Реферат: Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних медикаментів І препаратів, оптової, роздрібної торгівлі ветеринарними медикаментами І препаратами Загальні положення


Редакція від 18.03.2009 Проект

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету ветеринарної медицини України

_____________ № ________


ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ

провадження господарської діяльності з виробництва

ветеринарних медикаментів і препаратів, оптової,

роздрібної торгівлі ветеринарними медикаментами і

препаратами


Загальні положення


1. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних медикаментів і препаратів, оптової, роздрібної торгівлі ветеринарними медикаментами і препаратами (далі - Ліцензійні умови) розроблені відповідно до Законів України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, “Про ветеринарну медицину”.

2. Ліцензійні умови визначають організаційні, кваліфікаційні, технологічні та спеціальні вимоги, обов'язкові для виконання при провадженні господарської діяльності з виробництва ветеринарних медикаментів і препаратів, оптової, роздрібної торгівлі ветеринарними медикаментами і препаратами.

3. Відповідно до законодавства ліцензуванню підлягає господарська діяльність з:

виробництва ветеринарних медикаментів і препаратів;

оптової торгівлі ветеринарними медикаментами і препаратами;

роздрібної торгівлі ветеринарними медикаментами і препаратами.

4. Дія Ліцензійних умов поширюється на всіх суб'єктів господарювання, зареєстрованих у встановленому законодавством порядку юридичних осіб незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які проводять господарську діяльність, пов'язану з виробництвом ветеринарних медикаментів і препаратів, оптовою, роздрібною торгівлею ветеринарними медикаментами і препаратами, а також на фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють дану діяльність.

5. Юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які провадять господарську діяльність, пов'язану з виробництвом ветеринарних медикаментів і препаратів, оптовою, роздрібною торгівлею ветеринарними медикаментами і препаратами повинні мати зазначений (вказаний) вид діяльності в установчих документах.

6. Суб’єкт господарювання може провадити господарську діяльність в повному обсязі або частково. Якщо суб'єкт господарювання провадить вид господарської діяльності не в повному обсязі, а частково, то ці Ліцензійні умови поширюються на суб'єкта господарювання в частині, що встановлює вимоги до провадження господарської діяльності, зазначеної в ліцензії.

7. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються у таких значеннях:

виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів – діяльність пов’язана з випуском ветеринарних препаратів, яка включає всі або хоча б одну зі стадій технологічного процесу, у тому числі фасування, пакування та/або маркування, а також реалізацію продукції власного виробництва;

зона - частина приміщення, площа, яка має чіткі візуальні межі та використовується для окремої стадії технологічного процесу;

контрафактна продукція - продукція, яка випускається, відтворюється, реалізується з порушенням майнових прав інтелектуальної власності;

належна виробнича практика (GMP) - сукупність організаційно-технічних вимог і правил, яка є частиною системи забезпечення якості і гарантує, що продукція постійно виробляється і контролюється за стандартами якості, які відповідають її призначенню, та відповідно до вимог реєстраційного досьє;

належна практика дистриб'юції (GDP) - сукупність вимог і правил до оптової торгівлі ветеринарними засобами, дотримання яких забезпечує якість ветеринарних препаратів у процесі оптової торгівлі на усіх її етапах;

неякісні ветеринарні препарати - препарати, виготовлені офіційним виробником, але які за недотриманням технологічних умов виробництва, транспортування та/або зберігання не відповідають установленим нормативними документами вимогам, або термін придатності яких закінчився;

оптова торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами – діяльність пов’язана з придбанням та обігом (реалізацією) ветеринарних препаратів підприємствам що здійснюють роздрібну торгівлю;

офіційний виробник – визначене у реєстраційному посвідченні підприємство виробник ветеринарних препаратів, яке має офіційні права на використання матеріалів реєстраційного досьє;

роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами - діяльність з продажу ветеринарних препаратів лікувальним установам ветеринарної медицини, власникам або утримувачам тварин;

сертифікат якості - документ виданий виробником, який підтверджує якість ветеринарного препарату та відповідність його нормативно-технічній документації;

фальсифіковані ветеринарні препарати - препарати, які вироблені не офіційним виробником, навмисно підроблені, неправильно промарковані щодо ідентичності та назви виробника. Фальсифікованими можуть бути як оригінальні, так і відтворені препарати, вони можуть містити інгредієнти у відповідному або невідповідному складі, можуть бути без діючих речовин, з недостатньою їх кількістю або в підробленій упаковці.

