Реферат: План дій складається учасниками; тренери І учасники працюють як партнери; всі учасники розглядаються як такі, що мають потенціал для соціальних змін та можливості реалізувати ці зміни на практиці


Що таке Соціальна Дія?

Соціальна Дія (social action) є теорією розвитку громади, що базується на простому принципі: зміни можливі. Однак зміни мають сенс тільки тоді, коли люди, яких вони стосуються, залучені до планування, реалізації та оцінки впливу цих змін. Принцип Соціальної Дії було обрано для використання в цьому проекті саме завдяки розумінню, що зміни не можна нав'язувати. Зміни мають впроваджуватися тими, хто має глибоке розуміння проблем та в змозі робити довгострокові інвестиції у розробку ефективних рішень.

Соціальна Дія є підхід, який дозволяє людям різного віку, досвіду та статусу об'єднати зусилля задля досягнення колективно визначеної мети. Підхід пропонує легкий для розуміння, гнучкий та відкритий робочий процес, який допоможе визначити нагальні проблеми, проаналізувати їх, розробити стратегію змін та здійснити її на практиці. Все це робиться у відповідності до низки принципів, які поділяються усіма учасниками процесу та покликані забезпечити рівність та максимальну справедливість. Соціальна Дія є окремою самостійною методологією, яку не треба плутати з «соціальною діяльністю» або «соціальною активністю» взагалі.

Соціальна Дія розглядає усіх членів громади, як експертів щодо власного життя, активних членів суспільства, які мають можливість і право на позитивні довгострокові зміни.


^ ТРЕНІНГ ЗА МЕТОДИКОЮ СОЦІАЛЬНОЇ ДІЇ: ЧИМ ВІН ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ

Тренінг Соціальної Дії відрізняється від загальної педагогічної практики в трьох основних аспектах:

план дій складається учасниками;

тренери і учасники працюють як партнери;

всі учасники розглядаються як такі, що мають потенціал для соціальних змін та можливості реалізувати ці зміни на практиці.

Соціальна Дія великою мірою заснована на теоріях, практиці та працях бразильського педагога Паоло Фрейре. В одній із своїх книжок він порівнює студента (учня) в системі класичної освіти з порожньою судиною, яку вчитель заповнює знаннями на свій розсуд. Цей процес описується їм як «механічне накопичення знань». Соціальна Дія, що базується великою мірою на відповіді Фрейде цій дилемі, пропонує інший підхід, а саме підхід, який можна описати як «визначення проблеми».

«Накопичення знань»

Тренер розглядається, як носій важливої інформації.

Учасники розглядаються, як порожні судини, які необхідно заповнити знаннями.

Тренер говорить, звертаючись до учасників.

Учасники пасивно сприймають інформацію.

Знання розглядаються, як «готова до вживання» надійна інформація.

Визначення проблеми

Тренер пропонує основу для роздумів, творчого мислення та активної роботи учасників, які визначають проблеми та знаходять рішення.

Тренер ставить запитання: чому, як, хто?

Учасники активно працюють: описують, досліджують, аналізують, обговорюють, пропонують, вирішують, планують.

Усі учасники активно залучаються до соціальної побудови знань.

Реалізації такого підходу Соціальної Дії об'єднує два нерозривних елементи: принципи та процес. ЦІ два елементи є тісно пов'язаними, вони просто не існують окремо. Без принципів процес перетворюється на набір вправ та методів, які ледве можна відрізнити від інших (насправді дуже відмінних) вправ та методів. Без процесу принципи не можна реалізувати на практиці.

Соціальна Дія безупинно розвивається та змінюється, але ці зміни та розвиток відбуваються у відповідності до основних принципів, які формувалися протягом певного часу та самі можуть змінюватися у деталях, але залишаються незмінними у головному, а саме загальному баченні світу працівниками Соціальної Дії.


