Реферат: Правила проведення та умови участі у рекламній акції Visa «Розраховуйтесь карткою Visa – Вам сподобається!»


Додаток №1


Правила проведення та умови участі у рекламній акції Visa «Розраховуйтесь карткою Visa – Вам сподобається!»


1. Організатором рекламної акції «Розраховуйтесь карткою Visa – Вам сподобається!» (далі за текстом «Акція») є ТОВ «ТіБіДабл’юЕй Україна».


2. Акція проводиться на території України за участю Банків-партнерів Акції.


3. Акція проводиться в період з 1 жовтня 2011 по 31 січня 2012 року включно.

Розіграш призів буде проводитися 4 рази:


- 10 листопада 2011 року;

- 12 грудня 2011 року;

- 12 січня 2012 року;

- 14 лютого 2012 року.


Вручення призів буде здійснюватися 4 рази:


- з 23 грудня 2011року;

- з 27 січня 2012 року;

- з 24 лютого 2012 року;

- з 30 березня 2012 року.


4. В Акції можуть брати участь громадяни України, які досягли 18 років, які є власниками карток Visa, випущених Банками-партнерами Акції (далі за текстом – «Картка Visa»).


5. Співробітники та представники Організатора, компанія Віза Інтернешнл Сервіс Ассосіейшн, а також члени їхніх родин не мають права брати участь в Акції.


6. З детальними правилами участі та переліком Банків-партнерів Акції (далі за текстом – «Банки») можна ознайомитися на сайті www.visa.com.ua


7. Призовий фонд Акції складають 440 грошових призів, по 110 призів щомісяця, на суму 500 (п'ятсот) гривень кожен (далі по тексту «Призи»).


8. Для того, щоб стати учасником Акції, держателю Картки Visa необхідно в період з 1 жовтня 2011 року по 31 січня 2012 року (включно) здійснити з використанням Картки Visa хоча б одну операцію з оплати товарів/робіт/послуг у торгово-сервісних підприємствах, пристроях самообслуговування (терміналах самообслуговування, банкоматах та ін.) та з використанням мережі Інтернет (включаючи поповнення рахунку номерів мобільних телефонів, сплату комунальних платежів та ін.) на будь-яку суму на дату обробки операції Банками (далі по тексту – «Операція, що відповідає умовам Акції»). Чим більше Операцій, що відповідають умовам Акції, здійснить учасник, тим вищі його шанси виграти Приз. Один учасник може виграти тільки один Приз в рамках одного розіграшу.


9. Не відповідають умовам Акції:

- операції, здійснені до 1 жовтня 2011 року або після 31 січня 2012 року;

- операції з отримання готівкових грошових коштів через банкомати/пункти видачі готівки банків та (або) інші кредитно-фінансові установи;

- грошові перекази коштів з рахунків Карток Visa на банківські рахунки фізичних і (або) юридичних осіб, здійснені у філіях банку, у тому числі перекази з метою оплати податкових платежів та інше;

- операції з оплати дорожніх чеків та (або) лотерейних квитків;

- операції з оплати ставок і парі в казино та інших гральних закладах, у тому числі через Інтернет.


10. Учасники Акції та Організатор вступають в цивільно-правові договірні відносини. Договір між Організатором і учасником Акції вважається укладеним з моменту здійснення власником Картки Visa першої Операції, що відповідає умовам Акції.


11. Кожній Операції, що відповідає умовам Акції, Банками присвоюється унікальний номер, який заноситься Банками до Єдиного списку унікальних номерів Операцій, що відповідають умовам Акції. Унікальний номер використовується виключно в цілях проведення Акції. Єдиний список унікальних номерів складається для подальшого проведення розіграшів та визначення учасників, які виграли Призи.


12. Для проведення розіграшу Організатором Акції створюється тиражна комісія, до складу якої входять представники Організатора.


13. Розіграш Призового фонду Акції буде проводитись щомісячно згідно з датами, вказаними у пункті 3 цих Правил, в місті Києві у наступному порядку:

- для проведення розіграшу Банки передають Організатору Єдиний список унікальних номерів Операцій, що відповідають умовам Акції.

- всі унікальні номери Операцій, що відповідають умовам Акції, з Єдиного списку, переданого Банками, заносяться в комп'ютерну програму.