Зміст інших термінів, що застосовуються в цих Ліцензійних умовах, визначається чинним законодавством.

8. Державний комітет ветеринарної медицини здійснює ліцензування господарської діяльності з виробництва ветеринарних медикаментів і препаратів, оптової, роздрібної торгівлі ветеринарними медикаментами і препаратами. Право здійснення ліцензування господарської діяльності з оптової, роздрібної торгівлі ветеринарними медикаментами і препаратами делеговане Головним управлінням ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.


^ Організаційні вимоги


9. Суб'єкт господарювання при здійсненні діяльності з виробництва ветеринарних медикаментів і препаратів, оптової, роздрібної торгівлі ветеринарними медикаментами і препаратами повинен дотримуватись вимог законодавства і нормативно-правових актів, що регламентують його діяльність та цих Ліцензійних умов.

10. Суб'єкт господарювання, який має намір провадити даний вид господарської діяльності, особисто або через уповноважений ним орган чи особу звертається до органу ліцензування із заявою про видачу ліцензії встановленої форми (додаток 1).

11. У разі необхідності переоформлення ліцензії та отримання дубліката ліцензії суб'єкт господарювання подає до органу ліцензування заяву у довільній формі із зазначенням підстав для переоформлення ліцензії або видачі дубліката ліцензії.

12. У разі наявності у заявника – філій, інших відокремлених підрозділів, які провадитимуть господарську діяльність на підставі отриманої ліцензії, суб’єкт господарювання подає до органу ліцензування заяву про видачу копії ліцензії (додаток 2) та оформлену відомість за формою затвердженою наказом Держкомветмедицини від 25.06.08 № 121 „Про затвердження Форм відомостей суб'єкта господарювання щодо наявності матеріально-технічної бази та рівня освіти і кваліфікації”, зареєстрованим Міністерством юстиції України 15.07.2008 № 640/15331.

Копія ліцензії – це документ, що підтверджує право ліцензіата на провадження певного виду господарської діяльності за місцем провадження діяльності, зазначеним в копії ліцензії. Копія ліцензії являє собою ксерокопію ліцензії на зворотній стороні якої зазначено дата її видачі та місцезнаходження філії, скріплена печаткою і підписом керівника органу ліцензування або його заступника.

13. Подання суб’єктами господарювання заяв та документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, а також їх розгляд органом ліцензування і проведення процедури ліцензування здійснюється відповідно вимог, встановлених Законом України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності”.

14. Ліцензіат не може передавати ліцензію або її копію іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності.

15. У разі припинення здійснення господарської діяльності згідно з отриманою ліцензією, або в разі ліквідації чи припинення відокремленим підрозділом ліцензіата господарської діяльності, ліцензіат зобов'язаний протягом семи робочих днів з дати припинення своєї діяльності або припинення діяльності чи ліквідації такого відокремленого підрозділу подати відповідне повідомлення в письмовій формі до органу ліцензування безпосередньо або направити його рекомендованим листом.

16. Виробництво ветеринарних медикаментів та препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами та препаратами здійснюються суб'єктами господарювання на підставі ліцензії на цей вид діяльності за умови виконання кваліфікаційних, організаційних, інших спеціальних вимог, установлених ліцензійними умовами.

17. Виробництво ветеринарних медикаментів та препаратів, оптова та роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами та препаратами без наявності ліцензії на провадження цієї діяльності забороняється.

18. Невиконання суб’єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов для даного виду господарської діяльності є підставою для прийняття рішення про анулювання ліцензії.

19. Серійне виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами здійснюється лише зареєстрованими в Україні ветеринарними препаратами.

20. Оптова, роздрібна торгівля зареєстрованими ветеринарними медикаментами і препаратами здійснюється через ветеринарні аптеки, аптечні пункти, аптечні кіоски.

21. Забороняється торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами, які не відповідають вимогам нормативних документів або такими, термін придатності яких закінчився.

22. Обіг ветеринарного препарату повинен супроводжуватись копіями реєстраційного посвідчення, сертифікату якості та листівкою-вкладкою (настановою по застосуванню).

