Реферат: Linux от Пламен Петков По-добрата операционна система Linux?


Содержание

Linux

от

Пламен Петков


По-добрата операционна система - Linux?

От гледна точка на корпоративното използване на Linux идеално се вписва концепцията "клиент/сървър", реализуема на база протокола TCP/IP. При това Linux позволява вашата машина да се превърне в мощен файл-сървър, факс-сървър, работещ като шлюз за изпращане на факсове чрез системата електронна поща или postscript-ориентиран принт-сървър, който обслужва обичайните матрични или лазерни принтери.

Системата е компактна и адаптивна, също така може да бъде настроена за решаване на опрееделени задачи. Също може да бъде инсаталирана на индустриален компютър (например, Mitac или Octagon). В Linux има вградени средства за подръжка на всички услуги и ресурси на Internet. Cистемата е отлично документирана и получава все по-голяма популярност.

Реализирана и подръжка на кирилизатори. Но (!) има и някои недостатъци. Преди всичко, сравнително ограничения брой приложни программи, но все пак в тази среда има и мощни SQL-сървъри с бази данни, текстови процесори и други такива. Също, ако случайно системата увисне, вие няма да можете да обвините "бъгавия код от Microsoft". И разбира се на никого не можете да препишете вашата грешка. За сметка на това разрабодчиците на програмното осигуряване на Linux обикновено подхождат внимателно към критиката от потребителите.

От гледна точчка техническата подготовка на потребителя на Linux е прекрасно ако успее да “покпри” операционната система. Напълно достъпния код на операционната система се явява мощно учебно пособие, което така и така е изпробвано на практика. В резултат още сега можете да се възползвате от високопроизводителни трасировки за анимация, спектроанализи на базата на Sound Blaster, различни компилатори (като например Ада или CommonLisp?) и игри (като DOOM) и други продукти. За начинаещите, най-педпочитания вариант е OS/2, и в известна степен Windows NT.

OS/2 привлича с простияси и разбираем интерфейс, също като NT със своята мощност.

Процеса на инсталация на 32-разредна операционата система и нейното конфигуриране може да се окаже твърде сложно обено за някои версии.

Струва си да се отбележи, че Linux се оказа неочаквано мошна система, която е разработена от групагрупа програмисти-любителеи. Идеите положени в неговата основа са проврени от времето. Количеството и качеството на свободно распространяемите приложения простто впечатлява. А след завършването на проекта Wine, позволяващ пускането на Windows-приложения в среда на X/Window, Linux ще получи шревес в борбата разпространените системи. Възможностите на тазисистема откриват нови и нови потребители. И с еволюционното развитие на тези три системи се наблюдава устойчив ръст в количеството на потребителите на Linux.
^ Инсталиране на LINUX
Процеса на инсталиране на Linux на вашия компютър заиси от версията и програмното обезпечение, кото предлага съответния производител на CD-ROM. В тази книга ще разгледаме стандартния вариант на Slackware, а също и два “фирмени” варианта на LinuxWare от TAE и RedHat.
^ Загреждане на Slackware
Преди всичко е необходимо да се направи стартова дискета. За Unix ще са ви нужни две дискети 5.25" HD - так наречените boot и root. Разбира се ако зареждате от флопи 3.5", то ще са ви нужни две дискеи от по 1.44 МВ. Също така и да подготвите две празни дискети, които ще ви потрябват при по нататъшната работа.
^ Какви дискове да се изберат за началното зареждане?


Рзделяне на диска
Вкарайте в CD-ROM диск TAE Volume 2 (или по-ниска версия) и създайте дискета с помоща на програмата Install. В някои случаи дискетата създадена с Install, упорито отказва да се зареди на вашата машина. Това не е заради компютъра, а е гршка на разрабодчиците. Но тази грешка не е страшна. На всеки диск си има специалена директория BOOT, в която има различни версии (boot и root) на диска за различните конфигурации. Там също ще можете да откриете посекторно копирана rawrite, която позволява да се определи вида на дисктата.

Но да се върнем към процеса на инсталация. Вкарайте boot дискетата и смело натиснете копчето Reset. Ако зареждането спе след наколко секунди, то значи вие не сте отцелили вашата конфигурация. Иначе на екрана ще се изведат диагностичести съобщения, а после ще получите съобщение да вкарате дискетата root. Още малко ще побръмчи и пред вас ще се появи надпис:

darkstar login:

отговорете с root и натиснете . Ссга вие сте господар на системата и можете напълно да се разпореждате с нея. Но преди това трябва мо поставить Linux на винчестер. За това пуснете програмата fdisk.

fdisk <идентификатор на диска>

Обозначенията на дисковете в Unix естествено се различават от MS-DOS. Тaка, първия винчестер, включен към IDE контролера, се обозначава като /dev/hda, втория - /dev/hdb, а винчестера, включен към SCSI интерфейса - кто /dev/sda, /dev/sdb и така на татък. Ако имате не само един винчестер, включен към IDE контролера трябва да дадете на системата команда:

fdisk /dev/hda

и програмата fdisk всичко ще ви подскаже. Ползването на fdisk в Unix е същото както и в DOS. Командата m ще ви даде списък с команди, а p — разпечатва текущото състояние на таблиците на разделите. Вашата задача — да създадете нови дялове – за файловете на Linux (Native Linux - тип 83) и за приложения (Linux swap- тип 82).

