Реферат: Україна І країни Магрібу: перспективи розвитку співробітництва Владлен Макух кандидат політичних наук


Україна і країни Магрібу: перспективи розвитку співробітництва


Владлен Макух

кандидат політичних наук

http://uaforeignaffairs.com/article.html?id=591


Регіон Магрібу привертає увагу провідних країн світу передусім завдяки багатим запасам вуглеводнів і вдалому географічному розташуванню (на перехресті міжнародних транспортних комунікацій «схід–захід» та «північ–південь»). До країн Магрібу належать країни Союзу арабського Магрібу (САМ): Алжир, Лівія, Мавританія, Марокко та Туніс.


Алжир на сьогодні залишається у стані громадянської війни, зважаючи на майже двадцятирічні спроби керівництва країни не дозволити радикальним ісламістам відігравати провідну роль у політичному житті. Саме співробітництво у гуманітарній сфері між Україною та Алжиром стало запорукою розбудови відносин і в інших галузях. Так, у травні 2003 р. Україна вжила термінових заходів для надання гуманітарної допомоги більше тисячі алжирським громадянам, які постраждали від наслідків землетрусу. У процесі реалізації цих заходів український уряд надав 40 тонн гуманітарної допомоги, а також передав алжирській стороні близько 188 тис. дол. США.


Лівія останніми роками продемонструвала здатність проводити масштабні політичні та економічні реформи. В країні почали з’являться засоби масової інформації, альтернативні державним. Керівництво країни навіть започаткувало діалог із лівійськими опозиційними структурами за кордоном та звільнило ув’язнених, які дотримувалися радикальних ісламських поглядів. Усі ці кроки сприяли зміцненню політичному іміджу Лівії як у межах країни, так і за кордоном. Водночас були проведені реформи, спрямовані на лібералізацію економіки. Попри те, що за останні роки помітно активізувалася взаємодія африканської країни з нетрадиційними східноєвропейськими партнерами – Румунією і Словаччиною (які продемонстрували інтерес до реалізації спільних інвестиційних проектів), Україна розглядається керівництвом африканської країни як важливий стратегічний партнер. Це партнерство є найвищим рівнем співробітництва між державами і в перспективі має не тільки сприяти входженню українських товаровиробників на внутрішній ринок цієї країни, а й створити поле для спільної діяльності на ринках інших країн африканського континенту, де Лівія користується великим політичним авторитетом і має впливові економічні важелі. Свідченням важливості відносин між Україною та Лівією стали державні візити представників українського уряду (зокрема, прем’єр-міністра України М.Азарова) до Лівії в останні роки. Слід окремо зазначити й те, що державний візит лідера лівійської революції М.Каддафі до України став одним із перших візитів голів арабських держав до нашої країни.


Мавританія, судячи з кількості державних переворотів за останнє десятиріччя, намагається зайняти достойне місце на світовій арені. Між Україною та Мавританією не існують проблемні питання політичного чи економічного характеру, які могли б стати на заваді розбудові дипломатичних відносин. Позиції двох країн щодо більшості проблем сучасного світу або співпадають, або є дуже близькими. Існує потенціал для активізації політичного діалогу, поглиблення рівноправного та взаємовигідного торговельно-економічного співробітництва, розширення зв’язків у галузях науки, культури, освіти, спорту. Парламенти України та Мавританії зацікавлені у функціонуванні спільних парламентських груп дружби, встановленні між ними робочих зв’язків. Водночас наявні стримуючі чинники, які гальмують цей процес. У політичній сфері до них належить відсутність регулярних контактів на вищому рівні. Саме такі контакти могли б стимулювати активізацію політичного діалогу, розбудову договірно-правової бази двосторонніх відносин. В економічній сфері існують проблеми встановлення безпосередніх контактів між підприємницькими структурами двох країн, через що виникає необізнаність щодо потреб і можливостей сторін.


Марокко характеризується стабільною внутрішньополітичною ситуацією і є важливим політичним та економічним партнером України. На цей час триває робота зі створення в парламентах України та Марокко депутатських груп сприяння розвитку відносин дружби і співробітництва між двома державами. Принципи зовнішньої політики Королівства Марокко відповідають загальновизнаним нормам мирного співіснування держав і не суперечать позиції, яку займає Україна у побудові своїх зовнішніх відносин. Міністерство закордонних справ і співробітництва Марокко активно співпрацює з Україною в міжнародних організаціях системи ООН, реагує на звернення Києва щодо підтримки України та висунутих нею кандидатур на виборах до різних міжнародних органів та організацій.


