Реферат: Районний план оптимізації шкільної мережі на 2008 2019 роки затвердити (додається). Районній державній адміністрації


Україна


МЕНСЬКА РАЙОННА РАДА
Чернігівської області
(одинадцята сесія п'ятого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

від 24 квітня 2008 року


Про затвердження Районного плану оптимізації шкільної мережі на 2008 – 2019 роки


З метою цілеспрямованого переходу освітньої системи району в новий стан, що дасть можливість забезпечити нову якість освіти, доступність освітніх послуг, підвищення ефективності використання освітніх ресурсів, у відповідності до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.10.2007 року № 938 “Про затвердження переліку адміністративних районів України та сільських загальноосвітніх навчальних закладів для реалізації заходів з оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів та відновлення шкіл за проектом “Рівний доступ до якісної освіти”, рішення робочої групи (Комітету) Міністерства освіти і науки України з відбору районних планів оптимізації шкільної мережі від 11.10.2007 року щодо відбору сільських адміністративних районів зі складу 6-ти пілотних областей України для участі у впровадженні підкомпоненту 3.3 (оптимізація шкільної мережі), передбаченого Кредитною угодою Проекту між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 05.09.2005 року, та керуючись п.16 ч.1 ст. 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада вирішила:

Районний план оптимізації шкільної мережі на 2008 – 2019 роки затвердити (додається).

Районній державній адміністрації:

забезпечити виконання заходів по реалізації даного плану;

щорічно, до 20 січня року наступного за звітним, інформувати районну раду про хід виконання рішення.

Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань, сім'ї, молоді та соціального захисту населення.


Голова районної ради М.П.Кот


М^ ІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ВІДДІЛ ОСВІТИ МЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ


Мена 2007


Зміст


1. Вступ до РПО

2. Коротка характеристика району

3.Освіта Менського району

4. Структура шкільних освітніх округів Менського району на 2007-2008 н.р.

5. Карта – схема шкільних округів Менського району

6. Територія, адміністративний поділ, основні показники розвитку господарства Менського району Чернігівської області. (Форма 1)

7. Перелік перспективних населених пунктів. (Форма 2)

8. Основні показники мережі загальноосвітніх навчальних закладів Менського району на 2007-2008 н.р. (Форма 3)

9. Кількість учнів та класів в загальноосвітніх закладах Менського району на 2008-2019 роки (без реорганізації)

10. Показники демографічної ситуації в Менському районі за останні 5 років.

11. Чисельність дітей за роками народження і за населеними пунктами. (Форма 4)

12. Кількість учнів, яка передбачається в загальноосвітніх закладах Менського району на 2018 – 2019 н.р. (після реорганізації)

13. Мережа загальноосвітніх навчальних закладів Менського району станом на 2018-2019 н.р.

14. Основні показники мережі загальноосвітніх навчальних закладів Менського району станом на 2018-2019 н.р. (Форма 5)

15. Порівняльні дані щодо підсумків оптимізації мережі шкіл Менського району

(форма 6)

16. Список шкіл, які передбачається реорганізувати. (додаток до форми 3)

17. Шляхи збереження контингенту учнів освітніх округів та перспектива його розвитку (станом на 2018-2019 н.р.)

18. Додаткові джерела фінансування

19. Перспективний план зміцнення матеріальної бази шкіл Менського району на

2007- 2018 роки. (форма 7)

20. Оцінка вартості наявного навчального обладнання та перспектива надання основних педагогічних матеріалів, посібників, шкільного обладнання відповідно до нормативних документів Міністерства освіти і науки України, які регламентують склад, кількість та основні технічні характеристики впровадження засобів навчання Менського району Чернігівської області (форма 8)

21. Список організацій, які забезпечують підвіз учнів на спеціальних автобусах у Менському районі Чернігівської області (форма 9)

22.Стольненська ЗОШ І-ІІІ ст.

23 Дягівська ЗОШ І-ІІІ ст

24. Березнянська ЗОШ І-ІІІ ст

25. Менська районна гімназія

26. Співпраця між дошкільними і позашкільними навчальними закладами

27. Система роботи з педагогічними кадрами по підвищенню професійного рівня

28. Працевлаштування педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, які реорганізуються протягом 2007-2015 р.р

29. Система заходів по роботі з громадськістю Менського району

30. Кількість навчально-наочних посібників та обладнання.


