Реферат: Тема: Word. Дії з фрагментами тексту


Розділ ІІ

Редактор текстів Word

Лабораторна робота   № 7

Тема: Word. Дії з фрагментами тексту.

Мета: Уміти виконувати дії з фрагментами тексту, користуватися буфером обміну, панелями інструментів: стандартною та для рисування.

План

Форматування тексту згідно зі зразком.

Дії з фрагментами тексту.

Автотекст.

Рисування геометричних фігур.

Теоретичні відомості

Елементами тексту є символ, слово, речення, абзац, які називатимемо фрагментом тексту. Над фрагментом тексту визначені такі основні дії: копіювання в буфер обміну, забирання (вирізання) в буфер обміну, вилучення (видалення) з тексту, вирівнювання, перетворення символів: збільшення, зменшення, задання стилю написання (товстий, курсив, підкреслений та їхні комбінації) тощо.

Буфер обміну, як Вам вже відомо, призначений для зберігання фрагмента тексту з метою його копіювання чи переміщення як у межах документа, так і в інші документи.

Виокремлений (вибраний, виділений) фрагмент тексту копіюють у буфер обміну одним із трьох способів:

командою Копіювати з меню Правка;

натисканням на кнопку Копіювати .
(стандартна панель інструментів);

комбінацією клавіш Ctrl + С.

Вміст буфера обміну можна вставити в текст у місце, де є курсор, одним із трьох способів:

командою Вставити з меню Правка;

натисканням на кнопку Вставити стандартної панелі;

комбінацією клавіш Ctrl + V.

Виділений фрагмент можна забрати з тексту в буфер обміну також одним із трьох способів:

командою Вирізати з меню Правка;

натисканням на кнопку Вирізати ;

комбінацією клавіш Ctrl + Х.

Виокремлений фрагмент вилучають з тексту, не заносячи в буфер обміну, натисканням на клавішу Del (Delete).

Для введення фрагментів, які часто повторюються, використовують автотексти — тексти-взірці, які спочатку заносять у бібліотеку автотекстів.

Щоб вставити автотекст, достатньо набрати на клавіатурі його перші чотири символи і натиснути на клавішу вводу.

Рисунок у текстовому документі можна побудувати, увімкнувши панель Інструментів Малювання (рис. 1), за допомогою кнопок з зображенням лінії, прямокутника, еліпса тощо. Курсор миші (а він набуде вигляду хрестика) треба розмістити в потрібному місці документа, клацнути і перемістити, щоб створити фігуру заданого розміру (автоматично може створюватися „полотно” для малювання – окреслена область з написом Створіть малюнок.).

Еліпс розтягують до утворення кола, перетягуючи маленькі прямокутники-маркери, що є навколо нього, або під час малювання утримують натиснутою клавішу Shift. Аналогічно створюють квадрат — малюють прямокутник з затиснутою клавішею Shift.

Фігури можна переміщати, розфарбовувати, розтягувати, стискати, змінювати товщину ліній, накладати одну на одну, розміщувати в них текст різного кольору, створювати об’ємні ефекти чи ефекти затінювання, повертати. Ці дії виконують за допомогою кнопок панелі малювання, які мають такі назви: Дії, Вибір об'єктів, Автофігури, Лінія, Стрілка, Прямокутник, Овал, Напис, Об’єкт WordАrt, Додати діаграму, Додати картинку, Додати малюнок, Колір заливки, Колір ліній, Колір шрифту, Тип лінії, Тип штриха, Тип стрілки, Стиль тіні, Об'єм.

Можна скористатися з меню готових фігур (Автофігури), зокрема, для побудови блок-схем. Щоб ліквідувати невдалу фігуру, її треба вибрати (один раз клацнути на ній лівою кнопкою миші) і натиснути на клавішу Del. Нарисовані фігури є об'єктами — вони мають свої контекстні меню (які викликають звичайно – правою кнопкою миші), що полегшує роботу з ними.


^ Рис. 1    Панель інструментів Малювання.

Зауваження: Щоб виконати будь-які дії над елементами тексту чи об’єктами, їх спочатку треба виокремити, а для цього — клацнути в його межах лівою клавішею миші.