Туніс – найбільш «європеїзована» та модернізована країна Північної Африки. Враховуючи потужний промисловий та науковий потенціал країни, її світовий імідж (п’яте місце серед 19 країн арабського світу за інвестиційним рейтингом), прагнення деяких журналістів охрестити нещодавній державний переворот «фініковою революцію», викликає, щонайменше, гірку усмішку. Не лише відсутність політичних свобод в країні та притиснення опозиції стали причинами заворушень серед туніського населення. Основною причиною стала неспроможність керівництва країни подолати кризові явища в економіці, які визріли на тлі світової економічної кризи та призвели до катастрофічних показників (середній рівень інфляції – 4 %, рівень безробіття – 20% у 2010 р.). Навіть Інтернет-опитування загальноарабською газетою «Аль-Хайят» підтвердило, що «народну інтифаду» в Тунісі передусім спровокували не політичні чинники, а «економічна криза та корупція». Для України Туніс і надалі залишиться вигідним політичним та економічним партнером. Торговельно-економічному співробітництву між Україною і Тунісом сприяють як зручність морського та авіаційного сполучення, так і близькість інтересів у політичній, економічній, науково-технічній, культурній сферах.


Україна та країни Магрібу мають нагальну потребу у досягненні необхідного рівня політичних стандартів, без чого про справжнє зближення з європейським угрупованням не може бути й мови. Водночас, реалізація Євро-Середземноморського партнерства наштовхується на ряд серйозних перешкод, головною з яких виступають суттєві розбіжності цивілізаційного та сучасного політичного розвитку сторін. Україна ж за своєю природою є суто європейською державою, і саме це є головним чинником, який значно відрізняє механізм українсько-європейського зближення від процесу поступової «європеїзації» та економічного зближення країн Південного Середземномор’я з ЄС.


Україна та країни регіону зацікавлені у сприятливих умовах доступу національної продукції на ринки європейських держав, оскільки квотуванню та ліцензуванню підлягають експортні товари як українських виробників, так і виробників північно-африканських країн. Значний інтерес становить досвід реалізацій угод щодо товарообігу, які були укладені між ЄС та країнами Магрібу наприкінці минулого століття. Так, скасування митних тарифів на продукцію європейських країн у Тунісі та Марокко призвело до тимчасових кризових явищ у національних економіках цих країн, які були подолані лише завдяки розробці та застосуванню спеціальних заходів, спрямованих на підтримку місцевих виробників з метою запобігання їх повному банкрутству.


Гуманітарна співпраця, що відіграє важливу роль у забезпеченні інтересів України на міжнародній арені взагалі, у регіоні Магрібу має особливий вимір. Окремим прикладом є участь української сторони в наданні гуманітарної допомоги постраждалим внаслідок стихійного лиха алжирцям та марокканцям. Інтерес для України становить також співробітництво у боротьбі з нелегальною міграцією, контрабандою наркотиків, міжнародною злочинністю, нелегальним переміщенням культурних цінностей, «відмиванням» капіталів та ін.

Що ж до стану економічного співробітництва України з країнами Північної Африки, то він характеризується таким чином:


а) в українсько-алжирських відносинах:

За даними української статистики, у січні–листопаді 2010 р. обсяг експорту української продукції до Алжиру становив 154 млн. 697 тис. дол. США, а імпорту – 2 млн. 829 тис. дол. США (позитивне сальдо торговельного балансу – 151 млн. 867 тис. дол. США).

Серед перспективних напрямів слід визначити співробітництво у науково-промисловій сфері. Українські науковці мають чимало оригінальних напрацювань у сфері будівельних та ізоляційних матеріалів, альтернативних джерел енергії, використання яких було б ефективним за умов жаркого африканського клімату. Алжирська сторона планує модернізувати підприємства металургійної галузі, побудувати дамби та інші водні споруди.


Близько 80% українського військово-технічного експорту до Алжиру – продукція та послуги військового і спеціального характеру. Також на території України планується вести підготовку військових кадрів для Алжиру. Активно працює на алжирському ринку українське підприємство «Мотор Січ», що здійснює будівництво заводу з ремонту авіаційних двигунів на території АНДР. Підприємство працює над встановленням прямих контактів з алжирськими фірмами – потенційними споживачами газотурбінного обладнання для потреб місцевого енергетичного комплексу.