23. Суб'єкт господарювання повинен зберігати та надавати контролюючим органам для перевірок документи, що фіксують: закупівлю, виробництво, зберігання, транспортування, знищення або утилізацію ветеринарних препаратів - для виробництва ветеринарних препаратів; закупівлю, зберігання, реалізацію, знищення або утилізацію ветеринарних препаратів - для оптової та роздрібної торгівлі ветеринарними медикаментами і препаратами.


^ Технологічні вимоги до виробництва ветеринарних

медикаментів і препаратів


24. Виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів повинно проводиться відповідно до технологічного регламенту, аналітичної нормативної документації (фармакопейна стаття, технічні умови), розроблених відповідно до нормативних документів, стандартів, чинних у фармацевтичній промисловості, які встановлюють вимоги до ветеринарного препарату, його упаковки, маркування, умов і термінів зберігання та методів контролю якості.

25. Виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів повинно здійснюватись на виробничих лініях, які забезпечують всі характерні стадії виробничого процесу.

26. Виробник повинен забезпечити можливість проведення вхідного, проміжного контролю та контролю якості кожної серії ветеринарних препаратів.

27. У виробництві слід використовувати тільки вихідну сировину та матеріали, які зазначені у відповідній нормативній документації та дозволені до використання відділом (підрозділом, лабораторією) контролю якості.

28. Будь-яке нове виробництво ветеринарних препаратів або значна зміна технологічного процесу має пройти валідацію. Критичні стадії технологічного процесу повинні піддаватися періодичній ревалідації.

Усі стадії в розробці й впровадженні технологічного процесу повинні бути повністю документовані.

29. Приміщення і виробниче устаткування для виробництва ветеринарних медикаментів та препаратів повинні розташовуватись (проектуватись, пристосовуватись) і експлуатуватись у спосіб, що відповідає технологічним процесам.

30. Приміщення повинні відповідати логічній послідовності виробничих операцій, бути упорядковані відповідно до технологічних зон: виробничих, складських, допоміжних зон та зон контролю якості.

Виробничі зони – приміщення, в яких здійснюються всі стадії виробництва, в тому числі фасування, маркування та пакування ветеринарних медикаментів і препаратів.

Складські зони – приміщення для прийняття, складування та зберігання, відбору проб для контролю якості, підготовки (карантинування) сировини, допоміжних речовин, матеріалів та готових ветеринарних медикаментів і препаратів.

Зони контролю якості – приміщення для проведення контролю сировини, матеріалів, напівпродуктів, проміжного (міжопераційного) контролю виробництва, а також контролю якості готових ветеринарних медикаментів і препаратів за фізико-хімічними, мікробіологічними, та іншими передбаченими технічною документацією показниками.

Допоміжні зони – адміністративні приміщення, інші приміщення (майстерні, кімнати відпочинку, побутові приміщення, приміщення для утримання тварин), які безпосередньо не належать до виробничих, складських зон і зон контролю якості, але необхідні для обслуговування виробництва.


^ Вимоги до виробничих зон


31. У виробничих приміщеннях і в зоні виконання технологічних операцій у відповідності до технологічного регламенту встановлюються класи чистоти навколишнього середовища за вмістом механічних часток і мікроорганізмів.

32. Підприємство має бути укомплектоване необхідним виробничим обладнанням, яке повинно відповідати технологічній документації, затвердженій виробником, своєму функціональному призначенню відповідно до технологічного процесу та бути встановлене й ідентифіковане таким чином, щоб не допустити ризику помилок або контамінації.

33. Стерильну продукцію дозволяється виробляти тільки в чистих зонах (приміщеннях), доступ персоналу у які, подача сировини і матеріалів повинні здійснюватись через повітряні шлюзи.

Роботу зі стерильними імунобіологічними препаратами необхідно проводити у виробничих зонах, які обладнанні спеціальною установкою для фільтрації повітря, що не допускає рециркуляцію повітря із зон, де працюють з живими патогенними організмами.

34. Виробничі приміщення повинні бути обладнані системою вентиляції повітря, яка забезпечує відповідний клас чистоти навколишнього середовища для виконання стадій технологічного процесу у відповідності до технологічного регламенту.

35. Розташування приміщень має відповідати послідовності виконання операцій виробничого процесу і вимогам класу чистоти, унеможливлювати перехрещення технологічних, матеріальних та людських потоків.

36. Внутрішні поверхні приміщень (стіни, підлога, стеля) повинні бути гладкими, без щілин та тріщин, легко та ефективно очищуватися і при потребі дезінфікуватися.

