Реферат: Кредитування и контроль Питання до залікуКредитування и контроль

Питання до заліку

1 .Умови виникнення кредитної угоди.

Інструменти забезпечення повернення банківських кредитів.

Кредитний договір - основа кредитних взаємовідносин.

Види банківських ризиків та їх характеристика.

Оцінка й управління процентним ризиком.

Захист від банківських ризиків та елементи системи управління ними.

Етапи процесу управління ризиками.

Сутність і критерії оцінки кредитного ризику.

Доходність і ризик - як основні взаємопов'язані параметри управління кредитним портфелем банку.

Методи ціноутворення за кредитами та кредитний ризик.

Причини виникнення кредитного ризику банку як основа менеджменту.

Методи управління кредитним ризиком на рівні окремого кредиту. Кредитна функція банку.

Методи управління кредитним ризиком на рівні кредитного портфеля банку.

Кредитоспроможність позичальника та основні джерела інформації для її визначення

Ліквідність балансу позичальника. Показники, що характеризують фінансовий стан позичальника.

Аналіз руху грошових коштів та рентабельність роботи позичальника.

Аналіз інших показників, які мають враховуватися при визначенні кредитоспроможності позичальника.

Класифікація кредитів комерційних банків. Форми і види кредитів.

Позичковий процент та його диференціація.

Етапи процесу кредитування. Методи надання і способи повернення кредиту.

21 .Основи кредитної політики держави щодо аграрного сектора економіки в ринкових умовах.

Сутність і особливості кредитних відносин банків з агропромисловим комплексом України. Система пільгового кредитування АПК.

Особливості кредитування під забезпечення майбутнього врожаю, великої рогатої худоби та інші специфічні види забезпечення.

Суть проблемних позичок і причини їх виникнення.

Роботи банку з недопущення проблемних позичок.

Робота з проблемними кредитами і заходи впливу на них. Методи управління проблемними кредитами.

Склад кредитного портфеля.

Критерії класифікації кредитних операцій для проведення їх аналізу.

Аналіз структури та якості кредитного портфеля банку.

Ефективність управління кредитним портфелем банку.

Диференціація позичок за ступенем ризику.

Врахування забезпечення при визначенні чистого кредитного ризику.

Порядок розрахунку резерву під кредитні ризики, джерела його формування та порядок використання.
еще рефераты
Еще работы по разное