Кстати о подкачке. Ако във вашета система има повече от 16 MB оперативна памяти — раздела подкачки не ви е нужен. А если меньше, не жмитесь! Но и не жадничайте. Размер раздела подкачки В старых версиях Linux не мог превышать 16 Мбайт, а сегодня вы можете устанавливать хоть 128 МБайт. А можете и создавать специальный файл для подкачки на время выполнения программы и освобождать пространство на диске после ее завершения!

Да, надо отметить одну особенность программы fdisk. При создании раздела вам будет предложено указать первый цилиндр раздела, а затем размер, выделяемый разделу. Чтобы выделить, скажем 80 МБайт, на запрос системы о последнем цилиндре раздела введите +80M (если введете +80 - получите 80 Байт!).

Перед выходом из программы еще раз посмотрите на таблицу. И если результаты вас устраивают жмите клавишу w. Если же нет, можете выйти без записи результатов (команда - q) и еще раз попытать счастье.

Запомните обозначения разделов, которые используются для MS-DOS и Linux. Они нам вскоре понадобятся.

Ох, первый нужен уже сейчас. Вы скорее всего, не настолько богаты, чтобы бросаться оперативной памятью, и создали специальный раздел подкачки. Теперь необходимо поставить об этом в известность операционную систему. Предположим, что под подкачку выделен раздел /dev/hda4 размером 8192 блока (1 блок = 1 КБайт - и никаких тебе кластеров!).

Поэтому введите следующую команду:

mkswap -c /dev/hda4 8192

В результате раздел будет размечен для подкачки. Опция -c нужна только для старых винчестеров - при разметке будет проведена проверка на предмет наличия плохих блоков и, в случае обнаружения оные блоки будут огорожены красными флажками. Поэтому сообщения об ошибках можно игнорировать. На последующую работу системы они не повлияют. Теперь необходимо разрешить системе использовать раздел подкачки. Для этого вы подаете команду:

swapon /dev/hda4

Все. Объем оперативной памяти вашей системы увеличился на 8192 КБайта.

Если вы создали несколько разделов подкачки, повторите эту процедуру для каждого из них.

Теперь можно продолжать, но позвольте еще одно небольшое отступление. Unix очень похож на исполнительного солдата, который делает только то, что ему приказывают. Но с другой стороны, не надо ничего повторять два раза. Это означает, что созданный и инициированный однажды раздел подкачки будет "подкачивать", до тех пор пока вы не подадите команду swapoff. А описываемая ниже процедура установки предложит вам еще раз отформатировать и установить раздел подкачки. Так вот этого делать не надо! Категорически не надо!

Дело в том, что если у вас мало памяти, вы не сможете запустить программу установки, не инициализировав раздел подкчки. А если попытаетесь установить раздел второй раз, можете развалить всю систему - ведь страницы подкачки на одном и том же разделе будут распределяться двумя независимыми механизмами.

Поэтому, после запуска программы setup необходимо отказаться от предложения выполнить команду mkswap, но не стоит возражать против включения swapon в сценарий загрузки. В противном случае вам придется самостоятельно выполнять эту команду при каждом запуске системы.

Теперь необходимо установить источник, откуда будет осуществляться загрузка системы на винчестер. Конечно, с оптического диска! Затем уточните тип привода, на этом этапе система поддерживает все перечисленные в списке и переходим к следующему пункту.

А следующим пунктом мы должны определить, куда устанавливать Linux и какие разделы винчестера мы будем использовать. Вот еще один повод вспомнить состояние таблицы разделов. Предположим, что у нас имеется два раздела MS-DOS: /dev/hda1 и /dev/hda2, а также раздел типа Linux native - /dev/hda3. Давайте ка включим их в систему.

Вначале программа setup попросит указать, какой раздел использовать для файлов Linux. Без вариантов - раздел /dev/hda3. После этого вам предложат выбрать тип файловой системы. Не вчитывайтесь в различные мудрстовавния, а выбирайте ext2fs. Как сказало бы покойное АО "МММ" - "Это лучше, Леня!" После этого спокойно соглашайтесь на форматирование раздела, не стоит возражать и против проверки на наличие плохих блоков.

После завершения форматирования вам предложат включить в состав файловой системы разделы DOS. Не стоит отказываться, подключите хотя бы один из разделов. Тогда вы сможете передавать файлы в DOS и обратно путем простой команды cp (аналог copy из MS-DOS). Единственный тонкий момент — выбор точки монтирования. Под этим в Unix понимается название каталога, который ставится в соответствие с тем или иным дисковым устройством. Так вот, к моменту запроса системы на подключение разделов винчестера у вас на диске есть только один корневой каталог, обозначаемый как "/".

Следовательно ваши каталоги, связывающие Unix с DOS должны быть потомками основного каталога, например /dos-c для /dev/hda1 или /dos.d для /dev/hda2. Но я бы советовал Вам подключить в Linux только второй раздел, не содержащий самой DOS - все-таки береженого Бог бережет!