- тиражна комісія проводить запуск комп'ютерної програми, що випадковим методом здійснить вибірку унікальних номерів Операцій – для визначення учасників, які виграли Приз. Відібрані в результаті випадкової вибірки номери формують список унікальних номерів Операцій учасників, що виграли, а також Резервний список унікальних номерів Операцій учасників, що виграли. Спірні питання виносяться на обговорення присутніх і вирішуються більшістю голосів. - список унікальних номерів Операцій учасників, що виграли, Організатор передає Банкам, які на підставі даних про Операції, що відповідають умовам Акції, формують список імен переможців, який містить дані про учасників, які виграли Призи, не пізніше:

- 11 листопада 2011 року;

- 13 грудня 2011 року;

- 13 січня 2012 року;

- 15 лютого 2012 року.


14. Учасники можуть ознайомитися з результатами кожного розіграшу на інтернет-сайті www.visa.com.ua відповідно у наступні періоди:


- з 23 грудня 2011 року будуть опубліковані результати першого розіграшу;

- з 27 січня 2012 року будуть опубліковані результати другого розіграшу;

- з 24 лютого 2012 року будуть опубліковані результати третього розіграшу;

- з 30 березня 2012 року будуть опубліковані результати четвертого розіграшу.


15. Порядок і строки отримання призів.

Банки формують та передають Організатору список імен переможців, який містить дані про учасників, які виграли Призи, та містить дані необхідні для перерахування Призів Акції, не пізніше:

- 25 листопада 2011 року;

- 27 грудня 2011 року;

- 27 січня 2012 року;

- 27 лютого 2012 року.

Видача Призу, що становить 500 грн., буде здійснюватись за допомогою переказу грошових коштів на картковий рахунок Учасника Акції. Перерахування Призу здійснюється з урахуванням комісії банку та податку з доходів фізичних осіб.

Відповідно, на картковий рахунок Учасника Акції перераховується сума у розмірі 721,43 грн. Сплата податку з доходу фізичних осіб здійснюється у розмірі 216,43 грн. з перерахованої суми та проводиться під час перерахування Призу.

З порядком отримання Призів учасники можуть ознайомитися при оприлюдненні списку переможців розіграшу на інтернет-сайті www.visa.com.ua. Ненадання учасником-переможцем необхідних документів для отримання Призу вважається відмовою учасника від отримання Призу. У випадку ненадання учасником-переможцем документів для отримання Призу та після закінчення терміну 10 календарних днів після оприлюднення списків переможців відповідного розіграшу Приз не може бути затребуваний учасником. Організатор має право на свій розсуд розподілити незатребувані Призи, від отримання яких учасники відмовилися, по Резервному списку.


16. Загальні умови акції: Беручи участь в Акції, учасник підтверджує своє ознайомлення і згоду з цими Правилами і з усіма умовами участі в Акції. Ні Організатор, ні Банки не несуть відповідальності за неознайомлення учасників з результатами розіграшу на інтернет-сайті www.visa.com.ua, як і за неотримання від учасників відомостей/документів, необхідних для отримання Призу з вини організацій зв'язку, або з інших, не залежних від Організатора та (або) Банків причин, а також за невиконання (несвоєчасне виконання) учасниками своїх обов'язків, передбачених цими Умовами.

Добровільно надаючи персональні дані про себе, учасники Акції підтверджують свою згоду на збір, зберігання, використання, обробку й поширення даних для цілей Акції Організатором Акції, Банками та уповноваженими ними особами, які будуть вживати необхідних заходів захисту даних від несанкціонованого розголошення.

Оплата податків здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Рішення Організатора з усіх питань, пов'язаних з проведенням Акції, а також результати проведення Акції будуть вважатися остаточними і розповсюджуватися на всіх учасників. Інформація про Акцію та дійсні Правила проведення та умови рекламної акції «Розраховуйтесь карткою Visa – Вам сподобається!» розміщуються на інтернет-сайті: www.visa.com.ua.

Організатор залишає за собою право змінювати Правила проведення та умови рекламної акції «Розраховуйтесь карткою Visa – Вам сподобається!». Всі зміни будуть розміщені на інтернет-сайті: www.visa.com.ua. Організатор та/або Банки не несуть відповідальності за не ознайомлення Учасників з такими змінами.

еще рефераты
Еще работы по разное