37. На підприємстві має бути в наявності чинна нормативно-технічна документація, а також аналітична нормативна документація (фармакопейні статті, технічні умови, стандарти, регламенти, інструкції, виробничі реєстраційні записи, виробничі протоколи тощо) щодо процесів виробництва та контролю якості ветеринарних медикаментів і препаратів.

38. Документацію, що протоколює виробництво (виробничі протоколи), слід укладати і комплектувати під час кожної технологічної операції (дії), що здійснюється.

39. Технологічний процес повинен проводитись у призначених для цього виробничих приміщеннях на відповідному технологічному обладнанні згідно із затвердженою суб'єктом господарювання нормативно-технічною документацією. Усі операції технологічного процесу має здійснювати і контролювати достатня кількість працівників з відповідною кваліфікацією.

40. Очищення виробничої лінії слід здійснювати згідно з відповідними інструкціями (методиками), затвердженими суб'єктом господарювання.


^ Вимоги до складських зон на виробництві


41. Складські зони повинні мати достатню площу та забезпечувати умови зберігання продукції і матеріалів: вихідної сировини, пакувальних матеріалів, проміжної, не розфасованої готової продукції, що перебуває в процесі контролю (карантинна зона), а також відбракованої, повернутої і відкликаної продукції.

42. Відбраковані, відкликані або повернені матеріали повинні зберігатися в ізольованих (відокремлених) від готової продукції та вихідної сировини приміщеннях.

43. Вихідна сировина, що знаходиться у складській зоні, повинна бути відповідним чином маркована. Контейнери з вихідною сировиною, з яких були відібрані проби, повинні бути належно ідентифіковані.

44. Ветеринарні медикаменти і препарати та сировину потрібно зберігати у відповідності до токсикологічних груп, визначених у технологічному регламенті та з урахуванням їх фізико-хімічних властивостей.

45. Якщо відбір проб здійснюється в зоні зберігання, то він повинен проводитись таким чином, щоб запобігти забрудненню або перехресному забрудненню чи будь-якому шкідливому впливу на якість ветеринарних медикаментів і препаратів.

46. Складські зони для підтримання чистоти повітря приміщення при зберіганні повинні бути обладнані припливно-витяжною вентиляцією з механічним спонуканням (або змішаною природною витяжною вентиляцією з механічною припливною), яка забезпечує повітряно-тепловий баланс приміщень.

47. Складські приміщення повинні бути забезпечені засобами вимірювальної техніки температури та відносної вологості. Для кожного приміщення повинні бути забезпечені реєстрація та контроль температури і відносної вологості. Записи про температуру і відносну вологість слід регулярно перевіряти.

48. Ліцензіат повинен забезпечувати справність усіх засобів вимірювальної техніки та проведення їх регулярної метрологічної повірки.

49. У разі необхідності особливих температурних умов зберігання зони зберігання мають бути обладнані приладами, що записують температуру, або іншими приладами, що фіксують дотримання температури у потрібному діапазоні. Щоб підтримувати необхідну температуру в усіх частинах відповідної зони зберігання, слід здійснювати систематичний контроль.

50. Параметри мікроклімату у складській зоні повинні реєструватись у відповідних журналах.

51. Внутрішні поверхні (стіни, підлога, стеля) складських зон повинні бути гладкими, без щілин та тріщин, легко та ефективно очищуватися і при потребі дезінфікуватися.

52. У складських приміщеннях продукцію та матеріали зберігають упорядковано на стелажах або піддонах.

53. Складські зони повинні забезпечити упорядковане зберігання різних категорій матеріалів і продукції: вихідної сировини, пакувальних матеріалів, проміжної, нерозфасованої та готової продукції, а також препаратів, що знаходяться у карантині, дозволені для випуску, відбраковані, повернуті або відкликані.


^ Вимоги до зон контролю якості на виробництві


54. Підприємство - виробник повинен мати відділ (підрозділ) контролю якості, у розпорядженні якого є одна або декілька контрольних лабораторій.

55. Контроль якості готової продукції повинен проводитись згідно із методиками, визначеними в аналітично-нормативній документації.

