Реферат: 6. Адресація вузлів мережі Тема Адресація вузлів мережі


Тема 6. Адресація вузлів мережі

Тема 6. Адресація вузлів мережі
При об’єднанні трьох та більше комп’ютерів важливим аспектом стає їх адресація.
До адресації вузлів та схеми її призначення висувається кілька вимог:
Адреса має бути унікальною у мережі любого масштабу.

Схема призначення адрес має бути легкою і не допускати дублювання.

Адреси у великих мережах мають бути ієрархічними для зручності та швидкості доставки інформації.

Адреса має бути зручною як для користування так і для адміністрування.

Адреса має бути компактною, щоб не перевантажувати пам’ять комунікативного обладнання.

Ці вимоги важко поєднати в одній схемі, тому на практиці часто використовують одночасно кілька схем адресації і комп’ютер може мати кілька адрес-імен.

Кожна з цих адрес використовується, коли вона у даному випадку є зручнішою. Існують допоміжні протоколи, які за адресою одного типу можуть визначити адреси інших типів.
^ Класифікація адрес:
Унікальна адреса. Використовується для ідентифікації окремих вузлів.

Групова адреса. Ідентифікує відразу кілька вузлів. Дані, яким призначено групову адресу доставляються до кожного вузла групи.

Широкомовна адреса. Дані з широкомовною адресою скеровуються до всіх вузлів мережі.

Адреса довільної розсилки. Використовується в новому протоколі IPv6. Вона задає групу адрес, але дані доставляються не до всіх вузлів, а тільки до певних з них.
^ Розповсюджені схеми адресації Апаратні адреси
Зазвичай, це адреса, що прописана в мережних адаптерах комп’ютерів та мережного обладнання. Це так звана МАС-адреса, що має формат в 6 байтів і позначається двійковим або шіснадцятковим кодом, наприклад 11 А0 17 3В FD 01.

МАС-адреси не потрібно призначати, бо вони або вже є вбудованими у пристрій на стадії виробництва або автоматично генеруються при кожному запуску обладнання. В МАС-адресах відсутня будь яка ієрархія і при зміні обладнання (наприклад, мережного адаптера) змінюється і адреса комп’ютера, або за наявності кількох мережних адаптерів, комп’ютер має кілька МАС-адрес.
^ Числова адреса. ІР-адреса
Це унікальна числова адреса, що однозначно ідентифікує вузол, групу вузлів або цілу мережу. ІР-адреса має довжину 4 байти (4х8=32 біти). Для зручності ІР-адреса записується у вигляді 4 чисел (октетів), що розділені точками.

Десяткова форма представлення: 128.10.2.30

Двійкова форма представлення: 1000 0000.000 1010.000 0010.0001 1110

Шіснадцяткова форма представлення: С0.94.1.3

Десяткова форма запису ІР-адреси використовується в операційних системах, бо вона є зручною для користувача, який налаштовує доступ до мережі. Двійкова форма є зручною для адміністрування і для внутрішніх операцій пристроїв. Шіснадцяткова форма використовується рідко.
^ Система класів ІР-адрес
ІР-адреса складається з двох логічних частин: номера мережі і номера вузла мережі. Для раціонального розподілення адрес існує система класів ІР-адрес, яка розподіляє адреси до певного класу за значеннями перших бітів адреси.

Клас А

1 байт

2 байт

3 байт

4 байт

0


№ мережі

№ вузлаКлас В

1 байт

2 байт

3 байт

4 байт

10


№ мережі

№ вузлаКлас С

1 байт

2 байт

3 байт

4 байт

110


№ мережі

№ вузлаКлас D

1 байт

2 байт

3 байт

4 байт

1110
Адреса групи MulticastКлас Е

1 байт

2 байт

3 байт

4 байт

11110
Зарезервовані адреси


Клас А
Перший біт адреси є 0. Номер мережі займає 1 байт. Решта 3 байти відведено для номерів вузлів цієї мережі. Мережі класу А мають номери в діапазоні від 1 до 126.

Номер 0 – не використовується.

Номер 127 є зарезервованим для специфічних дій.

Наприклад, ІР-адреса 102.56.187.5 позначає:

Мережу з номером 102.

Вузол з номером 56.187.5

Мережі класу А є великими і кількість вузлів в них може сягати 224 = 16 777 216.
Клас В
Перші 2 біти адреси є 10, тобто перший октет ІР-адреси є в діапазоні від 128 до 191. В мережах класу В під номер мережі і номер вузла відведено по 2 байти.

Наприклад, ІР-адреса 154.2.91.240 позначає:

Мережа з номером 154.2.

Вузол з номером 91.240.

Мережі класу В є середніх розмірів з максимальною кількістю вузлів 216 = 65 356.
Клас С
Перші біти адреси є 110, перший октет ІР-адреси є в діапазоні від 192 до 223. Під номер мережі відводиться 3 байти, під номер вузла 1 байт.

Наприклад, ІР-адреса 195.81.16.2 позначає:

Мережа з номером 195.81.16.

Вузол з номером 2.

Мережі класу С є невеликими, з максимальною кількістю вузлів 28 = 256.
Клас D
Адреса починається з послідовності 1110 і позначає особливу групову адресу – Multicast. Якщо в пакеті як адресу призначення вказано адресу класу D, то такий пакет мають отримати всі вузли, яким привласнено цю адресу.
^ Клас Е
Адреси починаються з 11110 і зарезервовані для майбутніх застосувань.
Діапазони номерів мереж і максимальна кількість вузлів
Клас

Перші біти

Найменша адреса

Найбільша адреса

Макс. кількість вузлів

А

0

1.0.0.0

126.0.0.0.