б) в українсько-лівійських відносинах:

За даними української статистики, у січні-листопаді 2010 р. обсяг експорту української продукції до Лівії становив 151 млн. 640 тис. дол. США, а імпорту – 261 тис. дол. США (позитивне сальдо торговельного балансу – 151 млн. 378 тис. дол. США).


Структура експортно-імпортних операцій між Україною та Лівією є досить стабільною. Основу українського експорту становить сільгосппродукція, метали та металовироби. Імпортуються з Лівії головним чином полімери (щорічна загальна сума – 250–300 тис. дол. США). Що стосується військово-технічного співробітництва, то певне значення має факт наявності на території Лівії значних запасів військової техніки і озброєнь радянського виробництва, що вимагає модернізації.

Перспективними напрямами співробітництва також є металургійна галузь; водне господарство (зокрема, участь у будівництві чергових ділянок лівійської «Великої штучної ріки»), будівництво залізниці, автомобільних доріг та транспортної інфраструктури. Україна вже ініціювала організацію вирощування в Лівії поліпшених сортів насіння пшениці, підготовку фахівців у галузі меліорації та водного господарства на базі Рівненського університету меліорації та водного господарства, а також допомогу з відкриттям клінік ветеринарної медицини на лівійській території.


Під час візиту лідера лівійської революції М.Каддафі до України українська сторона висловила бажання розпочати в Лівії нафторозвідку, а взамін пообіцяла лівійській стороні розглянути можливість будівництва на Західній Україні заводу з переробки нафтопродуктів. Зокрема, планується, що завод буде побудовано на західному кордоні України, а нафтопродукти будуть реалізовуватися як в Україні, так і в країнах Європи.


Співробітництво України та Лівії у нафтовій галузі є перспективним. Нафтові поставки не потребують наявності трубопроводів чи спеціальних прийомних заводів. Лівійську нафту можна доставляти танкерами до Одеси (офіційний Тріполі висловив готовність поставляти в Україну до 160 тис. тонн нафти). У перспективі, для транспортування лівійської нафти та її подальшої переробки на українських НПЗ можна задіяти нафтопровід Одеса – Броди.


в) в українсько-мавританських відносинах:


За даними української статистики, у січні–листопаді 2010 р. обсяг експорту української продукції до Мавританії становив 9 млн. 756 тис. дол. США, а імпорту – 5 млн. 075 тис. дол. США (позитивне сальдо торговельного балансу – 4 млн. 680 тис. дол. США).


Виходячи з перспектив розвитку рибальства в Мавританії та враховуючи значний досвід і потенціал України в суднобудівній та рибопромисловій сфері, надзвичайно ефективною та взаємовигідною формою співробітництва може стати морське рибальство та пов’язані з ним галузі. Українська сторона підтверджує свою готовність до реалізації спільних масштабних проектів, комплексний характер яких передбачав би якісне і кількісне оновлення рибальського флоту Мавританії, його технічне обслуговування та ремонт; створення спільних підприємств з вилову, переробки і комерціалізації рибопродуктів; будівництво відповідної узбережної інфраструктури і промислових потужностей, що надалі сприятиме створенню нових робочих місць.


г) в українсько-марокканських відносинах:

За даними української статистики, у січні–листопаді 2010 р. обсяг експорту української продукції до Марокко становив 83 млн. 899 тис. дол. США, а імпорту – 8 млн. 296 тис. дол. США (позитивне сальдо торговельного балансу – 75 млн. 602 тис. дол. США).


Марокко продає в Україну продукцію агрокомплексу та рибальства, вироби зі шкіри, килими. Для марокканців становить інтерес отримання з України продуктів аграрного сектора (зернових, цукру, кукурудзи, олії); деревини (дубу, клена, соснових порід та ін.); продуктів хімічної (добрив, гумових виробів, штучних тканин), вугільної, металургійної та машинобудівної галузей промисловості.

Враховуючи науково-технічний, суднобудівний, рибопромисловий потенціал України, стан рибопромислової та рибопереробної галузей Марокко, продуктивною сферою співробітництва може стати морське рибальство та продаж вітчизняної авіаційної техніки. Перспективними галузями співробітництва України з Марокко можуть стати геологорозвідувальні роботи та видобування корисних копалин; будівництво транспортної і портової інфраструктури; наука та технології; енергетика; освіта і підготовка кадрів; спорудження та реконструкція промислових об’єктів; банківська сфера.


