Реферат: Назва реферату: Можливості “1с бухгалтерії Розділ


Назва реферату: Можливості “1С Бухгалтерії
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування

Можливості “1С Бухгалтерії

Розділ 1. Можливості “1С:Бухгалтерії”

"1С:Бухгалтерія-Проф." - універсальна бухгалтерська програма, яка є значно удосконаленою версією "1С:Бухгалтерії" - найбільш поширеної (по даних "Финансовой газеты", газети "Софт-Маркет" та ін.) бухгалтерської програми в Росії. "1С:Бухгалтерія-Проф." може бути налагоджена самим бухгалтером на особливості ведення бухгалтерського обліку на своєму підприємстві, на будь-які зміни законодавства і форм звітності. Один раз засвоївши універсальні можливості програми, бухгалтер зможе автоматизувати різні розділи обліку: касу, банк, матеріали, товари, основні засоби, розрахунки з організаціями, зарплату і т.д. За рахунок повної налагоджуваності "1С:Бухгалтерія-Проф." і "1С:Бухгалтерія" з успіхом використовуються на малих підприємствах, в торгівлі, в бюджетних організаціях, в СП, на заводах і т.д. Програма працює в Росії, в Україні, в Білорусії, Казахстані, Прибалтиці та ін.

Основні особливості "1С:Бухгалтерії-Проф.":

ведення синтетичного і аналітичного обліку стосовно до потреб підприємства;

можливості ведення кількісного і багатовалютного обліку;

отримання всіх необхідних звітів і різних документів по синтетичному і аналітичному обліку;

повна налагоджуваність: можливість змінювати і доповнювати план рахунків, систему проводок, наладки аналітичного обліку, форми первинних документів, форми звітності;

можливості автоматичного друку вихідних (первинних) документів.

Програма відрізняється зручністю в роботі, швидкістю проведення операцій і легкістю засвоєння. Є можливість ведення обліку для однієї організації на декількох комп'ютерах і на одному комп'ютері для декількох організацій.

1.1. Журнал операцій

Вихідними даними для роботи програми є проводки, які вносяться в журнал господарських операцій. В програму слід вводити всі проводки, які відбивають господарську діяльність підприємства. Програма розрахована для зберігання великої кількості проводок - десятків і сотень тисяч, але Ви завжди зможете знайти серед них потрібні по даті, рахунках дебету і кредиту, сумі або змісту. Крім того, можна обмежити "видимість" проводок деяким часовим інтервалом, проглядаючи проводки за рік, півроку, квартал і т.д.

Програма дозволяє вводити проводки наступними способами:

Ручний ввод проводок: при вводі в журнал Ви вказуєте дату, кореспонденцію рахунків, суму і зміст операції. Якщо по указаних Вами рахунках ведеться аналітичний облік, то програма вимагає ввести ознаки аналітичного обліку (субконто). Якщо по рахунках проводки ведеться кількісний і/або валютний облік, то програма вимагає ввести кількість і/або суму в валюті .

Використання типових операцій дозволяє автоматизувати ввід стандартних або часто використовуваних операцій. При вводі типової операції створюються одна або декілька проводок, при чому суми цих проводок можуть вираховуватися автоматично. Так, Ви зможете оприходувати матеріали і зразу ж списати по них ПДВ, нарахувати зарплату і зразу ж визначити відчислення в пенсійний та інші фонди і т.д. Більше того, за допомогою типових проводок Ви можете закрити рахунки, розрахувати прибуток і т.д.

Використання режиму "документи і розрахунки" передбачає ще більш універсальні і гнучкі засоби для вводу документів і проведення бухгалтерських розрахунків. За допомогою цього режиму в журнал операцій можна ввести дані про деякий документ (платіжне доручення, рахунок, накладну і т.д.) або розрахунок (прибутку, податків, переоцінки валюти і т.д.) і зв'язані з ним проводки, котрі автоматично розраховуються по заданих формулах. Відповідний документ можна тут же роздрукувати на принтері. При цьому Ви можети з часом змінити реквізити документу або вхідні дані розрахунку (кількість відпущеного товару в накладній, погодинну ставку в розрахунку зарплати і т.д.) і програма перераховує всі зв'язані з документом проводки. Більше того, Ви можете встановити режим автоматичного перерахунку проводок, зв'язаних з документом або розрахунком. Ця можлівість дуже зручна для таких операцій, як переоцінка валюти, розрахунок прибутку і податків і т.д. - при будь-яких змінах журналу господарських операцій ці операції можуть бути швидко перераховані.

