Реферат: Додаток 1 до рішення виконкому міської 09. 07Додаток 1 до рішення виконкому міської 09.07.2010______ № _393


Аналіз

фінансово-господарської діяльності комунального підприємства

«Архітектурно-планувальне бюро»


№ п/п

Показники

Од. вим.

І квартал

І квартал2010 року до

І кварталу 2009 року

2009 року

2010 року

(+,-)

%

1

2

3

4

5

6

7

^ Основна діяльність

1

Обсяг наданих послуг (дохід)

тис.грн.

69,9

71,1

+1,2

101,7

^ Труд та заробітна плата

1

Середньооблікова чисельність

осіб

6

6

-

100,0

2

Середньооблікова чисельність в еквівалентві повної зайнятості

осіб

6

6

-

100,0

3

Фонд оплати праці, всього

тис.грн 

38,7

39,9

+1,2

103,1

4

Фонд оплати праці штатних працівників

тис.грн.

38,7

39,9

+1,2

103,1

5

Середньомісячна заробітна плата (штатних працівників)

грн.

2150

2217

+67

103,1

6

Середньомісячна заробітна плата в еквіваленті повної зайнятості

грн.

2150

2217

+67

103,1

7

Заборгованість із заробітної плати

тис.грн.

0

0

0

0

^ Фінансові результати

8

Дохід (виручка ) від реалізації продукції, робіт, послуг

тис.грн.

69,9

71,0

+1,1

101,6

9

в тому числі податок на додану вартість

-"-

-

-

-

-

10

Чистий дохід від реалізації

-"-

69,9

71,0

+1,1

101,6

11

Інші операційні доходи

-"-

-

0,1

+0,1

-

12

^ Разом чисті доходи

-"-

69,9

71,1

+1,2

+101,7

13

Витрати на виробництво послуг

-"-

65,0

67,5

+2,5

103,8

14

Рентабельність послуг

%

7,5

5,3

-2,2

70,7

15

Податок на прибуток

-"-

1,2

0,9

-0,3

75,0

16

Разом витрати

-"-

66,2

68,4

+2,2

103,3

17

^ Чистий прибуток (+), збиток (-)

тис.грн.

3,7

2,7

-1,0

73,0

18

Витрати на 1 грн. чистого доходу

коп.

95

96

+1

101,1


на 01.01.10

на01.04.1019

Дебіторська заборгованість

тис.грн.

9,2

11,6

+2,4

126,1

20

Кредиторська заборгованість

тис.грн.

1,8

14,8

+13,0

822,2

21

Балансова вартість основних фондів

тис.грн.

на01.04.09

117,7

на01.04.10

124,5


+6,8


105,8

22

Знос основних фондів

тис.грн.

104,8

111,5

+6,7

106,4

23

Залишкова вартість основних фондів

тис.грн.

12,9

13,0

+0,1

100,8Начальник управління економіки

міської ради Т.В. Зарицька


Директор комунального підприємства

«Архітектурно-планувальне бюро» В.Т.Бігун
еще рефераты
Еще работы по разное