д) в українсько-туніських відносинах:

За даними української статистики, у січні–листопаді 2010 р. обсяг експорту української продукції до Тунісу становив 204 млн. 319 тис. дол. США, а імпорту – 3 млн. 367 тис. дол. США (позитивне сальдо торговельного балансу – 200 млн. 951 тис. дол. США).


Туніс вважається «діловими воротами» Північної Африки з її практично необмеженим споживчим ринком. Розвитку торговельно-економічного співробітництва між Україною та Тунісом сприяють зручність морського та авіаційного сполучення, близькість інтересів у політичній, економічній, науково-технічній, гуманітарній та інших сферах.


Оцінюючи перспективи розвитку українсько-туніських відносин, слід зазначити, що їхні темпи залежать від волі обох сторін, взаємного інтересу, який визначає всю палітру відносин: політичних, економічних, культурно-гуманітарних.


На цей час існують перспективи розширення експорту української агропромислової продукції на ринки країн Північної Африки. Цьому сприяють такі чинники, як відносна географічна близькість України до країн регіону (порівняно швидке транспортування української продукції), сприятливе співвідношення «ціна – якість» на українське зерно порівняно з продукцією головних країн-конкурентів: США, Канади, Австралії, Росії.


Найближчим часом на конкурентоспроможність українського зерна на ринку країн Магрібу матимуть вплив як зовнішні, так і внутрішні чинники. До цих чинників належить рівень підтримки сільського господарства в розвинених країнах у цілому та наявність субсидіювання експорту (передусім, в ЄС). Внутрішні резерви конкурентоспроможності поступово вичерпуються (збільшується земельна орендна плата, застарілу техніку потрібно замінювати новою, різко зростають ціни на нафтопродукти та добрива). Якщо не буде проведено оптимізацію форм господарювання та технологій в Україні, то собівартість вирощування зерна зростатиме випереджальними темпами порівняно з цінами на зерно на світових ринках, що призведе до звуження зерновиробництва та витіснення вітчизняних експортерів іншими світовими конкурентами. Також серйозним недоліком є практично повна відсутність державного протекціонізму експорту зерна.


Основними конкурентами України на ринках зерна країн регіону виступають країни ЄС (зокрема, Франція), Росія, США, Канада, Австралія. Країни ЄС застосовують економічні важелі для розширення присутності на ринку Північної Африки (пільгові міждержавні кредити на закупівлю зерна, експортні субсидії, ексклюзивні імпортні тарифи). Франція та Канада проводять потужні маркетингові заходи для країн регіону Північної Африки (зокрема, регулярні освітні програми для покупців, чого немає в Україні), а США та Австралія пропонують пільгові кредити та розробляють кредитні програми для закупівлі пшениці країнами Африки.


Слід зазначити, що негативним чином на динаміку українського експорту пшениці до країн Магрібу впродовж 2006–2010 рр. вплинуло запровадження квотування експорту зерна.

Сприяти активізації торговельно-економічної співпраці українських і магрібських суб’єктів підприємницької діяльності може розвиток партнерських зв’язків представників малого та середнього бізнесу. Розширенню цих зв’язків мають допомогти заходи з лібералізації ведення валютних і експортно-імпортних операцій, пільгового кредитування, відкриття торговельних представництв за кордоном. Цьому також сприятиме участь українських і африканських фірм на спільних ярмарках, бізнес-семінарах, виставках, міжнародних тендерах.


Певним стимулом для розвитку співробітництва між Україною і країнами Магрібу може стати реалізація різноманітних трансафриканських проектів. Певне значення може мати й налагодження процесу співробітництва між окремими регіонами України та країнами північно-африканського регіону.


Можна припустити, що у найближчій перспективі розвиток партнерських зв’язків України і держав регіону знаходитиметься у руслі пріоритетів сучасної зовнішньоекономічної стратегії північно-африканських країн, серед яких: заохочення іноземних інвестицій в експортні галузі, наукоємні види виробництв, сфери, які забезпечують зайнятість робочої сили. Додатковим імпульсом до двостороннього співробітництва може стати зростаючий інтерес ділових кіл розвинених країн до ринків арабського Магрібу. У справі розвитку торговельно-економічного співробітництва значну роль можуть відігравати й неформальні двосторонні структури.
еще рефераты
Еще работы по разное