Реферат: Аналіз регулятурного впливу проекту регуляторного акту – рішення сесії Сніжнянської міської ради «Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності на території м. Сніжного»


АНАЛІЗ РЕГУЛЯТУРНОГО ВПЛИВУ


Проекту регуляторного акту – рішення сесії Сніжнянської міської ради «Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності на території м. Сніжного»


Цей документ містить обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акту – рішення сесії Сніжнянської міської ради « Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності на території м. Сніжного» і складено у відповідності до ст. 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Документ включає аналіз потенційного впливу, яке буде направляти регуляторний акт на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарської діяльності, громадян і держави. Цей документ містить обґрунтування відповідності проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики. Цей документ (аналіз регуляторного впливу) має визначену Законом уніфіковану форму і зміст і повинен супроводжувати кожен проект регуляторного акту, що приймається як органами законодавчої і виконавчої влади, так і органами місцевого самоврядування.

^ Визначення і аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відношень.

Питання розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності є сферою загальних інтересів підприємців та органів місцевої влади, а саме: для підприємців – це один із засобів сприяння розвитку малого та середнього бізнесу і покращення механізму дій суб’єктів господарської діяльності при оформленні дозволів на розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності, створення сприятливих умов для інвестиційної діяльності; для громади – додаткові робочі місця, додаткові надходження коштів у місцевий бюджет.

Відповідно до завдань приведення регуляторних актів у сфері містобудування та будівництва у відповідність до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з метою створення сприятливих умов для розвитку інвестиційної діяльності Постановою Кабінету Міністрів України від 26.08.2009 № 982 затверджено Порядок розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності, який призначений для врахування органами місцевого самоврядування під час прийняття рішень щодо розміщення малих архітектурних форм соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності. Згідно з п.22 цього Порядку міська рада після проведення громадського обговорення і погодження відповідними підприємствами, установами і організаціями маже рекомендувати суб’єктам господарювання розмістити малу архітектурну форму за процедурою, визначеною Порядком у разі розроблення перспективної схеми розміщення малих архітектурних форм на території населеного пункту. Порядком Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України № 303 від 14.09.2006 втратив чинність Наказ Держбуду від 13.10.2000 № 227 «Про затвердження Типових правил розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності». Типові правила використовувалися Сніжнянської міськрадою для розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності.

На теперішній час в місті не існує нормативно-правового акту (НПА) відносно прозорого механізму для послідовних дій суб’єктів господарської діяльності, яким необхідно оформити дозвіл на розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності.

Існуючий стан питань відносно оформлення дозволу на розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності має відповідну сферу негативного впливу, яке розповсюджується на:

підприємців:

• суб’єктів господарської діяльності, які бажають розмістити малу архітектурну форму для здійснення підприємницької діяльності, але не позбавлені ризику штрафування за її розміщення у зв’язку з відсутністю в місті нормативно-правового регулювання з цього питання;

• суб’єктів господарської діяльності, які не мають можливості для створення власного малого бізнесу;

• суб’єктів господарської діяльності, які не мають можливості створення додаткових торговельних точок для реалізації їх продукції.

органи місцевого самоврядування

• недоотримання коштів в місцевий бюджет від комерційного використання земельних ділянок;

• недоотримання коштів в місцевий бюджет від додаткових робочих місць.

населення:

• недоотримання коштів в місцевий бюджет на потреби громади;

• недоотримання додаткових робочих місць;

• як для споживачів, відсутність додаткових торговельних точок для придбання необхідної продукції.


У теперішній час пропонується для затвердження регуляторний акт - рішення сесії Сніжнянської міської ради « Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності на території м. Сніжного», розроблений з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Цей документ пропонується прийняти з метою сприяння розвитку малого та середнього підприємництва і покращення механізму дій суб’єктів господарської діяльності при оформленні дозволів на розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності.

Порядок розроблений на підставі ст.ст. 12, 83, 98, 99, п.1 ст.100, п.3 ст. 101, 102, п. 12 Перехідних положень Земельного кодексу України; ст.ст.395, 401- 403, 639 Цивільного кодексу України, законів України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про основи містобудування», «Про планування і забудову територій», «Про благоустрій населених пунктів», Постанови КМУ від 26.08.2009 № 982 «Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності», Постанови КМУ від 30.03.1994 № 198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони».


Визначення мети державного регулювання.


Основна мета прийняття регуляторного акта (рішення сесії Сніжнянської міської ради «Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності на території м. Сніжного») – покращення благоустрою м. Сніжного, належного впорядкування та врегулювання порядку розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності (кіоски, павільйони тощо) та визначає єдині умови оформлення договірних відносин щодо встановлення земельного сервітуту на земельні ділянки, на яких планується розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності і які знаходяться в комунальній власності міста, розпорядження якими, у відповідності з пунктом 12 Перехідних положень Земельного кодексу України, здійснює Сніжнянська міська рада.

