Реферат: З-під контролю І опіки дорослих, протестом проти встановлених правил І порядків, спрямованістю до незалежності, самостійності І утвердженні себе як особистості
«Правоосвітня робота у напрямі профілактики дитячої

злочинності та бездоглядності,як засіб формування правової культури

та правової свідомості громадян»


.

Підлітковий період − один із найважчих періодів розвитку особистості, який характеризується потребою у звільненні з-під контролю і опіки дорослих, протестом проти встановлених правил і порядків, спрямованістю до незалежності, самостійності і утвердженні себе як особистості. В цьому віці у 7 разів збільшується кількість негативних вчинків, і у 40 разів зростає кількість невмотивованих вчинків.

Найкриміногеннішим віковим періодом є 16-17 років − у цьому віці підлітками вчиняється до 62 % злочинів від загальної кількості. Разом з цим, немає певних обмежень чи виключень в залежності від соціального статусу неповнолітніх злочинців − ними стають як безпритульні (без батьківської опіки та постійного місця проживання), вихідці із неблагополучних сімей, так і вихідці із цілком педагогічне та матеріально благополучних сімей.

Повсякчас неповнолітні слабо усвідомлюють, що їх повсякденні вчинки мають правову оцінку, що право, закони супроводжують людину все її життя, щоб уміло і правильно користуватись своїми правами й добре виконувати свої обов'язки, не порушуючи прав і законних інтересів інших, треба знати закони. Звичайно, у дитячому віці неможливо знати детально усі закони. Але основне, що стосується дітей, вони повинні знати. Тобто те, що є протиправним вчинком чи злочином, яка і з якого віку законодавством встановлюється відповідальність за їх скоєння та в яких випадках відповідальність за дії дітей несуть їх батьки.

Таким чином, правовий нігілізм, низька правова культура, недотримання й порушення законів − ці категорії є домінуючими серед значної кількості неповнолітніх громадян України. Росте число злочинів, які здійснюються підлітками. Також значну кількість становлять адміністративні правопорушення, які не підлягають об'єктивному підрахуванню.

З метою подолання та упередження правопорушень у загальноосвітньому навчальному закладі створені та діють ради профілактики, працюють постійно діючі семінари-практикуми для класних керівників. Систематично проводяться тижні правових знань, “круглі столи” за участю представників органів юстиції, здійснюються виїзні рейди, під час яких читаються лекції, проводяться бесіди з молоддю на правову тематику та організовуються семінари з представниками молодіжних громадських організацій.

Для соціального захисту дітей та їх правового інформування і виховання управліннями юстиції спільно зі службою у справах неповнолітніх, управлінням освіти здійснюються перевірки дотримання в навчальному закладі вимог Закону України “Про освіту”, вивчення стану виховної та профілактичної роботи з неповнолітніми. Працівники органів юстиції спрямовують свою роботу, насамперед, на практичну допомогу педколективу, роз'яснення викладачам питань чинного законодавства стосовно прав та обов'язків неповнолітніх, належного ведення виховної та профілактичної роботи.

Свою позитивну роль в напрямку запобігання дитячій бездоглядності та злочинності серед неповнолітніх відіграють цивільно-правові ігри, такі як “Брейн-ринг”, “Кращий правознавець”, які розраховані на учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

Одним із негативних аспектів зростання дитячої бездоглядності та безпритульності є погіршення матеріального благополуччя дорослої частини населення; збільшення кількості безробітних; зневажливе ставлення батьків до виховання дітей; загострення соціальних суперечок між дітьми та батьками тощо. У зв'язку з цим проблема здобування грошей для дітей вулиці є найголовнішою. За статистикою: кожна п'ята дитина заради отримання грошей вчиняє крадіжку та реалізовує крадене.