Теперь, при желании, Вы можете распечатать каталог файлов DOS, находящиеся в каталоге D:\F117, с помощью команды: dir /dos.d/* . А вот при обратном копировании нужно помнить что длина имени файлов в MS-DOS ограничена восемью символами, а расширение - не длиннее трех. Но об этом мы поговорим позже, а сейчас продолжим установку.
^ Первоначальная установка системы
После установки основных разделов винчестера система предложит список наборов дисков (diskset) для установки на вашем компьютере. Вначале, конечно, глаза разбегаются и хочется установить все по максимуму. Вот этого делать ни в коем случае не нужно. Успеется. А сейчас мы с вами должны получить нормальную работоспособную операционную систему. Поэтому вы выбираете только два набора дисков: A и D и приступаете к установке.

По умолчанию система выбирает режим установки с подсказкой для пользователя. Не возражайте, в этом случае в процессе установки на винчестер вы сможете узнать, что же вы записываете на диск. Сначала идет установка набора A. Это базовый набор и ваше участие в его установке минимально. Есть только один важный момент. Вам НЕ НУЖНО устанавливать ядро SCSIKERN, если у вас диск с контроллером IDE и наоборот, не нужно ядро IDEKERN, если у вас винчестер с интерфейсом SCSI. Если у вас есть и те и другие диски, устанавливайте ядро только для того винчестера, на который СЕЙЧАС устанавливаете систему. С остальными разберемся позже.

При установке утилит для поддержки принтера обратите внимание, что демон печати работает с протоколами TCP/IP. Не вдаваясь в подробности отметим, что для работы с устройством печати вам потребуется создать локальную сеть, состоящую хотя бы из одной вашей машины.

Второй набор дисков - D, содержит инструментальные средства разработки программного обеспечения в среде Linux. Вам потребуются:

компилятор Си (gcc);

библиотеки к нему;

ядро операционной системы (Linux kernel) в ИСХОДНЫХ ТЕКСТАХ;

включаемые файлы для подключения библиотек.

Устанавливать на диск компиляторы C++, Objective C и тем более LISP, PERL, препроцессоры Pascal, Modula, Fortran на этом этапе не нужно. Вы сможете сделать это потом.

Но вот установка выбранного нами программного обеспечения на винчестер завершена. Система предлагает вам выбрать вариант загрузки Linux. На этом этапе генерации системы мы выбираем загрузку с дискеты. Вы устанавливаете чистую дискету (Вы ведь подготовили ее в самом начале процесса, не так ли?) и программа setup устанавливает на нее загрузчик ОС Linux. Конфигурировать модем, мышку, и зональное время не надо. Скоро вы поймете почему.

Прежде всего, перезагрузитесь с полученной дискеты. Если загрузка оказалась неудачной, придется повторить процесс создания образа системы на диске и загрузочного диска, как указано выше. Вот именно поэтому и используется отдельная дискета для загрузки системы - ваши диски root и boot остались целости и сохранности. Поскольку MBR винчестера вы не изменяли, то при включении питания и отсутствии дискеты в окошке A: компьютер так же как и раньше будет загружать MS-DOS. А загрузка Unix будет осуществляться с созданной вами только что дискеты.

После загрузки системы с дискеты вы вновь должны зарегистрироваться с идентификатором root. Это, кстати, единственный доступный вам сейчас идентификатор. Других в системе пока просто нет. А теперь мы приступим к процессу, который должен повергнуть рядового пользователя в священный трепет. А именно - сейчас мы с вами перекомпилируем ядро операционной системы.
^ Компиляция ядра операционной системы
Не волнуйтесь, ситуация под контролем! Вы переходите в каталог /usr/src/linux. Как перейти в этот каталог? Но ведь MS-DOS заимствовала многие команды пользователя из операционной системы CP/M, которая в свою очередь использовала привычные пользователям начала 80-х годов команды многопользовательских UNIX-систем.

Находясь в этом каталоге вы запускаете следующую команду:

make config

В ответ на это требование вы получите список вопросов, на которые надо отвечать достаточно внимательно. Если в вашей системе есть математический сопроцессор, то эмуляция команд 80387 вам, по всей видимости не нужна. Если вы устанавливаете Linux на компьютер с процессором 80386, то оптимизация под 80486 также окажется бесполезна.

Но это пока безвредные вопросы. А вот когда пойдет речь о файловых системах - будьте бдительны.

Во-первых, именно сейчас вы должны будете сообщить системе, какие типы винчестеров используются в вашем компьютере: IDE и/или SCSI. Создавая свою систему вы можете использовать оба типа контроллеров. Ну например, загрузка осуществляется с обычного винчестера подключенного к IDE-контроллеру, а второй винчестер подключен к плате SoundBlaster ASP 16 SCSI-2. Или у вас установлен контроллер Adaptec 1522 без встроенного ПЗУ с BIOS. Так вот, в отличие от MS-DOS эти контроллеры SCSI поддерживаются ядром Linux! Нужно только предупредить систему об их наличии.

Когда вас спросят, нужна ли вам сетевая поддержка, долго не задумывайтесь и отвечайте "Да!" Во-первых, даже поддержка принтера в Linux реализована через сетевые функции, а кроме того, большинство серьезных приложений, реализующих технологию "клиент-сервер" (например, СУБД Postgress или отечественный (!) сервер баз данных LDBF), также используют функции TCP/IP.

Следующий важный момент - тип привода CD-ROM. Базовая версия системы устанавливаемая по умолчанию не содержит драйверов CD-ROM и не может обслуживать привод какого бы то ни было типа. Поэтому от перегенерации системы вам никуда не уйти. Ваша задача состоит только в том, чтобы корректно указать тип привода.

