Реферат: Красота О. В. Політична економія. Економічна теорія: Навчально-методичний посібник


ЗЗавдання з пол тично еокном для 1 курсу, спец.ЕП-91

Доцент кафедри економ чно теор Куд нова А.В.


авдання 1 (опрацювання теми)

Тема «Суспільне відтворення продукту і доходу»

Зміст суспільного відтворення та його типи

Економічний зміст та методи розрахунку ВВП

Номінальний, реальний та дефлятор ВВП: економічний зміст та вимірювання

Сутність та вимірювання інших макроекономічних показників

Сукупний попит та сукупна пропозиція. Модель АD-AS

Динаміка споживання, заощадження та інвестиційТема «Макроекономічна рівновага та її регулювання»

Зміст макроекономічної рівноваги та причини її порушення

Промислові цикли та економічні коливання

Зайнятість та безробіття

Інфляція як прояв порушення макроекономічної рівноваги

Класичне та кейнсіанське пояснення відтворення макроекономічної рівноваги.


Тема «Монетарна політика держави в умовах ринку»

Сутність грошей та історія їх виникнення

Функції грошей та їх види

Структура грошової пропозиції. Грошові агрегати

Структура банківської системи. Функції Центрального банку та комерційних банків

Модель створення банками нових грошей

Грошовий обіг

Сутність монетаризмуЗавдання 2. (розв’язання задач)

Красота О.В. Політична економія. Економічна теорія: Навчально-методичний посібник. – К.: - Університет економіки та права «КРОК», 2008.

стор.69-71 (тема «Суспільне відтворення продукту і доходу»)

стор.71-72 (тема «Макроекономічна рівновага та її регулювання»)
еще рефераты
Еще работы по разное