Реферат: Тема: Створення таблиць в текстовому редакторі


8 клас

Тема: Створення таблиць в текстовому редакторі.

Мета: розвинути та закріпити в учнів навички створення таблиць в текстовому редакторі Microsoft Word. Узагальнити вміння набору, редагуванняі форматування тексту в текстовому редакторі. Розвинути логічне мислення, спостережливість, естетичний смак, пізнавальні інтереси, творчі здібності. Виховати дисциплінованість на уроці, тактовність, старанність, активність, уміння працювати в групі.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Вид уроку: комбінований.

Девіз уроку:

„Ми навчаємось для того, щоб удосконалювати себе”.

Конфуцій


^ ХІД УРОКУ

І. Організаційна частина.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Проводиться у вигляді графічного диктанту:

(якщо твердження правильне ставимо „0”, якщо не правильне ставимо „–”)

Редактор Microsoft Word є текстовим редактором.

Фрагмент – це частина тексту або малюнка.

Буфер обміну використовується для зберігання видалених фрагментів.

Копіювання – це переміщення об’єкта в буфер обміну, для подальшої з ним роботи.

Видалення об’єкта – це створення його копії.

Форматування – це надання документу потрібного вигляду.

Форматування шрифту включає вирівнювання абзаців, відступів та інтервалів.

Об’єкт „Автофігури ” знаходиться на панелі інструментів Малювання.

Робота з фрагментами тексту виконується за допомогою пункту меню Правка.

Розмір шрифту вимірюється в міліметрах.

В текстовому редакторі не можна створювати графічних об’єктів.

Шрифти в текстовому редакторі поділяють на серифні та сансерифні.

Ключ до диктанту: 0 0 – 0 – 0 – 0 0 – – 0


ІІІ. Оголошення теми і мети уроку.

В своєму житті ви часто зустрічаєтеся з інформацією, яка знаходиться в таблицях. Це, наприклад, таблиця чемпіонату з шахів, розклад кроків, класний журнал, розклад руху поїздів чи автобусів. Різноманітні фінансові документи теж мають вигляд таблиць. Що ж являє собою таблиця? (Відповіді учнів)

Чому, на вашу думку, цю інформацію подають саме у такому вигляді, а не просто в звичайному вигляді? (учні відповідають).

Так, вірно. В такому вигляді інформацію дійсно набагато легше сприймати й осмислювати. Та не тільки важливу інформацію подають у вигляді таблиць, але й цікаву і корисну також. Наприклад, результати різноманітних шкільних змагань та турнірів, і, звичайно ж, кросворди, які ви дуже полюбляєте розгадувати.

Тому і темою сьогоднішнього уроку є „Створення таблиць в текстовому редакторі”. По завершення уроку ви повинні навчитися створювати таблицю шляхом її малювання. Цей спосіб використовується саме тому, що не всі таблиці мають прямокутну форму. В цьому допомагає переконатись вигляд деяких кросвордів. Як говорив відомий вчений Конфуцій „Ми навчаємося для того, щоб удосконалювати себе”


ІV. Вивчення нового матеріалу

За допомогою програми NetOpSchool демонструю учням створеня таблиці способом малювання. Під час демонстрації даю відповіді на запитання учнів стосовно теми.

^ V. Закріплення вивченого матеріалу

Виконати міні-проект „ Створення тематичного кросворду” по темі „Текстовий редактор”. Складені в ході виконання проекту кросворди будуть надалі використані для перевірки ваших знань або знань учнів інших класів по темі , до якої створено кросворд.

Виконання проекту

1-й етап.

Робота над проектом починається з того, що клас розділяється на пари. У кожній парі учні вибирають, які поняття вони включать у кросворд. При цьому учні можуть вибирати поняття, вивчені на уроках; поняття, що зустрічаються в підручнику, але не розглянуті на уроках з запропонованої теми; поняття, що мають відношення до даної теми, але зустрічаються не в підручнику і т.д.

