Реферат: Назва теми


Перелік науково-дослідних робіт, що виконувались на кафедрах університету в межах робочого часу викладачів


Науковий керівник,

кафедра
Назва теми
Термін вико-нання

роки

д.екон.н., проф.

Ковальов В.Г.,

кафедра менеджменту природоохронної діяльності

Методологічні і методичні основи оцінки економічної доцільності використання досягнень науки і техніки в природоохоронній діяльності. ДР № 109U007714

2009-2013

д.геогр.н., проф. Польовий А.М.,

кафедра

агрометеорології

Розробка методу оцінки агрометеорологічних умов формування продуктивності та прогнозу урожайності озимого ячменю в Україні. ДР № 0110U000225

2010-2012

к.ф.-м.н., доц.

Препелиця Г.П.,

кафедра інформаційних технологій

Використання методів інформаційних технологій для вдоконавлювання процесу підготовки фахівців й дослідження об’єктів навколишнього середовища. ДР № 0109U004203

2009-2013

к.геогр.н., проф.

Івус. Г.П.,

кафедра теоретичної метеорології

Синоптико-статистичний аналіз та прогноз метеорологічних умов забруднення атмосфери над північно-західним Причорномор'ям.

ДР № 0109U002141

2008-2012

к.геогр.н., доц.

Семенова І.Г.,

кафедра теоретичної метеорології

Дослідження сучасного режиму циркуляції атмосфери і фронтальної діяльності над Європою. ДР № 0109U001368

2009-2013

к.техн.н., доц.

Перелигін Б.В.,

кафедра АСМНС

Радіолокаційна метеорологічна система штормооповіщення. ДР № 0107U007442

2007-2011

д.геогр.н., проф.

Гопченко Є.Д.

каф. гідрології суші
^ Розрахунки і прогнози характеристик максимального стоку рівнинних річок України. ДР № 0108U005166
2008-2012

д.геогр.н., проф.

Лобода Н.С.,

каф.гідроекології
^ Математичне моделювання гідроекологічного стану водних об’єктів України, ДР № 0108U003227
2009–2011

д.геогр.н., проф.

Лобода Н.С.,

каф.гідроекології
^ Оцінка та передбачення наслідків антропогенного впливу на водні ресурси річок України. ДР № 0108U005027
2008-2012

д.екон.н., проф.

Обухов В.Є.

каф. гідрології суші
^ Економіко-екологічні оцінки сучасного стану та режиму експлуатації Українських водосховищ.ДР № 0108U005167
2008-2012

к.геогр.н., проф.

Кулібабін О.Г.

каф. гідрології суші
^ Наукове обгрунтування змін відміток для реконструкції захисних споруд на р. Дунай з урахуванням проходження паводків вздовж Українського берега. ДР № 0108U005026
2008-2011

д.ф.-м.н., проф.

Мещеряков В.І.,

кафедра інформатики

Інформаційні технології в діагностичних дослідженнях. ДР № 0108U002084

2007-2010

д.екон.н., проф.

Буркінський,

кафедра економіки природо-користування

Експертно-аналітичне супроводження цільової регіональної програми сприяння у виробництві екологічно чистої продукції сільського господарства.ДР № 0108U006670

2008-2010

д.геогр.н.

Михайлов В.І.,

кафедра океанології

Гідрологічний режим окремих регіонів Азово-Черноморського басейну.

ДР № 0109U008391

2008-2011д.геогр.н.

Михайлов В.І.,

кафедра океанології

Оцінка динаміки берегової смуги Одеської пляжної зони після штучного намивання іску восені 2007 року.

ДР № 0108U008392

2008-2010


к.геогр.н., доц.

Ілюшин В.Я.,

кафедра океанології

Просторово-часова мінливість деформації морського дна в Керченський затоці і протоці.

