Реферат: Аналіз регуляторного впливу проекту наказу мнс україни «Про затвердження Порядку проведення перевірок органами Державної інспекції техногенної безпеки та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів мнс»АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту наказу МНС України «Про затвердження Порядку проведення перевірок органами Державної інспекції техногенної безпеки та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів МНС»


Проект наказу Міністерства надзвичайних ситуацій України «Про затвердження Порядку проведення перевірок органами Державної інспекції техногенної безпеки та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів МНС» розроблено Державною інспекцією техногенної безпеки України.


1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв’язано шляхом державного регулювання


Проект наказу МНС України «Про затвердження Порядку проведення перевірок органами Державної інспекції техногенної безпеки та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів МНС» (далі – проект регуляторного акта) розроблено відповідно до законів України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», «Про пожежну безпеку», «Про правові засади цивільного захисту», з метою реалізації пунктів 3 та 4 Положення про Державну інспекцію техногенної безпеки України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2010 р. № 392, на підставі пункту 19 Плану розробки регуляторних актів сфери діяльності Міністерства надзвичайних ситуацій на 2012 рік, затвердженого наказом МНС від 15.12.2011 № 1314.

Проектом регуляторного акта передбачається затвердження:

порядку проведення органами Державної інспекції техногенної безпеки перевірок при здійсненні заходів державного нагляду (контролю) у сферах пожежної, техногенної безпеки, цивільного захисту та за діяльністю аварійно-рятувальних служб;

уніфікованої форми акта перевірки додержання (виконання) вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту, а також за діяльністю аварійно-рятувальних служб;

переліку питань для здійснення планових перевірок додержання (виконання) вимог законодавства у сфері пожежної, техногенної безпеки, цивільного захисту, а також за діяльністю аварійно-рятувальних служб.

Одночасно проектом наказу визнаються такими, що втратили чинність накази МНС від 06.02.2006 № 59 «Про затвердження Інструкції з організації роботи органів державного пожежного нагляду», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26.04.2006 за № 480/12354; від 18.02.2008 № 128 «Про внесення змін до деяких наказів МНС у сфері пожежної безпеки», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.05.2008 за № 413/15104; від 13.07.2009 № 481 «Про затвердження Змін до Інструкції з організації роботи органів державного пожежного нагляду», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31.07.2009 за № 719/16735; від 12.01.2010 № 1 «Про затвердження Інструкції з організації роботи органів державного нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.09.2010 за № 316/17611.

Прийняття зазначеного проекту наказу дозволить привести нормативно-правові акти МНС з питань організації роботи посадових осіб органу державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки, цивільного захисту та за діяльністю аварійно-рятувальних служб у відповідність із вимогами чинного законодавства.


^ 2. Цілі державного регулювання


Основаною метою прийняття регуляторного акта є визначення нормативно-правового регулювання здійснення посадовими особами органу державного нагляду у сфері пожежної і техногенної безпеки заходів державного нагляду (контролю).

Прийняття акта дозволить забезпечити виконання вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», впорядкувати процедуру та механізм здійснення посадовими особами Державної інспекції техногенної безпеки заходів державного нагляду (контролю) за додержанням і виконанням вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки та цивільного захисту міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, іншими суб’єктами господарювання незалежно від форм власності, а також громадянами України, іноземцями і особами без громадянства, та за діяльністю аварійно-рятувальних служб.

Реалізацію проекту регуляторного акта спрямовано на дерегуляцію посадовими особами органів державного нагляду у сфері пожежної і техногенної безпеки заходів державного нагляду (контролю) щодо зменшення кількості планових та позапланових перевірок суб’єктів господарювання та визначення кола питань, з яких здійснюються заходи державного нагляду (контролю).

Зазначена мета буде досягнута за рахунок затвердження:

порядку проведення органами Державної інспекції техногенної безпеки перевірок при здійсненні заходів державного нагляду (контролю) у сферах пожежної, техногенної безпеки, цивільного захисту та за діяльністю аварійно-рятувальних служб;

уніфікованої форми акта перевірки додержання (виконання) вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту, а також за діяльністю аварійно-рятувальних служб;

переліку питань для здійснення планових перевірок додержання (виконання) вимог законодавства у сфері пожежної, техногенної безпеки, цивільного захисту, а також за діяльністю аварійно-рятувальних служб.

^ 3. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей


Альтернативних способів досягнення встановленої мети не існує, оскільки лише прийняття проекту наказу МНС дозволить уникнути правової прогалини та правових колізій, які виникають на сьогодні у зв’язку із відсутністю єдиного порядку, який визначає здійснення перевірок посадовими особами Державної інспекції техногенної безпеки України додержання та виконання вимог законодавства у сфері пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту та контролю за діяльністю аварійно-рятувальних служб.


^ Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів, аргументи щодо переваги обраного способу

^ Збереження чинного регулювання

На сьогодні порядок здійснення перевірок врегульовано двома наказами МНС: від 06.02.2006 № 59 «Про затвердження Інструкції з організації роботи органів державного пожежного нагляду», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26.04.2006 за № 480/12354, та від 12.01.2010 № 1 «Про затвердження Інструкції з організації роботи органів державного нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.09.2010 за № 316/17611

На сьогодні відповідно до п. 2 Указу Президента України від 6 квітня 2011 р. № 392/2011 «Питання Державної інспекції техногенної безпеки України» Держтехногенбезпеки України є правонаступником Державного департаменту пожежної безпеки та Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки - урядових органів, що діяли у системі Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Саме зазначені вище урядові органи та їх територіальні органи, які діяли в системі МНС та передано до Держтехногенбезпеки України здійснювали заходи державного нагляду (контролю) у сферах пожежної, техногенної безпеки, цивільного захисту.