^ Вступ до РПО

Одним з найголовніших напрямів реформування освіти в нашій державі є модернізація галузі у сільському районі. Без глибокого аналізу сучасного стану сільської школи та її проблем неможливо чітко окреслити її роль і місце в стратегії реформування шкільної освіти в Україні та визначити перспективи розвитку.

Проблеми сільської школи хвилюють сьогодні дуже багатьох людей. Адже це питання не галузеві чи регіональні – значною мірою це проблеми збереження нашої духовності, національної самобутності і культури українського народу.

Менщина - сільськогосподарський край, де праця на землі була і є основним прибутком його населення. А осередком освіти, культури, природної чистоти в усі часи була і є школа.

Сільська освіта району переживає сьогодні нелегкі часи. Найболючіші проблеми, пов’язані з наростаючими тенденціями загострення демографічних, соціально-економічних, земельних та інших проблем села, які потребують для свого розв’язання комплексних підходів, довгострокових державних програм, значних матеріальних ресурсів.

Сьогодні школа залишилася поза увагою власників земельних угідь, орендаторів інших сільськогосподарських виробництв, а сільські громади майже повністю самоусунулися від утримання освітянських закладів.

^ Найголовніші проблеми в освітній системі району можна виділити такі:

1. Зміна вимог до якості середньої освіти як з боку держави і суспільства, так і з боку учнів та їх батьків.

2. Дефіцит учнів шкільного віку і вивільнення приміщень закладів освіти.

3. Орієнтація на індивідуалізацію освіти, необхідність впровадження якісного профільного навчання.

4. Необхідність розширення соціальних контактів сільських учнів

5. Збільшення витрат на одного учня в сільській місцевості, постійне недофінансування освіти та дефіцит сучасних освітянських ресурсів.

Хронічними стали такі проблеми сільської школи, як застаріла матеріально-технічна база, відсутність основного навчального обладнання, недостатнє навчально-методичне забезпечення.

Отже, головна суперечність сучасної сільської школи – нездатність забезпечити якісну освіту сільським дітям.

Проте сільські школи різні. Особливо великі труднощі в наданні учням якісної освіти мають заклади з малою кількістю дітей та малокомплектні школи. При складанні плану оптимізації шкільної мережі було проаналізовано демографічну ситуацію в районі і в окремих населених пунктах, стан економіки району, освітніх ресурсів, географічне розташування освітніх закладів, контингенти шкіл, освітні потреби населення, рівень професіоналізму кадрів, зайнятих в освіті тощо.

В Менському районі функціонують:

* 13 - ЗОШ І-ІІІ ст.;

* 15 - ЗОШ І-ІІ ст.

* 2 - ЗОШ І ст.

* Менська районна гімназія

* 13 – дошкільних навчальних закладів

* 4 - позашкільні навчальні заклади

* Степанівський МНВК

В загальноосвітніх закладах району в 2007-2008 навчальному році навчається 4458 учнів.

В районі ведеться наполеглива робота щодо охоплення навчанням всіх дітей шкільного віку, створення для цього сприятливих умов.

Проте за період із 2002 року контингент учнів у системі загальної середньої освіти району зменшився на 1548 чоловік.

В 2007 – 2008 н.р. в районі нараховується - 10 ( 30%) малокомплектних шкіл з чисельністю 50 і менше учнів.

В районній шкільній мережі в 17 загальноосвітніх закладах відсутні 54 класи. Такі школи мають труднощі в організації навчально-виховного процесу.

Вищенаведені цифри характеризують динаміку змін у мережі сільських шкіл як тривожну і таку, що все більше втрачає здатність забезпечувати високу якість загальної середньої освіти на селі.

Крім того зменшення учнівського контингенту, викликане несприятливою демографічною ситуацією, у найближчі роки призведе до вимушеного закриття та реорганізації у загальноосвітні заклади нижчого ступеня шкіл у сільській місцевості.

Важливу роль у поліпшенні якості освіти відіграє забезпечення оптимальних умов для навчання кожної дитини, до яких у нашому районі належить, насамперед, організація підвозу. У районі наявна достатня кількість доріг з твердим покриттям. Міжшкільним транспортуванням охоплено 149 учнів, що становить (77%), із них 73 учні підвозяться до 3 освітніх округів. Проте в районі не вистачає автобусів для охоплення підвозом всіх учнів сільської місцевості, які цього потребують.

Важливим інноваційним кроком у сфері освіти є профільне навчання у старшій школі.

