Реферат: М. Д. Безуглий доктор сільськогосподарських наук, академік наан україни, віце-президент Національної академії аграрних наук України голова (Україна)


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР

«ІНСТИТУТ ВИНОГРАДАРСТВА І ВИНОРОБСТВА ім. В.Є. ТАЇРОВА»

НААН УКРАЇНИ

ПІВДЕННИЙ БІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР В РОСЛИННИЦТВІ

НААН УКРАЇНИ


ЗАТВЕРДЖЕНО

Віце-президент НААН України,

академік НААН України

_______________ М.Д. Безуглий


МІЖНАРОДНА

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ


СУЧАСНА БІОТЕХНОЛОГІЯ сільськогосподарських рослин та біобезпека


7-10 вересня 2010 року


^ Организацийний комітет


М.Д. Безуглий

доктор сільськогосподарських наук, академік НААН України, віце-президент Національної академії аграрних наук України – голова (Україна)

^ Ю.М. Сиволап

доктор біологічних наук, академік НААН України, директор Південного біотехнологічного центру в рослинництві _- співголова (Україна)

^ В.В. Власов

доктор сільськогосподарських наук, директор ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова» НААН України – співголова (Україна);

^ А. Атанасов

професор, академік АН Болгарії, президент BSBA - Асоціації біотехнологів країн Чорноморського регіону (Болгарія)

Я.Б. Блюм

доктор біологічних наук, академік НАН України, директор Інституту харчових біотехнологій і геноміки НАН України (Україна)

^ М.Г. Бойко

кандидат біологічних наук, представник «Монсанто» Україна ТОВ (Україна)


В.О. Волинкін

доктор сільськогосподарських наук, завідувач відділу селекції Національного інституту винограду і вина «Магарач» НААН України (Україна)


^ Р.А. Волков


доктор біологічних наук, завідувач кафедри молекулярної генетики та біотехнології Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича (Україна)

^ О.Г. Голіков

професор, виконавчий секретар BSBA - Асоціації біотехнологів країн Чорноморського регіону (Росія)


^ О.Є. Гузеватий

кандидат біологічних наук, завідувач сектора агробіотехнології відділення рослинництва НААН України (Україна)

^ Л.В. Кравченко


доктор сільськогосподарських наук, директор Всеросійського науково-дослідного інституту виноградарства і виноробства ім. Я.І. Потапенка (Росія)

В.М. Єжов

доктор технічних наук, академік НААН України, директор Нікітського ботанічного саду-Національного наукового центру НААН України (Україна)

^ М.О. Картель

доктор біологічних наук, академік НАН Республіки Білорусь (Республіка Білорусь)

В.В. Кириченко

доктор сільськогосподарських наук, академік НААН України, директор Інституту рослинництва ім. В.Я.Юр’єва НААН України (Україна)

^ П.В. Кондратенко

доктор сільськогосподарських наук, академік НААН України, директор Інституту садівництва НААН України (Україна)

^ Н.Е. Кожухова


доктор біологічних наук, заступник директора з наукової роботи Південного біотехнологічного центру в рослинництві НААН України (Україна);

^ В.А. Кунах

доктор біологічних наук, член-кореспондент НАН України, Президент Українського товариства генетиків і селекціонерів (Україна);

^ Н. Є. Літостанська

кандидат біологічних наук, менеджер по зв’язках із державними установами фірми «Піонер» в Україні (Україна)

^ М.В. Кучук


доктор біологічних наук, член-кореспондент НАН України, в.о. директора Інституту клітинної біології і генної інженерії НАН України (Україна)

^ Н.А. Мулюкінадоктор сільськогосподарських наук, заступник директора з наукової роботи ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова» НААН України (Україна)

М.В. Роїк

доктор сільськогосподарських наук, академік НААН України, директор Інституту цукрових буряків НААН України (Україна)

^ В.М. Соколов

член-кореспондент НААН України, директор Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства і сортовивчення НААН України (Україна)^ Н.М. Шаровська

директор ЧП «Родоніт» (Україна)

О.І. Фурдичко


доктор сільськогосподарських наук, академік НААН України, директор Інституту агроекології НААН України (Україна)

^ П.Н. Харченко

доктор біологічних наук, член-кореспондент РАСГН, директор Всеросійського інституту сільськогосподарської біотехнології РАСГН, (Росія)

^ М.О. Цандур

доктор сільськогосподарських наук, директор Одеського інституту агропромислового виробництва НААН України (Україна)^ ШАНОВНІ КОЛЕГИ!


Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна біотехнологія сільськогосподарських рослин та біобезпека», що відбудеться 7-10 вересня 2010 року в Національному науковому центрі «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова» за адресою:

м. Одеса, смт. Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, 27


^ Мета конференції: обмін науково-практичною інформацією та узагальнення результатів наукових досліджень з проблем сучасної біотехнології та біобезпеки сільськогосподарських рослин в сучасних умовах.


Тематика конференції:


1. Сучасні біотехнології та біоекономіка.


2. Мікроеволюційні зміни геному та поліпшення теорії і практики селекції рослин. Аналіз і оцінка генетичних ресурсів.


3. Культура органів, тканин і клітин рослин in vitro: принципи, проблеми, використання.


4. Проблеми розробки і впровадження ГМО, якість продукції. Сучасний стан забезпечення біобезпеки.


Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику тез доповідей конференції.


^ Вимоги до подання матеріалів:

Тези доповідей подають українською, російською або англійською мовами.

Обсяг тез доповідей – до 1 сторінки.

Для оригінал-макету використовують формат А4 з полями: верхнє та нижнє – 2 см, ліве – 2. 5 см, праве – 1, 5 см.

Гарнітури, розміри шрифтів та начертання:

для заголовку: Times New Roman, 14 пт, напівжирний, усі великі;

для основного тексту, УДК, П.І.Б., місця роботи: Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5.


Стендовий доклад надається на форматі А1 або А0.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.


Умови участі в конференції:


До 1 червня 2010 року необхідно надіслати на адресу оргкомітету:


заявку на участь у конференції (за встановленою формою);

матеріали (текст тез доповідей у двох примірниках на паперовому і електронному носіях);

квитанцію про сплату організаційного внеску.


Організаційний внесок у розмірі 100 грн. (друк матеріалів конференції та участь у роботі конференції) необхідно перерахувати на рахунок благодійної організації «Благодійний фонд Таїров» (ЄДРПОУ 36362140, Одеська область, Овідіопольський район, смт. Таїрове, розрахунковий рахунок № 26002060306739, МФО 328704 в ЮГРУ Приватбанк) до 01.06.2010 р.

Адреса: 65496, м. Одеса, смт. Таїрове,

вул. 40-річчя Перемоги, 27,

ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» НААН України

заст. директора з наукової роботи Мулюкіній Н.А.


^ Контактні телефони: (048) 769-05-36

(048) 395 - 557


e-mail: iviv@te.net.ua

iviv_nnc@ukr.net

tairmna2005@ukr.net

natavolk@rambler.ru


Заявка

учасника конференції


Прізвище ____________________________________________

Ім’я __________________________________________________

По батькові __________________________________________

Науковий ступінь _____________________________________

Вчене звання _________________________________________

Посада ______________________________________________

Організація/установа (повна назва)

______________________________________________________

______________________________________________________


Адреса ______________________________________________

____________________________________________________

Контактний телефон __________________________________

Тема доповіді _______________________________________


_______________________________________________________


_______________________________________________________


Секція ________________________________________________

Форма участі: Доповідь на пленарному засіданні

Доповідь на секційному засіданні

Стендова доповідь

В якості слухача


Потреба в готелі так ні

(необхідне підкреслити)


Учасникам конференції з інших міст оргкомітет бронює місце в готелі


«___» _______________2010 р. _______________________

Підпис


Матеріали, надіслані пізніше встановленого строку, не розглядатимуться.


Порядок проведення конференції:


07.09.10 р. - Заїзд учасників конференції


08.09.10 р. – 10.00 – 12.00 - пленарне засідання

^ 12.00 – 13.00 - перерва на обід

13.00 – 15.00 – секційні засідання

15.00 – 15.30 – кава-брейк

15.30 – 17.00 - секційні засідання,

Круглий стіл «Підсумки виконання НТП «Сільськогосподарська

біотехнологія 2006-2010 рр.» в Україні».

Культурна програма (відвідування Одеського державного академічного театру опери та балету, екскурсія містом (за вибором).


09.09.10 р. – 9.00 – 12.00 – секційні засідання,

Круглий стіл «Біотехнологія багаторічних культур»

12.30 – 13.00 - кава-брейк

13.00 – 14.00 – презентація постерів

14.00 - закриття конференції

15.00 – знайомство з науковими розробками Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова»


10.09.10 р. - Від`їзд учасників конференції
еще рефераты
Еще работы по разное