Реферат: Розглянуто та затверджено р


ВІННИЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ
КИЇВСЬКого НАЦІОНАЛЬНого ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНого УНІВЕРСИТЕТу
ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Розглянуто та затверджено р
на засіданні кафедри фінансів

Протокол №18 від 30.08.2010 р.

Затверджено р

Зав.кафедри Гарбар Ж.В.


Програмні питання

з дисципліни “Бюджетний менеджмент”

для студентів всіх форм навчання


Сутність та загальна схема бюджетного менеджменту.

Класифікація органів державного управління бюджетом.

Функції, повноваження та структура центрального апарату Міністерства фінансів.

Функції та структура середньої ланки Міністерства фінансів. Принцип “подвійної підпорядкованості”.

Структура та основні функції базової ланки Міністерства фінансів.

Необхідність створення Державного казначейства України. Переваги казначейської системи виконання бюджету.

Характеристика етапів створення Державного казначейства в Україні.

Функції та законодавча основа діяльності Державного казначейства України.

Організаційна структура Державного казначейства. Характеристика центрального органу Державного казначейства.

Характеристика середньої та базової ланок Державного казначейства.

Контрольно-ревізійна служба: законодавча база, головні завдання та повноваження.

Контрольно-ревізійна служба: організаційна структура та функції.

Рахункова палата ВР України: статус, правові основи організації, завдання, функції.

Склад та структура Рахункової палати України.

Державна податкова служба: статус, правові основи та структура органів.

Головні завдання та функції Державної податкової служби.

Головні завдання та функції Державної податкової міліції.

Сутність, нормативна база та основні завдання бюджетного планування.

Принципи бюджетного планування.

Характеристика методів бюджетного планування.

Програмно-цільовий метод бюджетного планування: сутність, порядок здійснення, переваги та недоліки.

Підготовча робота до складання проекту Державного бюджету

Організаційні заходи щодо складання проекту Державного бюджету.

Розгляд проекту ЗУ “Про Державний бюджет України” в першому та другому читанні.

Розгляд проекту ЗУ “Про Державний бюджет України” в третьому читанні та бюджетні призначення у випадку несвоєчасного його прийняття.

Організаційні заходи щодо складання проектів місцевих бюджетів.

Розгляд та прийняття місцевих бюджетів.

Системи виконання бюджетів та їх характеристика.

Принципи виконання Державного та місцевих бюджетів.

Поняття та структура розпису Державного бюджету.

Казначейська система виконання Державного бюджету за доходами.

Казначейська система виконання Державного бюджету за видатками.

Поняття та структура розписів місцевих бюджетів.

Казначейська система виконання місцевих бюджетів за доходами.

Казначейська система виконання місцевих бюджетів за видатками.

Організація обліку виконання бюджетів.

Принципи побудови Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання Державного та місцевих бюджетів.

Структура Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання Державного та місцевих бюджетів.

Бухгалтерський облік операцій з виконання загального фонду Державного бюджету за доходами.

Бухгалтерський облік операцій з виконання спеціального фонду Державного бюджету за доходами.

Бухгалтерський облік операцій з виконання місцевих бюджетів за доходами.

Бухгалтерський облік зобов’язань розпорядників бюджетних коштів за загальним фондом Державного бюджету в органах казначейства.

Бухгалтерський облік зобов’язань розпорядників бюджетних коштів за спеціальним фондом Державного бюджету в органах казначейства.

Бухгалтерський облік зобов’язань розпорядників бюджетних коштів місцевих бюджетів в органах казначейства.

Організаційні основи складання фінансової звітності з виконання бюджетів.

Звітність розпорядників бюджетних коштів про використання коштів Державного та місцевих бюджетів.

Звітність органів Державного казначейства про виконання Державного бюджету.

Звітність органів Державного казначейства про виконання місцевих бюджетів.

Розгляд та порядок затвердження звіту про виконання Державного бюджету.

Розгляд та порядок затвердження звітів про виконання місцевих бюджетів.

Сутність, призначення та принципи бюджетного контролю.

Характеристика методів бюджетного контролю.

Класифікація видів фінансового контролю.

Органи державного фінансового контролю в Україні.

Система державного внутрішнього фінансового контролю в Україні.

Порядок планування й проведення ревізій та перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби.

Порядок планування й проведення перевірок органами державної податкової служби.

Організація бюджетного контролю в системі органів Державного казначейства України.

Контроль ефективності використання бюджетних коштів Рахунковою палатою України.

Відповідальність за бюджетні правопорушення.


Укладач: асистент В.В. Руденко
еще рефераты
Еще работы по разное