Реферат: Питання до залику курсу «Фінансовий менеджмент в банку»


Питання до залику курсу «Фінансовий менеджмент в банку»

Діяльність фінансових посередників на ринку фінансових послуг.

Комерційний банк - фінансовий посередник на ринку фінансових послуг.

Фінансовий менеджмент в банках: цілі та особливості.

Активи комерційного банку.

Класифікація активів комерційного банку.

Порядок формування та використання резервів для відшкодування можливих втрат по позиках.

Ресурси комерційного банку.

Власний капітал банку.

9.Зобов'язання комерційного банку.

Доходи та витрати банку, структура доходів та витрат.

Процентні та непроцентні доходи.

Процентні та непроцентні витрати.

Регулювання банківської діяльності.

Визначення рейтингу банку на основі системи CAMEL.

Використання строкових контрактів для управління банківськими ризиками.

Основи функціонування ринку угод "своп".

Використання форвардних угод для управління валютним ризиком.

Визначення та види опціонів, синтетичні опціони (кеп, флор, колар).

Фінансова звітність комерційного банку.

Фінансовий аналіз діяльності банку.

Вартість кредитних інструментів.

Основні групи показників діяльності банку.

Балансовий звіт комерційного банку.

Звіт про прибутки та збитки.

Управління кредитним ризиком, нормативи ризику.

Управління процедурою кредитування.

Механізм управління кредитним ризиком.

Предмет та завдання банківського менеджменту.

Управління прибутковістю банку.

Основні види ризиків в банківській діяльності.

Методи визначення достатності капіталу.

Методи управління капіталом банку.

Методи управління залученими коштами банку.

Організація кредитної роботи в банку.

Управління кредитним портфелем.

Методика оцінювання якості кредитного портфелю.

Методи управління ліквідністю банку.

Методи визначення доходності цінних паперів.

Стратегії управління активами та пасивами.

Валютні операції та управління валютним ризиком.

Доходність кредитних інструментів

Оцінка боргових інструментів.

Механізм фінансового управління в банках.

Кредитна політика банку.

Принципи формування кредитного портфелю та управління ним.

Встановлення проценту за кредит з позицій управління ризиком.

Системи класифікації кредитів та клієнтів, їх застосування.

Надходження банку та його рентабельність - найважливіші показники діяльності банку.

Доходність депозитних інструментів.

Управління процентним ризиком.

Активні та пасивні операції комерційних банків.

Оцінка дисконтних боргових зобов'язань.
еще рефераты
Еще работы по разное