Звуковая плата, если она у вас есть, также должна быть сконфигурирована на этом этапе. Впрочем здесь ничего сложного нет. А вот с файловыми системами надо держать ухо востро! Поддержка лишних стандартов вам конечно ни к чему. Вот список тех систем, которые вы должны включить при генерации системы:

ext2fs (старая extfs, о которой вас спросят вначале, вам не нужна!);

ms-dos (это понятно);

minix (это формат, “завещанный предками” );

iso9660 (а это формат дисков CD-ROM - без него вы не сможете читать диски!).

С дополнительной периферией сложности не возникнет. Единственное предупреждение: bus mouse и serial mouse - суть вещи разные! Если ваша мышка подключается к последовательному порту, не включайте в конфигурацию bus mouse, не надо. Зачем вам лишний код в ядре системы?

После того, как программа make завершит работу и Linux выведет на экран приглашение к вводу команды, повторите вызов make, но уже с вариациями:

make depend

а минут через двадцать, когда программа завершит свою работу, введите make еще раз, вот так:

make zImage

Теперь можете поставить чайник или сходить пообедать. Время трансляции для 80386DX-40/4 МБ составило 1 час 5 минут, а когда появилась возможность нарастить объем оперативной памяти до 8 МБайт, компиляция ядра системы заняла всего сорок минут. При установке Linux на 486DX2-66/8 МБайт на трансляцию потребовалось всего двадцать минут. Но как видите, важнее не производительность процессора, а объем оперативной памяти.

Что мы получим в результате трансляции? Всего навсего cкомпилированное и упакованное ядро системы, помещенное в файл /usr/src/linux/arch/i386/zImage.
^ Активизация скомпилированного ядра
Это ядро пока что не активизировано и хранится как обычный файл данных. Но прежде, чем устанавливать его на винчестер, давайте создадим специальную загрузочную дискету, чтобы проверить, правильно ли мы все сконфигурировали.
^ Проверяем работоспособность ядра
Для этого скопируйте ядро системы на дискету (обратите внимание, что диск /dev/fd0 рассматривается в приведенной ниже команде как устройство не имеющее файловой структуры!):

cat zImage > /dev/fd0

А затем выполните несколько настроек ядра на дискете:

rdev /dev/fd0 /dev/hda3

rdev -v /dev/fd0 -1

rdev -R /dev/fd0 1

rdev -r /dev/fd0 0

Теперь осталось перезагрузиться с полученной дискеты и убедиться в работоспособности нового ядра системы.

После того, как вы выяснили, что новая версия загружается без каких лмбо ужасных сообшений об ошибках имеет смысл научить Linux загружаться без дополнительной дискеты. При этом хотелось бы конечно, чтобы и MS-DOS также не потерял своей способности к загрузке. Сделать это совсем не сложно, поскольку вы можете установить в MBR Linux Loader с ветвлением путей загрузки операционной системы. Вообще-то эта возможность присутствовала и в первых выпусках, но начиная с Volume 3 появилась приятная диалоговая оболочка помогающая решению этой проблемы. Итак, начнем.
^ Установка начального загрузчика
Во-первых, вы копируете скомпилированный образ ядра поверх уже существующего на винчестере:

cp /usr/src/linux/zImage /vmlinuz

После этого вы повторяете приведенные выше четыре заклинания "rdev", заменив /dev/fd0 на /vmlinuz.

А теперь вы вводите команду Setup и выбираете пункт меню Set LILO. Вначале вы создаете новый сценарий для LILO (команда BEGIN). Затем добавляете в него два раздела - для DOS и для Linux. Тот раздел, который будет упомянут первым будет загружаться автоматически. Для второго вас придется вводить запрос.

При этом вы можете определить временной интервал, в течение которого компьютер будет ожидать ввода пользователя после чего будет осуществлена загрузка первой операционной системы, или же можно заставить LILO выходить на запрос типа системы, которую вы хотите загрузить. По завершении установки всех опций LILO вам остается выбрать пункт end и в MBR будет помещен новый загрузчик.

Имейте в виду, что если вам вздумается еще раз перекомпилировать ядро, то простого копирования его поверх уже существующего будет недостаточно. Вам нужно будет обязательно четыре раза повторить заклинание "rdev" и еще раз создать ЗАНОВО и переустановить загрузчик LILO.

Причина хоть и не лежит на поверхности, но достаточно проста. Файловая система Linux гораздо сложнее, чем кажется пользователю. В частности ядро системы /vmlinuz находится в специальном суперблоке, размещаемом в служебных областях винчестера. Если вам не жалко потерять несколько чаосв уже проделанной работы - можно провести следующий эксперимент.
^ Трудоемкий и убедительный эксперимент
Загрузите MS-DOS (Если вы забыли какой идентификатор у DOS, а какой у Linux - нажмите клавишу [Tab] и на экран будет выведен список загружаемых разделов. Теперь запустите программу fdisk из MS-DOS. Удалите все разделы Linux, назначьте освободившееся место для раздела DOS, а затем, вернувшись в DOS отформатируйте новый раздел. А теперь попробуйте выбрать в начальном загрузчика раздел Linux и загрузить его.