У сільських школах району майже відсутні класи з поглибленим вивченням окремих предметів. А серед профілів навчання сільські загальноосвітні заклади вибирають технологічний профіль, що реалізується на базі Степанівського МНВК, який готує фахівців із семи спеціальностей.

В умовах невеликих малокомплектних закладів надзвичайно складно забезпечити якісне профільне навчання.

Отже, метою програми є ціленаправлений перехід освітньої системи району в новий стан, що дасть можливість забезпечити нову якість освіти, доступність освітніх послуг, підвищення ефективності використання освітніх ресурсів.

Єдиним шляхом розв’язання освітніх проблем є створення шкільних округів. Необхідно забезпечити єдиний освітній простір в їх межах, раціональне використання варіативної частини навчальних планів, створення належних умов для навчання обдарованих учнів і профільного навчання старшокласників, зміцнення і модернізацію матеріально – технічної бази опорних навчальних закладів, впровадження в навчально – виховний процес сучасних освітніх технологій.

Розробляючи районний план оптимізації шкільної мережі, ми чітко керувалися запропонованими критеріями. Наші розрахунки показують, що малокомплектні школи району, які функціонують в обмеженому соціально-культурному середовищі, де надзвичайно низька народжуваність, відстала інфраструктура, соціально-культурна та виробнича сфери села, не мають перспективи розвитку. Кількість учнів в цих навчальних закладах швидко зменшується.

На фоні складної демографічної ситуації в районі, нестабільності виробничої сфери, щорічного зменшення контингенту учнів у загальноосвітніх закладах, враховуючи стан місцевих доріг, зручне географічне положення та перспективи економічного розвитку, ми обрали чотири найбільш благополучні в цьому плані населені пункти.

Навчальні заклади, які в них розміщені, мають перспективу розвитку і значний потенціал використання в оптимізації освітньої мережі району.

Педагогічні та учнівські колективи Березнянської, Стольненської, Дягівської загальноосвітніх закладів, Менської районної гімназії з повною відповідальністю віднеслися до створення на базі їхніх закладів шкільних освітніх округів. Місцеві громади підтримали запропоновані заходи, що спрямовані на підвищення ефективності мережі районних шкіл та надання можливості рівного доступу до якісної освіти для учнів всіх рівнів загальної середньої освіти в межах району, особливо для учнів з дрібніших та менш розвинутих місцевостей району (с. Климентинівка, с. Чапаєва, с. Максаки, с. Слобідка, с. Данилівка, с. Гусавка, с. Осьмаки, с. Ушня та інші).

Ми маємо всі можливості щодо вирішення проблем дошкільної освіти в с. Дягова та с. Стольне і організації позашкільної освіти для здібних, талановитих та обдарованих дітей у школах, запропонованих для здійснення проекту „Рівний доступ до якісної освіти”.

Реалізація районного плану оптимізації мережі освітніх закладів в рамках проекту „Рівний доступ до якісної освіти” дасть можливість досягнути нової якості освітніх послуг, підвищити ефективність використання освітянських ресурсів району.


^ Очікувані результати:

1. Формування 4 шкільних освітніх округів та забезпечення рівного доступу до якісної освіти сільських дітей району.

2. Створення нової схеми організації освітнього процесу в опорних закладах шкільних округів та забезпечення якісної профільної освіти для учнів старшої школи.

3 Досягнення взаємодії фінансового і організаційного механізму освітніх закладів шкільного округу.
^ КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕНСЬКОГО РАЙОНУ

Район утворено в 1923 році, у складі Чернігівської області – з 1932 року.

Розташований район в центральній частині Чернігівської області переважно на правому березі річки Десна. З півдня на північ район перетинає ділянка Південно-Західної залізниці. Через район проходять автотраси: Чернігів-Новгород-Сіверський, Чернігів-Семенівка, Чернігів-Борзна-Щорс.

Відстань залізницею до обласного центру – 160 км, до кордону з республікою Білорусь – 100 км, до м. Гомель – 145 км; автомобільними шляхами до обласного центру – 68 км, до м. Київ – 215 км, до кордону з Російською Федерацією – 140 км.

Територія району 1376,5 кв. км.


Населення, тис. чол.

Всього

На 01.01.2006 р.

На 01.01.2007 р.

На 01.01.2008 р.