^ ПРИНЦИПИ СОЦІАЛЬНОЇ ДІЇ

Працівники Соціальної Дії є прихильниками соціальної справедливості. Ми намагаємося протидіяти нерівності та пригніченню за ознакою раси, статі, сексуальної орієнтації, віку, релігії, класової належності, фізичних обмежень та іншим формам соціальної диференціації.

Соціальна Дія відстоює принципи чесності, рівності, справедливості, і це необхідно підкреслювати протягом будь-якого тренінгу, заняття чи іншої зустрічі в межах Соціальної Дії. Люди, які співпрацюють в межах Соціальної Дії, доходять висновку, що дискримінація та несправедливість реально існують, та об'єднують зусилля у пошуку можливостей протидіяти їм.

Ми вважаємо, що усі люди мають навички, досвід та розуміння, які можна використати для вирішення нагальних проблем. Працівники Соціальної Дії розглядають людей, як експертів щодо власного життя та використовують такий підхід, як «відправну точку» у своїй роботі

Робота тренера полягає у тому, щоб допомогти людині відкрити для себе ресурси, які вона має, але, можливо, не усвідомлює, заохотити учасників використовувати свої знання та бачення ситуації для забезпечення необхідних змін у власному житті та житті місцевих громад.

Усі люди мають права, в тому числі право бути почутим, право визначити проблему, право діяти від свого імені. Люди також мають право на самовизначення та на захист від ярликів та негативних стереотипів.

Право «простих людей» брати участь у змінах, які їх безпосередньо стосуються, право голосу та право активної участі у справах суспільства, в якому вони живуть, є фундаментальними правами з точки зору Соціальної Дії. Право «дати назву світу, в якому живеш» (слова Фрейре), тобто право визначити себе,та своє місце у світі, це право, на якому ми наполягаємо. Занадто часто людям доводиться «змагатися» з «чужою» точкою зору на їх власну ситуацію, «чужою» точкою зору на їх культуру та спільноту, яка не є правильною та покликана «полегшити життя» політикам та професіоналам, що самі не живуть в цій ситуації.

Несправедливість та пригнічення є комплексною проблемою, коріння якої треба шукати в соціальній політиці та економіці. Працівники Соціальної Дії розуміють, що люди мають особисті проблеми, але часто ці особисті проблеми є віддзеркаленням суспільних негараздів.

Ми визнаємо, що особисте життя людей сповнено особистих проблем. Людина може лякатися цих проблем, може відчувати безпомічність, може навіть звинувачувати себе. Соціальна Дія покликана звільнити людей від цих негативних почуттів та допомогти їм зрозуміти природу проблем у широкому політичному контексті та об'єднати зусилля для вирішення цих проблем.

Ми розуміємо, що колективна праця на основі співробітництва є джерелом великого потенціалу. Окремі люди, які не мають достатньо можливостей та впливу для боротьби з несправедливістю та пригніченням, можуть отримати додаткові можливості, якщо об'єднаються у групу, що складається з людей у подібній ситуації.

Тиск та пригнічення часто відбуваються завдяки ізоляції та розділенню жертв, хоча об'єктом пригнічення є більшість. Наша робота полягає в об'єднанні людей, які, таким чином, отримують можливість поділитися досвідом та об'єднати свої ресурси та навички для боротьби з несправедливістю. Таке об'єднання може дати людям волю та силу для боротьби з явищами, з якими вони, можливо, не насмілилися б змагатися поодинці.

Працівники Соціальної Дії є «ведучими», а не лідерами. Наша робота полягає у тому, щоб допомогти людям прийняти рішення та використовувати результат, яким би він не був. Внесок кожного учасника є важливим та цінним, робота ведучого не розглядається, як «почесна робота»або привілей.

Працівники Соціальної Дії однаково цінують навички та знання усіх людей, незалежно від їх практичного досвіду або формальної освіти. Наше завдання - працювати в групі, не стаючи при цьому ні членом групи, ні її лідером.^ ПРОЦЕС СОЦІАЛЬНОЇ ДІЇ

Тренінг Соціальної Дії передбачає п'ятирівневий робочий процес для учасників. Процес покликаний допомогти учасникам зрозуміти саму структуру процесу та ознайомити їх з логікою вирішення проблем, яку вони зможуть застосовувати у майбутньому, наприклад, працюючи в місцевих громадах.

