулювання розвитку творчого кафе.

Конкурентами творчого кафе «N» є: схожі творчі кафе, з подібним профілем діяльності. Неосновними конкурентами будуть: літературні та художні кружки та літературні і художні кафе.

3.                     Клієнти.Клієнтами можуть бути люди з середнім та високим рівнями прибутку. Клієнти впливають на формування асортиментного ряду послуг та товарів та на їх ціну. Також клієнти стимулюють покращення якості обслуговування, впливають на створення гнучкої цінової політики творчого кафе «N». Клієнтами творчого кафе «N» є люди творчі, активні, інтелектуальні, у яких немає часу на повноцінний відпочинок, які мають швидкий темп життя, веселі, цілеспрямовані, з різним соціальним і матеріальним положенням, креативні, ініціативні і т.д.

4.                     Посередники.В творчого кафе «N» такі посередники: банк «Альфа», банк «Приват», рекламное агентство «Мир», поліграфічна фірма «Xerox».

5.                     Контактні аудиторії.Засоби масової інформації(наприклад, телеканал «1+1», «Інтер», «Новий канал»; журнали«Кореспондент», «Фокус»; газети«Факти», «Сегодня», «Блік»; радіостанції«Шарманка», «Люкс Фм» іт.д.).

Макрофактори, які впливають на творчекафе «N»

1.                     Політико-правовий фактор.На діяльністьтворчогокафе «N» будуть мати вплив: Конституція України, Кодекс законів про працю України, Закон України «Про підприємницьку діяльність», Закон України «Про стахування», Закон України «Про діловодство», Закон України «Про інформацію», Податковий кодекс України та інші закони України.

2.                     Економічнийфактор.Впливаєінфляція, рівень доходу громадян, співвідношення ціна-якість, комфортність розташування творчого кафе. Також впливає курс обміну валют, темпи економічного росту, грошово-кредитнаі фінансова політикаУкраїни.

3.                     Соціально – культурний фактор.В сучасному інформаційномусуспільстві темп життязначно прискоривсяі зараз існуєтаке поняття якпостійний дефіцит часу. Темп життяприводить до зменшення часуна відпочинок, духовнийрозвиток, самовдосконалення, читання, малювання, та інші видитворчоїсамореалізаціїіндивіда. Через перважаннявіртуального спілкуваннялюди відучились відживого знайомства, спілкуванняна різні теми.

4.                     Технологічний фактор.Пришвидшуються технологічні зміни,на ряду здрукованимикнигами дужепопулярними стаютьелектроннікниги. Такожразвивається сфера ЗМІідля того, щобзнайтинеобхідну інформаціювсе більше людей звертаються домережі інтернет. Розвитоккомп’ютерних технологій ісамого комп’ютера привело допояви ноутбуків, нетбуків, КПК (карманного персонального комп’ютера) іт.д.

5.                     Демографічний фактор.Демографічнийфактор має сильнийвплив. Чисельність населеннята динаміка його змінвпливають на кількість клієнтівтворчогокафе «N». Адже чим більша народжуваністьв м. Трускавець, тим більша ймовірність появи нових клієнтів з дітьми в творчому кафе  «N».

6.                     Природний фактор.Цей фактор немає безпосереднього впливу на творче кафе «N». Адже географічне середовищекафе, екологічна ситуація в м. Трускавець мають вплив як позитивний так і негативний.Позитивний вплив заключається в тому, що творче кафе знаходиться близько від Карпатських гір і там екологічне середовище не на критичній точці.

5. Оцінка сильних та слабких сторін, можливостей та загроз (SWOTаналіз) творчого кафе «N»

Сильні та слабкі сторони творчого кафе ««N»»

Сильні сторони

Слабкі сторони

1.            Зручність розташування творчого кафе «N».

2.            Достовірний моніторинг ринку.

3.            Широкий асортимент послуг, які надає творче кафе «N».

4.            Високий контроль якості як товару, так і обслуговування.

5.            Досить висока рентабельність творчого кафе «N».

6.            Висока кваліфікованість персоналу творчого  кафе «N».

7.            Ефективна система стимулювання  та мотивації персоналу.

8.            Сильна корпоративна культура.

9.            Позитивні кліматичні та природні умови.

10.       Комфортна еколого-георгафічна ситуація навколо кафе «N».

11.       Тісна взаємодія між співробітниками.

12.       Наявність всіх необхідних ліцензій.

13.       Висока фінансова стійкість творчого кафе «N».

14.       Повний асортимент товарів та послуг надає творче кафе «N».

15.       Великий асортимент додаткових послуг.

1.     Збої в постачанні необхідних товарів.

2.     Недоліки в рекламній політиці компанії.

3.     Середній рівень цін на послуги.

4.     Участь персоналу в прийнятті рішень обмежена.

5.     Недостатній контроль за виконанням розпоряджень та наказів.

6.     Низька зацікавленість рядових співробітників у розвитку творчого кафе.

Шанси та перешкоди розвитку творчого кафе «N»

Можливості (шанси)

Загрози (перешкоди)

1.     Покращення рівня життя населення.

2.     Зміни рекламних технологій.

3.     Розвиток інформаційної сфери.

4.     Поява нових постачальників.

5.     Зниження цін на послуги.

6.     Зниження податків.

7.     Удосконалення менеджменту.

8.     Зниження безробіття.

9.     Пропозиції про співпрацю зі сторони вітчизняних і зарубіжних підприємців.

10.                       Невдала поведінка конкурентів.

