Реферат: 11 клас педагогіка


Педагогіка і психологія


11 клас


ПЕДАГОГІКА


У завданнях 1-4 оберіть одну правильну відповідь.

1. Оберіть правильне твердження "Метод навчання – це …

А спосіб упорядкованої, взаємопов’язаної діяльності вчителя й учнів, спрямованої на досягнення завдань процесу навчання;

Б елемент методу, окремий крок, дія вчителя й учня для досягнення завдань навчально-виховного процесу;

В це зовнішній вияв узгодженої діяльності учителя та учнів, яка здійснюється в певному порядку і режимі з певною метою;

Г основна форма організації навчання з певними дидактичними і методичними вимогами до неї.

1 бал


2. Що є спільного між методом навчання і формою організації навчання?

^ А вони бувають індивідуальні, групові, колективні;

Б вони поділяються на шкільні і позашкільні;

В вони є взаємопов'язаною діяльністю вчителя й учнів;

^ Г вони передбачають проектування і організацію.

3 бали


3. Оберіть правильне твердження.

А між освітою та суспільством не існує ніякого зв’язку;

^ Б зміни у суспільстві не ведуть до змін у системі освіти;

В розвиток людини є головним завданням розвитку суспільства;

Г рівень розвитку освіти визначає рівень розвитку суспільства.

3 бали


4. Оберіть правильне твердження. "Педагогіка – це наука, що …

^ А забезпечує супровід індивідуального розвитку особистості;

Б вивчає процеси виховання, навчання і розвитку особистості;

В розкриває процес виховання особистості в суспільстві;

Г визначає взаємодію учасників навчально-виховного процесу.

2 бали


У завданнях 5-6 дайте коротку відповідь на запитання ("так" або "ні").

5. Урок – це основна форма організації навчання.

1 бал

6. Потреба розвитку компетентної особистості передбачає оволодіння учнем знаннями і вміннями.

2 бали


7. Напишіть коротке зв'язне висловлювання за однією з тем:

Учитись важко, а учить – ще важче. (Д.Павличко)

Педагогіка – не наука, а мистецтво. (К. Ушинський)

Тільки особистість може впливати на розвиток і становлення особистості. (К. Ушинський)

Сучасний педагог "приречений" бути компетентною особистістю. ( К. Г. Юнг)

6 балів


ПСИХОЛОГІЯ


З’єднайте ті поняття, які співвідносяться між собою.


Темперамент


Динамічність протікання психічних процесів

Нервова система


Характер

1 балВстановіть співвідношення між різними видами груп за рівнем розвитку.


Дифузна група

7 клас ЗОШ

Асоціація

Футбольна команда


Колектив

Група готів


Корпорація

Пасажири літака

2 бали

Збираючись до школи Олена дуже хвилюється. Вона декілька разів перевіряє чи виконала всі домашні завдання, чи всі необхідні речі зібрала в портфель, чи не забула підручники, олівці тощо. З дому виходить завчасно. Яка характеристика особистості описана в цьому прикладі?

А тривожність;

Б агресивність;

В імпульсивність.

Обґрунтуйте відповідь _________________________________________

______________________________________________________________

2 балиУчню 8 класу за тиждень необхідно запам’ятати великий текст із англійської мови. За день до уроку він береться за справу і вчить текст з 15.00 до 23.00 години. Проте повністю відтворити те, що запам’ятав, не може. Яка допомога батьків буде найбільш корисною?

^ А пояснити, що текст потрібно заучувати не повністю, а частинами;

Б розповісти, що заучувати текст потрібно частинами, періодично повторюючи їх;

^ В порадити повторювати текст вранці;

Г порадити розбити текст на логічні частини, скласти схеми, план, тези.

1 балУстановіть відповідність між професією і необхідним для неї видом здібностей.

Інтелектуальні

Учитель

Психомоторні

Дизайнер

Емпатійні

Викладач університету

Організаторські

Оперний співак

Комунікативні

Диктор

Сенсорно-перцептивні

Архітектор

Мовленнєві

Менеджер

Вокальні

Журналіст

Художні

Майстер-годинникар

Творчі

Пожежник5 балів

Чотири старшокласника мріють стати пілотами-випробувачами. Тестування показало, що Х – холерик, С – сангвінік, М – меланхолік, Ф – флегматик. Крім того, вони відвідують такі гуртки та секції: Х – дзюдо, Ф – легкої атлетики і має гарні показники з бігу на довгі дистанції, М – плавання, С – туризму. Кому із чотирьох друзів ви порадили б опанувати цю професію?

А Х;

Б С;

В М;

Г Ф.

Обґрунтуйте відповідь _________________________________________

______________________________________________________________

2 балиУ якій родині діти будуть мати більш високий рівень мотивації досягнення?

^ А де панує гіперопіка;

Б де заохочується самостійність;

В де діти мають багато друзів;

Г де батьки визначають коло спілкування дитини.

1 бал


8. Установіть відповідність між провідною діяльністю і віковими періодами розвитку особистості (за Д. Б. Ельконіним).


Вік немовляти

Предметно-маніпулятивна діяльність

Раннє дитинство

Дошкільний вік

Молодший шкільний вік

Підлітковий вік

Юнацький вік

Молодший

Старший


Рольова гра


Навчальна діяльність


Інтимно-особистісне спілкування


Навчально-професійна діяльність

4 бали


Критерії оцінювання завдань


Учень правильно визначив відповідність між поняттями – 1 бал;

Частково або неправильно встановлена відповідність – 0 балів.

За кожну правильно встановлену відповідність – 0,5 бала.

Учень правильно визначив відповідь на питання і обґрунтував свій вибір – 2 бали;

учень правильно відповів на тестове завдання, відповідь не обґрунтував – 1 бал;

учень дав неправильну відповідь – 0 балів.

Правильна відповідь учня – 1 бал.

За кожну правильно встановлену відповідність – 0,5 бала.

Учень правильно визначив відповідь на питання і обґрунтував свій вибір – 2 бали;

учень правильно відповів на тестове завдання, відповідь не обґрунтував – 1 бал;

учень дав неправильну відповідь – 0 балів.

Правильна відповідь учня – 1 бал.

За кожну правильно встановлену відповідність – 0,5 бала.

Всього: 18 балів
еще рефераты
Еще работы по разное