Реферат: Паспорт спецiальностi 13. 00. 02 теорія І методика навчання (іноземна мова)


ПАСПОРТ СПЕЦIАЛЬНОСТI 13.00.02 - теорія і методика навчання (іноземна мова)

Формула спеціальності: Галузь педагогічної науки, яка досліджує проблеми змісту й методів навчання іноземних мов у дошкільних, середніх і вищих навчальних закладах різних типів.

Напрями досліджень:

- наукове обґрунтування змісту навчання іноземних мов у навчальних закладах різних типів;

- наукове обґрунтування структури навчального процесу з іноземних мов у закладах освіти різних типів;

- науково-теоретичні засади реалізації системи навчання та виховання у процесі викладання іноземних мов;

- науково-теоретичні засади укладання підручників іноземної мови;

- науково-методичне обґрунтування змісту та структури освітніх стандартів і програм з іноземних мов;

- науково-методичні засади укладання мовного та мовно-професійного портфеля з іноземної мови;

- методика паралельного навчання кількох іноземних мов;

- методика навчання іноземних мов в умовах українсько-російської двомовності;

- методика застосування новітніх засобів навчання іноземних мов;

- історичні аспекти розвитку методики викладання іноземних мов в Україні;

- науково-методичні засади підготовки вчителя іноземної мови;

- методика формування соціокультурної, дискурсивної та стратегічної компетенції учнів у процесі навчання іноземних мов;

- методика формування іншомовної фонологічної компетенції;

- методика формування іншомовної лексичної компетенції;

- методика формування іншомовної граматичної компетенції;

- методика формування іншомовної компетенції в аудіюванні;

- методика формування іншомовної компетенції в говорінні;

- методика формування іншомовної компетенції в читанні;

- методика формування іншомовної компетенції в письмі;

- методика реалізації контролю й оцінювання іншомовної комунікативної компетенції;

- методика реалізації самостійної роботи в навчальному процесі з іноземної мови;

- методика реалізації позакласної/позааудиторної роботи з іноземної мови;

- методика реалізації рівневого підходу в навчанні іноземних мов;

- методика реалізації взаємодії вчителя/викладача та учня/студента у процесі навчання іноземної мови;

- методика формування професійно орієнтованої іншомовної комунікативної компетенції у майбутніх фахівців різних галузей.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: педагогічні науки.
еще рефераты
Еще работы по разное