42,297

41,677

41,0 тис

В т.ч. міське

20,218

20,142

20,0 тис

Сільське

22,079

21,535

21,0 тис

Населених пунктів - 56

в т.ч. місто - 1

селищ - 2

сіл - 53

Місцевих рад – 27

в т.ч. районна – 1

міська – 1

селищних – 2

сільських – 23


Клімат помірно-континентальний, добре зволожений, без різких змін температур. Середньорічна температура 5оС. Найвища температура буває у липні-серпні до +37оС, найнижча в лютому – до -35оС.

Рельєф характеризується у північно-східній частині району підвищеним плато, особливо у Придесенні. У північній частині – понижена рівнина зі слабим нахилом, на заході і південному заході - з великою кількістю блюдець і западин. Південна частина району представлена згладженою і заболоченою рівниною, що заливається паводковими водами річки Десна.

Гідрографія району представлена річками Десна та частково Снов, їх притоками і озерами. Корисні копалини (нерудні) – пісок, глина, мінеральна вода.


Промислові підприємства


ВСЬОГО

01.01.2006 р.

01.01.2007 р.

01.01.2008

9

12

12

в т.ч.:

акціонерні товариства

4

3

3

Колективна власність

-

-

-

Державна власність

2

2

2

Приватна власність

3

7

7

Основні види промислової продукції, яка випускається підприємствами району: масло, сир, сухе знежирене молоко, гофрокартонна тара, мінеральна вода „Остреч”, безалкогольні напої.


^ Найбільш великі підприємства і показники їх роботи


Назва підприємства

Обсяг промислової продукції, тис. грн.

Кількість працюючих,

чол.

2005

2006

2007

01.01.2005

01.01.2006

2007
^ Філія «Менський сир» ППКФ „Прометей”

122319,5

132467,2

172690,2

729

809

845

ВАТ «Мена -ПАК»

18486,6

21026,3

21905,1

151

160

162


Залізниці: південно-західна

Основні залізничні станції: Мена, Макошино

Автомобільні шляхи республіканського і обласного значення:

Чернігів – Новгород-Сіверський

Шляхів з твердим покриттям 298 км.

94,6 % населених пунктів зв’язано з райцентром дорогами з твердим покриттям.

Будівельні організації:

Філія Менський райавтодор

ДП Сантехнік-1

ДП Будіндустрія

^ ЗАТ ШРБД-82

ТОВ „Березнянське заводоуправління”Напрямки спеціалізації: тваринництво – молочно-м’ясне

рослинництво – зерно, картопля, технічні культури


Підприємства сільськогосподарського виробництва


Всього

2006

2007

2008

95

121

125

В тому числі

державних

-

-
недержавних

34

43

62

фермерських
61

78

63


Питома вага району в області:

- по території - 4,3 %

- по населенню - 3,6 %

Освіта Менського району

01.01.2006 р.

01.01.2007 р.

01.01.2008 р.

1.

Шкіл

В т.ч. I ст.

I-II ст.

I-III ст.

Гімназія

Степанівський МНВК

Березнянська школа-

інтернат

В них вчителів

Учнів

31

2

14

11

1

3

1

1


720

5001

31

2

15

13

1

1


1


775

4689

31

2

15

13

1

1


1


751

4458

2.

Позашкільних установ


4

4

4

3.

Дитячих дошкільних закладів

В них дітей

11


685

13


742

13


749

4.

Відкритий міжнародний університет розвитку людини „Україна”

В ньому студентів


1


56^ Оздоровчі заклади


На території району розміщений санаторій „Остреч”, дитячий оздоровчий комплекс „Казковий” (в урочищі „Остреч”), 3 дитячі табори (у с. Бігач).
Менська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Шевченка,

Макошинська ЗОШ І-ІІІ ст.

– базові школи,

які не входять в освітні округи.


^ Територія, адміністративний поділ, основні показники розвитку господарства Менського району Чернігівської області

^ Назва показників

Кількісні показникина 1 січнянаступного року1991

2001

2006

1

Площа району (в кв. км)

1376,5

1376,5

1376,5

2

Чисельність населення (в тис. чол.)

52,3

45,83

41,41

3

Питома вага населення (к-сть чоловік на 1 кв.

37,9

33,3

30,08
км)


4

Кількість місцевих рад (міська, селищні, сільські)


сісільські)

25

26

26

5

Кількість населених пунктів:

Всього

58

56

56
Дуже маленьких (до 100 чол.)