Це надасть можливість:

• упорядкувати відносини поміж місцевою владою та підприємцями в невідрегульованій на цей час ланки відносин.

• зменшити залежність суб’єктів господарської діяльності від органів влади;

• збільшити позитивний імідж влади;

• чітко і прозоро визначити порядок одержання дозволу на розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності;

• притримуватися рівноправності договірних відносин;

• створити регуляцію на місцевому рівні, відповідну вимогам діючого законодавства України.

Для досягнення мети необхідна реалізація і рішення таких першочергових завдань:

• надання свободи суб’єктам підприємницької діяльності в виборі дозволених видів і місцеположення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності;

• забезпечення можливості отримання суб’єктами господарської діяльності інформації, необхідної для отримання дозволу на розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності;

• погодження процедур отримання дозволу на розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності;

• закріплення термінів оформлення дозволів;

• механізм перереєстрації дозволів після завершення терміну його дії.


^ Визначення і оцінка всіх припустимих альтернативних засобів досягнення встановленої мети з аргументацією переваг вибраного.

Альтернативи вирішення проблеми:

Існуюча ситуація, тобто відмова від впровадження запропонованого регулювання.

Впровадити регуляцію, що аналізується, - проект НПА (рішення сесії Сніжнянської міської ради « Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності на території м. Сніжного»). Прийняття запланованого регуляторного акту надасть можливість суб’єктам господарської діяльності більш динамічно розвивати свій бізнес, в територіальній громаді міста - більш ефективно використовувати територію міста.
^ Опис механізмів і заходів, що забезпечать рішення визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту.

Основні напрямки реалізації вдосконалення регулювання відносин у сфері розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності в м. Сніжному спрямовані на досягнення мети, цілей і завдань запропонованого врегулювання і представляють комплекс заходів, спрямованих на створення в місті механізму отримання дозволу на розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності в м. Сніжному.

Реалізація запропонованого регулювання буде здійснюватися шляхом впровадження таких заходів:

Адміністративно-правових:

• розроблення місцевого нормативно-правового акту, який у рамках діючого законодавства надасть можливість спростити, вдосконалити и і зробити прозорим механізм отримання дозволу на розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності в м. Сніжному

• надання фізичним і юридичним особам можливості свобідного вибору дозволених видів і місцеположення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності.

^ Організаційні заходи займають значне місце в досягненні мети, цілей завдань відносно удосконалення регулювання відносин в м. Сніжному, а саме:

• прискорення оформлення документів на право дозволу на розміщення малих архітектурних форм фізичним і юридичним особам;

Інформаційно-рекламні:

• невідкладне надання нового регулювання розголосу через засоби масової інформації;

• впровадження системи громадського обговорення проекту регуляторного акту, що пропонується з метою отримання зауважень і запропонувань від громадськості.


Обґрунтування можливості досягнення встановленої мети в разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливого впровадження і виконання вимог регуляторного акта.

Цей акт мотивує суб’єктів господарської діяльності виконувати встановлені вимоги, через такі мотиви, як:

• простота положень даного акту;

• простота виконання вимог, встановлених актом;

• чітке врегулювання прав і обов’язків суб’єктів, на яких розповсюджується даний акт.


^ Визначення результатів, що очікується, від прийняття запропонованого регуляторного акта,

Зокрема розрахунок результатів, що очікуються, і вигод суб’єктів господарської діяльності, громадян і держави в наслідок дій регуляторного акта - рішення сесії Сніжнянської міської ради « Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності на території м. Сніжного».


^ Крок 1: Визначення сфер впливу.

Знаходимо види впливу регулювання на кожну з трьох сфер впливу: інтереси громадян, інтереси суб’єктів господарської діяльності, інтереси держави. Результати відображені в таблиці:

Сфери впливу

Вид впливу

Інтереси громадян

Покращення стану прозорості дій влади

Отримання додаткових робочих місць

Інтереси суб’єктів господарської діяльності

Поява в місті регулювання, яке упорядковує розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності і чітко встановлює права і обов’язки сторін

Надання свободи суб’єктам підприємницької діяльності в виборі дозволених видів і місць розташування малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності


Інтереси місцевої влади

Позитивний імідж

Отримання цілісної картини відносно дислокації об’єктів малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності

Додаткові надходження в місцевий бюджет


^ Крок 2: Встановлення «внутрішніх підгруп».

Регуляція розповсюджується на територію м. Сніжного. Внутрішньою підгрупою, серед усіх суб’єктів господарської діяльності, виступають ті підприємці, які оформлюють дозвіл на розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності в м. Сніжному.

^ Крок 3: Пошук початкових даних:

В якості початкових даних використовуємо дані, які наведені в таблиці.