224

B

10

128.0.0.0

191.255.0.0

216

C

110

192.0.0.0

223.255.255.0

28

D

1110

224.0.0.0

239.255.255.255

Multicast

E

11110

240.0.0.0

247.255.255.255

зарезервованіВеликі мережі отримують адреси класу А.

Середні мережі отримують адреси класу В.

Малі мережі отримують адреси класу С.
^ Особливі ІР-адреси
Існують загально прийняті ІР-адреси, які використовуються для особливих цілей

^ Поле мережі

Поле вузла

Інтерпретація

Всі біти = 0

Всі біти = 0

Адреса того вузла, що згенерував даний пакет.

Номер мережі

Всі біти = 0

ІР-адреса з номером вузла = 0 використовується для адресації до всієї мережі.

Наприклад, в мережі класу С з номером 199.60.32 ІР-адреса 199.60.32.0 позначає всю мережу в цілому

Всі біти = 0

Номер вузла

Вузол призначення належить до тої мережі, що й вузол-відправник.

Всі біти = 1

Всі біти = 1

Пакет з такою адресою призначення розсилається по всіх вузлах мережі, що й вузол відправник.

Така розсилка називається обмеженим широкомовним повідомленням – Limited Broadcast.

Номер мережі

Всі біти = 1

Пакет з такою адресою розсилається по всіх вузлах мережі зі вказаним номером. Така розсилка називається широкомовним повідомленням Broadcast.

Наприклад, пакет з номером 192.190.21.255 доставляється до всіх вузлів мережі.При адресації вузлів мережі адміністратор повинен обов’язково врахувати всі обмеження, які визначені такими особливостями ІР-адрес.

Жоден номер мережі чи номер вузла не може складатися тільки з двійкових «0» чи «1».

На практиці максимальна кількість вузлів, що приведена в таблиці для мережі кожного класу має бути зменшеною в 2 рази. Наприклад, в мережах класу С під номер вузла відводиться 8 біт (256 номерів від 0 до 255). Однак, число вузлів не може перевищувати 254, оскільки адреси «0» та «255» мають спеціальне призначення.

Особливий статус має ІР-адреса, перший октет якої є 127. Ця адреса зарезервована для тестування програм і взаємодії процесів в межах однієї машини.

Коли програма відправляє дані за адресою 127.0.0.1 то утворюється «петля», дані не передаються по мережі, а повертаються до машини, як щойно прийняті.

Тому, в ІР-мережах заборонено привласнювати машинам ІР-адреси, що починаються з 127. Ця адреса називається «Look Back»
^ Автономні ІР-адреси
Це спеціальні адреси, що зарезервовані для використання у локальних мережах. Вони зазвичай, використовуються в організаціях, які мають власну мережу IntraNet – локальну мережу з архітектурою і логікою Інтернет. Автономними адресами користуються і невеликі локальні мережі. Такі адреси за жодних умов не обробляються маршрутизаторами Інтернет.

Автономні адреси обираються з різних класів – А, В чи С.

Клас

Найменший номер

Найбільший номер

Кількість адрес

А

10.0.0.0

10.255.255.255

16 777 216

В

172.16.0.0.

172.31.255.255

65 536

С

192.168.0.0

192.168.255.255

256Для забезпечення доступу користувачів до Інтернет в локальних мережах передбачено проксі-сервер (proxy server). В проксі-сервері втілено два мережних інтерфейси, тобто два мережних адаптери, один з яких є для Інтернет і має зовнішню ІР-адресу, що видав провайдер, інший є для локальної мережі і його адреса належить до діапазону внутрішніх автономних адрес. Між цими мережними адаптерами працює спеціальна програма, що вміє транслювати запити з локальної мережі в Інтернет і в зворотному напрямку.
^ Символьні адреси
Числові адреси є зручними для адміністрування, але для користувачів така адресація є незручною, тому для мереж різного масштабу існують символьні імена, які однозначно ідентифікують комп’ютер чи групу вузлів і зазвичай, мають змістовні назви – admin, student, decanat, site.ua.
^ Відповідність між різними адресами
Відповідністю між адресами різних типів займається служба розподілу адрес, яка може бути централізованою або розподіленою.

Для централізованого підходу в мережі виділяється один комп’ютер – сервер імен, в якому зберігається таблиця відповідності адрес різних типів (МАС, ІР, символьних). Решта комп’ютерів мережі звертаються до нього.

При розподіленому підході, кожний комп’ютер сам вирішує цю задачу. Перед початком передачі він відправляє до всіх вузлів широкомовне повідомлення, щоб відгукнувся власне вузол з заданою числовою адресою або символьним іменем. Запит отримують всі вузли, порівнюють вказану адресу зі своєю. Відгукується той вузол, де збіглася адреса і до нього скеровується повідомлення.

При розподіленому підході не потрібно виділяти сервер імен і задавати таблицю відповідності, але такі широкомовні повідомлення перевантажують мережу.

Централізований підхід застосовують у великих мережах, а розподілений – у невеликих.
^ Контрольні запитання
Які вимоги висуваються до адресації вузлів та схеми її призначення?

Які функції покладено на широкомовні адреси?

Яка адреса є основною для отримання послуг локальної мережі?

Що позначає ІР-адреса комп’ютера?

Як розподіляються адреси за системою класів ІР-адрес?

Скільки байтів відведено для позначення номера мережі класу С?

Для чого введено автономні ІР-адреси?

Які дії покладено на ІР-адресу, перший октет якої є 127?

Як встановлюється відповідність між адресами різних типів?

Які функції покладено на сервер імен в локальних мережах?


еще рефераты
Еще работы по разное