^ Стартова ситуація

У файлі Заготовка.doc є підготовлений викладачем неформатований текст.

Хід роботи

Запустіть текстовий редактор.

Відкрийте неформатований текстовий документ Заготовка.doс і змініть його назву на Прізвище Док4.

Текст відформатуйте згідно з розданим зразком.

Збережіть текст і виконайте пункти 5-15.

Перший абзац перемістіть у кінець тексту, використовуючи буфер обміну.

Другий абзац повторіть двічі.

Заголовок відцентруйте, зробіть товстим курсивом і задайте розмір символів 16 пунктів.

Перевірте правопис у тексті. Виправте помилки.

Виконайте команду Сервіс  Правопис з меню чи натисніть на кнопку Правопис ( ), чи на F7 і працюйте з отриманими діалоговими вікнами.

Замініть усі букви "а" в тексті на своє ім'я.

Розмістіть курсор на початку тексту. Виконайте команду Замінити... з меню Правка. У текстовому полі Знайти введіть символ "а", у полі Замінити
на — своє ім'я, натисніть на кнопку Замінити все, закрийте вікно.

^ Запишіть у звіт скільки було виконано замін.

Відшукайте другу за порядком букву "с" у тексті і замініть її на своє прізвище.

Розмістіть курсор на початку тексту. Виконайте команду Замінити  Заповніть два текстові поля  Натисніть на кнопку Знайти далі два рази  Натисніть на кнопку Замінити  Закрийте вікно.

^ Створіть автотекст: своє прізвище, ім'я та по-батькові і вставте його п'ять раз в кінці тексту (як різні абзаци).

Щоб створити автотекст, треба виконати такі дії з меню Вставка: Автотекст  Автотекст  Введіть фрагмент у текстове поле  Додати  ОК.

Щоб вставити автотекст, треба набрати його перші чотири символи і натиснути на клавішу вводу (Enter) або виконати команди з меню: Вставка  Автотекст  Звичайний  Клацнути на потрібному тексті у списку.

^ Відмініть останню дію — останнє вставляння і збережіть текст.

Виконайте команду Скасувати з меню Правка або комбінацією клавіш Ctrl + Z.

^ Вставте номери сторінок у верхньому правому кутку, першу сторінку не нумеруйте.

Виконайте команду Номери сторінок... з меню Вставка і виберіть у діалоговому вікні потрібне розміщення з запропонованих списків.

^ Запишіть у звіт які є способи розміщення номерів сторінок?

Перегляньте як розташований текст на сторінці.

Для перегляду натисніть на кнопку Попередній Перегляд, а опісля закрийте вікно перегляду, натиснувши на кнопку Закрити.

Збережіть текст.
Нарисуйте в кінці тексту прямокутник, а під ним розташуйте два кола. Від прямокутника до кіл проведіть лінії-стрілки.

Виберіть по черзі фігури і замалюйте їх різними кольорами.

У прямокутник введіть назву групи, а в кола - своє прізвище та прізвище друга.

Для введення тексту активізуйте контекстні меню фігур і виконайте команду Додати текст.

Проекспериментуйте з об'ємними ефектами для прямокутника та тінями для кіл. Зробіть зображення ефектним.

Виберіть (виокремте) прямокутник, клацніть на кнопці з зображенням куба і вибирайте ефект з отриманого меню. Виберіть коло, клацніть на кнопці з тінню від прямокутника і виберіть ефект.

Вставте автофігуру "Усміхнене обличчя".

Натисніть на кнопку Автофігури. Виберіть пункт Основні фігури і клацніть на потрібній. Клацніть у документі. Проекспериментуйте з фігурою: замалюйте її зеленим кольором, змініть товщину контурів, поверніть — повертайте фігуру, захопивши зелений кружечок курсором миші.

Вставте у документ декілька будь-яких блоків блок-схеми.

Натисніть на кнопку Автофігури і виберіть блоки з меню пункту Блок схема.

Перерисуйте рисунок у звіт.

Збережіть документ під назвою Малювання.

Запишіть у звіт під якою назвою і де збережено текст?

Продемонструйте текст і рисунки викладачеві.

Закінчіть роботу. Здайте звіти.
еще рефераты
Еще работы по разное