Реферат: Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 03010301 «Практична психологія» загальна психологія


2.1.Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 7.03010301 «Практична психологія»


ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

Предмет, завдання та розвиток психології.

Принципи психології.

Методи дослідження в психології.

Психологічні школи, напрями і концепції.

Розвиток психіки в філогенезі.

Розвиток психіки в онтогенезі.

Характеристика нервової системи.

Свідомість.

Характеристика психічних процесів.

Сприймання.

Пам’ять.

Процеси пам’яті.

Мислення.

Уява.

Загальна характеристика особистості.

Темперамент.

Характер.

Діяльність.

Види діяльності.

Емоції.

Емоційні стани.

Загальна характеристика вольової сфери особистості.


^ ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ

Загальна характеристика вікової психології

Теорії розвитку особистості.

Характеристика раннього віку.

Психологія дошкільного віку.

Психологія підліткового віку.

Психологія юнацького віку.


^ СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

Соціальна психологія як наука.

Соціальні – психологічні проблеми особистості

Соціалізація.

Соціальна установка та конформізм.

Психологія слухання.

Комунікативна сторона спілкування.

Інтерактивна сторона спілкування.

Конфлікт.

Перцептивна сторона спілкування.


^ ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ

1. Психологічні погляди в епоху Античності.

2. Психологічні погляди в 17 столітті.

ОСНОВИ ПСИХОКОРЕКЦІЇ

Психодинамічний напрям. Класичний психоаналіз З. Фрейда

Психодинамічний напрям. Аналітична індивідуальна психокорекція А. Адлера

Гуманістичний напрям. Клієнт-центрований підхід К. Роджерса

Гуманістичний напрям. Логотерапія. Екзистенційний Напрям

Поведінковий напрям

Трансактний аналіз Е. Берна

Когнітивний напрям. Когнітивно-аналітичний напрям. Реалістична терапія У. Глассера

Когнітивний напрям. Раціонально-емотивна терапія (РЕТ) А. Елліса

Когнітивний напрям. Когнітивний підхід А. Бека

Гештальт-терапія

Методи поведінкової корекції. Метод систематичної десенсибілізації і сенсибілізації. Іммерсійні методи

Методи поведінкової корекції. Біологічний зворотній зв'язок. Жетонний метод. Метод Моріта. Холдинг. Імаго-метод


^ ПРАКТИКУМ З ПСИХОКОРЕКЦІЇ

Метод Формула ABC

Метод Об'єктивної техніки спростування

Техніка Визначення его станів

Техніка Визначення трансакцій

Техніки Роботи з світосприйманням спотворенням та симбіозом

Техніка Роботи з переконаннями

Техніка Роботи з субособами

Техніка Перебудови особистості навколо нового центру (психосинтез)


^ ПРОФОРІЄНТАЦІЯ ТА ПРОФВІДБІР

Професійно важливі якості особистості в системі профвідбору

Професіографія як підсумок психологічного вивчення трудової діяльності

Професійна орієнтація в системі профвідбору


^ ПСИХОЛОГІЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ

Специфіка оцінки. Основні причини виникнення девіантної поведінки

Структура і види поведінкових відхилень

Дитячі види девіацій

Підліткові девіації

Девіації дорослого періоду

Гендерні і професійні види девіацій

Методологічні принципи психокорекційної роботи


^ ТРЕНІНГ СЕНЗИТИВНОСТІ

Тренінг сенситивності історія, підходи, цілі, результати

Ідеографічна сенситивність

Емоційні стани та їхні прояви

Структурні спотворення

^ ОСНОВИ ПАТОПСИХОЛОГІЇ

Предмет і завдання патопсихології.

Розлади відчуття, сприймання, уваги, пам'яті, мислення та інтелекту.

Порушення мовлення, емоцій та волі.

Розлади свідомості.

Розлади особистості.

Патопсихологічний розвиток як фактор девіантної поведінки.

Порушення психічного розвитку немовлят, дітей раннього, дошкільного та молодшого шкільного віку.


^ ОСНОВИ КЛІНІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Клінічні прояви психічної норми і патології.

Психологія хворого.

Невротичні, психосоматичні і соматоформні розлади.

Вікова та сімейна клінічна психологія.

Психологічне консультування, психокорекція та основи психотерапії.


^ ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ДО ДІЯЛЬНОСТІ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ

Загальна характеристика екстремальних ситуацій.

Фактори ризику у екстремальних умовах.

Психологічні реакції людей у екстремальних ситуаціях.

Особливості поведінки людей у різноманітних типах екстремальних ситуацій.

Психологія груп у екстремальних ситуаціях.

Особливості професійної діяльності у екстремальних умовах.

Методологічні засади підготовки особового складу підрозділів МНС до дій в екстремальних умовах.


^ ЕКСТРЕМАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

Психологія кризи.

Особливості поведінки людей у екстремальних ситуаціях.

Посттравматичний стресовий розлад.

Війна як джерело травми.

Війна як джерело травми.

Насильство як джерело травми.

Хвороба як втрата здоров’я.

Психологія вмирання і смерть.

Життя в секті як втрата особистої свободи.

Тюремна криза як втрата особистої свободи.

Втрата роботи як професійна криза

Правила поведінки людей під час надзвичайних ситуацій.

Техніки екстреної психологічної допомоги.


ПСИХОДІАГНОСТИКА

Психодіагностика здібностей.

Психодіагностика рис особистості.

Психодіагностика мотивації.

Діагностика психічних станів і емоційно-особистісна дезадаптація.


^ ОСНОВИ АНАТОМІЇ ТА ФІЗІОЛОГІЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ЛЮДИНИ

Вступ до спеціальності. Історичний розвиток анатомії та фізіології. Становлення анатомії та фізіології як наук.

Нервова система. Спинний мозок.

Нервова система. Головний мозок.

Нервова система. Кора головного мозку.

Загальна характеристика основних життєвих явищ. Регуляція фізіологічних функцій основні принципи теорії І.П. Павлова.

Фізіологія системи опори та руху.

Рефлекторно-рухова функція людини

Поняття про пізнавальну діяльність людини..

Типи вищої нервової діяльності. Сон та неспання. Фізіологія трудової діяльності.
еще рефераты
Еще работы по разное