Реферат: "Менеджер з готельної справи"


"Менеджер з готельної справи"

Найменування професії
Домінуючий спосіб мислення
Область базових знань № 1 і їхній рівень
Область базових знань №2 і їхній рівень
Професійна область
Міжособистісна взаємодія
Домінуючий інтерес
Додатковий інтерес
Умови роботи

менеджер по готельній справі
адаптація - координація
економіка, статистика, рівень 3, високий (теоретичний)
психологія, іноземні мови, навички касових операцій, рівень 2, середній (практичне використання знань)
готельна справа
часто по типу "разом"
підприємницький
соціальний
у приміщенні/поза приміщенням, мобільний
^ Завантажити відеодемонстрацію

Домінуючі види діяльності:

 керівництво й організація взаємодії наступних підрозділів:

 служба прийому і розміщення гостей (заселення і виписка клієнта);

 відділ бронювання;

 бізнес-центр (послуги секретарів, перекладачів, Internet);

 швейцари і консьєржі (якщо готель високого рівня);

 служба транспортних послуг;

 комутатори;

 установка цілей і визначення конкретних задач для кожного з підрозділів;

 аналіз діяльності і прийняття рішень, необхідних для досягнення цілей;

 підтримка постійної комунікації в колективі,

 аналіз, оцінка й інтерпретація результатів роботи кожного співробітника.

^ Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності:
Здібності:

 комунікативні здібності (уміння входити в контакт, налагоджувати взаємини і т.д.);

 вербальні здібності (уміння говорити чітко, ясно, виразно);

 ораторські здібності (уміння грамотно виражати свої думки, переконувати);

 уміння приймати рішення в невизначених ситуаціях;

 здатність вирішувати проблемні ситуації в короткий термін;

 гарний розвиток мнемонічних здібностей (довгострокова і короткочасна пам'ять);

 високий рівень розвитку переключення і розподілу уваги (здатність швидко переводити увагу з одного предмета на інший, а також утримувати в центрі уваги одночасно кілька предметів чи робити одночасно кілька дій);

 уміння слухати;

 здатність керувати собою;

 гарний розвиток образної і словесно-логічної пам'яті;

 розвинуті організаторські здібності;

 здатність впливати на оточуючих.

Особистісні якості, інтереси і схильності:

 креативність;

 енергійність;

 ерудованість;

 терпимість, інтерес і повага до людей;

 оригінальність, спритність, різнобічність;

 артистизм;

 спостережливість;

 прагнення до саморозвитку;

 впевненість у собі, прийнятих рішеннях;

 цілеспрямованість, наполегливість;

 гнучкість (уміння гнучко і швидко реагувати на різні зміни в ситуаціях);

 тактовність, вихованість;

 наявність розвинутої інтуїції.

^ Якості, що перешкоджають ефективності професійної діяльності:

 відсутність схильності до роботи з людьми;

 агресивність, нетерпимість до людей;

 нерішучість, замкнутість;

 ригідність мислення (нездатність змінювати способи рішення задач відповідно до умов середовища, що змінюється,);

 низький рівень розвитку чи відсутність організаторських і комунікативних здібностей;

 відсутність ораторських здібностей;

 невміння слухати клієнта;

 егоїзм;

 неорганізованість, недисциплінованість;

 вузькість світогляду;

 невміння протистояти зовнішнім факторам.

^ Області застосування професійних знань:

 туристичні агенції і туроператорські компанії;

 готельний і ресторанний бізнес;

 рекламні агенції і компанії;

 освітні установи (школи, дитячі сади, вузи).

Історія професії
Безсумнівно, подорожі є характерною ознакою XX століття, однак ще з часів античності подорожі відбувалися заради торгівлі, завоювань і релігійних цілей. Так, що процвітаючі римляни (близько 200 років до н.е.) віддавали перевагу Єгиптові і Греції як морським курортам і місцям поклоніння.
В часи Середньовіччя відбувалися в основному релігійні подорожі (мусульман - у Мекку, християн - у Єрусалим і т.д.). Щоб розмістити всіх прочан, стали виникати странноприймальні будинки як різновид готелю, що утворювалися релігійними орденами. Тому можна сказати, що церква створила першу готельну мережу (систему).
Хрестові походи, що почалися в 1095 р. і тривали наступних 200 років, також привели до масових рухів людей, результатом яких стала Велика соціальна революція і відродження торгівлі. Побічно ці зміни також вплинули на готельну справу, тому утримання готелів стало солідним бізнесом і "спілка господарів готелів" процвітала.
Гостинність - область готельного бізнесу, пов'язаного з реєстрацією гостей, керуванням їхнім прибуттям і від'їздом, наданням різноманітних послуг проживаючим у готелі. У 1829 році в Бостоні відкрився "Тремонт-Хаус". Це був перший готель, цілком оформлений як готель, включаючи посильного, ключі від кімнат для гостей, ванну і туалет в кожному номері.
Наприкінці XIX століття стали формуватися готельні мережі. В Європі утримання розкішних готелів асоціюється з Цезарем Ритсом, що з 1870 по 1907 рік сформував мережу готелів Ритса, більшість з який були ліцензовані для наступної роботи під ім'ям Рите.
"Статлер-отель" став першим американським готелем Ельворта Статлера. "Буффало статлер" забезпечував клієнтів "кімнатою і ванною за $ 1,5". Народилася нова сучасна готельна мережа.
У 30-і роки XX століття значними іменами в готельній справі стали Конрад Хілтон ("Хілтон-отель") і Ернест Ендерсон ("Шератон-отель").

^ Деякі професії, що можуть підійти людині з цим типом особистості (підприємницький і соціальний):

 районний адвокат;

 брокер;

 страховий агент;

 гід;

 помічник адміністратора.
Професію менеджера по готельній справі можна одержати у вищих навчальних закладах.

Експрес-методика придатності до професії «Менеджер з готельної справи»


Джерело: http://profi.org.ua/
еще рефераты
Еще работы по разное