Етап Перший: ЩО? Робота на цьому етапі носить дослідницький характер та зосереджує увагу на процесах, що відбуваються в місцевих громадах та в житті окремих людей. ЩО турбує цих людей? ЩО лютить, лякає, розчаровує їх? ЩО робить їх щасливими? ЩО турбує їх? Про ЩО вони думають? Завдання тренера Соціальної Дії організувати якомога комплексне дослідження цих питань. Це неможливо зробити просто «обговорюючи» ці питання. Необхідно знайти спосіб отримання якомога повної картини того, що відбувається в громаді. На цьому етапі не потрібні коментарі. Це схоже на миттєве фото, яке фіксує реальність такою, якою вона є. На цьому етапі ми не питаємо себе, що нам робити з усім цим матеріалом. Інформація не «обробляється», не аналізується, не оцінюється.

Цей етап зазвичай є найдовшим. Якщо часу недостатньо, учасникам буде важко ефективно реалізувати його. Однак, у будь-якому разі важливо використовувати відповідні вправи, наприклад «Афішу фільму» (див. вправи).

Другий етап аналізу: ЧОМУ?

Коли проблему визначено, постає запитання, чому ця проблема існує. Тобто рішення проблем(и) повинно спрямовуватися на реальні причини, а не на симптоми. Відповідаючи на запитання «чому?», учасники отримують змогу розглянути свої особисті проблеми (або проблеми місцевої громади) у більш широкому контексті. Такий підхід покликаний забезпечити більш глибоке розуміння проблеми учасниками, які розглянуть її в контексті влади, впливу політичних та економічних інтересів та історії. Це є необхідним, якщо учасники (користувачі послуг) мають намір не зупинятися на обговоренні, а сприяти насправді позитивним соціальним змінам. В процесі тренінгу цей етап дозволить у часникам використовувати методи аналізу та презентувати власне бачення своїх проблем. Це також дозволить обрати найефективнішу форму подолання проблеми та визначити місце, де необхідно додати максимум зусиль для досягнення бажаної мети.

ВАЖЛИВО: Результати аналізу ситуації приймаються ведучим. Працівник Соціальної Дії не інтерпретує думки учасників. Наша справа - довіряти людям. Це є відображенням одного з найголовніших принципів Соціальної Дії: люди є експертами, коли йдеться про їх власне життя.

Що ми робимо з цим розумінням? Як учасники зможуть змінити ситуацію на краще саме таким чином, який вони вважають найрозумнішим?

Методи і тактика втручання у ситуацію обговорюються на третьому етапі процесу: ЯК?

На цьому етапі змінюється роль тренера Соціальної Дії, яка зараз полягає у створенні безпечного сприятливого середовища, в якому члени групи можуть обговорювати різні ідеї та їх ефективність перед тим, як застосовувати їх на практиці. На цьому етапі учасники розглядають та приймають або відкидають ідеї. Важливо, щоб учасники не вводилися в оману «безпекою» середовища, де відбувається тренінг. Ведучий повинен забезпечити чітке розуміння учасниками мети тренінгу, а саме розробити дієву стратегію, яка має ефективно спрацьовувати в реальному житті. Тобто необхідно забезпечити ретельний аналіз та оцінку запропонованих кроків, перед тим як втілювати їх у життя.

Рішення, які саме ідеї варто «відібрати» для втілення на практиці, завжди приймається учасниками. Завдання працівника Соціальної Дії допомогти учасникам критично оцінити ці ідеї, при цьому не руйнуючи їх ентузіазму.

