Реферат: Програма постійного удосконалення професійних знань аудиторів України "Фінансовий аналіз в аудиторській практиці"

Затверджено
протокол засідання

Аудиторської палати України

27.06.20002 № 111,

в редакції рішення АПУ

від 02.02.2006 №159/3

ПРОГРАМА постійного удосконалення професійних знань аудиторів України “Фінансовий аналіз в аудиторській практиці”


НАЗВА ТА ЗМІСТ ТЕМИ Всього Лекцій
Практ

1.

Підприємницька термінологія та система фінансових показників. Завдання аудиту (основні визначення та формули).

2

2

0

2.
^ Логіка функціонування фінансового механізму підприємства
4

2

2

2.1.

Ефект фінансового важеля, фінансовий ризик (раціоналізація джерел коштів підприємства, раціональна позикова політика, фінансові ризики )

2

1

1

2.2

Ефект операційного важеля, підприємницький ризик (принципи операційного аналізу, розрахунок фінансової стійкості, оцінка сукупних ризиків)

2

1

1

3.

Аналіз управління активами підприємства

4

2

2

3.1.

Розрахунок чистого оборотного капіталу (методика) Облік векселів і факторинг як методи управління поточними активами, іпотечними пасивами

2

0

1

3.2.

Формування запасів, управляння дебіторською заборгованістю

1

1

1

3.3.

Мінімізація поточних витрат

1

1

0

4.

Аналіз управляння капіталом підприємства

6

3

3

4.1

Поняття “середньозважена вартість капіталу”

2

1

1

4.2

Функціонування фінансового механізму підприємства. Ефект фінансового важеля (перша концепція). Розрахункова процентна ставка

3

2

1

4.3

Визначення рівня ефекту фінансового важеля ( друга концепція)

1

0

1

5.

Аналіз управління операційним прибутком підприємства

8

4

4

5.1

Сила впливу операційного важеля. Валова маржа. Визначення порога рентабельності, запасу фінансової міцності

2

1

1

5.2

Поріг беззбитковості підприємства. Норма розподілу прибутку

4

2

2

5.3

Методика дивідендних виплат. Переваги і недоліки

2

1

1

6.

Аналіз тактики та стратегії фінансового менеджменту (Дилема - або рентабельність або ліквідність, основи фінансових прогнозів)

4

2

2

7.

Інвестиційні ризики та інвестиційний аналіз

4

2

2

7.1

Аналіз інвестиційних можливостей підприємства, інвестиційного проекту і оцінка реальності інвестиційного проекту

2

1

1

7.2

Аналіз ефективності реалізації інвестиційних проектів, які потребують додаткового обсягу капіталу, інвестиційний ризик

2

1

1

8.

Управління фінансовими ризиками. Аналіз чуттєвості

2

1

1

9.

Антикризове фінансове управління та діагностика банкрутства підприємства. Механізми фінансової стабілізації підприємства

4

2

2

9.1

Вітчизняний та західний досвід прогнозування банкротства. Модель Альтмана, У. Бівера

2

1

1

9.2

Оцінка і прогнозування показників задовільності структури балансу

2

1

1

10.

Тестування (40 тестів)

2

0

2
ВСЬОГО

40

20

20
еще рефераты
Еще работы по разное