И к изумлению зрителей "неубиенный" Linux будет загружен в оперативную память. Работать вы конечно же не сможете, поскольку все каталоги и файлы уже уничтожены, но сама система при этом не пострадала!

Но хватит абстрактных экспериментов, давайте продолжим настройку системы. Что мы уже получили? Система поддерживает свой собственный раздел и раздел MS-DOS, теоретически работает с гибкими дисками и приводом CD-ROM. Одна беда, при поытке установки с привода CD-ROM мы получаем сообщение, что он недоступен! В чем же дело?

И вновь все не так страшно, как кажется. Ранее мы упомянули о том, что файловые системы надо монтировать и немного сказали о точке монтирования. Так давайте смонтируем системы для дисководов и привода CD-ROM!
^ Монтирование файловых систем
Самое время познакомиться с одной из команд Unix - man. Это система управления справочной информацией по операционной системе, языкам программирования, прикладным программам и так далее. Так вот для практики попробуйте вызвать справку по теме ftab:

man ftab

А теперь перейдите в каталог /etc (в котором хранятся все конфигурационные файлы системы) и вызовите на редактирование файл ftab:

vi ftab

Да, кстати, чтобы не заставлять вас искать описание vi, я попробую сказать,

что делать.

Нажмите клавишу и вы перейдете в режим редактирования. Переведите курсор в конец любой строки и нажмите . Появится новая строка.

Заполните ее следующими данными:

/dev/fd0 /A msdos defaults

а затем создайте еще две строки

/dev/fd1 /B msdos defaults

/dev/cdrom /rom iso9660 ro

После этого нажмите клавишу , а затем наберите три символа (они будут показаны в левом нижнем углу экрана:

:wq

После этого новый файл ftab будет записан на диск.

Но это еще не все. Теперь вы должны создать три новых каталога, которые будут являться точками монтирования:

mkdir /A

mkdir /B

mkdir /rom

Как вы вероятно уже догадались, дисководы A и B будут поддерживать доступ к дискетам в стандарте MS-DOS, а CD-ROM - в стандарте iso9660.

Ну с дисководами вроде понятно. Если вы хотите поддерживать файловую систему Linux - замените msdos на ext2fs и все! А вот для привода CD-ROM файловую систему менять нельзя! Ведь даже DOS обращается (через драйвер mscdex.exe) именно к этим структурам данных.

Ну ладно, теперь мы для чистоты эксперимента перезагрузим компьютер (используйте только комбинацию из трех пальцев - ctrl-alt-del, нажатие кнопки reset может погубить все данные!) и попробуйте просмотреть содержимое каталога /rom.

Увы там пусто! А все потому что файл ftab содержит только информацию о точках м параметрах монтирования файловых систем, но самого монтирования не выполняет. А поэтому попробуйте ввести команду:

mount /dev/cdrom

Теперь можно и повторить команду ls. Как видите, пустой каталог /rom

вдруг наполнился новым содержанием! Это и есть содержимое оптического

диска. Обратите внимание на два каталога, наывающихся, с использованием той или иной транскрипции slackware, например:

/rom/slakware

/rom/slackware.120

В этих каталогах находятся две версии дистрибутивов операционной системы, и именно оттуда программа setup должна устанавливать файлы.

Ну что же продолжим! Вызывайте программу setup, а затем выберите пункт source. А теперь вы должны указать в качестве источника дисковых наборов не какой-то абстрактный привод CD-ROM, а уже смонтированный каталог, например /rom/slackware.120. Теперь вы указываете все те дисковые наборы, которые хотите установить, и в путь...

Конечно, это далеко не все. В частности мы пока не подключили принтер, не настроили конфигурацию графической оболочки XWindows и не создали комфортной среды для пользователя. В общем у вас пока больше вопросов, чем ответов.

Отвечу только на один. Как сменить дискету или CD-ROM? Для этого вы должны сначала размонтировать каталог - точку монтирования:

umount /rom

установить новый диск и повторить команду монтирования

mount /dev/cdrom

То же относится, конечно и к дискетам.
^ Установка дистрибутива Red Hat
Хотя диски фирмы Red Hat в России “в чистом вид” достать не так то просто, вы можете познакомиться с этим дистрибутивом приобретя вполне доступный компакт-диск “Открытое ядро”. На диске имеется руководство по установке системы, однако, как и большая часть Linux-документация, оно ориентировано на людей уже знакомых с особенностями установки UNIX из Среды DOS. Поэтому в этой главе мы рассмотрим процесс настройки дистрибутива Red Hat более подробно.
^ Общая структура дистрибутива
Дистрибутив Red Hat Linux 2.1 содержится в нескольких каталогах, организиваонных следующим образом:

DOSUTILS — набор утилит для MS-DOS, которые являются аналогами популярных в UNIX служебных программ. С их помощью вы сможете распаковать архивы UNIX и создать загружаемые дискеты в UNIX-формате.

REDHAT.DOC — различная вспомогательная информация по конфигурированию отдельных периферийных устройств и настройке системы, FAQ-, HELP-файлы и так далее.

REDHAT — в этом каталоге и хранится сам дистрибутив системы. Фирма Red Hat полностью переработала традиционный Slakware в результате чего полностью изменилось содержание серий пакетов и их начинка. Но надо признать, что установка Linux в результате стала более простой!