17

18

19
Малих ( від 100 до 300 чол.)

11

10

10
Середніх (від 300 до 600 чол.)

4

6

7
Більших за середні (від 600 до 1000 чол.)

9

12

12
Великих (від 1000 до 2000 чол.)

14

7

5
Дуже великі (понад 2000 чол.)

3

3

3

6

Національний склад населення (в тис. чол.)

За переписом населення в 2001 році

Дані

відсутні
Дані

відсутні
- українці
44,2- росіяни
0,9- білоруси
0,2- інші
0,53
7

Чисельність населення (в тис. чол..) зайнятого:

Дані10,0

7,6
В колективному с/г виробництві
4,0

2,1
Фермерів
0,07

0,06
В промисловості
1,0

1,3
Транспорті, зв'язку

відсутні

0,2

0,5Будівництві
0,4

0,4
В сфері обслуговування
0,3

0,4
В освіті
1,3

1,2
Охорони здоров'я
І,0

1,0
Безробітних
1,2

1,0

8

Кількість колективних сільських господарств

28

28

42

9

Кількість фермерських господарств77

53

10

Кількість господарських об'єднань

3

3

5

11

Довжина шляхів сполучення (в км.)

Залізничних

26

26

26
Шосейних

298

298

298
Водних

43

43

43


^ Перелік перспективних населених пунктів,

кількість населення в них та розміщення нових господарських об’єктів№ п/п

Назва перспективних населених пунктів

Чисельність населення в них за роками,

тис. осіб

Господарсько-економічні об’єкти, які будуть розміщені в населених пунктах

1991

2001

2007

2010

2019

1

м. Мена


13,5

12,6

12,5

12,4

12,2

ДП „ЮМаК”

2 торгові об’єкти

2

смт. Березна


5,9

5,4

5,1

4,9

4,7

ТОВ „Бройлер”

3

смт. Макошино


3,3

2,6

2,5

2,4

2,2

ВАТ „Макошинський завод „Сільмаш”

4

с. Стольне


2,1

2,0

1,7

1,5

1,3

ТОВ „Праця”-Стольне

5

с. Дягова


1,1

0,9

0,9

0,8

0,7

СФГ „Бутенко”^ Основні показники мережі загальноосвітніх

навчальних закладів Менського району Чернігівської області


(станом на 2007-2008 навчальний рік)


№ п/п

Назва школи, в якій навчаються діти сусідніх шкіл І та ІІ ступенів

Тип школи

^ Місце знаходження

школи

Район комплектування:

кількість закріплених початкових і основних шкіл та населених пунктів


^ Мінімальна і максимальна відстань від дому до школи

Мова

навчання


І ст.

І-ІІ

ст.

кількість населених пунктів

кількість населення

І ст.

І-ІІ ст.

І-ІІІ ст.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Менська районна гімназія

середня школа

м. Мена,

вул. Шевченка, 56

_

3

6

м. Мена

с. Величківка

с. Ліски

(с. Майське)

с. Осьмаки

с. Ушня

с. Максаки

8966

_

4 км

20 км

-


українська

2

Березнянська ЗОШ І-ІІІ ст.

середня школа

смт. Березна,

вул. Домницька

18

-

2

2

смт. Березна

с. Бігач

5526

-

12 км

-

українська

3

Стольненська ЗОШ І-ІІІ ст.середня школа

с. Стольне,

вул. Леніна, 15

-

1

2

с. Стольне

с. Семенівна

(с. Дмитрівка)

2651

-

4 км

6 км

-

українська

4

Дягівська ЗОШ І-ІІІ ст.

середня школа

с. Дягова,

вул. Леніна, 23

1

1

4

с. Дягова,

с. Волосківці

(с. Степанівна)

с. Чапаєвка

2364

7 км

11 км

-

українська

5

Блистівська ЗОШ І-ІІІ ст.

середня школа

с. Блистова, вул. Набережна, 17

-

1

2

1720

-

7 км

-

українська

6

^ Жовтнева ЗОШ І-ІІІ ст.

середня школа

с. Жовтневе,

вул. Жовтнева, 46

-

1

2

1481

-

7 км

-

українська

7

^ Киселівська ЗОШ І-ІІІ ст.

середня школа

с. Киселівка, вул. Чапаєва, 20

-

1

2

1854

-

4 км

-

українська

8

^ Ленінівська ЗОШ І-ІІІ ст.

