Реферат: Постанова від 9 червня 2011 р. N 701 Київ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА
від 9 червня 2011 р. N 701

Київ
Про затвердження Порядку проведення державної експертизи інвестиційних програм (проектів)
Відповідно до статей 8 і 15 Закону України "Про інвестиційну діяльність" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення державної експертизи інвестиційних програм (проектів), що додається.

2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

  

Прем'єр-міністр України

^ М. АЗАРОВІнд. 70

  ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 червня 2011 р. N 701


^ ПОРЯДОК
проведення державної експертизи інвестиційних програм (проектів)
1. Цей Порядок визначає механізм проведення державної експертизи інвестиційних програм (проектів) (далі - експертиза).

2. Експертизі підлягає інвестиційна програма (проект), що реалізується із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також за рахунок кредитів, наданих під державні гарантії.

3. Експертиза, підготовка і подання за її результатами висновку проводяться протягом 15 робочих днів з дня надходження документів, зазначених у пункті 5 цього Порядку:

Мінекономрозвитку - щодо інвестиційних програм (проектів) загальною кошторисною вартістю 100 млн. гривень і більше, а також тих, що реалізуються за рахунок кредитів, наданих під державні гарантії;

центральними органами виконавчої влади, які реалізують державну політику у сфері, якої стосується відповідна інвестиційна програма (проект), або Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями у разі, коли інвестиційна програма (проект) стосується розвитку відповідного регіону, - щодо інвестиційних програм (проектів) загальною кошторисною вартістю до 100 млн. гривень.

Методику проведення експертизи та форму висновку за її результатами затверджує Мінекономрозвитку.

4. У процесі проведення експертизи визначаються:

відповідність інвестиційної програми (проекту) вимогам законодавства;

узгодженість екологічних, економічних і соціальних інтересів;

актуальність та соціальна спрямованість інвестиційної програми (проекту);

економічна ефективність реалізації інвестиційної програми (проекту) та ефективність використання бюджетних коштів;

достовірність техніко-економічних розрахунків та обґрунтованість обсягу та форми надання державної підтримки для реалізації інвестиційної програми (проекту);

інноваційність інвестиційної програми (проекту);

наявність належного кадрового, матеріально-технічного забезпечення для реалізації інвестиційної програми (проекту).

5. Для проведення експертизи замовник подає Мінекономрозвитку або іншому органу виконавчої влади, визначеному відповідно до пункту 3 цього Порядку, такі документи:

техніко-економічний розрахунок (бізнес-план) інвестиційної програми (проекту) за формою, затвердженою Мінекономрозвитку;

копії установчих документів замовника експертизи;

копії балансу замовника експертизи на останню звітну дату разом із додатками та баланси за останні три роки.

6. За результатами проведеної експертизи замовнику експертизи подається висновок, який може бути:

позитивним, яким рекомендується реалізація інвестиційної програми (проекту), із зазначенням відповідних техніко-економічних показників. При цьому висновок може містити зауваження та пропозиції щодо необхідності внесення змін до інвестиційної програми (проекту), які не потребують істотного доопрацювання, не пов'язані з додатковими витратами і можуть бути враховані в робочому порядку;

негативним, який містить чітко сформульовані та обґрунтовані зауваження, врахування яких потребує істотного доопрацювання інвестиційної програми (проекту), або обґрунтування неможливості реалізації інвестиційної програми (проекту).

7. Висновок експертизи чинний протягом трьох років з дати його надання.

____________
еще рефераты
Еще работы по разное