Реферат: Міністерство юстиції україни головне управління юстиції у київській області наказ 07. 12. 2010 м. Київ №

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ


НАКАЗ


__07.12.2010_____ м. Київ № ___1732/7_______


Про затвердження Положення про

преміювання працівників апарату Головного

управління юстиції у Київській області,

територіальних управлінь юстиції


З метою посилення матеріальної зацікавленості працівників апарату Головного управління юстиції у Київській області, територіальних органів юстиції, якості та результативності роботи, забезпечення належного рівня виконавської та трудової дисципліни та керуючись Законом України від 16 грудня 1993 року №3723-ХІІ «Про державну службу», із змінами та доповненнями, постановою Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, прокуратури, судів та інших органів”, із змінами та доповненнями, наказом Міністерства праці України від 02 жовтня 1996 року №77 „Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів”, із змінами та доповненнями,


НАКАЗУЮ:


1. Затвердити Положення про преміювання працівників апарату Головного управління юстиції у Київській області та територіальних органів юстиції, що додається.


2.Першому заступнику, заступникам начальника Головного управління юстиції, керівникам структурних підрозділів Головного управління юстиції, начальникам районних, міських, міськрайонних управлінь юстиції Київської області дотримуватися вимог цього Положення та строків надання пропозицій про преміювання підпорядкованих працівників.


3. Цей Наказ набирає чинності з дня його підписання та вводиться в дію з 1 серпня 2011 року


4. Визнати таким, що втратив чинність наказ Головного управління у Київській області від 03.04.2007 року № 127/7 „Про затвердження Положення про преміювання працівників апарату Головного управління юстиції у Київській області, територіальних органів юстиції, встановлення їм доплат та надбавок до посадових окладів та надання матеріальної допомоги” з 1 серпня 2011 року.


5. Контроль за виконання цього наказу залишаю за собою.


Начальник управління Н.В. Ященко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління юстиції

у Київській області

від 07.12.2011 р. № 1732/7


Положення про преміювання

працівників апарату Головного управління юстиції у Київській області та територіальних органів юстиції


1. Загальні положення


1.1. Положення про преміювання працівників апарату Головного управління юстиції у Київській області та територіальних органів юстиції (далі - Положення) вводиться з метою посилення матеріальної зацікавленості працівників апарату Головного управління юстиції, районних, міських та міськрайонних управлінь юстиції та їх структурних підрозділів, якості та результативності роботи. Положення визначає порядок і умови преміювання, встановлення доплат, надбавок і надання матеріальної допомоги згідно з Законом України від 16 грудня 1993 року № 3723-ХІІ «Про державну службу», із змінами та доповненнями, постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, прокуратури, судів та інших органів”, із змінами та доповненнями, наказу Міністерства праці України від 02 жовтня 1996 року № 77 „Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів», із змінами та доповненнями, Положення про Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, м.м. Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14 лютого 2007 року № 47/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2007 року № 124/13391.


1.2. Дія Положення поширюється на всіх працівників апарату Головного управління юстиції, районних, міських та міськрайонних управлінь юстиції та їх структурних підрозділів.


1.3. Премія працівникам виплачується за результатами роботи за кожний місяць з урахуванням належного виконання функціональних обов’язків, передбачених посадовими інструкціями та відповідними положеннями, своєчасного здійснення заходів, передбачених планами роботи, наказами та постановами колегій Міністерства юстиції України та Головного управління юстиції у Київській області.


1.4. В окремих випадках за виконання особливо важливої роботи або з нагоди Державних свят України, професійних свят, ювілейних та інших знаменних дат, з урахуванням особистого внеску, працівникам може бути виплачена одноразова премія.


1.5. Преміювання працівників може проводитись щомісяця, щокварталу, що півроку або за підсумками року.


1.6. Розмір премії визначається в межах коштів, передбачених на преміювання в кошторисі Головного управління юстиції у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії коштів на оплату праці.


^ 2. Умови та показники преміювання


2.1. Розрахунковий розмір премії на кожного працівника визначається множенням визначеної загальної суми коштів, які спрямовуються на преміювання підрозділу (самостійного відділу) установи, на коефіцієнт співвідношення нарахованої конкретному працівникові заробітної плати за фактично відпрацьований ним час до загального нарахованого фонду оплати праці за фактично відпрацьований працівниками підрозділу час у відповідному місяці.


2.2. Показником, що дає право працівнику на отримання премії у загальному розрахунковому розмірі, є сумлінне та якісне виконання посадових обов'язків, відсутність порушень трудової й виконавської дисципліни.