56. Лабораторії з контролю за якістю ветеринарних медикаментів і препаратів повинні відокремлюватись від виробничих зон та мати місця для зберігання архівних зразків і протоколів, а також мають бути укомплектовані обладнанням, щоб провести необхідний контроль і випробування сировини, пакувальних матеріалів, проміжної та готової продукції.

57. Прилади, обладнання та апарати, які є в лабораторії, повинні мати технічні паспорти, а також підлягати своєчасному технічному обслуговуванню та перевірці.

58. Засоби вимірювання, що використовуються під час виробництва ветеринарних медикаментів і препаратів для контролю їх якості повинні бути метрологічно атестовані, мати державне повірочне тавро і проходити повірку в установленому порядку.

59. У разі відсутності у ліцензіата власної лабораторії або окремого випробувального обладнання чи засобів вимірювальної техніки для забезпечення аналізу якості за всіма/певними показниками, передбаченими аналітично нормативною документацією, контроль якості може здійснюватись за договором з державною чи іншою акредитованою лабораторією, або державними контрольними інститутами.

60. Результати контролю за якістю ветеринарних медикаментів і препаратів оформляються (зазначаються) у відповідному журналі (протоколі).

61. За результатами контролю показники якості та відповідності ветеринарного препарату нормативно-технічній документації, зазначаються в сертифікаті якості на дану серію ветеринарного препарату, який скріплюється печаткою і підписом контролера та/або керівника підприємства. Будь-яка документація щодо контролю якості, яка належить до протоколу серії, повинна зберігатися не менше одного року після закінчення терміну придатності серії.

62. Виробник повинен видавати сертифікат якості на кожну серію виготовлених ветеринарних препаратів. Сертифікати якості обліковуються на підприємстві у відповідному журналі.

63. Архівні зразки повинні зберігатись в окремій кімнаті, що забезпечує відповідні умови зберігання продукції і укомплектована шафами та/або стелажами.

64. В кімнаті зберігання архівних зразків щоденно проводять облік параметрів мікроклімату, з обов’язковим записом цих показників у відповідному журналі.

65. Архівні зразки кожної серії готової продукції в кількості, яка визначена нормативною документацією, необхідно зберігати у споживчих пакуваннях при рекомендованих умовах один рік після закінчення терміну її придатності.

66. Дата надходження архівного зразку, його об’єму і кількості, дата вилучення, утилізації чи знищення обліковуються у відповідному журналі.

67. Ліцензіат повинний створити систему протоколювання і розгляду рекламацій та ефективну систему швидкого відкликання неякісних ветеринарних препаратів з мережі оптової та роздрібної торгівлі. У разі відкликання серії ветеринарних препаратів, що пов'язане з її якістю та безпекою, ліцензіат повинен поінформувати Державний комітет ветеринарної медицини.


^ Оптова, роздрібна торгівля ветеринарними

медикаментами і препаратами


68. Оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами здійснюється через ветеринарні аптечні заклади – ветеринарні аптеки, ветеринарні аптечні пункти та ветеринарні аптечні кіоски.

69. Ветеринарні аптеки, аптечні пункти та аптечні кіоски можуть створюватись на підприємстві, в установі, закладі ветеринарної медицини у господарстві, на виставці, ринку, торговому центрі, вокзалі, аеропорту, тощо за умови виконання всіх вимог зберігання та реалізації ветеринарних медикаментів і препаратів. Місця розміщення закладів ветеринарної медицини що здійснюють оптову, роздрібну торгівлю ветеринарними медикаментами та препаратами повинні відповідати вимогам санітарного законодавства.

70. При аптеках можуть створюватися в установленому порядку структурні підрозділи у вигляді аптечних пунктів і аптечних кіосків.

71.Також, суб’єктами господарювання можуть створюватись самостійні аптечні пункти або аптечні кіоски без права створення їх структурних підрозділів.

72. Ветеринарна аптека повинна бути розташована в ізольованому приміщенні з окремим виходом та мати загальну мінімальну площу основних і допоміжних приміщень не менше 30 кв. метрів.

73. Мінімальна площа ветеринарного аптечного пункту та ветеринарного аптечного кіоску повинна становить відповідно 15 кв. метрів та 6 кв. метрів.

74. Ветеринарний аптечний пункт, ветеринарний аптечний кіоск можуть займати відокремлені нежитлові приміщення без виділення торговельного залу.

75. Торгові місця аптечного пункту та аптечного кіоску повинні відокремлюватись від інших торгівельних місць суцільною перегородкою.