ДІЯ є четвертим етапом. В межах тренінгу це означає складання плану дій для реалізації на рівні місцевої громади. На цьому етапі члени групи мають отримати реалістичне уявлення про можливі результати та наслідки роботи, існуючі перепони, з якими їм, можливо, доведеться стикатися в процесі роботи, а також зрозуміти загальну логіку дій, необхідних для досягнення бажаних результатів. Учасникам необхідно зрозуміти, чи носитиме обрана тактика довгостроковий характер або дозволить вирішити проблеми за короткий час. Тренеру важливо впевнитися, що учасники мають загальне розуміння та практичний досвід використання інструментарію необхідного для вирішення проблем, з якими їм доведеться стикатися у майбутній роботі. Навіть якщо розроблений план дій виявиться неефективним, цей досвід стане для них в нагоді в майбутньому.

На це необхідно звернути увагу на останньому етапі тренінгу, а саме етапі МІРКУВАННЯ. На цьому етапі ми маємо визначити, чи вдалося нам досягти мети тренінгу. Чи зробили ми те, що хотіли зробити? Що змінилося? Що буде відмінним наступного разу?

Для працівника Соціальної Дії це ключові питання процесу розвитку. Ідеальних рішень не буває, як не буває ідеального тренінгу. Але є людський досвід, є внесок з боку кожного учасника до розробки загального плану роботи.

Звичайно, Соціальна Дія не обмежується тренінгом. Головне завдання - запропонувати учасникам технологію вирішення проблем, яку вони могли б використовувати у своїй роботі, а також деякі ідеї для застосовування на практиці. Аналіз роботи компанії у Великій Британії, можливо, допоможе зрозуміти принципи роботи компанії. Тут Ви можете ознайомитися із вправами, які ми використовуємо в роботі, та побачити, скільки часу необхідно витратити на кожний етап процесу.

Моменти, на які слід зважити.

Роль ведучого

Процес

Зміст

Як працівники Соціальної Дії оцінюють успіх

Тренінг Соціальної Дії пропонує послідовну розробку основи для творчої роботи учасників у підтримуючому та безпечному середовищі за допомогою ведучого.

Оскільки групова робота є найголовнішим елементом підходу Соціальної Дії, першим етапом тренінгу є створення ідентичності групи. Ми намагаємося створити у учасників почуття єдності групи перед тим, як розпочати процес власне тренінгу- Завдяки цьому учасники стають спроможними ефективно підтримувати один одного і самостійно ставити завдання для групи, а також продовжувати співпрацю після закінчення тренінгу, тобто забезпечується сталість процесу, що є одним з найголовніших завдань Соціальної Дії.

Початковими фазами тренінгу Соціальної Дії є:

Формування ідентичності

Визначення мети

Розробка методу

Формування ідентичності потребує відповіді на запитання: хто ми? Що ми маємо спільного? Наше походження? Наша культура? Наша робота? Наші амбіції? Наш вік? Стать? Щось інше?

^ Визначення мети потребує відповіді на запитання: Чого ми прагнемо? Коли ми збираємося разом, що ми намагаємося зробити? Які наші цілі? Яким є наше бачення?

^ Розробка методу потребує відповіді на запитання: як ми збираємося це робити? Як ми працюватимемо разом? Якими є правила співпраці?

Тобто типова програма тренінгу Соціальної Дії побудована з метою створити маленьку спільноту, спроможну аналізувати проблему та діяти з метою вирішення цієї проблеми. Програма може виглядати наступним чином.

9.30-9.45: Криголам

9.45-10: Визначення назви для групи (формування ідентичності)

10-10.30: Формування спільного бачення проблеми (визначення мети)

10.30-11: Складання «словника термінів»/групових правил (розробка методу)

11-11.15: Перерва

11.15-12.00: Афіша (Що?);

12.00-1: Але чому? (Чому?)

1-2: Обід

2-3: Презентація аналізу (Чому?)

3-30: Скульптури (Як?)

3.30-3.45: Перерва

3.45-4.00: Рішення щодо майбутніх дій

4-4.45: Найстрашніший жах (Як/дія)

4.45-5.30: Зараз/незабаром/пізніше (План дій)

5.30-6.00: Перегляд спільного бачення та «словника» (Міркування)
еще рефераты
Еще работы по разное