2.3. У разі наявності підстав, зазначених у додатку до цього Положення, розмір премій працівникам може бути збільшений, зменшений або працівники можуть бути позбавлені премії за поданням:

- заступників начальника Головного управління, згідно розподілу обов’язків - відносно керівників структурних підрозділів Головного управління юстиції;

- начальників відповідних структурних підрозділів за погодженням із заступниками начальника Головного управління, згідно розподілу обов’язків - відносно працівників структурних підрозділів Головного управління юстиції;

- першого заступника начальника Головного управління юстиції - відносно начальників районних, міських та міськрайонних управлінь юстиції;

- начальників районних, міських та міськрайонних управлінь юстиції за погодженням із заступниками начальника Головного управління, згідно розподілу обов’язків відносно керівників структурних підрозділів районних, міських та міськрайонних управлінь юстиції;

- начальників районних, міських та міськрайонних управлінь - відносно працівників районних, міських та міськрайонних управлінь юстиції;

- начальників структурних підрозділів територіальних управлінь юстиції за погодженням із начальниками цих управлінь та заступниками начальника Головного управління, згідно розподілу обов’язків – відносно працівників таких структурних підрозділів.


2.4. За виконання особливо важливої роботи, доручень, проявлену при цьому ініціативу та оперативність працівникам, за ініціативою керівництва, може бути встановлено більш високий розмір премії за період, визначений у пункті 1.5.

2.5. Начальник Головного управління юстиції має право зменшити розмір або позбавити працівника премії за вчинення проступку, що суперечить званню державного службовця або неналежне виконання службових обов’язків, порушення виконавської чи трудової дисципліни, втрату службового посвідчення.


2.6. Повне або часткове позбавлення премії провадиться за той розрахунковий період, у якому було здійснено упущення, порушення.


Якщо допущені порушення були виявлені у наступних періодах, працівник може бути позбавлений премії повністю або частково у тому періоді, коли про це стало відомо, але не пізніше трьох місяців з моменту вчинення порушення.


2.7. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення (зокрема, виплата премії, які відносяться до заохочувальних виплат) до працівника не застосовуються.


2.8. Працівникам, що працюють за сумісництвом або тимчасово, премія нараховується на загальних підставах.


2.9. Працівникам, які відпрацювали неповний місяць, премія виплачується за фактично відпрацьований час.


2.10. Премії не виплачують працівникам за час відпусток, тимчасової непрацездатності, а також в інших випадках, коли згідно з чинним законодавством виплати провадяться виходячи із середньої заробітної плати.

2.11. Працівникам, які звільнилися з роботи в місяці, за який провадиться преміювання, премії не виплачуються, за винятком працівників, які вийшли на пенсію, звільнилися за станом здоров'я, у зв'язку з призовом на службу до Збройних сил, вступом до навчального закладу, або згідно з пунктом 1 частини першої статті 40 КЗпП України чи перейшли в порядку переведення на іншу роботу.


2.12. Робітникам, зайнятим обслуговуванням органів та установ юстиції, виплачується місячна грошова премія залежно від виконання ними трудових обов’язків та їхнього вкладу в кінцеві результати роботи управління. Конкретний розмір премії робітників граничними розмірами не обмежується.


^ 3. Порядок та строки виплати премії


3.1. Пропозиції щодо збільшення чи зменшення розміру премії, або позбавлення премії подаються відділу фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності до 5 числа місяця, що настає за звітним.


У поданні зазначаються працівники, яким пропонується виплатити премію в загальному розрахунковому розмірі, та окремо працівники, яким зменшується або збільшується розмір премії у відсотках до загального із зазначенням конкретних підстав та з урахуванням показників, визначених у додатку до цього Положення.


3.2. При виявленні перекручень або неточностей у поданнях, що вплинули на незаконну виплату премії, керівник підрозділу або посадова особа позбавляється права на одержання преміальних на протязі року.


3.3. Премія виплачується не пізніше терміну виплати заробітної плати за другу половину місяця, що настає за звітним, на підставі наказу.


3.4. Накази про виплату премій готуються відділом кадрової роботи та державної служби та відділом фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності, візуються відповідними заступниками начальника управління та начальником відділу кадрової роботи та державної служби.


^ 4. Заключні положення.


4.1. У випадку зменшення фонду на оплату праці, передбаченого кошторисом видатків Головного управління юстиції розмір премій, надбавок до посадових окладів та матеріальної допомоги може бути зменшений.