76. Суб'єкти господарювання повинні забезпечити відповідність приміщення ветеринарного аптечного закладу для здійснення торгівельної діяльності необхідними умовами, та технічного стану приміщення (місць), устаткуванням, які будуть використані, згідно вимог нормативних документів щодо зберігання та реалізації відповідного ветеринарного товару.

77. Приміщення торгівельного залу ветеринарного аптечного закладу для зберігання ветеринарних препаратів згідно з їх фізико-хімічними властивостями, в необхідній кількості обладнується стелажами, шафами, холодильником.

78. У ветеринарному аптечному закладі та складському приміщенні необхідно підтримувати постійну температуру і вологість повітря відповідно до параметрів, у залежності від видів ветеринарного товару, що зберігається. Для підтримання рівномірної температури та вологості повітря приміщення обладнують кондиціонером та/або приладами для опалення і припливно-витяжною вентиляцією.

79. На фасаді ветеринарного аптечного закладу встановлюється вивіска із зазначенням її типу, а біля входу до цього приміщення на видному місці розміщується інформація про режим роботи.

80. Суб'єкти господарювання повинні вести журнали із записами стосовно придбання та реалізації ветеринарних медикаментів і препаратів. Такі журнали із зазначенням дати, назви, кількості та серії отриманих та поставлених ветеринарних препаратів, документів, що засвідчують факт купівлі або продажу, а також інформації про постачальника і покупця та реквізитів його ліцензії повинні зберігатися не менше трьох років.

81. Закупівля ветеринарних препаратів може здійснюватись лише у суб'єктів господарювання, що мають ліцензію на виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, а також оптову торгівлю ветеринарними медикаментами і препаратами.

82. Ветеринарні препарати, що надійшли до ветеринарного аптечного закладу, оприбутковуються після перевірки їх фактичної кількості, але не пізніше наступного робочого дня з моменту отримання.

83. У разі виникнення підстав ліцензіат зобов'язаний вилучити з реалізації, відповідно ідентифікувати та розмістити в чітко визначених та промаркованих місцях (карантинних зонах) наступне:

неякісні ветеринарні препарати, або ветеринарні препарати щодо яких проводиться розгляд поданих рекламацій;

ветеринарні препарати, термін придатності яких закінчився;

незареєстровані ветеринарні препарати або заборонені до реалізації в установленому законодавством порядку;

ветеринарні препарати з ушкодженими закупорювальними елементами або пакуваннями;

фальсифіковані ветеринарні препарати.

84. Ліцензіатом повинна бути забезпечена можливість відстеження руху кожної серії ветеринарного препарату.


Вимоги до складських приміщень при здійсненні оптової, роздрібної торгівлі


85. Для зберігання ветеринарних медикаментів і препаратів суб’єкт господарювання повинен мати складські приміщення.

86. Розміщення аптечного складу або бази в житлових будинках допускається за умови експлуатації відповідної відокремленої будівлі не за призначенням.

87. Складські приміщення повинні бути відокремлені від торгівельних місць.

88. Складські приміщення повинні забезпечувати належні умови для приймання, зберігання ветеринарних медикаментів і препаратів з урахуванням їх фізико-хімічних властивостей та дії на них різноманітних факторів зовнішнього середовища. Суб'єкт господарювання повинен забезпечити наявність окремих місць для зберігання ветеринарних медикаментів і препаратів окремих груп, які вимагають особливих умов зберігання (отруйні, сильнодіючі імунобіологічні ветеринарні препарати, легкозаймисті, їдкі речовини), а також препаратів, що вимагають захисту від дії підвищеної температури, вогненебезпечні та вибухонебезпечні.

89. Складські приміщення повинні бути обладнані припливно-витяжною вентиляцією з механічним спонуканням або змішаною природною витяжною вентиляцією з механічною припливною.

90. Електрозабезпечення, опалення, освітлення, вентиляція, температура і вологість повітря у складських приміщеннях повинні відповідати нормативним вимогам і не впливати негативно (прямо чи опосередковано) на ветеринарні медикаменти та препарати.

91. Не допускається опалення складських приміщень газовими приладами з відкритим полум'ям або електронагрівальними приладами з відкритою нагрівальною спіраллю.

92. Ветеринарні медикаменти і препарати у складських приміщеннях повинні зберігатися на стелажах, піддонах, у шафах, холодильниках у відповідності до діючих вимог зберігання ветеринарних медикаментів і препаратів.