2-й етап.

Обрані поняття з їхніми визначеннями набираються в текстовому редакторі (тобто те, що буде зазначено в завданні кросворда). Робота може проводитися декількома способами. По-перше, учні можуть для початку просто набрати терміни з їхнім розшифровуванням, і в якості проміжного етапу може бути перевірена слушність трактування термінів. По-друге, текст може відразу набиратися за принципом оформлення завдання кросворда (тобто на першій сторінці буде набрано „По вертикалі. 1........2.”, „По горизонталі. 3.....5.....", а на другій сторінці – відповіді).


3-й етап.

Учні в текстовому редакторі малюють сітку кросворда за допомогою створення таблиці способом малювання.

4-й етап.

Учні обмінюються кросвордами і розгадують їх.


^ V. Оцінювання роботи учнів

Диференціація по рівнях підготовки учнів.

У даній роботі перевіряються знання відразу двох тем курсу інформатики – „Текстовий редактор” і "Технологія опрацювання текстової та табличної інформації". Диференціація по першій темі проводиться по кількості термінів, що пропонується використовувати в кросворді (наприклад, слабкі учні можуть використовувати 5-6 термінів, а сильні - 10-15), і по джерелах інформації (більш сильні учні використовують додаткові джерела інформації), а по другій темі – який вигляд має кросворд (його сітка), як оформлений текст запитань до кросворда.

Крім того, необхідно враховувати структуру кросворда: чим вона "щільніша", тобто чим більше перетинань, тим вищою буде оцінка.


Наприклад:

Кросворд №1
Запитання:

Одна із функцій роботи над фрагментом документа (Копіювання)

Відомості про навколишній світ і процеси, що в ньому відбуваються (Інформація)

Надання документу потрібного вигляду (Форматування)

Текстовий редактор, де створюються найпростіші текстові документи (Блокнот)

Процес, який полягає у виправленні помилок, внесенні додаткових змін у реченнях (Редагування)

Список, пункти в якому позначаються цифрами чи буквами.(Нумерований)

Підготовка документу до друку (Макетування)

Папка (загальна назва), яка використовується для зберігання документів, файлів (Каталог)

Сукупність даних одного типу, які записуються в стовпчик (Список)

Пристрій, який використовується для перенесення інформації з одного комп’ютера на інший (Диск)

Числові дані в текстовому документі найзручніше подавати у вигляді ..... (Таблиці)


Кроссворд №2Запитання:

Надання документу потрібного вигляду це .... (форматування)

Сукупність даних одного типу, які записуються в стовпчик – це ... (список)

Форматувати в документі можна: шрифти, абзаци і ... (сторінки)

Списки бувають: маркіровані, ...., багаторівневі. (нумеровані)

Частина документа (фрагмент)

Автоматично створений текст (автотекст)

Спеціальна ділянка пам’яті, в яку поміщують документ для подальшої роботи з ним. (буфер обміну)

Яким пунктом меню потрібно скористатися, щоб відкрити буфер обміну? (Правка)

Процес виправлення помилок в документі, зміні розташування слів або речень це процес .... .(редагування)

Процес виведення документа з комп’ютера на папір (друкування)

Процес підготовки документа до друку, перегляд його структури (макетування)

Над фрагментами тексту можна виконувати такі дії: Копіювання, Вставка, ... , Вирізання. (Видалення)VI. Узагальнення та систематизація знань.

Вправа „Мікрофон”:

З сьогоднішнього уроку я зрозумів (ла) чи запам’ятав (ла), що ..... (відповідь учнів)


VII. Домашнє завдання.

– Вивчити п. 6. 12. у підручнику «Інформатика. Базовий курс» Є. А. Шестопалов

– Тим, в кого є домашній ПК – створити кросворд до будь-якої з вивчених раніше тем і зберегти його на власній дискеті
еще рефераты
Еще работы по разное