Прийняття проекту наказу дозволить усунути правову прогалину, яка на сьогодні утворилась.

Обраний спосіб є єдиним шляхом врегулювання проблеми, що виникла.

Проблема залишиться не врегульованою, оскільки адміністративною реформою передбачається зміна структури та підпорядкованості органів державного пожежного нагляду, а також органі, які здійснювали нагляд (контроль) у сфері цивільного захисту, техногенної безпеки та контролю за діяльністю аварійно-рятувальних служб.


^ Обраний спосіб

Відповідає вимогам чинного законодавства, яке визначає порядок здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Дасть можливість урегулювати: порядок проведення посадовими особами Держтехногенбезпеки України та її територіальних органів планових та позапланових перевірок суб’єктів господарювання; затвердить уніфіковану форму акта перевірки додержання (виконання) вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту, а також за діяльністю аварійно-рятувальних служб та визначить перелік питань для здійснення планових перевірок додержання (виконання) вимог законодавства у сфері пожежної, техногенної безпеки, цивільного захисту, а також за діяльністю аварійно-рятувальних служб .

Забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики та вимоги Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Створює умови для виконання конституційної норми щодо діяльності органів влади виключно в межах наданих повноважень.

Надає змогу розв'язання проблеми та забезпечує досягнення кінцевої мети.


^ 4. Механізм, який пропонується застосувати для розв‘язання проблеми, і відповідні заходи

Представлений проект регуляторного акта передбачає затвердження єдиного порядку проведення органами Державної інспекції техногенної безпеки перевірок при здійсненні заходів державного нагляду (контролю) у сферах пожежної, техногенної безпеки, цивільного захисту та за діяльністю аварійно-рятувальних служб, з одночасним визнанням такими, що втратили чинність декількох нормативно-правових актів МНС, які визначають процедуру здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сферах пожежної і техногенної безпеки.

Акт має загальнодержавний характер.

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно провести роз’яснювальні наради з представниками територіальних органів Держтехногенбезпеки та забезпечити інформування громадськості про положення акта шляхом його оприлюднення через засоби масової інформації та на офіційному веб-сайті Держтехногенбезпеки.


^ 5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Виникнення обставин, які можуть мати негативний вплив на виконання вимог акта, не очікується.

За результатами введення в дію запропонованого регуляторного акта не передбачається нанесення шкоди суб’єктам господарювання, тому механізм повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта не розроблявся.

Функції здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог акта покладається на Державну інспекцію техногенної безпеки України. Контроль та нагляд за додержанням вимог акта буде здійснюватись постійно.

Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта полягає у дотриманні норм, які встановлюються цим актом, а також виконанні вимог чинного законодавства, яким регулюються питання здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.


^ 6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта


Прийняття зазначеного проекту наказу сприятиме вдосконаленню системи відносин між державою та суб’єктами господарювання під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

^ Об’єкт впливу

Витрати

Вигоди

Держава, територіальні громади

Додаткових витрать не передбачається, оскільки утримання органів державного нагляду у сфері пожежної і техногенної безпеки передбачено у Державному бюджеті


Створення умов для виконання та реалізації конституційної норми щодо забезпечення державою безпеки населення, а також збалансованість державної політики щодо здійснення нагляду (контролю) за дотриманням (виконанням) вимог законодавства у сфері пожежної і техногенної безпеки


Громадяни та суб’єкти господарювання

Немає

Підвищення якості здійснення процедур держаного нагляду (контролю) у сфері пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту, визначення її чіткого порядкуЗагальним результатом впровадження цього регуляторного акта буде створення умов для забезпечення належного рівня пожежної безпеки об’єктів та захисту населення від надзвичайних ситуацій.


^ 7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта


Проект наказу пропонується прийняти без обмеження терміну дії. Однак, до моменту, коли не виникне потреба у його відміні у зв’язку із зміною чинного законодавства.


^ 8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Прогнозні значення основних показників результативності регуляторного акта:

дерегуляція, прозорість процедури здійснення державного нагляду (контролю) у сфері пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту;

суб’єкти господарювання, на яких поширюється дія акта, – всі суб’єкти господарювання;

розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог цього акта, – запровадження регуляторного акта не передбачає витрат суб’єктами господарювання;

рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта – високий (проект наказу та аналіз регуляторного впливу оприлюднено на офіційному сайті МНС).

^ 9. Заходи, за допомогою яких здійснюється відстеження результативності акта


Строк проведення базового відстеження результативності акта до дня набрання чинності регуляторного акта.

Строк проведення повторного відстеження результативності акта через рік з дати набрання чинності регуляторного акта.

Для такого відстеження використовуватимуться дані статистичних звітів про пожежі та інші надзвичайні ситуації на об’єктах, які використовуються суб’єктами господарювання у здійсненні господарської діяльності, а також тих, які виникли з причин порушення вимог законодавства у сфері пожежної і техногенної безпеки.

Періодичне відстеження планується здійснювати раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження, з метою подальшого удосконалення нормативно-правових актів, до яких буде внесено зміни.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено Державною інспекцією техногенної безпеки України


Голова Державної інспекції

техногенної безпеки України Е. Улинець

еще рефераты
Еще работы по разное