Однією зі складових правового виховання є профілактична робота щодо попередження бездоглядності, правопорушень, злочинності та інших негативних явищ серед дітей. А це ціла система заходів виховного, правового, соціально-культурного характеру, спільно реалізовуються управліннями юстиції, освіти і науки, культури і мистецтва, взаємодії з засобами масової інформації та громадськістю, МВС України управлінням у справах сім'ї та молоді, міським Центром соціальних служб для молоді..

З метою підвищення рівня правової культури та профілактики правопорушень, злочинності проведено комплекс правоосвітніх заходів, найбільш масштабними та різноплановими з яких є Тижні правових знань.

В рамках проведення Тижня правових знань − «Діти в Україні мають права», що проводився згідно плану роботи з правової освіти населення на 2010 рік, проводилися бесіди, лекції, “круглі столи” в начальних закладах столиці та бібліотеках району, а також брейн-ринги та праві ігри.

В бібліотеці проведено ряд правоосвітніх заходів − “круглі столи”, літературні бесіди-огляди, години інформації, дні інформації − “Права дитини та молоді в українському законодавстві”, “Великі права маленької людини”, “Знай свої права кожного дня”, а також оформлено книжкові полиці − “Видатні юристи України”, “В центрі уваги − права людини”, виставки матеріалів − “Кодекси законів − це кодекси життя”, голосні читання правових документів з обговоренням «Це необхідно знати кожному» тощо.

Свою позитивну роль в напрямку запобігання дитячій бездоглядності та злочинності серед неповнолітніх відіграють правові ігри, «Дні відкритих дверей», правові вікторини, лекції, бесіди та інші правоосвітні заходи.

протягом 2010 року проведено 15 правоосвітніх заходів, у І півріччі 2010 року − 9, зокрема: зустрічі, лекції, бесіди та «круглі столи» з учнівською молоддю на теми: «Що таке правомірна поведінка?», «Права та відповідальність неповнолітніх», «Кримінальна відповідальність неповнолітніх», «Адміністративна відповідальність неповнолітніх», «Злочин і кара», «Права та обов'язки дитини», «Культура поведінки молодої людини», «Злочин та види кримінального покарання», «Права та обов'язки батьків по вихованню, розвитку та утриманню дитини», правові ігри, брейн-ринги, вікторини − «Відповідальність неповнолітніх», «Юний правознавець», «Подорож країнами Закону, Права і Моралі», «Право і Закон», «Права та обов'язки», «Держава та право», «Чи знаєш ти?» тощо.

З метою реалізації Указу Президента України «Про відзначення 295-ї річниці та підготовку заходів до 300-ї річниці прийняття Конституції гетьмана Пилипа Орлика» 24 березня 2010 року проведено турнір Всеукраїнського правового турніру серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів, присвячений 300-й річниці прийняття Конституції гетьмана Пилипа Орлика. присвяченому 300-й річниці прийняття Конституції гетьмана Пилипа Орлика.

Відповідну роботу щодо запобігання дитячій бездоглядності, безпритульності, профілактики правопорушень та покращення становища дітей столиці проводимо спільно із Службою у справах дітей .

Регулярно проводяться бесіди, лекції, інтерактивні заняття з правової тематики для учнів ,проведено бесіди на такі теми: «Робота служби у справах дітей щодо попередження правопорушень та злочинів серед дітей», «Кримінальна відповідальність неповнолітніх», «Профілактика жорстокого насилля над дітьми», «Адміністративна та кримінальна відповідальність батьків за належне виховання дітей», «Як не стати жертвою злочину», «Профілактика негативних явищ серед молоді», «Основні завдання міліції», «Порядок дії особи, яку затримали працівники міліції» тощо.

З метою попередження негативних явищ у підлітковому середовищі, профілактики правопорушень, бездоглядності та безпритульності у дитячому середовищі проведено наради: з питань організації профілактичної роботи щодо попередження правопорушень серед неповнолітніх та насильства в сім'ї; а також “круглі столи”, де розглядалися питання щодо протидії вживання дітьми алкоголю та наркотичних речовин і профілактики правопорушень серед дітей.

