Реферат: Районна програма запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в районі на період до 2015 року Загальна частина

Україна

ГОРНОСТАЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ХІ сесії шостого скликання


_______________ № ____


Про районну програму запобігання

та ліквідації наслідків надзвичайних

ситуацій техногенного та природного

характеру в районі на період до 2015 року


У відповідності до статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування”, заслухавши інформацію першого заступника голови районної державної адміністрації Ляхна Д.В., районна рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити районну програму запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в районі на період до 2015 року (додається).

2. Районній державній адміністрації щорічно звітувати про хід виконання даної програми.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, охорони навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів, соціального розвитку села та житлово-комунального господарства, промисловості, енергетики, транспорту, зв’язку та інформації, будівництва, розвитку підприємництва, а також питань обліку, управління та приватизації комунального майна.


Голова районної ради В.М.Шарко


Затверджено

рішення XІ сесії шостого

скликання

_____________ № ____


^ Районна програма запобігання та ліквідації наслідків

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

в районі на період до 2015 року


1. Загальна частина


На теперішній час у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій одночасно функціонують, згідно із законодавством України: система Цивільної оборони, єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.

Матеріально-технічне оснащення органів управління та сил цивільного захисту не відповідає сучасним вимогам матеріально-технічного оснащення. Матеріально-технічне оснащення підрозділу оперативно-рятувальної служби районного відділу ТУ МНС в Херсонській області експлуатується більш як 20-30 років. Відсутні сучасні види техніки та засоби оперативного реагування, індивідуального спорядження та засоби захисту.

До зниження рівня безпеки населення призводить збільшення кількості:

геологічних процесів, зокрема зсувних. На території району в трьох населених пунктах спостерігаються зсувні процеси, з них всі активні, виключно по правому схилу Каховського водосховища;

абразією вражені берегові схили Каховського водосховища в населених пунктах: Горностаївка, Заводівка, Каїри загальною довжиною 2,900 км; гідрометеорологічних явищ — урагани, смерчі, буревії, сильні опади, град, обледеніння, спека, посуха, що спостерігаються на всій території району.

На теперішній час в районі зареєстровано та функціонує 2 об’єкти підвищеної небезпеки та 14 об’єктів, віднесених до потенційно небезпечних.

Відсутня сучасна система оповіщення та інформування населення про надзвичайні ситуації. Не створено систему екстреної допомоги населенню, зокрема державну диспетчерську службу за єдиним телефонним номером “112”.

1.

Ініціатор розроблення програми

Відділ з питань надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації

2.

Учасники програми

Управління економіки та розвитку інфраструктури, фінансове управління районної державної адміністрації; відділ житлово-комунального господарства районної державної адміністрації; районний відділ територіального управління МНС України в області.

3.

Терміни реалізації програми

2012 – 2015 роки

4.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього тис. грн.

250,0
У тому числі бюджетних коштів

250,0
З них районного бюджету

250,0

5.

Основні джерела фінансування

Районний бюджет


^ 3. Мета Програми


Метою Програми є створення районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій для зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій та досягнення гарантованого рівня захисту населення і територій від їх наслідків.


^ 4. Обґрунтування шляхів і способів розв’язання проблеми,

строки та етапи виконання Програми

Для досягнення основної мети програми передбачається реалізувати заходи загальнорайонного значення з упередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та соціально-політичного характеру :

- забезпечення ефективності управління районною ланкою територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій;

- створення запасу пально-мастильних матеріалів для проведення робіт і заходів з упередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

- розвиток матеріально-технічної бази та оснащення підрозділів районної ланки єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру;

- налагодження комплексної системи підготовки спеціалістів і населення до дій у надзвичайних ситуаціях;

- інші непередбачувані заходи загальнорайонного значення, які відповідно до законів можуть здійснюватись за рахунок коштів районного бюджету, але не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету у зв’язку з тим, що на момент затвердження зазначеного бюджету були відсутні законодавчі підстави для проведення таких заходів (акти Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, обласної державної адміністрації, районної ради, які прийняті після затвердження бюджету в період його виконання).