93. Стіни, стеля, підлога складських приміщень повинні бути придатними до вологого прибирання з використанням дезінфікуючих засобів.

94. Поверхня устаткування як зовні, так і всередині повинна бути гладкою, виготовленою із матеріалів, стійких до дії ветеринарних медикаментів і препаратів, витримувати обробку дезрозчинами.

95. Розміщення устаткування складських приміщень повинно забезпечувати вільний доступ до будь-яких місць зберігання ветеринарних препаратів.

96. Складські приміщення повинні бути забезпечені термометрами і гігрометрами, які кріпляться на внутрішніх стінах сховища віддалік від нагрівальних приладів на висоті 1,5-1,7 м від підлоги та на відстані не менше 3 м від дверей.

97. У кожному складському приміщенні має бути журнал обліку температури та відносної вологості.

98. У складських приміщеннях повинен проводитись щоденний облік параметрів мікроклімату.


Кваліфікаційні вимоги


99. Для провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних медикаментів і препаратів, оптової, роздрібної торгівлі ветеринарними медикаментами і препаратами, суб'єкт підприємницької діяльності – фізична особа повинен мати спеціальну освіту спеціаліста ветеринарної медицини, а юридична особа - в своєму складі спеціалістів ветеринарної медицини.

100. Особи, які безпосередньо займаються оптовою, роздрібною торгівлею ветеринарними медикаментами і препаратами повинні мати відповідну спеціальну освіту, яка підтверджується диплом державного зразка за спеціальністю ветеринарна медицина, що виданий навчальним закладом І - IV рівня акредитації (згідно Закону України “Про освіту”).

101. Спеціалісти ветеринарної медицини відповідно до законодавства не рідше ніж один раз на п’ять років повинні проходити підвищення кваліфікації. Документом що підтверджує проходження курсів підвищення кваліфікації є свідоцтво про проходження підвищення кваліфікації виданий інститутом післядипломного навчання.

102. Суб'єктам господарювання забороняється допускати до здійснення господарської діяльності з оптової, роздрібної торгівлі ветеринарними медикаментами і препаратами осіб, які не відповідають кваліфікаційним вимогам установленими пунктами 100 та 101 цих Ліцензійних умов.


Додаток 1
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з виробництва

ветеринарних медикаментів і препаратів,

оптової, роздрібної торгівлі ветеринарними

медикаментами і препаратами


_______________________________

(керівнику органу ліцензування) .


Заява
про видачу ліцензії

Заявник: __________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код, телефон – для юридичної особи)

__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання), ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів – для фізичної особи)


^ Просить (шу) видати ліцензію на провадження господарської діяльності з .

__________________________________________________________________

(вид господарської діяльності: виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами).


Місце здійснення (провадження) діяльності: ___________________________

(повна адреса).

__________________________________________________________________

У разі наявності у заявника філій, інших відокремлених підрозділів, які провадитимуть господарську діяльність на підставі отриманої ліцензії, у заяві зазначається їх місцезнаходження.


З порядком отримання ліцензії, ліцензійними умовами і правилами провадження господарської діяльності ознайомлений (а) і зобов’язуюсь їх виконувати.
"____"_____________200__ р. ____________ _______________

(підпис) (Прізвище та ініціали)

М.П.


Додаток 2
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з виробництва

ветеринарних медикаментів і препаратів,

оптової, роздрібної торгівлі ветеринарними

медикаментами і препаратами


_______________________________

(керівнику органу ліцензування) .


Заява
про видачу копії ліцензіїЗаявник: __________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код, телефон – для юридичної особи)

__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і

коли виданий, місце проживання), ідентифікаційний номер фізичної особи - платника

податків та інших обов'язкових платежів – для фізичної особи)


Просить (шу) видати копію ліцензії ___________________________________

(вказати серію, номер ліцензії, ким і коли видана).


Місцезнаходження філії або відокремленого підрозділу:__________________

(повна адреса).

__________________________________________________________________

З порядком отримання копії ліцензії, ліцензійними умовами і правилами провадження господарської діяльності ознайомлений (а) і зобов’язуюсь їх виконувати.


"____"_____________200__ р. ____________ _______________

(підпис) (Прізвище та ініціали)

М.П.

еще рефераты
Еще работы по разное