Реферат: Проект рішення " Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що надаються кп "

КАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПРОЕКТ РІШЕННЯ

“Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що надаються КП “Управління водопровідно–каналізаційного господарства”


Відповідно до ст.30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 року № 1548 “Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів місцевих Рад щодо регулювання цін (тарифів), ” в редакції постанови від 16.07.2009 року, “Положення про державне регулювання цін (тарифів) на продукцію виробничо-технічного призначення, товари народного споживання, роботи і послуги монопольних утворень”, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 22 лютого 1995 року №135, в редакції постанови від 13.06.2002 року, „Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 869 від 01.06.2011 року, та керуючись розрахунками тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на період з 01.09.2011 року по 31.08.2012 року виконавчий комітет


В И Р І Ш И В:


1. Встановити з 1 листопада 2011 року тарифи по КП „ Управління ВКГ ” на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для наступних категорій споживачів в таких розмірах:

a). населення:

водопостачання: - 6,84 грн. за 1 м. куб.

водовідведення: - 7,62 грн. за 1 м. куб.

b). бюджетні установи:

водопостачання: - 7,87 грн. за 1 м. куб.

водовідведення: - 8,76 грн. за 1 м. куб.

c). інші споживачі:

водопостачання: - 12,78 грн. за 1 м. куб.

водовідведення: - 14,82 грн. за 1 м. куб.


2. Для розрахунків за централізоване водопостачання і водовідведення з комунальними підприємствами міста, а саме : КПТМ, КП „ ЖЕК ”, КП ” Місто ” встановити з 01.11.2011 року тарифи на рівні собівартості послуг з урахуванням ПДВ, в таких розмірах:

водопостачання: - 7,87 грн. за 1 м. куб.

водовідведення: - 8,76 грн. за 1 м. куб.


Розрахунок тарифів додається в додатку №1 до рішення.


3. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету від 13.04.2011 року № 129 в частині встановлених тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.


4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Кулєшова М.Ю.


Міський голова В.В.Ніколенко

Керуючий справами С.М.Дубенець


ПОГОДЖЕНО:


Перший заступник міського голови М.Ю. Кулєшов

Начальник міського фінансового управління Г.Г. Карпушенко

Начальник КП „ Управління ВКГ ” В.М. Цюкало

Начальника юридичного відділу Н.О.Лісова


Розрахунок тарифів на послуги водопостачання та водовідведення


 

Населення

бюджетні установи

інші споживачі

Послуга водопостачання

Затверджена собівартість з ПДВ

7,87

Діючий тариф ( з ПДВ)

6,84

7,87

10,26

Діюча рентабельність

0%

15%

50%

^ Розрахунковий тариф (з ПДВ)

6,84

7,87

12,78

% збільшення/зменшення

0%

0%

25%

Рентабельність

-13%

0%

62%

Послуга водовідведення

Затверджена собівартість з ПДВ

8,76

Діючий тариф ( з ПДВ)

7,62

8,76

11,43

Діюча рентабельність

0,00%

15%

50%

^ Розрахунковий тариф (з ПДВ)

7,62

8,76

14,82

% збільшення/зменшення

0%

0%

30%

Рентабельність

-13%

0%

69%


Начальник КП " Управління ВКГ" Цюкало В.М.

Провідний економіст Надточій О.В.


Аналіз регуляторного впливу регуляторного акта – проекту рішення виконавчого комітету Канівської міської ради «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що надаються КП «Управління водопровідно-каналізаційного господарства»

Даний аналіз регуляторного впливу розроблений відповідно до розділу І ст. 8; 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. №308.

Назва регуляторного акта: рішення «Про встановлення тарифів на послуги  з водопостачання та водовідведення, що надаються КП «Управління водопровідно-каналізаційного господарства

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом правового регулювання

Регулювання тарифів викликане введенням в дію «Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення» затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» від 01.06.2011 р. № 869.

Відповідно до п.18 Постанови № 869 « До тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення включається плановий прибуток . Планований прибуток визначається як сума коштів, що перевищує суму повної планової собівартості і спрямовується на здійснення необхідних інвестицій, … та нарахування податку на прибуток. Планування складової частини зазначеного прибутку, що передбачається для здійснення необхідних інвестицій для провадження ліцензованої діяльності, провадиться відповідно до інвестиційної програми, затвердженої згідно з його установчими документами і погодженої в установленому уповноваженими органами порядку».

Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України від 07.06.2011 року за № 70 проект КП «Управління ВКГ» «Впровадження системи телемоніторингу та телекерування об’єктами водопостачання та водовідведення та заміна насосного обладнання на КП «Управління ВКГ» м. Канів» увійшов до переліку пілотних проектів у сфері ЖКГ, які фінансуються за рахунок державного бюджету.

Співінвестором впровадженого проекту виступатиме КП «Управління ВКГ», за рахунок кредитних коштів. Термін окупності даної інвестиції 2,75 роки.

Відповідно до ст. 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» тому числі на послуги з водопостачання, водовідведення належать органам місцевого самоврядування (далі уповноважений орган). Рівень цін/тарифів на житлово-комунальні послуги повинен відповідати економічно обґрунтованим витратам на їх виробництво.

