Реферат: Всеукраїнський благодійний фонд «Коаліція віл-сервісних організацій»


Всеукраїнський благодійний фонд «Коаліція ВІЛ-сервісних організацій»

Проект «Створення сприятливих умов для впровадження проекту Глобального фонду», що фінансується Всеукраїнською мережею ЛЖВ

за програмою Глобального фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією

Створення всеукраїнської бази даних послуг з ВІЛ/СНІД

Анкета

для недержавних організацій


Запрошуємо Вас взяти участь у створенні всеукраїнської бази даних послуг з ВІЛ/СНІД. З метою збору інформації до бази даних проводиться опитування представників закладів і організацій, які надають послуги в галузі ВІЛ/СНІД. Просимо Вас приділити свій час для того, щоб відповісти на запитання анкети. Заздалегідь вдячні за співпрацю!


^ Заповнену анкету надсилати на електронну адресу: nishtuk@hiv.org.ua або факсом на телефон: 521-28-82

Поштова адреса: м. Київ, 01103, вул.. Мендєлєєва 27.

Повна назва організації ____________________________________________________________________________________________

Скорочена назва організації ________________________________________________________________________________________

Прізвище, ім’я, по-батькові керівника організації_______________________________________________________________________

Адреса організації ________________________________________________________________________________________________

Телефони ________________________________________________________________________________________________________

Електронна адреса ________________________________________________________________________________________________

Адреса web-сайту _________________________________________________________________________________________________

Розклад роботи____________________________________________________________________________________________________

Територія охоплення (на яку територію поширюється діяльність організації) _______________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________З якими категоріями населення, в контексті боротьби з епідемією ВІЛ/СНІД та її наслідками, працює Ваша організація? (Відмітьте усі потрібні категорії)

Споживачі ін’єкційних наркотиків

Працівники комерційного сексу

Чоловіки, які мають секс із чоловіками

Чоловіки, клієнти жінок комерційного сексу

Особи, які знаходяться у місцях позбавлення волі

Діти без достатньої батьківської опіки – бездоглядні діти/ «діти вулиці» - безпритульні діти

Партнери споживачів ін’єкційних наркотиків

Жінки-партнерки чоловіків, які мають секс із чоловіками

Моряки, провідники, водії-«далекобійники»
Дорослі (від 18 до 49 років)

ВІЛ-позитивні дорослі (від 18 років і старше)

Діти, уражені епідемією (від 0 до 18 років)

ВІЛ-позитивні вагітні

Батьки / опікуни ВІЛ-позитивних дітей

Близьке оточення ЛЖВ

ВІЛ-позитивні ув’язнені

Люди з ВІЛ-асоційованим туберкульозом

Доросле населення віком від 18 до 49 років

Учнівська молодь
Студентська молодь

Молодь, що не працює і не вчиться

Особи, що звільнились з місць позбавлення волі

Безпритульні

Жертви сексуального насильства

Жертви торгівлі людьми

Мігранти / біженці

Співзалежні

Діти сироти

Діти з особливими потребами

Люди в «погонах» (військовослужбовці, працівники міліції, інші)
Якщо на базі Вашої організації працюють соціальні підприємства, будь ласка, впишіть відомості про них у подану нижче таблицю.
^ Назва підприємства

Продукція

Прізвище, ім’я, по-батькові керівника підприємства

Дні та години роботи

^ Телефон

(прямий)

e-mail

(прямий)

Адреса (якщо відрізняється від основної)
Чи надає Ваша організація наступні послуги?
Напрям

Послуги

Опис послуги,

види і форми роботи, кому надається послуга (див. пункт 11, вписати № цільової групи)

Умови надання послуги

(посада фахівця, дні і години прийому)

Якщо послуга надається структурним підрозділом організації, то вкажіть яким

^ Адреса, телефони, ел. пошта (якщо відрізняються від загальних)

Термін надання послуги: постійно чи в рамках проекту (до якого часу)

1.Профілактика

Інформаційно-просвітницькі послуги


Розробка та розповсюдження інформаційних матеріалів (в т.ч. соціальної реклами)
Інтернет-ресурси


Програми зменшення шкоди:

*обмін шприців

*обмін голок

*роздача презервативів
Інше

2. Догляд та підтримка

Патронаж на дому (немедичний, мед сестринський)
Супровід (сприяння в лікуванні, діагностиці)
Паліативний догляд


Формування прихильності до лікування
Консультації психолога
Робота з найближчим оточенням (сім’я, партнери…)
Консультування на телефоні довіри з питань життя з ВІЛ
Групи самодопомоги

Консультування за принципом «рівний- рівному»
Послуги з працевлаштування
Навчання та перекваліфікація

Допомога в оформленні документів (субсидій, інвалідності, опіки і т.п.)
Гуманітарна допомога

Грошова допомога чи компенсації

Соціальний супровід

Організація безкоштовного харчування
Надання тимчасового притулку

Консультації/ роз’яснення з правових питань
Допомога у відновленні та оформленні юридичних документів (паспорту, позовів, звернень, клопотань)
Вирішення питань з правоохоронними органами
Адвокатські послуги


Догляд дітей, вражених епідемією

Розвиваючі заняття для дітей, вражених епідемією
Інтернет-ресурси


Інше


3. Медичні послуги


Добровільне консультування і тестування
Діагностика

інфекцій, що передаються статевим шляхом (швидкі тести)
Постконтактна профілактика
Інше

Якщо серед наведеного вище переліку послуг відсутні певні послуги, що їх надає Ваша організація, допишіть їх, будь ласка, в запропонованому форматі.
Напрям

Послуги

Опис послуги,

види і форми роботи

Умови надання послуги

(дні і години прийому, посада фахівця, контакти)

Якщо послуга надається структурним підрозділом організації, то вкажіть яким

^ Адреса, телефони, ел. пошта (якщо відрізняються від загальних)

Термін надання послуги: постійно чи в рамках проекту (до якого часу)

Яку технічну допомогу Ваша організація може надати партнерським організаціям?
Проведення тренінгів (вкажіть тематику)__________________________________________________________________________________

Інформаційні матеріали (вкажіть які) _____________________________________________________________________________________

Надання обладнання в тимчасове користування (вкажіть яке)_________________________________________________________________

Допомога експертів (вкажіть яка) ________________________________________________________________________________________

Стажування (вкажіть яке) _______________________________________________________________________________________________

Інше (вкажіть) _________________________________________________________________________________________________________
Якщо Ви вважаєте за потрібне надати додаткову інформацію щодо діяльності Вашої організації, будь ласка, зазначте її нижче.

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________


Контакти людини, яка заповнила анкету

Прізвище, ім’я, по батькові ___________________________________________ Посада ___________________________________________

Телефони, e-mail ____________________________________________________


Дата заповнення анкети _______________________


Погоджено з керівником організації

_____________________________________________/ /

Підпис керівника Прізвище

Місце печатки


Дякуємо Вам за участь в опитуванні!
еще рефераты
Еще работы по разное