середня школа

с. Ленінівка,

вул. Червона площа, 4

1

-

2

1008

6 км

-

-

українська

9

^ Локнистенська ЗОШ І-ІІІ ст.

середня школа

с. Локнисте, вул. Перемоги, 2а

-

1

2

1754

-

3 км

-

українська

10

^ Менська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Т.Г.Шевченка

середня школа

м. Мена,

вул. Жовтнева, 11

-

3

3

8250

-

4 км

6 км

-

українська

11

^ Синявська ЗОШ І-ІІІ ст.

середня школа

с. Синявка, вул. Шкільна, 10

-

1

2

1909

-

2 км

-

українська


^ Кількість класів та учнів у них^ Назва школи, в якій навчаються діти сусідніх шкіл І та ІІ ступенів

Підготовчий клас

1

2

3

4

1-4

5

6

7

8

9

5-9

1-9

10

11

12

10-121-12

Кількість класів комплектів13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Менська районна гімназія


62
7460


45


65


244


57


48


66


68


94


333


577


78


66


-


144


721


32

^ Березнянська ЗОШ І-ІІІ ст.


35
31


46


31


41


149


3642


50


61


53


242


391


42


36


-


78


469


23

^ Стольненська ЗОШ І-ІІІ ст.
12
12


15


1915


61


13


34


18


22


32


119


180


19


23


-


42


222


13

^ Дягівська ЗОШ І-ІІІ ст.
5


5


11


10


13


39


9


17


15


28


1281


120


26


18


-


44


164


11^ Блистівська ЗОШ І-ІІІ ст.

89

5

10

7

31

5

7

13

7

10

42

73

12

8

-

20

93

9

^ Жовтнева ЗОШ І-ІІІ ст.


8


34


9


5


21


2


12


10


11


6


41


62


12


9


-


21


83


8

^ Киселівська ЗОШ І-ІІІ ст.


5


613


10


13


42


16


12


20


14


19


81


123


10


16


-


26


149


11

^ Ленінівська ЗОШ І-ІІІ ст.


535


3


6


17


2


9


8


10


11


40


57


9


13


-


22


79


8


^ Локнистенська ЗОШ І-ІІІ ст.


5


57


7


6


25


13


7


15


5


14


54


79


17


22


-


39


118


11

^ Менська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Т.Г.Шевченка


62
70


63


63


66


262


67


68


66


79


86


366


628


86


88


-


174


802


33

^ Синявська ЗОШ І-ІІІ ст.


6


8


-


7


7


22


9


13


13


13


10


58


80


17


9


-


26


106


10За Макошинською ЗОШ І-ІІІ ст.., Миколаївською ЗОШ І-ІІІІ ст., Куковицькою ЗОШ І-ІІІ ст.. школи І та ІІ ступенів не закріплені.^ Назва школи, в якій навчаються діти сусідніх шкіл І та ІІ ступенів

Кількість учнів, які

підвозяться

проживають у пришкільних інтернатах

1-4

5-9

10-12

1-12

1-4

5-9

10-12

всього

32

33

34

35

36

37

38

39

Менська районна гімназія


-


-


15


15


-


-


-


-

Березнянська ЗОШ І-ІІІ ст.


-


-


-


-


-


-


-


-

Стольненська ЗОШ І-ІІІ ст.


-


5


13


18


-


-


-


-

Дягівська ЗОШ І-ІІІ ст.


-


10


30


40


-


-


-


-

Блистівська ЗОШ І-ІІІ ст.


-


-


-


-


-


-


-


-

^ Жовтнева ЗОШ І-ІІІ ст.


-


-


-


-


-


-


-


-

^ Киселівська ЗОШ І-ІІІ ст.


-

-

-

-


-


-


-


-

^ Ленінівська ЗОШ І-ІІІ ст.


-


-


-


-


-


-


-


-

^ Локнистенська ЗОШ І-ІІІ ст.


-


-


-


-


-


-


-


-

^ Менська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Т.Г.Шевченка


--


-


-


-


-


-


-

^ Синявська ЗОШ І-ІІІ ст.


-


-


-


-


-


-


-


-

Всього по району 73


Завідуючий відділом освіти В.М.Ємець

^ Кількість учнів, яка передбачається в загальноосвітніх закладах Менського району

на 2018-2019 н. р.