^ До непередбачених заходів не відносяться:

- заходи по обслуговуванню та погашенню боргу районного бюджету та органів місцевого самоврядування;

- додаткові заходи що забезпечують виконання бюджетної програми (функції), призначення на яку затверджено в районному та інших місцевих бюджетах району;

- капітальний ремонт або реконструкцію (крім випадків, пов’язаних з ліквідацією надзвичайних ситуацій);

- придбання житла (крім випадків відселення мешканців з аварійних будинків внаслідок надзвичайної ситуації);

- надання гуманітарної та іншої допомоги, крім випадків, коли рішення про надання такої допомоги прийнято районною радою.

Виконання програми передбачено протягом 2012 – 2015 років.


^ 5. Прогнозні обсяги і джерела фінансування Програми

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 250,0 тис.грн. за рахунок районного бюджету.

Обсяг фінансування Програми уточнюється під час складання проекту районного бюджету на відповідний рік у межах видатків, передбачених головними розпорядниками коштів районного бюджету, відповідальними за виконання окремих завдань і заходів Програми та в цілому за Програму.

( Додаток №1).


^ 6. Завдання і заходи


Основними завданнями програми є реалізація в районі державної політики, спрямованої на попередження та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.


^ 7. Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

забезпечити належний рівень безпеки населення і захисту територій, об’єктів підвищеної небезпеки від загрози виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

підвищити ефективність функціонування сил цивільного захисту та системи моніторингу, прогнозування і запобігання надзвичайним ситуаціям;

зменшити ризик виникнення надзвичайних ситуацій та досягти гарантований рівень захисту населення і територій від їх наслідків;

підвищити ефективність використання коштів для здійснення заходів цивільного захисту;

запобігти розвитку небезпечних геологічних процесів та їх наслідків;

зменшити кількість постраждалого населення та загиблих людей від надзвичайних ситуацій.

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради Л.С.Коренко

5

Додаток 1

до проекту районної програми

запобігання та ліквідації наслідків

надзвичайних ситуацій техногенного

та природного характеру в районі

на період до 2015 року


Напрямки діяльності та заходи районної програми запобігання та ліквідації наслідків

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в районі на період до 2015 року

№ з/п

Перелік заходів програми

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансування,

тис. грн.

1.

Запобігання та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з повенями та затоплення поверхневими водами населених пунктів і територій району

2012-2015 роки

Управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації, відділи районної державної адміністрації: з питань надзвичайних ситуацій, житлово-комунального господарства, районний відділ ТУ МНС України в Херсонській області, Горностаївське міжрайонне управління водного господарства, виконкоми селищної та сільських рад.

Районний бюджет

30,0

2.

Забезпечення протипожежної безпеки у весняно-літній період

2012-2015 роки

Відділ з питань надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації, районний відділ ТУ МНС України в Херсонській області, виконкоми селищної та сільських рад.

Районний бюджет

15,0

3.

Запобігання та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій на системах життєзабезпечення та житлово-комунального господарства

2012-2015 роки

Відділи районної державної адміністрації: з питань надзвичайних ситуацій, житлово-комунального господарства, районний відділ ТУ МНС України в Херсонській області, виконкоми селищної та сільських рад.

Районний бюджет

60,0

4.

Зимове утримання автомобільних шляхів районного значення

2012-2015 роки

Відділ з питань надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації, районний відділ ТУ МНС України в Херсонській області, філія «Горностаївський райавтодор», виконкоми селищної та сільських рад.

Районний бюджет

15,0

5.

Створення запасу пально-мастильних матеріалів

2012-2015 роки

Управління економіки та розвитку інфраструктури районної державної адміністрації, відділ з питань надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації, виконкоми селищної та сільських рад.

Районний бюджет

80,0

6.

Розвиток матеріально-технічної бази та оснащення підрозділів районної ланки єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру


2012-2015 роки

Відділи районної державної адміністрації: з питань надзвичайних ситуацій, житлово-комунального господарства, районний відділ ТУ МНС України в Херсонській області, виконкоми селищної та сільських рад.

Районний бюджет

35,0

7

Протиепідемічні та протиепізоотичні заходи

2012-2015 роки

Фінансове управління районної державної адміністрації, відділ з питань надзвичайних ситуацій, районної державної адміністрації, державний заклад «Горностаївська районна санітарно-епідеміологічна станція», управління ветеринарної медицини в Горностаївському районі, центральна районна лікарня виконкоми селищної та сільських рад.

Районний бюджет

15,0

Всього по районному бюджету

250,0


еще рефераты
Еще работы по разное