Перенос проводок дозволяє імпортувати дані, підготовлені в інших програмах або створені в "1С:Бухгалтерії" на інших комп'ютерах.

1.2. Вихідні документи

Програма дозволяє при вводі проводок автоматично формувати і роздруковувати вихідні документи. Один раз ввівши реквізити операції (кількість, суму, дату і т.д.), Ви зразу отримуєте і проводки в журналі операцій, і вихідний (первинний) документ (платіжне доручення, накладну, рахунок, розхідний або прихідний ордер, вимогу і т.д.). Ви можете вільно змінювати поставлені з програмою форми документів або створювати нові за своїми потребами.

1.3. Звітність по синтетичному обліку

На основі введених проводок програма формує звітність і різні допоміжні документи, а саме:

оборотно-сальдову відомість по рахунках і (або) субрахунках;

шахматку;

аналіз рахунку, який містить підсумки по кореспонденціях цього рахунку з усіма рахунками;

обороти рахунку, який містить сальдо і обороти по дебету і кредиту рахунку і обороти з іншими рахунками за вказані місяці або квартали;

зведені проводки - підсумки по всіх використовуваних кореспонденціях;

аналіз рахунку по датах - залишки, обороти і кореспонденції з іншими рахунками за кожну дату звітного періоду;

журнальний ордер - виборка проводок з журналу операцій по визначених рахунках, кореспонденціях та інших ознаках;

карточку рахунку - всі проводки з даним рахунком - дозволяє отримати касову книгу, виписку з банку і т.д.

Документи можуть містити дані за місяць, квартал, рік або любий інший період часу.

1.4. Довільні звіти

Програма дає можливість створювати звіти довільної форми. В комплект поставки входить набір звітів податкової інспекції: баланс, додатки до нього, розрахунки податків і т.д. При необхідності бухгалтер може сам змінювати форму любого звіту і (або) формули розрахунку його показників.

Крім того, бухгалтер може створювати і новий звіт відповідно до своїх потреб. Найчастіше такі звіти використовуються для фінансового аналізу діяльності підприємства.

1.5. Аналітичний облік

При дуже простому використанні "1С:Бухгалтерії-Проф." бухгалтер може обмежитись тільки веденям синтетичного обліку. При цьому він може вводити проводки і на їх основі отримувати оборотно-сальдові відомості, карточки рахунків, головну книгу, вести касу, обробляти банківські документи, друкувати платіжні документи і видавати звіти для податкових органів.

Але повністю можливості програми "1С:Бухгалтерія-Проф." розкриваються при веденні аналітичного обліку. В цьому випадку програма дозволяє простежувати розрахунки з конкретними покупцями і постачальниками, враховувати наявність і рух товарів і основних засобів, виконання договорів, розрахунки по зарплаті і з підзвітними особами і т.д.

Слід відзначити, що в "1С:Бухгалтерії-Проф." синтетичний і аналітичний облік тісно зв'язані один з одним. Так, при вводі проводок програма запитує реквізити як синтетичного так і аналітичного обліків. Користувач може з одинаковою легкістю отримувати звіти як по синтетичному, так і по аналітичному обліку.

Для підтримки аналітичного обліку програма дозволяє вести необмежену кількість довідників об'єктів аналітичного обліку (субконто): по товарах, матеріалах, організаціях, співробітниках, основних засобах і т.д. Найчастіше довідники заповнюються по мірі вводу проводок. Програма веде аналітичнний облік в кількісному (якщо це вказано) і грошовому виразах.

1.6. Відомості аналітичного обліку

Якщо Ви ведете аналітичний облік, програма може сформувати ряд документів, які показують наявність і рух засобів по конкретних об'єктах обліку. Всі документи по аналітичному обліку формуються в грошовому і, якщо це вказано, в натуральному виразі. Видаються наступні документи:

оборотно-сальдова відомість, яка має в своєму складі дані про залишки і обороти по об'єктах обліку. Так, по матеріальних цінностях це будуть відомості наявності і руху матеріалів, основних засобів, товарів і т.д.