Згідно Постанови № 869 підприємство переглянуло витрати на собівартість по виробництву послуг водопостачання та водовідведення на період з 01.09.2011 року по 31.08.2012 року та надало всі необхідні розрахунки, щодо нового рівня тарифів уповноваженому органу на погодження. Плановий прибуток спрямовується на здійснення інвестиційного проекту «Впровадження системи телемоніторингу та телекерування об’єктами водопостачання та водовідведення та заміна насосного обладнання на КП «Управління ВКГ» м. Канів.


^ 2. Цілі та завдання регулювання


Цілями розробки та впровадження проекту регуляторного акту є:

створення умов для якісного та безперебійного надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення;

забезпечення беззбитковості діяльності КП «Управління ВКГ» шляхом приведення тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення до рівня економічно обґрунтованих витрат, відповідно до вимог Господарського кодексу України та статті 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»;

впровадження інвестиційного проекту, спрямованого на зниження собівартості послуг.

^ 3. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання проблеми

Регулювання побудоване у відповідності до принципів регуляторної політики :
- підготовка пропозицій щодо встановлення тарифів із врахуванням зростання  цін на енергоносії, виробничі матеріали, послуги та ріст заробітної плати та спрямування прибутку підприємства на впровадження інвестиційного проекту.
- інформування громадськості через засоби масової інформації щодо запропонованого встановлення розміру тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення;
- взаємодія з громадськістю, забезпечення прозорості запропонованих тарифів;
- врахування винесених з боку громадськості пропозицій та зауважень.

^ 4. Альтернативні способи

Альтернативним способом досягнення цілей цього регуляторного акта може бути збереження існуючого стану. Але ця альтернатива не є придатною, так як являє собою невиконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» від 01.06.2011 р. № 869.

Єдина можливість це виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України » від 01.06.2011 р. № 869, , встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення та спрямування планованого прибутку на впровадження інвестиційного проекту в дію. Ця альтернатива дасть стабільність роботи підприємства та покращить його технічний стан.


^ 5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Даний регуляторний акт передбачає встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення. За умови забезпечення повної проплати послуг споживачами, економічно обґрунтований тариф позитивно вплине на фінансові результати роботи підприємства, дасть можливість зберегти кваліфіковані кадри, вчасно сплачувати зобов’язання по кредиту, вчасне проведення планово-попереджувальних та поточних ремонтів устаткування та обладнання. Все це, в свою чергу, дасть змогу підвищити якість обслуговування споживачів.

Керуючись вимогами нормативно-правових актів вартість послуги не може визначатися ринковими методами і тому встановлюється рішенням виконавчого комітету Канівської міської ради. Основним ризиком, який може негативно вплинути на дію цього регуляторного акта, є подальше підвищення цін на паливно-мастильні матеріали, запчастини і вузли до транспортних засобів, рівня мінімальної заробітної плати, вартості послуг сторонніх організацій, податків та інших витрат, передбачених законодавчими актами. У випадку виникнення ризиків будуть вноситись зміни до регуляторного акту.


^ 6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта

Аналіз вигод та витрат обраного способу

Категорії суб’єктів, на яких впливає документ

Вигоди

Витрати

Споживачі послуг:

3 група ( інші споживачі)

підвищення якості наданих послуг централізованого водопостачання та водовідведення;


забезпечення надійності надання послуг;

зменшення рівня тарифів після впровадження інвестиційного проекту

збільшення витрат на оплату послуг з водопостачання та водовідведення

Органи місцевого самоврядування

Відсутнє навантаження на місцевий бюджет

відсотки по кредиту

КП «Управління ВКГ»

Зменшення збитків підприємства;


покращення якості наданих послуг

можливість впровадження інвестиційного проекту;

Збільшення сплати суми платежів до бюджетів усіх рівнів

^ 7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта визначається відповідно до діючого законодавства. У разі необхідності, при зміні вартості складових тарифу підприємством може бути ініційовано  процедуру перегляду тарифів.

^ 8. Показники результативності регуляторного акта

Для відстеження регуляторного акта використовуються  статистичні показники:

- доходи, середній тариф;

- витрати, собівартість;

- показники прибутковості чи збитковості підприємства;

- розмір надходжень до державного та місцевого бюджетів;

- динаміка погашення кредиторської заборгованості;
- якість наданих послуг (кількість скарг на неякісне надання послуг).


^ 9. Заходи, з допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта.


Базове відстеження результативності здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта. Повторне відстеження результативності планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторним актом.

Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватись :

- за допомогою моніторингу цін;

- на підставі подання звіту по результатам виробничо-господарської діяльності КП „Управління ВКГ"

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта будуть здійснюватись раз на кожен р.ік, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.


Спосіб оприлюднення регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу:

Зауваження та пропозиції від суб'єктів господарювання приймаються до 26 жовтня 2011 року.

Спосіб надання зауважень та пропозицій письмово за адресою: 19000, Черкаська область, м. Канів, вул.. 1-го Травня, 21, тел. (236) 3-20-23, 2-22-76, факс (236) 3-30-30; електронна адреса: E-mail:Kaniv_vodo@uk .net
еще рефераты
Еще работы по разное