Крок 4: Розрахунок вигод і витрат.

Таблиця вигод і витрат для оцінки регулювання, яким впроваджується нова методика оформлення дозволу на розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності буде мати такий вигляд:


^ Місцева влада

Суб’єкти господарської діяльності, які орендують майно комунальної власності

Населення

Вигоди:

Текстові показники

Позитивний імідж

Отримання цілісної картини відносно дислокації малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності

Поповнення місцевого бюджету від комерційного використання земельних ділянок та створення нових робочих місць

Більш прозора процедура оформлення дозволу на розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності

Чітко визначені строки при отриманні дозволу на розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності

Покращення стану прозорих дій влади

Отримання додаткових робочих місць

Числові показники

Визначення потенціальних місць для розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності – 10 земельних ділянок


За умови надання необхідних документів, процедура видачі дозволу на розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності не перевищує 30 календарних днів

Відсутні

Монетарні, грн.

Надходження коштів в місцевий бюджет від комерційного використання земельних ділянок - приблизно 25 тис. грн. (за умови надання 10 земельних ділянок у користування під розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності площею кожна 50 м2)

Надходження коштів в бюджет за умови створення 10 робочих місць – 4,1 тис.грн. (за умови надходжень 43% в місцевий бюджет від 50% єдиного податку за кожного працівника)

Відсутні

Відсутні

^ Всього вигід: 29,1 тис. грн.

Витрати

Текстові показники

Переоформлення відповідної організаційно-нормативної документації

Чітко визначено плату за додаткові послуги при отриманні дозволуВідсутні

Числові показники

Переоформлення відповідної організаційно- нормативної документації займає 1 місяць


Відсутні

Відсутні


Монетарні,грн.

Відсутні

Відсутні

Відсутні
^ Всього витрат: 0 тис. грнКрок 5: Вилучення параметрів, що призводять до виникнення «подвійних підрахунків».

Створена таблиця вигод і витрат не містить параметрів, що призводять до вининення «подвійних підрахунків».

^ Крок 6: Спрощення таблиці шляхом пошуку і вилучення вигод (витрат), що трансформуються.

Введення нового механізму отримання дозволу на розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності приводить до трансформації вигод і витрат у частині числових показників відносно визначення платних послуг по виготовленню паспорта прив’язки малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності . Тому цей «трансфер» викреслено з таблиці вигод і витрат.

^ Крок 7: Визначення періоду, за який будуть здійснюватися розрахунки.

Регуляторний акт не має чіткої періодичності впливу. Вигоди і витрати розподіляються рівномірно протягом строку дії регуляторного акту. Отже, за період, за який будуть здійснюватися розрахунки, вибираємо один рік дії регуляторного акта, що аналізується.

^ Крок8: Аналіз результатів.

Використовуючи отримані дані, розраховуємо економічний і соціальний ефект:

Економічний ефект = Вигоди – Витрати= 29,1 тис. грн.


Соціальний ефект висловлюється в текстових вигодах і включає:

Створення позитивного іміджу місцевої влади і покращення бізнес-клімату міста.

Отримання цілісної картини відносно дислокації об’єктів малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності

Отримання бюджетних коштів від комерційного використання земельних ділянок і створення нових робочих місць

Більш прозора процедура оформлення дозволу на розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності.

Чітко визначені строки при отриманні дозволу.


7. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта.

Строк дії запропонованого регуляторного акта необмежено, але залежить від змін у законодавстві вищого порядку.


8. Визначення показників результативності регуляторного акта.

Перелік вимірювальних показників, які характеризують наслідки дій регуляторного акта і їх прогнозовані значення, які указані в таблиці:


№ п/п

Показники результативності дії регуляторного акта

Прогнозні значення

1.

Надходження в місцевий бюджет від суб’єктів господарської діяльності, які розміщують малі архітектурні форми для здійснення підприємницької діяльності

Близько 29,1 тис.грн.

2.

Буде сформовано цілісну картину відносно дислокації об’єктів малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності

Більше 10 суб’єктів розмістять малі архітектурні форми для здійснення підприємницької діяльності відповідно існуючої нормативно-правової бази

3.

Час проходження суб’єктами господарської діяльності процедури оформлення дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами

Не буде перевищувати 30 днів, за наявності всіх необхідних документів для отримання дозволу.^ 9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта у разі його прийняття.

При проведенні відсвіжування результативності можуть бути здійснені такі заходи:

• аналіз офіційної статистичної інформації;

• проведення опиту серед громадян або суб’єктів господарської діяльності.

Таким чином структура і складові «Аналізу регуляторного впливу» проекту рішення сесії Сніжнянської міської ради « Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності на території м. Сніжного» указує на оптимум і ефективність запропонованого регулювання і відповідає основним принципам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
еще рефераты
Еще работы по разное