4.2. У разі наявності економії фонду оплати праці розмір премій може бути збільшений та встановлений за результатами роботи, відповідно до особистого вкладу працівника, за кожен місяць з урахуванням належного виконання функціональних обов’язків, передбачених посадовими інструкціями та відповідними положеннями, своєчасного здійснення заходів, передбачених планами роботи, наказами і постановами колегій Міністерства юстиції України та Головного управління юстиції у Київській області.


4.3. Спори, пов'язані з виплатою премії, вирішуються відповідно до чинного законодавства.


^ Начальник відділу кадрової роботи

та державної служби А.В. Шевченко


Додаток

ПОКАЗНИКИ

преміювання працівниківN

з/п


І. Критерії зменшення розміру премії

Розмір зменшення у відсотках до визначеного розрахункового загального розміру

1

Притягнення працівника до адміністративної чи кримінальної відповідальності у зв'язку з виконанням посадових обов'язків

позбавлення премії на 100 %


2

Застосування до працівника заходів дисциплінарного впливу або накладення дисциплінарного стягнення (у розрахунковому періоді, коли вони були оголошені)

позбавлення премії на 100 %


3

Наявність приписок і недостовірних даних у звітності, порушення термінів подання звітів

позбавлення премії до 100 %


4

Порушення трудової дисципліни: запізнення на роботу, передчасне залишення роботи, порушення регламенту роботи управління щодо організації використання робочого часу та режиму роботи

зменшення розміру премії до 50 % за кожний випадок порушення

5

Порушення виконавської дисципліни:

- порушення строків розгляду звернень громадян;

- порушення строків виконання доручень керівництва, зазначених у резолюціях до документів;

- порушення регламентованих норм опрацювання документів

зменшення розміру премії на 20 % за кожний випадок порушення


6

Показники якості роботи:

- низький рівень якості опрацьованих документів, повернення їх на доопрацювання, наявність зауважень і негативних висновків до проектів наказів;

- низький рівень організації заходів, неякісне виконання доручень керівництва

зменшення розміру премії на 10 % за кожний випадок зниження якості


7

Невиконання без поважних причин інших обов'язків, передбачених посадовою інструкцією

зменшення розміру премії до 50 %

N

з/п


ІІ. Критерії збільшення розміру премії

Розмір збільшення у відсотках до визначеного розрахункового загального розміру

1

Виконання особливо важливої роботи з досягненням певних результатів

збільшення розміру премії до 50 %

2

Виконання роботи у складних умовах та у позаробочий час у зв'язку з невідкладними обставинами

збільшення розміру премії до 50 %

3

Високі досягнення в роботі:

- запровадження нових управлінських технологій, методик, направлених на підвищення ефективності державного управління;

- підготовка проектів нормативно-правових актів

збільшення розміру премії до 50 % за кожний випадок досягнень


4

Виконання роботи, направленої на підвищення якості державного управління:

- організація та керівництво стажуванням на державній службі;

- розробка та впровадження рекомендацій, направлених на підвищення якості державного управління

збільшення розміру премії на 20 %


5

Активна участь у громадській роботі управління

збільшення розміру премії на 20 %


ЗРАЗОК


ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Головного

управління юстиції у

Київській області

__________ Н.В. Ященко

„__” ___________ 2011 р.


Пропозиції щодо надання премій

працівникам відділу __________________________________

______________________________ управління юстиції

за результати роботи за __________ місяць 2011 року.
^ Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)

посада

пропозиції

безпосереднього керівника

(встановлений % ГУЮ - 20%)

відмітка

спеціаліста кадрової

служби*

пропозиції

куратора

Відділ державної виконавчої служби
1

Петров Микола Іванович

Заступник начальника відділу


2

Алехіна Ганна Петрівна

Головний державний виконавець

+ „Х” % від 20 % (коротко обґрунтувати)3

Петренко Ірина Михайлівна

Старший державний виконавець

- „Х” % від 20 %,

але не менше 10%

(вказати підстави зменшення)4

Степанова Ганна Романівна

Державний виконавець


________

Випробувальний термін до „__”.__.2011р.
5

Онопрієнко Олег Ігоревич

Головний спеціаліст


________

Догана (наказ від „__” __. 2011р. №)


Начальник відділу ДВС

____________ ТУЮ ____________ ___________ (І.Б.П.)


ПОГОДЖЕНО:


Начальник ____________

__________ управління юстиції ____________ ___________ (І.Б.П.)


Начальник управління державної

виконавчої служби ГУЮ ____________ ___________ (І.Б.П.)


* спеціаліст територіального управління юстиції, відповідальний за кадрове діловодство, у випадку порушення трудової дисципліни працівників, проставляє відмітки згідно з критеріями Положення
еще рефераты
Еще работы по разное