11.                       Розвиток ринку товарів та послуг.

12.                       Політична стабільність.

13.                        Покращення правової освіченості населення.

14.                       Зменшення корумпованості влади.

15.                        Впровадження інновацій, нових технологій управління та обслуговування.

16.                       Збільшення рівня народжуваності населення.

17.                       Зменшення рівня смертності населення.

18.                       Стабілізація міжнародної ситуації.

1.     Зміни уподобань клієнтів.

2.     Зміна правил ввозу необхідної продукції.

3.     Збої в поставках продукції.

4.     Поява нових конкурентів.

5.     Зниження рівня життя населення.

6.     Ріст інфляції.

7.     Ужорсткішанння законодавчих норм.

8.     Скачки курсів валют.

9.     Збільшення конкурентних переваг зі сторони конкурентів.

10.                       Ріст податків.

11.                       Збільшення конкуренції.

12.                       Ріст безробіття.

13.                       Погіршення політичної  ситуації.

14.                        Банкротство                              фірм-постачальників.

15.                        Збільшення корумпованості влади.

16.                       Погіршення правової освіченості населення.

17.                       Зменшення ринку товарів та послуг.


    продолжение
--PAGE_BREAK--6. Таблиця відповідностей. Анкета для клієнтів

Пошукове запитання

Гіпотеза

Джерело інформації

1.               Чому зменшився приріст клієнтів творчого кафе «N»?
2.               Як зменшити кількість скарг?

1.          Чим гірша якість обслуговування, тим менша кількість клієнтів.

2.          Чим менший рівень доходів, тим менше люди відвідують кафе.

3.          Чим менше часу на відпочинок у людей, тим вони відвідують кафе.

4.          Чим менше часу на духовний розвиток особистість приділяє, тим менше він відвідуватиме творче кафе.

5.          Чим кращий інтер’єр та екстер’єр творчого кафе, тим більше клієнтів.

6.          Чим краща якість рекламних кампаній, тим більше це привабить клієнтів.

1.      Чим гірша якість обслуговування, тим більше скарг.

2.      Чим більша швидкість обслуговування, тим менше скарг.

3.      Чим професійніший і кваліфіковані ший персонал в кафе, тим менше скарг

Запитання  в анкеті № 4
Запитання в анкеті №
Запитання в анкеті № 7
Запитання в анкеті № 8,9
Запитання в анкеті № 5
Запитання в анкеті № 3
Запитання в анкеті №4
Запитання в анкеті №12
Запитання в анкеті №13

                                            Анкета клієнтам

Шановні!

Ми, керівництво творчого кафе «N», проводимо соціологічне дослідження на тему:  «Творче кафе «N» очима клієнтів», просимо Вас взяти участь в цьому дослідженні. Заповнення анкети займе у Вас не більше 10 хвилин. Метою нашого дослідження є виявлення особливостей сприйняття творчого кафе «N», дослідження якості обслуговування та надання послуг. Ваші відповіді будуть використані суто в узагальненому вигляді. Обведіть, будь-ласка, цифровий код варіанту відповіді, в табличних запитаннях відповідайте, будь-ласка, в кожному рядочку.

1.Що для Вас важливо при виборі кафе для відпочинку:

       1.імідж кафе;

  2.якість обслуговування;

  3.рекомендація колег, знайомих;

  4.широта асортименту послуг;

  5.швидке обслуговування;

  6.низька ціна;

  7.скидки;

  8.інше ___________________________________________________________

2.Як Ви дізнались про творче кафе «N»?

       1. рекомендація друзів, знайомих (перехід до питання №4);

       2. Інтернет(перехід до питання №4);

       3. рекламні компанії (перехід до питання №3);

       3. наші почтові розсилки(перехід до питання №4);

       4. інше______________________________________(перехід до питання №4)
3. Оцініть, будь-ласка, Ваш рівень задоволеності рекламною кампанією творчого кафе «N»за певними критеріями(де 1 – повністю незадоволена(-ий); 2 – радше незадоволена(-ий), ніж задоволена(-ий); 3 – важко відповісти; 4 -  радше задоволена(-ий), ніж не задоволена(-ий); 4 – повністю задоволена(-ий)):Критерій:

Оцінка:

1. Реклама на телебаченні2. Реклама на радіостанціях3. Реклама на бігбордах4. Реклама в журналах та газетах

4. Як Ви оцінюєте якість обслуговування нашого кафе?

       1. позитивно;

       2. скоріше позитивно, ніж негативно;

       3. важко відповісти;

       4. скоріше негативно, ніж позитивно;

       5. негативно;
5.Оцініть, будь-ласка, Ваш рівень задоволеності творчим кафе«N»за певними критеріями (де 1 – повністю незадоволена(-ий); 2 – радше незадоволена(-ий), ніж задоволена(-ий); 3 – важко відповісти; 4 -  радше задоволена(-ий), ніж не задоволена(-ий); 4 – повністю задоволена(-ий)):

Критерій:

Оцінка:

1. Інтер’єр2. Екстер’єр

6. Вкажіть будь ласка, чи Вам вистачає часу на всі необхідні справи, які потрібно зробити?

       1. так (перехід до питання № 8);

       2. ні;

7. Чим Ви зазвичай нехтуєте, якщо на все часу не вистачає?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Чи займаєтеся Ви духовним саморозвитком?

       1. так(перехід до питання № 10);

       2. ні;

    продолжение
--PAGE_BREAK--
еще рефераты
Еще работы по маркетингу