(після реорганізації)
Назва

2018-2019
ЗОШ І-ІІІ ступенів
1

Березнянська ЗОШ І-ІІІ ст

525

2

^ Менська районна гімназія

850

3

Дягівська ЗОШ І-ІІІ ст.

213

4

^ Стольненська ЗОШ І-ІІІ ст.

314

5

Макошинська ЗОШ І-ІІІ ст.

170

6

Менська ЗОШ І-ІІІ ст.ім Шевченка

732
Всього:

2804
ЗОШ І-ІІ ступенів
1

Блистівська ЗОШ І-ІІ ст.

48

2

Жовтнева ЗОШ І-ІІ ст.

60

3

Киселівська ЗОШ І-ІІ ст.

68

4

Куковицька ЗОШ І-ІІ ст.

61

5

Ленінівська ЗОШ І-ІІ ст.

30

6

Локнистенська ЗОШ І-ІІ ст.

40

7

Синявська ЗОШ І-ІІ ст.

31

8

Миколаївська ЗОШ І-ІІ ст.

39

9

Березнянська ЗОШ І-ІІ ст.

42

10

Волосківська ЗОШ І-ІІ ст.

84

11

Лісківська ЗОШ І-ІІ ст.

57

12

Феськівська ЗОШ І-ІІ ст.

70
Всього:

630

ЗОШ І ступеня
1

Бігацька ЗОШ І ст.

6

2

Бірківська ЗОШ І ст.

9

3

Величківська ЗОШ І ст.

17

4

Городищенська ЗОШ І ст.

10

5

Семенівська ЗОШ І ст.

14

6

Слобідська ЗОШ І ст.

8

7

Ушнянська ЗОШ І ст.

7
Всього:

71
Разом по району:

3505^ Завідуючий відділом освіти В.М.Ємець


Показники демографічної ситуації в Менському районі за останні 5 років


№ п/п

Назва населеного пункту

К-сть населення

^ Показники народжуваності

Показники смертності

Природний приріст

2003

2004

2005

2006

2007

2003

2004

2005

2006

2007

2003

2004

2005

2006

2007

1

Мена

125

100

116

121

133

120

228

220

196

224

209

-128

-104

-75

-88

-89

2

Березна

5100

55

53

36

39

51

102

105

97

89

100

-47

-52

-61

-50

-49

3

Блистова

937

7

6

6

4

7

34

33

34

37

28

-27

-27

-28

-33

-21

4

Дягова

863

8

3

2

9

4

24

27

22

24

30

-16

-24

-20

-13

-26

5

Жовтневе

972

15

10

6

4

5

31

27

33

28

28

-16

-17

-27

-24

-23

6

Киселівка

1206

2

8

6

7

6

39

32

35

33

27

-37

-24

-29

-26

-21

7

Ленінівка

1125

8

3

6

5

8

45

30

36

22

33

-37

-27

-30

-17

-25

8

Локнисте

1120

12

5

9

12

8

64

53

49

40

39

-52

-44

-40

-28

-31

9

Макошино

2900

12

12

16

18

10

55

51

71

62

49

-43

-39

-55

-44

-39

10

Синявка

1048

7

3

5

3

5

37

33

36

24

30

-30

-30

-31

-21

-25

11

Стольне

1832

9

4

16

17

18

56

52

52

40

55

-47

-48

-36

-23

-37

12

Миколаївка

1057

8

4

9

4

2

28

25

21

24

22

-20

-21

-12

-20

-20

13

Бірківка

783

6

3

5

3

6

26

24

30

31

21

-20

-21

-25

-28

-15

14

Бігач

426

5

3

-

5

3

14

16

12

12

16

-9

-13

-12

-7

-13

15

Величківка

748

6

7

5

-

8

11

16

16

15

14

-5

-9

-11

-15

-6

16

Волосківці

1144

8

9

7

12

13

38

39

27

39

30

-30

-18

-32

-26

-17

17

Городище

861

9

2

4

2

4

30

25

23

23

21

-21

-23

-19

-21

-17

18

Гусавка

554

Відноситься до Локнистенської сільради

19

Данилівка

533

4

-

5

1

2

20

8

10

17

11

-16

-8

-5

-16

-9

20

Ліски

943

7

5

7

8

4

28

34

27

32

24

-21

-29

-20

-24

-20

21

Максаки

295

Відноситься до Лісківської сільради

22

Осьмаки

552

3

2

5

2

2

14

21
еще рефераты
Еще работы по разное