карточка субконто - містить всі проводки з даним об'єктом обліку. Так, по матеріалах це буде карточка складського обліку, по організаціях - досьє взаєморозрахунків з конкретною організацією і т.д.;

аналіз рахунку по субконто - кореспонденції з різними рахунками кожного об'єкту обліку;

аналіз субконто - зведення всіх операцій, в котрих використовується дане субконто;

обороти між субконто - обороти між одним субконто одного виду і одним або декількома субконто іншого виду.

Крім того, Ви можете створювати звіти довільної форми, які використовують дані не тільки синтетичного, але й аналітичного обліку.

1.7. Валютний облік

"1С:Бухгалтерія-Проф." версії 2.0 забезпечує ведення обліку як в гривнях, так і в валюті. Програма підтримує до 999 валют, зберігає курси валют і дозволяє виконувати автоматичну переоцінку валют. Рахунки, по яких ведеться облік в валюті, задаються бухгалтером (як правило, це рахунки обліку грошових засобів, розрахунки з сторонніми організаціями і з підзвітними особами).

1.8. Сумісність з іншими програмами

Хоч "1С:Бухгалтерія-Проф." забезпечує повний цикл автоматизації бухгалтерського обліку, Ви можете вважати доцільним використання її разом з іншими програмами. Так, якщо на Вашому підприємстві є зручна і задовільняюча Вас система розрахунку зарплати, обліку товарів на складах або фінансового аналізу, Ви можете використовувати їх разом з "1С:Бухгалтерією-Проф.".

Для цього "1С:Бухгалтерія-Проф." містить:

функції вигрузки і загрузки проводок в форматі dBase (.DBF) і в текстовому форматі;

функцію видачі розрахункових даних в формат електронних таблиць.

Крім того, засоби формування довільних звітів "1С:Бухгалтерії-Проф." можуть використовуватися і для переносу проводок і підсумків в інші програми.

1.9. Робота на декількох робочих місцях, ведення декількох бухгалтерій

Якщо на підприємстві ведеться велика кількість господарських операцій, то може виявитись, що на одному комп'ютері дуже важко або зовсім неможливо вводити всі проводки і виконувати аналіз результатів та формувати звіти. "1С:Бухгалтерія-Проф." дозволяє розділити роботу між декількома бухгалтерами, які працюють на різних комп'ютерах. За допомогою засобів переносу проводок всі введені проводки можуть бути скопійовані на комп'ютер, на котрому підводяться підсумки і формується звіт.

З іншої сторони, "1С:Бухгалтерія-Проф." дозволяє вести на одному комп'ютері бухгалтерський облік для декількох фірм (це може бути корисним для спеціалізованих бухгалтерських фірм). При цьому облік кожної фірми ведеться в своєму каталозі (директорії) комп'ютера.

1.10. Сервісні можливості програми

Для підвищення зручності роботи користувачів "1С:Бухгалтерія-Проф. 2.0" включає:

систему контекстної допомоги з описом можливих дій в кожному режимі;

меню дій, яке містить дані про дії, доступні в текучому режимі і дозволяє вибирати любу з них;

функцію ведення страхових (резервних) копій інформації;

засоби ведення архіву текстових документів;

вмонтований текстовий редактор з блочними операціями, пошуком, заміною, рисуванням таблиць;

засоби перегляду великих текстових документів з фіксацією боковика;

калькулятор;

повну підтримку миші.

1.11. Придбання програми

Ви можете придбати програму у ділерів фірми "1С". Програма продається приблизно в 200 містах колишнього СССР більше ніж 600 ділерами. Більшість ділерів надають послуги по установці та супроводу програми. Якщо користувач має проблеми з самостійним створенням потрібних звітів, чи інших докуменів, ділери за додаткову оплату створять необхідні форми та запустять їх в експлуатацію.

В будь-якому випадку Вам надаються всі права офіційного користувача програми.
еще рефераты
Еще работы по разное