З дітьми, про яких надійшли повідомлення з правоохоронних органів, проводиться змістовна виховна профілактична робота, спрямована на соціальну адаптацію дітей та недопущення їх повернення на злочинний шлях, а саме: обстеження житлово-побутових умов проживання дітей, проведення профілактичних бесід, контроль за зайнятістю дітей.

Значна робота у напрямку попередження дитячої злочинності та бездоглядності проводиться навчальним закладом, де учні одержують необхідні правові знання, як під час навчального процесу (Основи правознавства. Основи безпеки життєдіяльності, тощо), так і у позаурочний час (тематичні місячники, декади, тижні правових знань; конкурсні та предметні олімпіади; лекції, конференції, диспути, «круглі столи», створення правових клубів тощо).

Питання стану правової освіти і виховання в загальноосвітньому навчальному закладі обговорювалося на педраді .

Результати моніторингового дослідження показали, що: більшість учасників дослідження обізнані із законодавчими актами щодо захисту прав дітей; прагнуть поглиблювати свої знання з цього питання і знають, куди потрібно звертатися в разі порушення своїх прав. Загалом учні визнають верховенство права і є законослухняними громадянами, навчаються відстоювати власні права, але недостатньо поінформовані про роботу дитячих або молодіжних організацій, шкільних органів самоврядування; найнезахищенішими в нашому суспільстві є бездоглядні й безпритульні діти, їхні права порушуються найчастіше. Серед прав дітей найчастіше порушується право на якісну медичну допомогу, права учнів у загальноосвітньому навчальному закладі порушуються рідше; у школі систематично проводиться профілактична робота з питань прав людини. Це бесіди з учнями та їхніми батьками, виставки учнівських плакатів, газет, зустрічі з представниками правоохоронних органів, дні та тижні правових знань, ознайомлення з видами відповідальності за правопорушення, лекції та семінари з роз'яснення чинного законодавства України, виставки книжок і періодичних видань, перегляд та обговорення кінофільмів із правової тематики, юридичні консультації тощо.


^ На підставі викладеного рекомендуємо:


1. Проводити профілактичні заходи з метою профілактики та запобігання негативним проявам серед неповнолітніх, забезпечення виявлення дітей, які вчиняють правопорушення або стали жертвами злочинної діяльності дорослих.


2. Залучати підлітків, схильних до правопорушень, до безпосередньої участі у проведенні громадських заходів.


3. З метою моделювання життєвих ситуацій та подальшого створення можливостей для захисту учнівською молоддю своїх прав сприяти впровадженню у навчально-виховний процес інноваційних технологій, інтерактивних форм і методів викладання правознавства із залученням до цієї роботи представників виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, юстиції, правоохоронних та судових органів.


4. Організувати тематичні семінари з вчителями з питань підвищення рівня правової культури молоді, профілактики та запобігання негативним проявам серед дітей та молоді.


5.. Проводити профілактичну роботу серед учнівської молоді щодо попередження правопорушень, особливу увагу приділяти роботі з дітьми із малозабезпечених, неблагополучних сімей, дітьми-сиротами та підлітками, схильними до скоєння правопорушень.


6. Провести тематичні семінари, бесіди та лекційно-тренінгові заняття для батьків та учнів різних вікових груп щодо профілактики правопорушень серед дітей та молоді.


7. Залучати до правовиховної, правоосвітньої та профілактичної роботи молодіжні громадські організації.


8. Підготувати та розповсюдити серед учнів, батьків методичну літературу, пам'ятки, буклети щодо профілактики та запобігання негативним проявам серед дітей та молоді.


9. Надавати методичну допомогу педагогічному колективу з метою роз'яснення питань чинного законодавства стосовно прав та обов'язків неповнолітніх.
еще рефераты
Еще работы по разное