Реферат: З програми "управління школою" (для директорів шкіл) Система роботи керівника школи з урядовими та нормативними документами


ТЕМИ ВИПУСКНИХ РОБІТ
З ПРОГРАМИ “УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ”
(для директорів шкіл)


Система роботи керівника школи з урядовими та нормативними документами.

Система внутрішкільного контролю.

Оптимізація взаємодії директора школи та його заступників.

Шляхи формування педагогічного колективу.

Система дій керівника школи при підготовці і прийнятті управлінського рішення.

Педагогічна рада та форми її діяльності.

Основні напрямки діяльності керівника школи по демократизації внутрішкільного управління.

Діяльність керівника школи по впровадженню ідей науки та кращого досвіду в практику школи.

Нові технології планування роботи школи.

Система роботи керівника школи по здійсненню атестації педагогічних кадрів.

Технологія та методика педагогічного аналізу підсумків навчального року.

Перспективне планування роботи школи.

Методика оптимізації розподілу функціональних обов’язків в школі в умовах її розвитку.

Організація праці керівника школи(річна циклограма).

Контрольно-аналітична діяльність в системі управління школою.

Керівник школи як менеджер освіти.

Критерії ефективно працюючої школи.

Cамоатестація як засіб самооцінки результативності роботи педагогічного колективу школи.

Система роботи адміністрації школи з молодими вчителями.

Педагогічна діагностика в управлінні школою.

Управління педагогічною творчістю школи.

Творчі групи в системі науково-методичної роботи в школі.

Управління педагогічним спілкуванням.

Школи нового типу: проблеми становлення..

Шляхи створення авторської школи.

Вивчення ефективності роботи керівника школи.

Шляхи впровадження в школу психологічних методів управління.

Теорія і практика впровадження нових форм навчання в сучасній школі.

Формування творчих рис особистості в навчально-виховному процесі.

Інноваційні підходи до управління навчальним закладом.

Учнівське самоуправління на сучасному етапі розвитку школи.

Авторські виховні системи.

Шляхи реалізації національної системи виховання.

Управління процесом виховання в сучасних умовах розвитку школи.

Особливості виховного процесу в нових типах шкіл.

Управління впровадженням інноваційних технологій у виховний процес школи.

Управління формуванням особистості на основі загальнолюдських цінностей.

Формування пізнавальної самостійності школярів як педагогічна і управлінська проблема.

Система роботи керівника школи по формуванню лідерів в учительському колективі.

Особливості роботи з обдарованими учнями.

Інноваційні управлінські технології у діяльності керівника школи.

Організація профільного навчанняТ Е М И

випускних робіт з програми “Управління школою”

(для заступників директорів шкіл)


Використання педагогіки народознавства.

Зміст внутрішкільного контролю.

Системний підхід в управлінні НВП.

Етика і культура управлінської праці керівника школи.

Педагогічна майстерність вчителя та її розвиток.

Організація роботи педагогічної ради в умовах демократизації внутрішкільного управління.

Організація методичної роботи в школі і творчий характер її здійснення.

Вплив методичної роботи на якість знань учнів і піднесення результативності навчально-виховного процесу.

Педагогічний аналіз і його вирішальне значення в системі внутрішкільного управління педагогічним процесом.

Педагогічне дослідження та його роль у піднесенні навчально-виховного процесу на новий рівень якості.

Технологія вивчення, узагальнення та втілення в практику керівником школи передового педагогічного досвіду.

Система роботи керівника школи по здійсненню атестації педагогічних кадрів.

Організація праці заступника директора школи.

Система роботи заступника директора школи з молодими вчителями.

Управління педагогічною творчістю школи.

Керівництво самоосвітою вчителя.

Система роботи школи над єдиною методичною темою.

Керівництво роботою педколективу по удосконаленню уроку.

Зміст управління здійсненням диференційного підходу до учнів в процесі навчання.

Шлях впровадження в школу методів активного навчання.

Організація активної пізнавальної діяльності учнів в процесі навчання.

Діагностика досягнення учбових цілей.

Формування творчих рис особистості в процесі вивчення основ наук.

Інноваційні підходи до управління процесом навчання.

Виховна система роботи школи.

Шлях реалізації національної системи виховання.

Педагогіка співробітництва та її реалізація на сучасному етапі.

Система роботи школи з учнями, схильними до правопорушень.

Управління самовихованням учнів.

Управління формуванням особистості та основні загальнолюдські цінності.

Розвиток творчих здібностей школярів як єдина методична тема школи.

Формування пізнавальної самостійності школярів як педагогічна і управлінська проблема.

Роль і місце колективного способу навчання в підвищенні ефективності навчально-виховного процесу.

Індивідуальний підхід до учнів у навчально-виховному процесі.

Інноваційні технології виховання учнів.

Робота методичного об‘єднання класних керівників як об‘єкт управління.

Управління розвитком пізнавальної активності в школах першого ступеня.

Система роботи керівника школи по вихованню лідерів в учительському колективі.

Психологічний аналіз ефективності уроку (зміст, аспекти, форми).

Особливості роботи з обдарованими учнями.

Мотивація педагогічної творчості.

Формування шкільного компоненту змісту освіти як засіб управління навчально-виховним процесом.

Вивчення ефективності методичної роботи в школі.^ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Факультет перепідготовки і підвищення кваліфікації

керівних педагогічних працівників


Кафедра управління освітою


Р Е Ф Е Р А Т

на тему: «Контроль якості навчального процесу»


Виконавець:

слухач курсів підвищення

кваліфікації Іванова Т.О.,

заст. директора з НВР

Донецької ЗОШ І-ІІІ ст. № 5


Донецьк, 2011


ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Факультет перепідготовки і підвищення кваліфікації

керівних педагогічних працівників


Кафедра управління освітою


ВИПУСКНА РОБОТА

на тему: «Інноваційні підходи до управління процесом навчання»


Виконавець:

слухач курсів підвищення

кваліфікації Іванова Т.О.,

заст. директора з НВР

Донецької ЗОШ І-ІІІ ст. № 5


Донецьк, 2011
еще рефераты
Еще работы по разное