Вот что находится в каталоге Red Hat:

RPMS — пакеты в двоичном формате;

base — небольшие архивы средств настройки файловых систем Linux;

instimage — образ системы, используемый при установке в среде X Window;

sets — символьные ссылки на пакеты в rpms с разделением по сериям; кроме того, в этом каталоге спрятано еще два подкаталога:

updates — новые пакеты, которые включены в последний момент,

images — образы загрузочных дисков boot и ramdisk.

Для того, чтобы установить систему вам, так же, как и для дистрибутива Slackware потребуется вначале создать загрузочные диски, используя данные в каталогах \sets\images\ и \sets\updates.
^ Требования к аппаратным средствам
Для того, чтобы инсталлировать дистрибутив Red Hat в полном объеме, вам потребуется как минимум следующая аппаратная конфигурация:

CPU 386 (лучше, конечно, Pentium, но хватит и этого),

Mb RAM,

трехдюймовый дисковод в качестве устройства A:,

CD-ROM (может быть сетевой),

Mb свободного места на жестком диске для раздела Red Hat.

Если Вы имеете только 4 Мб RAM, тогда вместо Red Hat Вам следует установить Slackware Linux. Если же на Вашем диске есть менее 150 Мб свободного пространства, то Вы сможете установить Red Hat, но в ограниченном объеме. После первоначальной инсталляции у Вас будет возможность установить с CD-ROM дополнительные пакеты. При попытке установить сразу слишком много пакетов, может возникнуть проблема переполнения диска и текущую инсталляцию придется прекратить и начать все с самого начала.
^ Выбор ядра системы
Первым Вашим шагом будет создание трех дискет с образами дисков: одна для boot диска и две для ramdisk. ramdisk дискеты одинаковы для любой аппаратной конфигурации и не зависят от того, какую аппаратуру вы конкретно имеете. Однако, это не так для boot диска, вариантов которого существует большое количество и нужно выбрать один из них в зависимости от Вашей аппаратной конфигурации.

В Таблице 5 содержится информация, которая поможет Вам выбрать подходящий boot диск.

Код ядра

SCSI-контроллер

Ethernet-контроллер

Привод CD-ROM

0000

Нет

Нет

IDE/ATAPI или SCSI

0001

Нет

Нет

Mitsumi (не IDE/ATAPI), Sony CDU31A/CDU33A/CDU535

0002

Нет

Нет

Matsushita/Panasonic, Sound Blaster, Aztech/Orchid/Okano/Wearnes

0003

Нет

SMC

IDE/ATAPI или SCSI

0004

Нет

SMC

Mitsumi (не IDE/ATAPI), Sony CDU31A/CDU33A/CDU535

0005

Нет

SMC

Matsushita/Panasonic, Sound Blaster, Aztech/Orchid/Okano/Wearnes

0006

Нет

Western Digital

IDE/ATAPI или SCSI

0007

Нет

Western Digital

Mitsumi (не IDE/ATAPI), Sony CDU31A/CDU33A/CDU535

0008

Нет

Western Digital

Matsushita/Panasonic, Sound Blaster, Aztech/Orchid/Okano/Wearnes

0009

Нет

3c503, 3c509, 3c579

IDE/ATAPI или SCSI

0010

Нет

3c503, 3c509, 3c579

Mitsumi (не IDE/ATAPI), Sony CDU31A/CDU33A/CDU535

0011

Нет

3c503, 3c509, 3c579

Matsushita/Panasonic, Sound Blaster, Aztech/Orchid/Okano/Wearnes

0012

Нет

AMD LANCE и PCnet (AT1500 и NE2100)

IDE/ATAPI или SCSI

0013

Нет

AMD LANCE и PCnet (AT1500 и NE2100)

Mitsumi (не IDE/ATAPI), Sony CDU31A/CDU33A/CDU535

0014

Нет

AMD LANCE и PCnet (AT1500 и NE2100)

Matsushita/Panasonic, Sound Blaster, Aztech/Orchid/Okano/Wearnes

0015

Нет

Прочие

IDE/ATAPI или SCSI

0016

Нет

Прочие

Mitsumi (не IDE/ATAPI), Sony CDU31A/CDU33A/CDU535

0017

Нет

Прочие

Matsushita/Panasonic, Sound Blaster, Aztech/Orchid/Okano/Wearnes

0018

Adaptec, Buslogic

Нет

IDE/ATAPI или SCSI

0019

Adaptec, Buslogic

Нет

Mitsumi (не IDE/ATAPI), Sony CDU31A/CDU33A/CDU535

0020

Adaptec, Buslogic

Нет

Matsushita/Panasonic, Sound Blaster, Aztech/Orchid/Okano/Wearnes

0021

Adaptec, Buslogic

SMC

IDE/ATAPI или SCSI

0022

Adaptec, Buslogic

SMC

Mitsumi (не IDE/ATAPI), Sony CDU31A/CDU33A/CDU535

0023

Adaptec, Buslogic

SMC

Matsushita/Panasonic, Sound Blaster, Aztech/Orchid/Okano/Wearnes

0024

Adaptec, Buslogic

Western Digital

IDE/ATAPI или SCSI

0025

Adaptec, Buslogic

Western Digital

Mitsumi (не IDE/ATAPI), Sony CDU31A/CDU33A/CDU535

0026

Adaptec, Buslogic

Western Digital

Matsushita/Panasonic, Sound Blaster, Aztech/Orchid/Okano/Wearnes

0027

Adaptec, Buslogic

3c503, 3c509, 3c579

IDE/ATAPI или SCSI

0028

Adaptec, Buslogic

3c503, 3c509, 3c579

Mitsumi (не IDE/ATAPI), Sony CDU31A/CDU33A/CDU535

0029

Adaptec, Buslogic

3c503, 3c509, 3c579

Matsushita/Panasonic, Sound Blaster, Aztech/Orchid/Okano/Wearnes

0030

Adaptec, Buslogic

AMD LANCE и PCnet (AT1500 и NE2100)

