Реферат: Міжнародний науково-виробничий журнал „Економіка апк” №1’2010(183)Міжнародний

науково-виробничий

журнал „Економіка АПК” №1’2010(183)

ЗМІСТАграрна політика і реформуванняСаблук П.Т., Кропивко М.Ф. Кластеризація як механізм підвищення конкурентоспроможності та соціальної спрямованості аграрної економіки

3^ Молдаван Л.В. Форми господарювання в аграрному секторі України в умовах глобалізації

13^ Юхименко П.І., Загурський О.М. Розвиток орендних відносин в аграрному секторі економіки

18^ Соловйова Н.І. Параметри системного прогнозування в аграрному секторі економіки

22

Економіка агропромислового виробництва^ Калетнік Г.М. Економіка виробництва біопалива в Україні та забезпечення продовольчої безпеки

30^ Канцевич C.І. Удосконалення оцінки економічної ефективності виробництва продукції молочного скотарства

36Іванюк О.В. Економічна оцінка виробництва біопалива з відходів лісового господарства

40^ Миськів Л.П. Розвиток спиртової промисловості: проблеми та їх розв’язання

43^ Смаглій В.О. Еколого-економічне обґрунтування обсягів фінансування хімічної меліорації ґрунтів

46

Аграрний ринок^ Беренштейн Б.Л., Третяк О.М. Перспективи розвитку українського біржового аграрного ринку


50

Шморгун Л.Г., Гедзь Т.М. Удосконалення антимонопольного законодавства щодо захисту аграрного ринку


56

^ Копистко О.В. Теоретичні основи конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції


61

Савенко І.І. Віртуальні підприємства у сфері зернового ринку України


63

^ Познаховський A.В. Формування територіальних ринків праці


68

Назаренко А.В. Біопаливний потенціал України на світовому ринку сільськогосподарської продукції


72

^ Фінансові відносини та бухгалтерський облікКириченко А.В. Бюджетно-податкове регулювання в системі державного регулювання економіки

78

^ Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфериСоловей Д.Ю. Оцінка енергетичної ефективності виробництва зерна озимої пшениці в Україні

83

^ Аграрний менеджмент і підприємництвоМойса М.Я., Голубков Є.В. Організаційно-економічні чинники підвищення ефективності аграрних підприємств

86

^ Гончаров В.М., Дем’янова Є.В. Розвиток та оцінка адаптивних можливостей переробних підприємств АПК

93

Клочан В.П., Клочан В.В., Костаневич Н.І., Костирко А.Г. Оцінка моделей діагностики банкрутства

97

^ Теслюк С.Р. Організаційно-економічні зв’язки молочарського кооперативу із суб’єктами ринку

101

Загвойський Я.Д. Метод конкурентного аналізу у визначенні напрямів реструктуризації сільськогосподарських підприємств

104

^ Розвиток сільських територій і соціальна сфера селаЮрчишин В.В. До проблеми невідповідності суспільної долі сучасного вітчизняного селянства віковічним надбанням історично-селянського роду України

110

^ Лузан Ю.Я. Соціально-трудовий потенціал українського села

123

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капіталІванишин В.В. Інноваційне забезпечення оновлення техніко-технологічної бази підприємств АПК…………………………………

128

^ Сіренко Н.М. Структурна трансформація вартості суспільних благ в постіндустріальній економіці

133

Зовнішньоекономічні відносини^ Тибінь А.М., Вербіцька І.І. Сутність і класифікація економічного ризику в зовнішньоекономічній діяльності підприємств

138

^ Управління та інформаційне забезпеченняМосієнко О.В. Рефлексивне управління підприємствами в модернізації управлінських процесів

143

^ Зарубіжний досвід розвитку агропромислового виробництваШарипов С.А., Хафизова Э.Б., Колпаков П.А., Харисов Г.А. Эффективность использования кадрового потенциала АПК Татарстана

148

^ Біленький О.Ю. Розвиток тваринництва у Білорусі

152

Досвід господарювання в аграрній сферіПути повышения эффективности производства сельскохозяйственной продукции

155

^ Наукова дискусіяШпикуляк О.Г. Економічні інституції та інститути у розвитку теорії ринку

159

Законодавчі та нормативні актиПро затвердження мінімально допустимого рівня цін на продукцію тваринництва на 2010 рік

166

Вітаємо ювіляраТКАЧЕНКО Валентині Григорівні - 60

167

Інформація та повідомленняДо авторів

168
еще рефераты
Еще работы по разное