ДР № 0108U006776

2008–2012

д.ф.-м.н., проф. Школьний Є.П., кафедра фізики атмосфери і кліматології

Вплив кліматичних змін в полярних регіонах на динаміку загального вмісту озону, температуро-вологісного режиму атмосфери та розповсюдження морського льоду.

ДР № 0110U000088

2010-2013


д.ф.-м.н., проф.

Глушков О.В.,

кафедра вищої та прикладної математики

Нейромережеві моделі із селективним запам'ятовуванням та квазіхаотичною поведінкою в терорії інформаційних систем,методиці викладання математичних та філологічних дисциплін. ДР № 0106U003087

2006-2010

д.ф.-м.н., проф.

Глушков О.В.,

кафедра вищої та прикладної математики

Вейвлет-аналіз та мультифрактальне моделювання динаміки нелінійних процесів у кібернетичних,геофізичних та гідроекологічних системах. ДР № 0106U003086

2006-2010

д.ф.-м.н., проф.

Глушков О.В.,

кафедра вищої та прикладної математики

Розвиток та застосування нових квантово-механічних та КЕД методів в задачах обчислювальної математики та математичної фізики, теорії ядра та частинок, квантовій геометрії. ДР № 0106U000348

2009-2013

д.г.-м.н., проф.

Сафранов Т.А.,

кафедра прикладної

екології

Комплексна оцінка якості довкілля урбанізованих територій Одеської області та прилеглих регіонів.

ДР № 109U003245

2009-2011

д.ф.-м.н., проф.

Герасимов О.І., кафедра загальної і теоретичної фізики

Фізика складних систем з дисипативними взаємодіями.

ДР № 0106U007855

2006-2010

к.іст.н., доц.

Бубнов І.В.,

кафедра українознавства і соціальних наук

Соціально-політичний та культурний розвиток України: історичний досвід та проблеми сьогодення

ДР № 0110U002012

2006-2010

д.вет.н., проф.

Михайлюк О.П.,

каф. водних біо-ресурсів

Гідроекосистема естуарія р.Дністер: ресурси, ресурсозберігаючі технології природокоритування.

ДР № 0110U002013

2009–2012

к.ф.-м.н., доц. Казаков О.Л., кафедра фізики атмосфери і кліматології

Кількісні характеристики циркуляційного та турбулентного режиму граничного шару атмосфери Північного Причорноморья для цілей вітроенергетики

ДР № 0111U000227

2010-2014д.ф.-м.н., проф. Школьний Є.П., кафедра фізики атмосфери і кліматології

Вплив кліматичних змін в полярних регіонах на динаміку загального вмісту озону, температуро-вологісного режиму атмосфери та розповсюдження морського льоду

ДР № 0110U000088

2010-2013


д.ф.-м.н., проф. Степаненко С.М., кафедра фізики атмосфери і климатології

Метеорологічні складові екологічних ризиків систематичного забруднення атмосфери

2010-2012


К.г.н., доц. Волошина О.В., кафедра фізики атмосфери і климатології

Режим опадів по регіонах України наприкінці ХХ та на початку ХХІ століть

ДР № 0111U000590

2010-2014

д.г.н. Тучковенко Ю.С., міжкафедральна, молодих вчених


Актуальні проблеми гідрометеорології та охорони навколишнього середовища

ДР № 0110U008225

2010-2013


Д.геогр.н., проф.

Лоєва І.Д.,

кафедра екологічного права

Регулювання антропогенного навантаження на атмосферне повітря великих міст при несприятливих метеорологічних умовах. ДР № 0111U000224

2009-2011

Д.т.н., проф.

Соколов Ю.М.,

кафедра прикладної

екології

Соціально-екологічна характеристика та захист від паводків в Придунайському регіоні.

2008-2011

д.хім.н., проф.

Ганін Е.В.,

кафедра хімії навколишнього середовища

Супрамолекулярна хімія на основі краун-етерів, органічних кислот й лугів

2007-2010
еще рефераты
Еще работы по разное