IDE/ATAPI или SCSI

0031

Adaptec, Buslogic

AMD LANCE и PCnet (AT1500 и NE2100)

Mitsumi (не IDE/ATAPI), Sony CDU31A/CDU33A/CDU535

0032

Adaptec, Buslogic

AMD LANCE и PCnet (AT1500 и NE2100)

Matsushita/Panasonic, Sound Blaster, Aztech/Orchid/Okano/Wearnes

0033

Adaptec, Buslogic

Прочие

IDE/ATAPI или SCSI

0034

Adaptec, Buslogic

Прочие

Mitsumi (не IDE/ATAPI), Sony CDU31A/CDU33A/CDU535

0035

Adaptec, Buslogic

Прочие

Matsushita/Panasonic, Sound Blaster, Aztech/Orchid/Okano/Wearnes

0036

EATA-DMA, UltraStor, Future Domain, NCR5380, NCR53c7,8xx, IN2000

Нет

IDE/ATAPI или SCSI

0037

EATA-DMA, UltraStor, Future Domain, NCR5380, NCR53c7,8xx, IN2000

Нет

Mitsumi (не IDE/ATAPI), Sony CDU31A/CDU33A/CDU535

0038

EATA-DMA, UltraStor, Future Domain, NCR5380, NCR53c7,8xx, IN2000

Нет

Matsushita/Panasonic, Sound Blaster, Aztech/Orchid/Okano/Wearnes

0039

EATA-DMA, UltraStor, Future Domain, NCR5380, NCR53c7,8xx, IN2000

SMC

IDE/ATAPI или SCSI

0040

EATA-DMA, UltraStor, Future Domain, NCR5380, NCR53c7,8xx, IN2000

SMC

Mitsumi (не IDE/ATAPI), Sony CDU31A/CDU33A/CDU535

0041

EATA-DMA, UltraStor, Future Domain, NCR5380, NCR53c7,8xx, IN2000

SMC

Matsushita/Panasonic, Sound Blaster, Aztech/Orchid/Okano/Wearnes

0042

EATA-DMA, UltraStor, Future Domain, NCR5380, NCR53c7,8xx, IN2000

Western Digital

IDE/ATAPI или SCSI

0043

EATA-DMA, UltraStor, Future Domain, NCR5380, NCR53c7,8xx, IN2000

Western Digital

Mitsumi (не IDE/ATAPI), Sony CDU31A/CDU33A/CDU535

0044

EATA-DMA, UltraStor, Future Domain, NCR5380, NCR53c7,8xx, IN2000

Western Digital

Matsushita/Panasonic, Sound Blaster, Aztech/Orchid/Okano/Wearnes

0045

EATA-DMA, UltraStor, Future Domain, NCR5380, NCR53c7,8xx, IN2000

3c503, 3c509, 3c579

IDE/ATAPI или SCSI

0046

EATA-DMA, UltraStor, Future Domain, NCR5380, NCR53c7,8xx, IN2000

3c503, 3c509, 3c579

Mitsumi (не IDE/ATAPI), Sony CDU31A/CDU33A/CDU535

0047

EATA-DMA, UltraStor, Future Domain, NCR5380, NCR53c7,8xx, IN2000

3c503, 3c509, 3c579

Matsushita/Panasonic, Sound Blaster, Aztech/Orchid/Okano/Wearnes

0048

EATA-DMA, UltraStor, Future Domain, NCR5380, NCR53c7,8xx, IN2000

AMD LANCE и PCnet (AT1500 и NE2100)

IDE/ATAPI или SCSI

0049

EATA-DMA, UltraStor, Future Domain, NCR5380, NCR53c7,8xx, IN2000

AMD LANCE и PCnet (AT1500 и NE2100)

Mitsumi (не IDE/ATAPI), Sony CDU31A/CDU33A/CDU535

0050

EATA-DMA, UltraStor, Future Domain, NCR5380, NCR53c7,8xx, IN2000

AMD LANCE и PCnet (AT1500 и NE2100)

Matsushita/Panasonic, Sound Blaster, Aztech/Orchid/Okano/Wearnes

0051

EATA-DMA, UltraStor, Future Domain, NCR5380, NCR53c7,8xx, IN2000

Прочие

IDE/ATAPI или SCSI

0052

EATA-DMA, UltraStor, Future Domain, NCR5380, NCR53c7,8xx, IN2000

Прочие

Mitsumi (не IDE/ATAPI), Sony CDU31A/CDU33A/CDU535

0053

EATA-DMA, UltraStor, Future Domain, NCR5380, NCR53c7,8xx, IN2000

Прочие

Matsushita/Panasonic, Sound Blaster, Aztech/Orchid/Okano/Wearnes

0054

Прочие

Нет

IDE/ATAPI или SCSI

0055

Прочие

Нет

Mitsumi (не IDE/ATAPI), Sony CDU31A/CDU33A/CDU535

0056

Прочие

Нет

Matsushita/Panasonic, Sound Blaster, Aztech/Orchid/Okano/Wearnes

0057

Прочие

SMC

IDE/ATAPI или SCSI

0058

Прочие

SMC

Mitsumi (не IDE/ATAPI), Sony CDU31A/CDU33A/CDU535

0059

Прочие

SMC

Matsushita/Panasonic, Sound Blaster, Aztech/Orchid/Okano/Wearnes

0060

Прочие

Western Digital

IDE/ATAPI или SCSI

0061

Прочие

Western Digital

Mitsumi (не IDE/ATAPI), Sony CDU31A/CDU33A/CDU535

0062

Прочие

Western Digital

Matsushita/Panasonic, Sound Blaster, Aztech/Orchid/Okano/Wearnes

0063

Прочие

3c503, 3c509, 3c579

IDE/ATAPI или SCSI

0064

Прочие

3c503, 3c509, 3c579

Mitsumi (не IDE/ATAPI), Sony CDU31A/CDU33A/CDU535

0065

Прочие

3c503, 3c509, 3c579

Matsushita/Panasonic, Sound Blaster, Aztech/Orchid/Okano/Wearnes

0066

Прочие

AMD LANCE и PCnet (AT1500 и NE2100)

IDE/ATAPI или SCSI

0067

Прочие

AMD LANCE и PCnet (AT1500 и NE2100)

Mitsumi (не IDE/ATAPI), Sony CDU31A/CDU33A/CDU535

0068

Прочие

AMD LANCE и PCnet (AT1500 и NE2100)

Matsushita/Panasonic, Sound Blaster, Aztech/Orchid/Okano/Wearnes

0069

Прочие

Прочие

IDE/ATAPI или SCSI

0070

Прочие

Прочие

Mitsumi (не IDE/ATAPI), Sony CDU31A/CDU33A/CDU535

0071

Прочие

Прочие

Matsushita/Panasonic, Sound Blaster, Aztech/Orchid/Okano/Wearnes


Выберите аппаратную конфигурацию, соответствующую Вашей системе. Поскольку существует несколько различных дисков с boot образами, подходящих для Вашей конфигурации, Вам придется остановить свой выбор на одном из них.

Если Вы не смогли подобрать образ, который бы работал на Вашей системе, Вы можете попытаться поискать его в 'images\2940' (для Adaptec 2940) или 'updates\images' (для некоторых более новых образов).

Обратите внимание, что включена поддержка PCMCIA и она будет работать с любым boot диском, который Вы выберете1.
^ Распаковка образов загрузочных дискет
После того, как Вы, наконец, выбрали подходящий boot диск, скопируйте его на Ваш жесткий диск. Например:

C> copy e:\redhat\images\1213\bootNNN.gz

где NNNN номер выбранного boot диска

Затем скопируйте два ramdisk диска с CD-ROM: и ramdisk1.gz и ramdisk2.gz, которые одинаковы для любого из начальных загрузчиков.

C> copy e:\redhat\images\ramdisk1.gz

C> copy e:\redhat\images\ramdisk2.gz

В результате в вашем каталоге доллжны находиться три образа трехдюймовых дискет, упакованные утилитой gzip:

bootNNNN.gz

ramdisk1.gz

ramdisk2.gz

Теперь необходимо распаковать каждый из этих файлов, используя версию gunzip для DOS, которая находится на CD-ROM в каталоге \DOSUTILS:

C> E:\dosutils\bootNNNN.gz

C> E:\dosutils\ramdisk1.gz

C> E:\dosutils\ramdisk2.gz

Теперь осталось скопировать эти образы на дискеты. Для этого в том же каталоге вы найдете несколько версий программы посекторного копирования дискет rawrite. Версии функционально эквивалентны и отличаются только “поль­зо­ва­тель­ским интерфейсом”. К сожалению пакетной версии программы rawrite нет, поэтому вам придется вручную (без использования помощи Norton Commander) вводить имена файлов и диска, на который осуществляется запись.

Создайте образы дисков на всех трех дискетах (один boot и два ramdisk) и не забудьте сделать наклейки на дискеты, пока копируете дискеты.
^ Загрузка базовой системы
Процедура установки сказочно проста даже для новичков — читайте инструкции на экране и отвечайте на вопросы. Единственная вещь, которую надо запомнить, это использование клавиши пробела, чтобы выбрать разделы, которые Вы хотите форматировать. Вы увидите слева от каждого раздела из приведенного списка кнопку '[ ]', в которой проставляется отметка; для того, чтобы отметить что-нибудь, нажмите пробел.
^ Начальная стадия установки
Вставьте Ваш boot диск в дисковод A: и перезагрузите машину. Вы увидите на экране информацию о параметрах LILO. Если вы знаете какие параметры нужны, чтобы заставить ядро определить некоторые устройства, введите их именно сейчас. Например, если ваш CD-ROM подключен к интерфейсу SCSI-II платы
еще рефераты
Еще работы по разное